Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om råttor

 1. Vatten: En råtta kan överleva utan vatten längre än en kamel
 2. Överlevnad: En råtta kan vistas i vatten i upp till 3 dagar och även överleva som spolas ned i toaletten - och hitta tillbaka på sin väg in i byggnaden genom samma väg som det kom ut ur!
 3. Orientering: Råttor har bra känsla för orientering när de först lärt sig en rutt så glömmer de inte det igen
 4. Yngel: På bara ett år så kan ett råttpar (brun råtta) och deras avkommor blir hela 2 000 råttor
 5. Fall: En råtta kan falla 15 meter och landa oskadad
 6. Kön: En tumregel för att se skillnad mellan manliga och kvinnliga råttor är att hanarna är i allmänhet större och har mer märken i pälsen än honorna. Honorna är generellt mer aktiva och lekfulla än män
 7. Råttbett: I början av 1900-talet så var sporten "råttbett” mycket populär i England. Sporten gick till så att en man eller en hund gick till kampen mot hundratals råttor. Rekordtagaren var Bull Terrier "Jacko" som 1862 dödade 100 råttor på 5 minuter och 28 sekunder
 8. Svansar: Svansarna från råttor används för balans och kommunikation. Råttor kan dessutom långsträckta och vidga blodkärlen i deras svansar hur de reglerar sin kroppstemperatur (de svettas inte som människor)
 9. Sjukdomsspridare: Råttor har länge ansetts vara människans sjukdomsspridare. Det finns mer än 10 sjukdomar som råttor har bidragit till att sprida mellan människor. Värst av dessa var böldpest i medeltidens Europa
 10. Skadedjur: Förutom att sprida sjukdomar så tycker vi också att råttor är skadedjur eftersom de förstör rör, byggnader, mat, osv. I nordöstra Indien drabbades två stater var 48 år av ett konjuktur fenomen som kallas "Mautam". Här översvämmade staterna i hungriga råttor som åt allt i sin väg och det kallas för en "rått översvämning" (eng. "rat flood")


Råttornas sociala beteende

 • Sociala djur: Råttor är mycket sociala djur som uppskattar andra råttors sällskap men även människans sällskap (det senare gäller endast tamråttor)
 • Ensamhet: Utan sällskap har råttor en tendens till att bli ensamma och deprimerad
 • Vård: Råttor tar hand om sjuka och skadade råttor
 • Grupptryck: Råttor ge efter för grupptryck precis som människor. Bruna råttor har en tendens att bortse från personliga erfarenheter för att kopiera deras artgemenskaps beteende. Behovet av att anpassa sig är så starka att de till och med äter oätlig mat om de är med andra råttor som äter det
 • Renhet: Råttor är mycket rena varelser som dagligen tillbringar flera timmar att ta hand om sig själva och sina vänner

 

Råttor är mycket sociala djur

 

Attribution: Zboralski – Wikipedia.org

 

Fakta: Råttor är mycket sociala; vårdar och tar hand om de sjuka i gruppen och kommer också att känna sig ensam om de bor ensamma

 

Mer fakta om råttor

 • Simning: Råttor kan simma och de flesta av dem njuter av det
 • Tänder: Råttornas tänder växer 11-14 cm per år. Råttorna hålla dem korta genom att ständigt gnaga på saker runt omkring dem (t.ex. Cement, tegel, trä, rör, djur, etc.)
 • Konflikträdda: Råttor är väldigt nyfikna men samtidigt rädda för konflikter; de väljer nästan alltid att fly när de möter ett potentiellt hot
 • Möss och råttor: I biologin skiljer råttor från möss bara på deras storlek. De betraktas som två olika släkten men tillhör samma familj och underfamilj och är mycket nära besläktade
 • Råttart: Det finns 56 kända råttarter i världen. Av dessa så har man den bruna råttan (Rattus norvegicus) och den svarta råttan (Rattus rattus) och de är de vanligaste och utbredda
 • Aktivitet: Även råttor brukar kallas nattdjur, de är mest aktiv i timmar runt skymning – resten av klockan kommer att bli mindre aktiva och sova
 • Ålder: Djuret råtta blir vanligtvis 2 – 3 år

 

Råttan och människa

 • Kinesiska zodiaken: Råttan är det första av de tolv djuren i den kinesiska zodiaken. Barn som föds med denna zodiac är – enligt den kinesiska astrologin – kreativ, intelligent, ärlig, ambitiös och generös
 • Romarna: För de gamla romarna var råtta ett tecken på lycka och i Kina är råttan än idag ett tecken på rikedom
 • TV: Råttor har varit med i över 400 filmer och medverkat i nästan 100 TV-serie
 • Råttemplet: I staden Deshnoke (Indien) är ett hinduiskt tempel tillägnat råttgudinnan Karni Mata. Tempel huset har mer än 20 000 råttor och är en turistattraktion!
 • Husdjur: Fakta om när och hur råttorna blev människans husdjur är inte helt klart men den mest accepterade teorin är att det började med råttfångare under 1900-talet. Dessa betalades av myndigheterna för att fånga och döda råttor för att hålla sin verksamhet igång, började de att behålla och föda upp råttor. I detta sammanhang insåg Pied Piper hur intelligenta och lojala råttor kan vara. Råttornas liv som husdjur var därmed igång

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 14. maj 2020