Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Albanien

 1. Trafiklys: I 1995 nægtede bilisterne i byen Shkodra at betale en nyligt indført afgift for trafiklys, fordi der ikke var nogle trafiklys i byen
 2. Ja og nej: Når albanere nikker, betyder det ’nej’, og når de ryster på hovedet, betyder det ’ja’ – dvs. kropssproget for ja og nej er omvendt i Albanien (i forhold til de fleste andre lande)
 3. Religionsforbud: Alle moskeer og kirker i Albanien blev lukket i 1967 og alle religiøse ceremonier blev samtidig forbudt. I november 1990 blev religiøse praksisser lovlige i private henseender
 4. Bunkere: Der er omkring 750.000 beton-bunkere spredt ud over hele Albanien. Omkring 700.000 af disse blev bygget under den kommunistiske diktator Enver Hoxas knap 40 år lange regime (1944 – 1985) som forberedelse på en invasion, der aldrig kom
 5. Moder Teresa: Selvom Moder Teresa blev født i Skopje i 1910 (i det nuværende Makedonien) betragtes hun som værende albaner, idet begge hendes forældre var albanere. Tirana International Airport (lufthavnen i Albaniens hovedstad) er navngivet efter Moder Teresa
 6. Nobelpriser: De to eneste albanere, der nogensinde har modtaget Nobelpriser, var Moder Teresa og Ferid Murad. Ferid Murad er halvt albaner og halvt amerikaner, og vandt Nobelprisen i fysiologi eller medicin i 1998
 7. McDonalds: Albanien, Armenien og Vatikanstaten er de eneste europæiske lande, hvor der ikke findes en McDonalds
 8. OL: Albanien har aldrig vundet en medalje i de Olympiske Leje
 9. Selvforsvar under attentat: Kong Zog af Albanien (1928-1939) er den eneste nationale leder i nyere tid, der har forsvaret sig selv med et skydevåben under et mordforsøg
 10. Uafhængighed: Da Londontraktaten blev underskrevet den 30. maj 1913 sluttede Den Første Balkankrig og Albanien blev anerkendt som en uafhængig stat

Fakta: Der er mange bunkere i Albanien

 

Attribution: Les Haines + Dennis Jarvis + Starsap – Flickr.com

 

Fakta: I knap 40 år var Albanien et meget isoleret land pga. det kommunistiske diktatur under Enver Hoxha. Landets 750.000 bunkere er et levn fra den epoke

Geografiske fakta

 • Placering: Sydøsteuropa. Mellem Grækenland i syd og Montenegro samt Kosovo i nord. Kystlinje ud mod Adriaterhavet og Det Ioniske Hav
 • Landegrænser: Grækenland (282 km), Makedonien (151 km), Montenegro (172 km) og Kosovo (112 km)
 • Kystlinje: 362 km
 • Klima: Mildt tempereret. Kølige, overskyede, regnfulde vintre og varme, klare, tørre somre. Indlandet er generelt mere køligt og regnfuldt end kystområderne
 • Landskab: Primært bjerglandskab med bakker. Små sletter langs kysten
 • Laveste punkt: 0 m (Adriaterhavet)
 • Højeste punkt: 2,764 m (Maja e Korabit/Golem Korab)
 • Naturressourcer: Petroleum, naturgas, kul, bauxit, kromit, kobber, jernmalm, nikkel, salt, tømmer og vandkraft
 • Største by: Tirana
 • Hovedstad: Tirana
 • Total areal (kvadratkilometer): 28.750,00 (2018)
 • Landområder (km2): 26.686,71 (2010)
 • Byområder (km2): 1.689,40 (2010)
 • Landbrugsareal (km2): 11.817,00 (2016)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 43,13 (2016)
 • Skovareal (% af landarealet): 28,12 (2016)
 • Plantearter (højere), truede: 4,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 1,58 (2016)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 61,23 (2019)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 1,07 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 38,77 (2019)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -2,75 (2019)
 • Etniske grupper: 82,6% albanere, 0,9% grækere, 1% andre (inkl. vlachere, romaer [sigøjnere], makedonere, montenegrinere og egyptere), 15,5% uspecificerede
 • Sprog: 98,8% albansk (det officielle sprog), 0,5% græsk, 0,7% andre (inkl. makedonsk, roma, vlach, tyrkisk, italiensk og serbo-kroatisk)
 • Religioner: 56,7% muslimer, 10% romerske-katolikker, 6,8% ortodokse, 2,5% ateister, 2,1% bektashi, 5,7% andre, 16,2% uspecificerede
 • Nettoindvandring: n/a

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): n/a
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 3,50 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): n/a
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): n/a
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): n/a
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): n/a
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): n/a
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): n/a

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 45,54 (2020)
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: n/a
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: n/a
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 11,47 (2019)
 • Arbejdsstyrke, total: n/a
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): n/a
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): n/a
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 37,10 (2018)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 104,81 (2019)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 26,98 (2019)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 25,82 (2019)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): n/a

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): n/a
 • Elforbrug (kWh per indbygger): n/a
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): n/a
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): n/a
 • Antal rygere, total (over 15 år): 28,70 (2016)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 7,50 (2016)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Nye virksomheder (antal registreringer): n/a
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): n/a
 • Børsnoterede selskaber, total: n/a
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 423,00 (2009)
 • International turisme, antal ankomster: n/a
 • International turisme, antal afgange: n/a
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 423,00 (2009)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 32,00 (2009)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): n/a
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Læger (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 119,05 (2019)

Albanien's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 67,75 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 15.278.077.446,86 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 2,21 (2019)
 • BNP, KPP (US$): 5.352,86 (2019)
 • BNI (US$): 41.371.722.639,16 (2019)
 • BNI-vækst (årlig %): 15.121.602.482,64 (2019)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 3,74 (2016)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 14,68 (2017)
 • Udlånsrente (%): 18,80 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 3.064.373.586,72 (2019)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 119,05 (2019)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 21,39 (2018)
 • Vareeksport (US$): 959.848.631,05 (2019)
 • Vareimport (US$): 2.716.000.000,00 (2019)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): n/a
 • Fødevareimport (% af vareimport): n/a
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): n/a
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 6,28 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 14,29 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 20,06 (2019)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 113,07 (2016)
 • Industri, værditilvækst (US$): 6,28 (2019)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: n/a
 • Militærudgifter (% af BNP): 5.897.000.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (US$): 1,27 (2019)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 14,68 (2017)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 1,41 (2019)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 197.517.156,02 (2019)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 119,62 (2018)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 11. august 2020