Fakta om vänsterhänta kvinnor

20 intressanta och roliga fakta om vänsterhänta kvinnor

Vänsterhänthet är ett fascinerande drag som har intresserat vetenskapsmän och forskare i årtionden. Även om bara cirka 10 procent av världens befolkning är vänsterhänta, finns det spännande skillnader när vi tittar på könen. I den här artikeln fokuserar vi uteslutande på vänsterhänta kvinnor och presenterar en lista med fakta som belyser olika aspekter av denna unika grupp.

 

1. Vänsterhänta kvinnor är en minoritet

Vänsterhänta är sällsynta bland kvinnor och utgör bara en bråkdel av den kvinnliga befolkningen. Faktum är att statistiken visar att vänsterhänta kvinnor är betydligt mindre vanliga än vänsterhänta män.

 

2. Möjliga kognitiva fördelar

Flera studier tyder på att vänsterhänta individer, inklusive kvinnor, kan ha vissa kognitiva fördelar. Viss forskning har visat att vänsterhänta är mer benägna att ha en IQ på 131 eller högre, och anmärkningsvärda vänsterhänta genier som Isaac Newton, Benjamin Franklin och Albert Einstein stöder denna idé.

 

3. Att leva i en högerhänt värld

Vänsterhänta kvinnor möter ofta utmaningar i en övervägande högerhänt värld. Vardagliga verktyg och föremål, från saxar till pennor, är utformade med högerhänta i åtanke, vilket gör de dagliga uppgifterna mer besvärliga för dem. Även att skriva på papper eller griffeltavlor kan leda till kladdproblem för vänsterhänta skribenter.

 

4. Sport och maskinskrivning

Vänsterhänthet kan ge en fördel i vissa sporter som boxning, tennis och baseboll, eftersom motståndarna kan vara mindre vana vid att möta vänsterhänta konkurrenter. Dessutom kan vänsterhänta personer vara duktiga på att skriva, eftersom de flesta ord på ett QWERTY-tangentbord skrivs med vänster hand.

 

5. Specialiserade verktyg finns

Lyckligtvis har företag insett behoven hos vänsterhänta och erbjuder nu specialverktyg som saxar, pennor och måttband som är utformade för att passa vänsterhänta användare.

 

6. Vänsterhänta katter

Intressant nog är vänsterhänthet inte unikt för människor. Nästan hälften av alla katter uppvisar vänsterhänta tendenser, vilket gör det lättare för vänsterhänta ägare att hitta kattkompisar som förstår deras unika perspektiv.

 

7. Vänsterhändernas dag

Den 13 augusti varje år firar vänsterhänta runt om i världen den internationella vänsterhänthetsdagen. Denna dag främjar medvetenheten om de utmaningar som vänsterhänta personer ställs inför och hedrar deras unika egenskaper.

 

8. Egenskaper för högerhänta

Även om du identifierar dig som högerhänt kan du ha vissa vänsterhänta drag. Vilket öga blundar du till exempel för att se bättre, eller använder du vänster hand för vissa uppgifter som att skära mat medan du håller i en gaffel? Dessa drag kan variera från person till person och kan överraska dig.

 

9. Vänsterhänta kvinnor utgör cirka 8,6%

Forskning visar att vänsterhänta kvinnor utgör cirka 8,6% av den kvinnliga befolkningen i Storbritannien, vilket visar att de är relativt sällsynta jämfört med sina högerhänta motsvarigheter.

 

10. Ökad sannolikhet för allergier och autoimmuna sjukdomar

Studier har visat att vänsterhänta personer, inklusive kvinnor, oftare lider av allergier och autoimmuna sjukdomar, t.ex. ulcerös kolit eller reumatoid artrit.

 

11. Benägen att drabbas av migrän

Vänsterhänta kvinnor löper ungefär dubbelt så stor risk att drabbas av migrän jämfört med högerhänta kvinnor, enligt vetenskaplig forskning.

 

12. Sömnbrist och rörelse av armar och ben

Vänsterhänta personer kan uppleva mer sömnstörningar på grund av tillstånd som Periodic Limb Movement Disorder (PLMD). Forskning har visat att vänsterhänta är mer benägna att uppvisa extremitetsrörelser under sömnen jämfört med högerhänta.

 

13. Dominans av höger hjärnhalva

Vänsterhänta kvinnor tenderar att ha en högre grad av högerhjärndominans, vilket förknippas med kreativitet och konstnärliga förmågor. Nya studier tyder dock på att förhållandet mellan hjärnhalvans dominans och handens utseende är mer komplext än man tidigare trott.

 

14. Vänsterhänthet och alkohol

Medan vissa tidiga studier antydde ett samband mellan vänsterhänthet och alkoholism, visar nyare forskning att vänsterhänta inte nödvändigtvis är mer benägna att dricka för mycket, utan kan vara mer benägna att dricka måttligt.

 

15. Vänsterhänta presidenter

I USA är vänsterhänta kvinnor en del av en exklusiv klubb, eftersom fem av de nio senaste amerikanska presidenterna var vänsterhänta: Barack Obama, Bill Clinton, George H. W. Bush, Ronald Reagan och Gerald Ford (som växlade mellan vänster- och högerhänthet).

 

16. Vänsterhänta maskinskrivare

Vänsterhänta kvinnor kan ha en fördel när det gäller att skriva. QWERTY-tangentbordets layout innehåller cirka 3 000 engelska ord som kan skrivas enbart med vänster hand, vilket kan göra vänsterhänta maskinskrivare snabbare.

 

17. Sydputtar inom sport

Vänsterhänta kvinnor utmärker sig i vissa sporter, bland annat tennis, där nästan 40% av toppspelarna är vänsterhänta. Fördelen ligger i att de möter motståndare som är mer vana vid att spela mot högerhänta spelare.

 

18. Internationella dagen för vänsterhänta

Den 13 augusti är en speciell dag för vänsterhänta personer, inklusive kvinnor, att fira sin unikhet och öka medvetenheten om de utmaningar de möter i en övervägande högerhänt värld.

 

19. Konstnärlig kreativitet

Studier visar att vänsterhänta kvinnor är mer benägna att ägna sig åt kreativa yrken, t.ex. måleri och musik, vilket understryker deras kreativa läggning.

 

20. Vänsterhänta kvinnor och språk

Vänsterhänta kvinnor kan vara mer benägna att drabbas av språkrelaterade problem under barndomen, enligt forskning. Tillstånd som dyslexi och skolproblem kan vara vanligare bland vänsterhänta barn.

 

Ett sista ord: vänsterhänta kvinnor utgör en unik och spännande undergrupp inom den bredare vänsterhänta befolkningen. Samtidigt som de möter utmaningar i en övervägande högerhänt värld, har de också utmärkande egenskaper och potentiella fördelar som skiljer dem från mängden. Ytterligare forskning kan fortsätta att avslöja de komplicerade aspekterna av vänsterhänthet hos kvinnor, och kasta ljus över denna fascinerande aspekt av mänsklig mångfald.