Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om valar

  1. Ålder: Även om du inte vet exakt hur gammal en val kan vara så vet vi att den kan leva i över 100 år. Under 2007 fann man en harpun - som tillverkades 1879 - på ryggen av en Grönlandsval. Vi uppskattade den stora fiskens ålder till att vara 211 år men den kan i teorin vara 177-245 år gammal
  2. Vetenskap: De kvinnliga knölvalarna bildar vänskapsband med andra honor och sammanträder årligen. Således kan de komma ihåg sina vänner och kan hitta varandra bland de andra valarna i de stora haven
  3. Mänskliga röster: Hvitvalar har förmågan att imitera mänskliga röster. I ett fall en hvitval i fångenskap (som heter Lugosi) kunnat säga sitt eget namn. Det har även funnits en hvitval (som hette Noc) som kunde säga sitt namn, så skickliga är valen på att imitera mänskliga röster. Forskarna trodde att de hörde ett samtal mellan två personer. Samma val fick också en dykare att simma upp till ytan eftersom han trodde att någon kallade på honom när valen "talade"
  4. Däggdjur: Valar är däggdjur vilket innebär att de måste upp till ytan för att suga luft (till skillnad från fisk som kan andas under vatten genom sina gälar)
  5. Halvarterna: Valar har en artindelning som är uppdelad i tre underordnade: bardvalarna (14 arter), tandvalar (70 levande arter) och urvalar (utdöd)
  6. Bardvalar: I stället för tänder så filtrerar bardvalarna maten från vattnet. Bardvalarna har också två blåshål medan tandvalarna har bara en. Exempel på bardvalar är: blå valar, grönlandsvalar, knölvalar, sillvalar, gråvalar och nordkapare
  7. Tandvalar: Tandvalar har många små spetsiga tänder i munnen som de använder för att hålla fast sitt byte. Tandvalarnas foder är huvudsakligen fisk, bläckfisk och sälar. Exempel på tandvalar är: kaskeloter, delfiner, Hectors delfiner, späckhuggare, vitvalar, narvalen och tumlare
  8. Största djuret: Blåvalen är det största djuret som någonsin existerat på jorden. En blåval kan bli 33 meter lång och väga upp till 200 ton. Det kan finnas 100 människor i en blåvals mun och dess hjärta är lika stort som en liten bil. Dess vener är så stora så att en basketboll kan flöda genom dem
  9. Moby Dick: Boken "Moby Dick" är baserad på en sann historia. Den verkliga val som heter Mocha Dick och attackerade ett brittiskt valfångstfartyg omkring år 1820. Besättningen hamnade på en öde ö där de drevs till kannibalism. Mocha Dick var en albino val som var täckt med havstulpaner (små kräftdjur som fäster på valar) och valen hade även märken från harpuner från valfångarnas misslyckad attack mot honom och torr hud
  10. Adoption: Valar kan tänka sig att ”adoptera” andra djur och även saker. Under 2011 så kunde forskare observerad en kaskelot som ”adopterat” en delfin som föddes med en deformerad ryggrad och delfinen hade blivit utfryst av sin egen delfin flock. På samma sätt har det observerats att grönlandsvalar kan ”äga” föremål t.ex. träplankor, skelett och liknande. De tar det med sig och behandlar sakerna som sina egna barn

Skäggmask

Fakta: Valarnas skellett äts av de så kallade 'skäggmaskarna'

 

Attribution: Robert C. Vrijenhoek, Shannon B. Johnson & Greg W. Rouse – Wikipedia.org

 

Om det inte vore för de små ”skäggmaskarna” eller ”snormaskar” som de också kallas så skulle det finnas många valben på havsbotten. Skäggmaskarnas latinska namn är Osedax mucofloris som bokstavligen betyder ”ben äter snorblomman”. Masken äter valben genom att täcka dem med slem och upprätta ett slags rotsystem i skelettet. Masken har ingen mun så dess hud producerar syra som bryter ner benen. Masken lever på proteinet och kollagen från ben men har inget matsmältningssystemet eller anus vilket gör det ännu mer anmärkningsvärt

 

Valarnas sömn

 

 

Tills nyligen trodde forskarna att valar sov som delfiner där ena hjärnhalvan förblir aktiv under sömnen. Det har dock visat sig att kaskelotvalarna sover i ett vertikalt läge. De sover också enbart mellan klockan 18,00 till 24,00 och högst 12 minuter åt gången. Om bara en av de sovande valarna berörs så vaknar hela flocken och simmar iväg.

 

Valsång

 

 

Under 2011 upptäckte forskare att valen sprider sin popularitet bland valarna genom sin sång. I områden där det finns fler valar så sjunger alla samma låt. Med tiden förändrades sången och om den nya låten är svängig nog kommer det att sprida sig till andra flockar av valar. De nya vallåtarna kan vara original eller en ”remix” av de gamla låtarna

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022