Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Kuwait

 1. Navn: Ordet ’kuwait’ betyder ”fort” på arabisk. Byen Kuwait blev etableret i 1613 i den nuværende hovedstad Kuwait City
 2. Levetid: Kuwait er sammen med det arabiske land Qatar og østaterne Tonga og Tuvalu i Stillehavet de eneste lande i verden, hvor kvinder har en lavere gennemsnitlig levealder end mænd
 3. Øer: Der er 9 øer i Den Persiske Bugt, som tilhører Kuwait (Failaka, Bobiyan, Maskan, Warba, Ouha, Um AIMaradem, Um AI-Naml, Kubbar og Qarooh). Af alle 9 øer er kun 1 beboet; Failaka
 4. Gastronomi: Det Kuwaitiske køkken er især præget af fisk og skaldyr (pga. Kuwait Citys beliggenhed ved kysten) i kombination med de mange lokale krydderier
 5. Overvægt: Omkring 42% den kuwaitiske befolkning er overvægtige, hvilket gør Kuwait til nr. 10 på listen over lande med de højeste koncentrationer af overvægtige voksne i befolkningen
 6. Emirat: Kuwait er et emirat, hvor landets overhoved er en emir (Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah), selvom der også er en premierminister (Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah). Emirens magt tillader ham bl.a. at benåde dømte fra fængselsstraf og endda dødsstraf. Emiren er desuden den øverste militærleder
 7. Olie: Det estimeres, at Kuwait har omkring 10% af verdens oliereserver i undergrunden. 90% af Kuwaits eksport er olie (og derivater heraf) og olien indbringer omkring 75% af regeringens indtægter
 8. Historie: Kuwait var en del af Det Osmanniske Rige frem til 1. Verdenskrig, hvor det blev en del af Det Britiske Imperium. Først i 1961 blev Kuwait erklæret uafhængig af Storbritannien
 9. Golfkrigen: Kuwait blev invaderet og besat af nabolandet Irak i 1990. Dette var et led i den irakiske diktator Saddam Husseins plan om at sikre sig flere oliekilder. De amerikanske styrker intervenerede den 17. januar 1991 og krigen sluttede den 28. februar 1991
 10. Oliebrande: Da de irakiske tropper trak sig tilbage i starten af 1991 satte de ild til mange af olieboringerne, hvilket har gjort store dele af de østlige og sydøstlige dele af Kuwait ubeboelige

Kuwait City er kendt for dens mange skyskrabere

 

Attribution: Dalal Al Mudhaf + Snap + Amgad Fahmi – Flickr.com

 

Kuwait City er hovedstaden i Kuwait og samtidig landets største by. De mange skyskrabere og høje tårne er byens mest karakteristiske kendetegn

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. Mellem Irak og Saudi-Arabien med kystlinje ud mod Den Persiske Bugt
 • Landegrænser: Irak (240 km) og Saudi-Arabien (222 km)
 • Kystlinje: 499 km
 • Klima: Tør ørken. Meget varme somre og korte, kølige vintre
 • Landskab: Flade eller bølgende ørkensletter
 • Laveste punkt: 0 m (Den Persiske Bugt)
 • Højeste punkt: 306 m (unavngivet forhøjning)
 • Naturressourcer: Petroleum, naturgas, fisk og rejer
 • Største by: Kuwait City
 • Hovedstad: Kuwait City
 • Total areal (kvadratkilometer): 17.820,00 (2020)
 • Landområder (km2): 16.647,65 (2015)
 • Byområder (km2): 772,94 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 1.500,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 8,42 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 0,35 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 0,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 20,86 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): -2,56 (2021)
 • Befolkning i største by: 4.250.114,00 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 82,58 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 2,16 (2016)
 • Etniske grupper: 31,3% kuwaitere, 27,9% andre arabere, 37,8% asiatere, 1,9% afrikanere, 0,6% andre (inkluderer europæere, australiere samt nord- og sydamerikanere)
 • Sprog: Arabisk (det officielle sprog). Engelsk er meget udbredt
 • Religioner: 76,7% muslimer, 17,3% kristne, 0,5% andre og uspecificerede (OBS: disse tal gælder den samlede befolkning - og ca. 69% af befolkningen er immigranter)
 • Nettoindvandring: 10.603,00 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,11 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 10,41 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): -2,56 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 2,91 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 78,67 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 163,00 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 96,46 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 64,41 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 0,70 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 4,30 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 7,50 (2021)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 3,29 (2020)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 99,70 (2021)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 2.161.000,00 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 15,43 (2016)
 • Arbejdsstyrke, total: 77,19 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 2.419.833,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 81,46 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 12,20 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 17,90 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): n/a
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 0,00 (2018)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 162,78 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 93.622.017.758,89 (2019)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 15.297,81 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 2.649.000,00 (2007)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 34,62 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 100,00 (2021)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 98,31 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 0,59 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 2,34 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 7,41 (2018)
 • Børsnoterede selskaber, total: 7,00 (2018)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 0,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 79,36 (2016)
 • International turisme, antal afgange: 48,39 (2016)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 0,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): -235,72 (2001)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 2,04 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 11.999,00 (2022)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 244,69 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 3.238.523,00 (2022)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 133,69 (2021)

Kuwait's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 1,60 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 67,40 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 105.960.225.688,15 (2020)
 • BNP, KPP (US$): -8,86 (2020)
 • BNI (US$): 24.300,33 (2020)
 • BNI-vækst (årlig %): 202.010.996.133,61 (2020)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 154.471.896.903,82 (2019)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 8,65 (2020)
 • Udlånsrente (%): 3,42 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 45,43 (2020)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 133,69 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 2,56 (1995)
 • Vareeksport (US$): 6,61 (2020)
 • Vareimport (US$): 7.000.882.756,37 (2020)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 0,63 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 17,84 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 123,32 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 13,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): -0,55 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 32,27 (2019)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 3,91 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 127,23 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 25.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 104.118.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 34.652.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 8,65 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 48.133.870.019,60 (2020)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 6,69 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 9.024.335.548,17 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022