Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om murmeldjur

 1. Flöjt: På engelska kallas murmeldjur också för ”vissel svin” eftersom de visslar när de är i fara (för att varna andra murmeldjur)
 2. Fysik: Murmeldjuren är vanligen 30-60 cm långa och väger upp till 7 kg (vissa arter kan vara större)
 3. Groundhog Day: Enligt den amerikanska traditionen av "Groundhog Day" som hölls den 2 februari varje år så blir vintern sex veckor längre om ett murmeldjur ser sin skugga på Groundhog Day"
 4. Vanor: Murmeldjuren lever både i vatten och på land. De är både bra simmare och bra på att klättra i träd
 5. Livsmiljö: Murmeldjuret lever främst i områden där skogen möter de öppna områden som t.ex. åkrar, vägar eller floder
 6. Ihåliga underjordiska system: Murmeldjuret lever i underjordiska grottsystem som är särskilt utformade för att förvirra rovdjur vid invasion
 7. Viloläge: Murmeldjuret går i ide på vintern och tillbringa därför hela sommaren för att "göda upp sig" så de har energireserver för den långa vintern
 8. Mat: Murmeldjuren äter många olika sorters växter: gräs, bär, blommor, rötter, mossor och lavar. De dricker mycket lite vatten eftersom murmeldjurets vätskebehov tillgodoses i stället genom vatteninnehållande vegetabilier
 9. Klassificering: Murmeldjuret tillhör ekorrfamiljen (Sciuridae) och är den enda medlemmen som har en vriden rygg. Murmeldjuren är också de viktigaste medlemmarna från ekorrfamiljen
 10. Art: Det finns 15 arter av murmeldjuren; Det är alpmurmeldjuret (marmota) som är vanligast i Europa och Skogsmurmeldjuret (Marmota monax - groundhog på engelska) i Nordamerika


Fakta: Murmeldjuren är bra på att klättra i träd

 

Attribution: D. Gordon E. Robertson + Cephas – Wikipedia.org | S. M. Kriebel – Flickr.com

 

Murmeldjur kan både simma och klättra i träd – men träden används mest för att söka skydd mot rovdjur

 

Fakta om murmeldjur

 • Namn: Skogsmurmeldjuret kallas “groundhog” på engelska och “Marmota monax” på latin
 • Spridning: Skogsmurmeldjuret är de mest utbredaa och kända murmeldjur i Nordamerika
 • Storlek: Skogsmurmeldjur som bor i områden med få rovdjur kan bli upp till 80 cm långa och väga upp till 14 kg
 • Alder: I naturen så lever skovmurmeldjur i upp till 6 år. 3-4 år är den genomsnittliga åldern. I fångenskap kan de vara upp till 14 år
 • Föda: Skogsmurmeldjurets kost består huvudsakligen av växter men de kan också äta insekter, sniglar, larver och liknande.
 • Ekorrar: Liksom ekorrar har det också observerats att skovmurmeldjur sitter uppe och gnager på nötter. Till skillnad från ekorre sparar skogsmurmeldjuret inte nötter för sin framtida konsumtion