Fakta om Sverige

Sverige är ett nordiskt land
 1. Skuld: Sverige är skyldigt Nordkorea över 2,6 miljarder kronor. På 70-talet köpte det asiatiska landet en hel del Volvobilar från vårt broderland. Sverige har ännu inte fått pengarna och skickar fortfarande en påminnelse till Nordkorea om den utestående skulden.
 2. Sjukdom: Du kanske känner igen känslan av att man ibland behöver semester efter att man har varit på semester. Svenskarna förstår faktiskt detta. Om du blir sjuk när du är på semester kan du faktiskt använda dina sjukdagar under den perioden.
 3. Förtidspension: En man i Sverige kan inte längre arbeta. Hans åkomma? Han går på för många heavy metal-konserter. Det är ungefär 300 konserter per år för honom, vilket är nästan en per år. Det otroliga är att hans tillstånd har erkänts och att han kompenseras av staten.
 4. Avfall: Svenskar älskar att hålla sitt avfall till ett minimum. Mycket av avfallet omvandlas antingen till andra former av energi eller återvinns. Detta har dock skapat ett annat problem: för lite avfall för att hålla förbränningsugnarna igång. Därför importerar man avfall från Norge och Storbritannien.
 5. Disney: Kalle Anka som figur har alltid varit mer populär än Musse Pigg här i Norden. I Sverige tar man det dock på ännu större allvar. Den välkända Disney-julshowen som vi känner till från Danmark heter på svenska: "Kalle Anka och hans vänner önskar dig en god jul".
 6. Pausa: I de flesta länder gillar vi en lunchrast under arbetsdagen. I Sverige går man ett steg längre. De har ett koncept som kallas "Fika". Det är en idé som är inbäddad i den svenska kulturen att man under arbetsdagen tar en paus eller två för att koppla av, prata och - framför allt - inte arbeta.
 7. Klappning: Det är olagligt att slå sina barn. Det är logiskt för de flesta människor, tack och lov. Men Sverige var faktiskt det första landet i världen som gjorde det olagligt att slå sina barn. Förbudet infördes 1979. Som jämförelse kan nämnas att det blev olagligt i Danmark först 1997.
 8. Snabbmat: Vi förknippar inte svenskar med ohälsosam livsstil, och de är inte ohälsosamma i sig. Men Sverige har det högsta antalet MacDonald's-restauranger per capita.
 9. Skog: Sverige är ett stort land, men om man jämför antalet invånare med den danska befolkningen och tittar på Danmarks yta så finns det faktiskt inte så många fler svenskar än danskar. Det beror på att en stor del av Sveriges yta är täckt av skog. Faktum är att 2/3 av Sverige är täckt av skog. Det motsvarar 280 650 kvadratkilometer av landet.
 10. Donationer: Sverige vill verkligen att det ska gå bra för världen. Faktum är att Sverige donerar så mycket till bland annat utländska länder att deras donationsandel är 1 procent av deras bruttonationalprodukt. Det är det enda landet i världen där detta är fallet.

Fakta: Sverige är det land som har flest McDonald's-restauranger per capita

Fakta: Sverige är det land som har flest McDonald's-restauranger per capita

Geografiska fakta

 • Plats: Nordeuropa; gränsar till Östersjön, Bottniska viken, Kattegatt och Skagerrak, mellan Finland och Norge
 • Landets gränser: Finland 545 km, Norge 1 666 km
 • Kustlinje: 3 218 km
 • Klimat: Tempererat i söder med kalla, molniga vintrar och svala, delvis molniga somrar; subarktiskt i norr
 • Landskap: Mestadels platt eller svagt böljande låglandsberg i väster
 • Lägsta punkt: Hammarsjön nära Kristianstad: -2.4 m
 • Högsta punkt: Kebnekaise: 2.111 m
 • Naturresurser: Järnmalm, koppar, bly, zink, guld, silver, volfram, uran, arsenik, fältspat, trä, vattenkraft
 • Största stad: Stockholm
 • Huvudstad: Stockholm
 • Total yta (kvadratkilometer): 528.860,72 (2021)
 • Landområden (km2): 411.134,31 (2015)
 • Stadsområden (km2): 4.064,23 (2015)
 • Jordbruksmark (km2): 30.029,10 (2021)
 • Jordbruksareal (% av den totala arealen): 7,37 (2021)
 • Skogsareal (% av landareal): 68,70 (2021)
 • Växtarter (högre), utrotningshotade: 5,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 3,24 (2020)

Demografiska fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total yta): 1.700.066,00 (2023)
 • Befolkning i den största staden: 0,68 (2022)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 10.486.941,00 (2022)
 • Befolkning, totalt: 16,10 (2022)
 • Befolkningstillväxt i stadsområden (årlig %): 0,97 (2022)
 • Befolkning i stadsområden (% av den totala befolkningen): 89,50 (2022)
 • Befolkning i landsbygdsområden (% av den totala befolkningen): 11,51 (2022)
 • Befolkningstillväxt i landsbygdsområden (årlig %): -1,50 (2022)
 • Etniska grupper: 80,9% svenskar, 1,8% syrier, 1,4% finländare, 1,4% irakier, 14,5% övriga
 • Sprog: Svenska (det officiella språket), finska, samiska, romani, jiddisch och meankieli är officiella minoritetsspråk
 • Religioner: 60.2% Svenska kyrkan (luthersk), 8.5% Annan (inklusive romersk-katolsk, ortodox, baptistisk, muslimsk, judisk och buddhistisk), 31.3% Ingen eller ospecificerad
 • Nettoinvandring: 8,98 (2020)

