Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Albanien

 1. Trafiklys: I 1995 nægtede bilisterne i byen Shkodra at betale en nyligt indført afgift for trafiklys, fordi der ikke var nogle trafiklys i byen
 2. Ja og nej: Når albanere nikker, betyder det ’nej’, og når de ryster på hovedet, betyder det ’ja’ – dvs. kropssproget for ja og nej er omvendt i Albanien (i forhold til de fleste andre lande)
 3. Religionsforbud: Alle moskeer og kirker i Albanien blev lukket i 1967 og alle religiøse ceremonier blev samtidig forbudt. I november 1990 blev religiøse praksisser lovlige i private henseender
 4. Bunkere: Der er omkring 750.000 beton-bunkere spredt ud over hele Albanien. Omkring 700.000 af disse blev bygget under den kommunistiske diktator Enver Hoxas knap 40 år lange regime (1944 – 1985) som forberedelse på en invasion, der aldrig kom
 5. Moder Teresa: Selvom Moder Teresa blev født i Skopje i 1910 (i det nuværende Makedonien) betragtes hun som værende albaner, idet begge hendes forældre var albanere. Tirana International Airport (lufthavnen i Albaniens hovedstad) er navngivet efter Moder Teresa
 6. Nobelpriser: De to eneste albanere, der nogensinde har modtaget Nobelpriser, var Moder Teresa og Ferid Murad. Ferid Murad er halvt albaner og halvt amerikaner, og vandt Nobelprisen i fysiologi eller medicin i 1998
 7. McDonalds: Albanien, Armenien og Vatikanstaten er de eneste europæiske lande, hvor der ikke findes en McDonalds
 8. OL: Albanien har aldrig vundet en medalje i de Olympiske Leje
 9. Selvforsvar under attentat: Kong Zog af Albanien (1928-1939) er den eneste nationale leder i nyere tid, der har forsvaret sig selv med et skydevåben under et mordforsøg
 10. Uafhængighed: Da Londontraktaten blev underskrevet den 30. maj 1913 sluttede Den Første Balkankrig og Albanien blev anerkendt som en uafhængig stat

Fakta: Der er mange bunkere i Albanien

 

Attribution: Les Haines + Dennis Jarvis + Starsap – Flickr.com

 

Fakta: I knap 40 år var Albanien et meget isoleret land pga. det kommunistiske diktatur under Enver Hoxha. Landets 750.000 bunkere er et levn fra den epoke

Geografiske fakta

 • Placering: Sydøsteuropa. Mellem Grækenland i syd og Montenegro samt Kosovo i nord. Kystlinje ud mod Adriaterhavet og Det Ioniske Hav
 • Landegrænser: Grækenland (282 km), Makedonien (151 km), Montenegro (172 km) og Kosovo (112 km)
 • Kystlinje: 362 km
 • Klima: Mildt tempereret. Kølige, overskyede, regnfulde vintre og varme, klare, tørre somre. Indlandet er generelt mere køligt og regnfuldt end kystområderne
 • Landskab: Primært bjerglandskab med bakker. Små sletter langs kysten
 • Laveste punkt: 0 m (Adriaterhavet)
 • Højeste punkt: 2,764 m (Maja e Korabit/Golem Korab)
 • Naturressourcer: Petroleum, naturgas, kul, bauxit, kromit, kobber, jernmalm, nikkel, salt, tømmer og vandkraft
 • Største by: Tirana
 • Hovedstad: Tirana
 • Total areal (kvadratkilometer): 28.750,00 (2020)
 • Landområder (km2): 27.331,60 (2015)
 • Byområder (km2): 827,69 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 11.655,55 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 42,54 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 28,79 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 4,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 1,69 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 103,57 (2020)
 • Befolkning i største by: 511.559,00 (2022)
 • Befolkningsvækst (årlig %): -0,93 (2021)
 • Befolkning, total: 2.811.666,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 62,97 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 0,44 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 37,03 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -3,21 (2021)
 • Etniske grupper: 82,6% albanere, 0,9% grækere, 1% andre (inkl. vlachere, romaer [sigøjnere], makedonere, montenegrinere og egyptere), 15,5% uspecificerede
 • Sprog: 98,8% albansk (det officielle sprog), 0,5% græsk, 0,7% andre (inkl. makedonsk, roma, vlach, tyrkisk, italiensk og serbo-kroatisk)
 • Religioner: 56,7% muslimer, 10% romerske-katolikker, 6,8% ortodokse, 2,5% ateister, 2,1% bektashi, 5,7% andre, 16,2% uspecificerede
 • Nettoindvandring: -8.000,00 (2022)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,39 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 10,24 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 3,50 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 11,33 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 79,17 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 74,09 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 76,46 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 11,70 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 62,14 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 122,11 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 2,70 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 8,40 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 46,95 (2021)
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 22,80 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,40 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 11,47 (2019)
 • Arbejdsstyrke, total: 1.393.906,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 23,95 (2019)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 59,90 (2019)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 21,80 (2019)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 30,90 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 95,92 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 26,98 (2019)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 25,82 (2019)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 98,45 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 26.067.536.557,35 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 2.309,37 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 79,32 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 92,32 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 22,40 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 7,17 (2018)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 2,98 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 2.945,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 1,52 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 207.621,53 (2021)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 423,00 (2009)
 • International turisme, antal ankomster: 2.658.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 2.907.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 423,00 (2009)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 0,81 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 2,89 (2013)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 5,90 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 5,09 (2019)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 1,88 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 131,75 (2022)

Albanien's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 0,73 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 67,75 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 18.255.787.479,18 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 8,52 (2021)
 • BNI (US$): 6.492,87 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 44.464.843.324,88 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 18.006.189.075,01 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 9,00 (2020)
 • Udlånsrente (%): 6,73 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 21,82 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 131,75 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 224,89 (2021)
 • Vareeksport (US$): 6,23 (2021)
 • Vareimport (US$): 1.137.448.997,30 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 13,60 (2020)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 16,37 (2020)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 103,44 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 18,80 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 0,92 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 19,29 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 6,51 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 88,06 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 8.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 4.309.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 8.399.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 9,00 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 3.984.084.310,28 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 1,42 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 236.421.756,09 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022