Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Hammershus

 1. Största nordiska ruinen: Hammershus är den största slottsruinen i Nordeuropa och samtidigt den mest populära och besökta sevärdheten på Bornholm
 2. Plats: Hammershus ligger på Bornholms nordvästra hörn (nära Bornholms nordligaste punkt) på en 74 meter hög klippa
 3. Uppförande: Historikerna vet inte när Hammershus exakt byggdes, men de flesta historiker tror att det hände i början av 1200-talet. Hammershus byggdes som ett komplex med det mäktiga Manteltornet som en kärna kopplad till en oval vägg som omsluter byggnaderna på innergården. Slottet har en total yta på 130.000 m2 och en yttervägg på 860 meter. Det hade också flera förborgar och vattenfyllda vallgrav, och var då ett nästan ointagligt slott. Byggherren var mest stor sannolikhet ärkebiskop Anders Sunesen och kung Valdemar Sejr
 4. Syfte: Hammershus primära syfte var att konsolidera kyrkans makt på Bornholm, men förmodligen också att manifestera kronans makt i Östersjön
 5. Anders Sunesen: Anders Sunesen (ca 1167-1228) var ärkebiskop i Lund och hade fått makt på ön Svend Grathe (en av de tre vise rakt på sak till 1157, då Valdemar var ensam kung). Anders Sunesen ägde landet där Hammershus byggdes
 6. Valdemar Sejr: Valdemar 2. Sejr (1170 – 1241) var känd för sina många erövringar och vid den tiden som Hammershus byggdes ledde han korståg i Baltikum. Man tror därför att Hammershus helt eller delvis finansierades av inkomst från korståg. Därför hade Valdemar Sejr förmodligen sitt inflytande på Hammershus, därmed lagt grunden för framtida krav på slottet
 7. Lilleborg: Hammershus har vissa byggande gemensamma drag med Lilleborg i Almindingen (i Bornholms centrum) och du vet att de två fästningarna fungerade tillsammans i årtionden. Man tror att Lilleborg var kungligt slott på ön. I 1259 blev slottet stormat och förstördes av ärkebiskop Jakob Erlandsen och hans associerade första Jaromar av Rügen under ärkebiskopens strid med kung Christoffer den 1:a
 8. Kronan och kyrkan: Även om Hammershus var egentligen ärkebiskopens egendom, hävdade kronan det flera gånger efter föreställningen. Detta hände bland annat. Under ärkebiskopstriden från mitten av 1200-talet till 1320-talet, men senare under Valdemar IV 1361 och Christian tvåa i 1522. Det bör nämnas att i 1200 och 1300 skedde ett maktspel mellan kronan och kyrkan och De två maktbyråerna var särskilt intresserade av Hammershus eftersom det gav dem befogenhet till Bornholm och därmed rätten att ta ut skatter på ön
 9. 1660: År 1660 förlorade Danmark de skandinaviska länderna (efter Svenskkrigen), men eftersom Bornholm motstod, var ön kvar under dansk reglering. Hammershus tjänade sedan som ett politiskt fängelse och inrymt Christian IVs dotter Leonora Christina och hennes man Corfitz Uhlfeldt (de fängslades för förräderi i Hammershus från 1660 till 1661 och försökte fly undan dramatiskt – utan framgång)
 10. Politiskt fängelse: Med tiden stannade vasallerna på Hammershus och i 1743 bestämde de sig för att riva ner slottet. Bornholmarna fick samla sten från slottet tills det invigdes 1822

Fakta: Hammershus var en gång en nästan ointaglig fästning

 

Fakta: Hammershus var i många år en nästan ointaglig fästning

 