Födelse- och dödstal

 • Fruktsamhetstal, totalt (födslar per kvinna): 1,52 (2022)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 10,00 (2022)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19 år som har fått barn eller är gravida): 9,30 (2019)
 • Dödstal, brutto (per 1.000 personer): 9,00 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, kvinnor (år): 84,80 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, män (år): 81,50 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, alla (år): 83,11 (2022)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 35,78 (2022)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 56,85 (2022)
 • Dödlighet, män (per 1.000 vuxna män): 9,50 (2019)
 • Självmordsfrekvens, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 19,90 (2019)
 • Spädbarnsdödlighet (per 1 000 levande födda): 39.998,00 (2023)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av total arbetskraft): n/a
 • Inkomstandel av den högsta 10%: 22,70 (2021)
 • Inkomstandel av den lägsta 10%: 2,80 (2021)
 • Arbetslöshet, total (% av total arbetskraft): 7,70 (2023)
 • Arbetskraften, totalt: 5.829.755,00 (2023)
 • Arbetskraft med grundutbildning (% av arbetskraften): 53,27 (2023)
 • Arbetskraft med medelhög utbildning (% av arbetskraften): 76,09 (2023)
 • Antal fattiga i förhållande till nationella fattigdomsgränser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning (%): 5,40 (2021)
 • Inskrivna elever, grundskola (brutto %): 116,43 (2022)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla ungdomar (% av den totala arbetskraften i åldern 15-24): 88,49 (2022)
 • Ungdomar som varken studerar eller arbetar, totalt (% av alla ungdomar): 4,91 (2022)
 • Läs- och skrivkunnighet, vuxna totalt (% av befolkningen över 15 år): 1,00 (2018)

  Utgifter

 • Hushållens (och NPIS) konsumtionsutgifter (US$): 301.748.591.917,27 (2022)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 13.480,15 (2014)
 • Invånare som använder Internet (% av befolkningen): 95,01 (2022)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 3,10 (2019)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 24,00 (2020)
 • Alkoholkonsumtion per capita (liter ren alkohol, förväntade uppskattningar, +15 år): 22,10 (2023)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av total arbetskraft): 3,37 (2022)
 • Nya företag (antal registreringar): 11,63 (2019)
 • Nya företag (nyregistreringar per 1.000 invånare i åldern 15-64 år): 57.682,00 (2020)
 • Noterade företag, totalt: 278,00 (2002)
 • Affärsförhållanden (0 = lägsta betyg till 100 = högsta betyg): 9.714,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 1.957.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgångar: 6.081.000,00 (2020)
 • Järnvägslinjer (totalt antal kilometer): 9.714,00 (2021)
 • Järnvägar, antal transporterade passagerare (miljoner passagerarkilometer): 8.008,00 (2021)

Hälsa

 • Sjukhusbäddar (per 1 000 invånare): 2,14 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100.000 män): 2,00 (2022)
 • Sjuksköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 7,06 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 25,57 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 122,96 (2022)

Fakta Sveriges ekonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 1,09 (2006)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 81,99 (2019)
 • BNP per capita (US$): 591.718.144.602,14 (2022)
 • GDP, KPP (US$): 2,91 (2022)
 • BNI (US$): 56.424,28 (2022)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 714.978.982.038,32 (2022)
 • Bruttosparande (% av BNP): 613.655.507.429,20 (2022)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Inlåningsränta (%): 19,55 (2021)
 • Låneränta (%): 8,37 (2022)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 23,96 (2022)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 122,96 (2022)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 1,02 (2017)
 • Vareeksport (US$): 13,43 (2022)
 • Vareimport (US$): 79.442.756.359,27 (2022)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 6,43 (2022)
 • Import av livsmedel (% av import av varor): 10,05 (2022)
 • Index för livsmedelsproduktion (2004 - 2006 = 100): 101,15 (2022)
 • Index för animalieproduktion (2004 - 2006 = 100): 35,40 (2019)

Industri

 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (% av BNP): 2,73 (2022)
 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (US$): 33,44 (2022)
 • Industri, förädlingsvärde (% av BNP): 3,68 (2006)
 • Industri, förädlingsvärde (US$): 99,81 (2022)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 15.000,00 (2020)
 • Militära utgifter (% av BNP): 197.841.000.000,00 (2022)
 • Militära utgifter (US$): 202.162.000.000,00 (2022)

Andra

 • Nuvarande utgifter för hälso- och sjukvård (% av BNP): 19,55 (2021)
 • Arbetsgivaravgifter och skatter (% av företagets vinst): 141.769.465.741,94 (2022)
 • Mottaget utvecklingsbistånd (ODA) per capita (US$): 1,31 (2022)
 • Sociala avgifter (% av inkomsten): 7.722.479.440,75 (2022)