Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om murmeldjur

 1. Flöjt: På engelska kallas murmeldjur också för ”vissel svin” eftersom de visslar när de är i fara (för att varna andra murmeldjur)
 2. Fysik: Murmeldjuren är vanligen 30-60 cm långa och väger upp till 7 kg (vissa arter kan vara större)
 3. Groundhog Day: Enligt den amerikanska traditionen av "Groundhog Day" som hölls den 2 februari varje år så blir vintern sex veckor längre om ett murmeldjur ser sin skugga på Groundhog Day"
 4. Vanor: Murmeldjuren lever både i vatten och på land. De är både bra simmare och bra på att klättra i träd
 5. Livsmiljö: Murmeldjuret lever främst i områden där skogen möter de öppna områden som t.ex. åkrar, vägar eller floder
 6. Ihåliga underjordiska system: Murmeldjuret lever i underjordiska grottsystem som är särskilt utformade för att förvirra rovdjur vid invasion
 7. Viloläge: Murmeldjuret går i ide på vintern och tillbringa därför hela sommaren för att "göda upp sig" så de har energireserver för den långa vintern
 8. Mat: Murmeldjuren äter många olika sorters växter: gräs, bär, blommor, rötter, mossor och lavar. De dricker mycket lite vatten eftersom murmeldjurets vätskebehov tillgodoses i stället genom vatteninnehållande vegetabilier
 9. Klassificering: Murmeldjuret tillhör ekorrfamiljen (Sciuridae) och är den enda medlemmen som har en vriden rygg. Murmeldjuren är också de viktigaste medlemmarna från ekorrfamiljen
 10. Art: Det finns 15 arter av murmeldjuren; Det är alpmurmeldjuret (marmota) som är vanligast i Europa och Skogsmurmeldjuret (Marmota monax - groundhog på engelska) i Nordamerika

Fakta: Murmeldjuren är bra på att klättra i träd

 

Attribution: D. Gordon E. Robertson + Cephas – Wikipedia.org | S. M. Kriebel – Flickr.com

 

Murmeldjur kan både simma och klättra i träd – men träden används mest för att söka skydd mot rovdjur

 

Fakta om murmeldjur

 • Namn: Skogsmurmeldjuret kallas ”groundhog” på engelska och ”Marmota monax” på latin
 • Spridning: Skogsmurmeldjuret är de mest utbredaa och kända murmeldjur i Nordamerika
 • Storlek: Skogsmurmeldjur som bor i områden med få rovdjur kan bli upp till 80 cm långa och väga upp till 14 kg
 • Alder: I naturen så lever skovmurmeldjur i upp till 6 år. 3-4 år är den genomsnittliga åldern. I fångenskap kan de vara upp till 14 år
 • Föda: Skogsmurmeldjurets kost består huvudsakligen av växter men de kan också äta insekter, sniglar, larver och liknande.
 • Ekorrar: Liksom ekorrar har det också observerats att skovmurmeldjur sitter uppe och gnager på nötter. Till skillnad från ekorre sparar skogsmurmeldjuret inte nötter för sin framtida konsumtion

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022