Tidslinje för Hammershus

 • Början av 1200-talet: Hammershus är byggt – förmodligen av ärkebiskop Anders Sunesen och kung Valdemar Sejr.
 • 1265: Den danska kungen Erik Klipping erövrar Hammershus.
 • 1276: Erik Klipping återvänder Hammershus till ärkebiskop Thrugot Thorstensen vid en bosättning.
 • 1297 – 1302: Under denna period fungerade Hammershus bland annat: som en fristad för laglösa under det kungliga fientliga ärkebiskop Jens Grand, som själv hade flytt Søborg Slott till Hammershus.
 • 1310 – 1319: Ärkebiskop Esger Juul – som var kung fientlig som Jens Grand – huserar fortfarande laglösa och barrikaderar sig till slut med legosoldater i Hammershus i 1317, när han förvisar kung Erik Menved.
 • 1319: Konung Erik Menveds Lady Ludvig Albertsen Eberstein upptar Hammershus. Marsk Ludvig Albertsen Eberstein samlar Bornholm i en gemensam sak, där i ett brev till kungen klagar Esger Juuls över rån, plundring, tortyr, stympningar, mord mm. Kungen, Erik Menved, dör senare samma år, varefter Christoffer 2:a kronas till Danmarks kung.
 • 1320: Esger Juul reser till påven i Avignon och får marsk Louis Albertsen Eberstein bannlyst från Hammershus.
 • 1321: Kung Christoffer den 2:a Returnerar Hammershus till Esger Juul som svar på påvens beslut.
 • 1324 – 1325: Riksmarsken Peder Vendelbo belägrar Hammershus i 16 månader. Först då Hammershus’ anslutning till Skåne bryts kan belägringsarmén ockupera slottet och Ludvig Albertsen Eberstein kapitulerar, får han som lovat en stor summa pengar och hans konfiskerade egendomar tillbaka av kungen. Esger Juul dör den 17 januari 1325.
 • 1326: Christoffer den 2:a utvisas från Danmark och den unge Valdemar Eriksen Jylland (Valdemar den 3:e) tvingas till att ge Bornholm och Hammershus tillbaka till ärkebiskopen, som vid den tidpunkten är Karl Eriksen. Härifrån ligger Hammershus på ärkebiskopens händer i ca. 200 år – endast kort avbrutna av Valdemar Atterdag i 1361.
 • 1361 – 1362: Valdemar tar Hammershus och Bornholm vid kronrätten, men ger dem strax efter ärkestiftet för ett löfte om att biskopen ska lämna över ön och slottet tillbaka till kungen på begäran – ett löfte som att biskopen slutar hålla år 1522.
 • 1522: Kung Christian den 2:a påståendet Hammershus, men han uttrycker det på ett dåligt år, eftersom det är sparken tre gånger: första gången av en svenskt flotta, andra gången med samma svenska flotta förstärkt av tyskar och tredje gången av en flotta från Danzig (en dåtidens polsk/tysk fristad).
 • 1523: Christian andra är redan förskjuten i 1523 av personer från Lübeck på uppdrag av Frederick 1:a Hammershus är vid denna tidpunkt inte längre så ointaglig som förut – det är främst på grund av användningen av vapen och andra skjutvapen. Därför tar det endast Lübeck bara en och en halv timme att ta slottet. Ärkebiskopen kommer att återföras till Bornholm igen av Frederik den 1:a. Och kommer att hålla ön i två år. Således ärkebiskopen överge ön, när Fredrik ger först Bornholm som förläning till Lübeck på 50 år som lön för deras utvisning av Christian den 2:a (han är skyldig dem 158 tusen lübska mark).
 • 1525: Rytterofficer Berent Knop ansluter sig till Lübecks hovsman i Bornholm och Hammershus. Han tar ut mer skatter än lagligt och lägger mycket mer arbete på bönderna än han kan (i samförstånd med kungen). Knop börjar expandera Hammershus, så det igen blir en brukbar fästning.
 • 1533: Frederick den 1:a dör och Lübeck försöker hjälpa Christian den 2:a till tronen, men det slutar upp att vara kristen tre som blir kung av Danmark 1535. Kung uppmuntrar Bornholms bönder att göra uppror och utvisa Lübeckerna, vilket slås ned av de stridsvana lübeckernas hand. Sedan börjar de expandera Hammershus så att det kan stå emot skjutvapen. Dessutom lyfter de Manteltornet och bygger fem halvtorniga torn på fästväggen och tre på slottkärnan. Kristen den 3:e skickar sedan soldater och skepp till Bornholm, som aldrig når på grund av stormen.
 • 1536: I Hamburg slutar Christian den 3:e fred med Lübeck och måste lämna Bornholm till dem i ytterligare 50 år (dvs fram till 1626)!
 • 1543: Konungen har genom åren fått flera klagomål från Bornholms bönder över Knops utnyttjande av bönderna och deras resurser. Därför rådet beslutar i Lübeck låta Knop avgå och ersätta honom med Junker Blasius von Wickeden som är en mycket rättvisare man. Han kommer bara stanna kvar på sin tjänst i 4 år.
 • 1547 – 1556: Herman Boitin förenar den tredje chefen för Lübeck. Han återställer kapellet på Hammershus (St. Margrethe Kapell) och kyrktornet, intill Manteltornet.
 • 1556 – 1573: Schweder Kettingk är den fjärde hövdingen i Lübeck i Hammershus.
 • 1573 – 1575: Lubeck Eren Matteus Tideman utses som kapten på Hammershus i åtta år, men är bara två år innan den danske kungen Frederik den 2:a 1976 gör krav på Bornholm.

 

Leonora Christina och Corfitz Ulfeld var i fängelse på Hammershus

 

Fakta: Leonora Christina och Corfitz Ulfeld fängslades i Hammershus i 16 månader (1660 – 1661) för förräderi

 

 • 1576: Bornholm och Hammershus kommer igen i de danska händerna under Fredrik den 2:a, eftersom han hävdar att överenskommelsen om 50 år som ingåtts i 1526 var originalet och att det förnyade avtalet av 1536 undertecknades av Christian den 3:e inte var giltig eftersom Christian den 3:e vid tidpunkten för överenskommelsen ännu inte krönts som kung i Danmark, utan också för att det danska rådet inte hade godkänt avtalet.
 • 1576 – 1645: Bornholm blir nu ett danskt län och skiftande män kommer att leva delvis på Hammershus och dels på närliggande gårdar, eftersom Hammershus är i nedgång. Kungen beslutar att Hammershus ska bibehållas utan kostnad. År 1613 besökte Christian IV Hammershus, där han grundade Bornholms milis, som är en bondevakt där alla vapenföra män ska delta.
 • 1645: Svenskarna angriper Hammershus, som endast bemannas av 61 män; 58 soldater, 1 förmyndare, 1 arkelimester samt länsherren Holger Rosenkrantz. Arkelimesteren är den enda som kan hantera pistoler – och han blir dödad under de inledande svenska skotten. Holger Rosenkrantz hade lagt fram ett bud på förstärkningar från öns två landskapsälskare, men endast en dök upp. Med honom har han 30 soldater, men Rosenkrantz vågar inte ta dem till Hammershus, för han litar inte på dem! Följande dag skickar svenske generalen Carl Gustaf Wrangell en trummis till hamnen i Hammershus med ett meddelande om att han kommer att storma slottet. Rosenkrantz bestämmer sig sedan för att ge sig upp. Senare samma år dog Bornholm i danska händer igen när freden var färdig den 13 augusti i Brömsebro.
 • 1645 – 1651: Den nya danska huvudpersonen blir Ebbe Ulfeld, gift med kungens dotter Hedevig. Ulfeld har en militär bakgrund och försöker att dra militär disciplin och styrelse ner över lokalbefolkningen – vilket givetvis gör honom ganska impopulär. Han kommer att avgå den 1 maj 1651 av Frederik 3.
 • 1651 – 1658: Guvernören och Riksmästaren Joakim Gersdorff blir ny Länsmästare på Hammershus, men han bor fysiskt i Köpenhamn och styr ön med hjälp av länsskrivare.
 • 1658: På Roskildefreden den 26 februari avgår Frederik den 3:e. Bornholm till den segrande svenska kungen Carl Gustaf. Här fungerar den svenska överste Johan Printzensköld som lins och slottchef på Hammershus. På hela slottet finner han emellertid bara två kamrar som är lämpliga för att leva. I ett brev till den svenska kungen berättar han om sorgliga tillstånd; Det är nästan helt taklöst och tegelmurarna smälter ner dag för dag. Under de första 2 månaderna i Hammershus dör 5 av 100 soldater av sjukdom (på grund av fuktighet och kyla). Den 8 december tar född Holmes Printzensköld fängelse och senare skjuts han av Villum Kelou. Därefter börjar Bornholms ett uppror som bland annat ledde till, Jens Kofoed och Gumløes. De dödar flera svenska soldater och avbröt all trafik till och från Hammershus. Följande morgon samlas uppror front Hammershus där de skickar ett skriftligt hot mot löjtnant Pehr Lagman och Printzenskölds änkan Anna hårt att de kommer att skicka Printzenskölds avhuggna huvud in i slottet om de kapitulera. Den lummiga planen lyckas och löjtnanten återkommer med sina 60 soldater. Den danska kaptenen Claus Kames – som hade deltagit i upproret – väljs nu till öns nya ledare. Jens Kofoed kommer att vara på Hammershus som militärens nya ledare. Senare samma år överlämnas Bornholm till kung Frederik 3. Och en folklig anda är uppväxt för Jens Kofoed.
 • 1659 – 1662: Guvernör Adolph Fuchs är införd i Bornholm. Corfits Ulfeld och hans dotter Leonora Christina fängslade i Hammershus från 1660 och försöker fly på grund. Fuchs grova ord och trakasserier. De arresteras dock i Sandvig och återvänder till Hammershus, där de trakasseras ytterligare. I December 1661 frisläppandet av Frederik den 3:e. Adolph Fuchs såldes i februari 1662 och dödade i november samma år av en stab av Christian Ulfeld som tar hämnd på sina föräldrars plågoande.
 • 1662 – nutid: Genom monarkins införande 1660-1661 är Danmark uppdelad i län, där även Bornholm blir ett län. Under perioden 1662 – 1740 styrs ön av guvernörer och endast 1740 introduceras en landsman. Sedan dess har ön huvudsakligen styrts av länets tjänstemän – med få avbrutna perioder av militär styrning. På slutet av 1600-talet började folk använda sten från Hammershus till byggnader på Christiansø och Kastellet i Köpenhamn. 1743 – 1747 användes också stenar för en fästning i Rønne, men det blev aldrig färdig. Hammershus verkar sedan som ett stenbrott för uppförande av gårdar runt ön. År 1822 är Hammershus skyddat.

 

Källor:

http://www.bidstrup.cc/ http://bornholm.info/da/hammershus http://da.wikipedia.org/wiki/Hammershus http://www.hammershuz.dk/historie.htm

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Nordens_middelalderark%C3%A6ologi/Hammershus

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/hammershus/images/newest/1/p4240011

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Nordens_middelalderark%C3%A6ologi/Lilleborg http://da.wikipedia.org/wiki/Anders_Sunesen

http://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie_%281660-1814%29 https://books.google.dk/books? id=j6ix4e6D6hIC&pg=PA222&lpg=PA222&dq=1276+%C3%A6rkebiskop&source=bl&ots=dLSPEf_lg0&sig=b8Of7sWiKUwpknR_9KeB-zPXIa8&hl=fr&sa=X&ei=OiqIVNfxOIb4UL-fgrgH&ved=0CD4Q6AEwBA#v=onepage&q=1276%20%C3%A6rkebiskop&f=false http://da.wikipedia.org/wiki/Thrugot_Thorstensen http://da.wikipedia.org/wiki/Lunds_bisper%C3%A6kke

http://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Bornholm/Bornholm/Bornholm_%28Historie%29

http://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Grand http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_f%C3%B8r_Reformationen/Jens_Grand

http://da.wikipedia.org/wiki/Lilleborg http://da.wikipedia.org/wiki/Fristaden_Danzig

Källor och ytterligare information

Utöver de källor som anges ovan kan ytterligare information om Hammershus också hittas här:

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022