Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Bolivia

 1. Navn: Bolivia er opkaldt efter Simon Bolívar (egentlig: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco) som befriede Peru, Venezuela, Colombia, Ecuador og Bolivia fra spanierne i starten af 1800-tallet
 2. Salar de Uyuni: Verdens største saltørken, Salar de Uyuni, ligger i den sydvestlige del af bolivia og dækker hele 10.582 km2. Ørkenens flade og stabile natur, kraftige reflektion og høje beliggenhed gør den synlig fra rummet og den bruges derfor af satelitter, som kalibrerer deres højdemålere efter den
 3. Sucre: Sucre er den officielle, grundlovsfæstede hovedstad i Bolivia, hvor også højesteretten findes. Sucre bærer sit navn efter Bolivias 2. præsident Antonio José de Sucre, som også lagde navn til en af de tidligere valutaer i Ecuador. Sucre har ca. 300.000 indbyggere og er dermed landets største by. Denne type hovedstad kaldes også en 'de jure'-hovedstad
 4. La Paz: La Paz – eller 'Nuestra Señora de La Paz' som byen egentlig hedder – er regeringssædet og Bolivias administrative hovedstad. La Paz ligger i en højde af 3.650 meter, hvilket gør byen til verdens højest beliggende hovedstad. Byen huser 877.363 indbyggere og er dermed Bolivias tredje største by. Denne type hovedstad kaldes også en 'de facto'-hovedstad
 5. Titicaca: Målt på volume (vandmængde) er Titicacasøen den største sø i hele Sydamerika. Den bliver ofte kaldt 'verdens højest beliggende sejlbare sø', selvom dette kun gælder, hvis man udelukkende medregner større kommercielle både. Søen ligger i 3.812 meters højde
 6. Gæld-for-natur: I 1987 foretog Bolivia sit første 'gæld-for-natur'-bytte, hvor en international organisation fik annulleret en del af Bolivias udlandsgæld mod en aftale om, at den bolivianske stat sikrede og finansierede den fortsatte drift af et naturreservat. Helt konkret var der tale om det 135.000 hektar store Beni Biosphere Reserve, som blev ”byttet” for 650.000 USD statsgæld
 7. Biodiversitet: De 'megadiverse' lande er en gruppe af lande, der huser størstedelen af Jordens arter og derfor betragtes som værende ekstremt biodiverse. Bolivia er 1 af de 17 megadiverse lande i verden
 8. Befolkningssammensætning: Over 60% af bolivias befolkning er indianere (primært Quechua eller Aymara). Resten er europæere og blandede racer
 9. Naturgas: Bolivia har den 2. største naturgasreserve i hele Sydamerika. Herudover findes mellem 50% og 70% af verdens lithiumreserver i den bolivianske saltørken Salar de Uyuni (nævnt ovenfor)
 10. Potosi: Potosi er én af verdens højest beliggende byer (i top 30 med 4.090 meter) og samtidig med på UNESOs Verdensarvsliste. Potosi blev grundlagt i 1545 som en mineby og blev hurtigt en af Amerikas største byer med en befolkning på over 200.000 indbyggere. I perioden 1556 – 1783 udvandt spanierne ikke mindre end 45.000 tons sølv fra byens miner

Fakta: Bolivia er hjemsted for verdens største saltørken, Salar de Uyuni

 

Attribution: Patrick Nouhailler + Phil Whitehouse + einalem + Nestor Lacle – Flickr.com

 

Salar de Uyuni er verdens største saltørken og ligger i det sydvestlige Bolivia. Ørkenen indeholder 50-70% af verdens lithium og bruges desuden af satelitter til at måle deres afstand til jorden

Geografiske fakta

 • Placering: Den centrale del af Sydamerika, sydvest for Brasilien
 • Landegrænser: Argentina (832 km), Brasilien (3.423 km), Chile (860 km), Paraguay (750 km) og Peru (1.075 km)
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Varierer afhængigt af højden; fra fugtigt og tropisk til koldt og halvtørt
 • Landskab: Bjerglandskab (Andesbjergene) med højland (Altiplano). Herudover bakker og lavtliggende sletter omkring Amazonas
 • Laveste punkt: 90 m (Paraguayfloden)
 • Højeste punkt: 6.542 m (Nevado Sajama)
 • Naturressourcer: Tin, naturgas, petroleum, zink, wolfram, antimon, sølv, jern, bly, guld, tømmer og vandkraft
 • Største by: Santa Cruz de la Sierra
 • Hovedstad: Sucre (de jure), La Paz (de facto)
 • Total areal (kvadratkilometer): 1.098.580,00 (2020)
 • Landområder (km2): 1.059.511,35 (2015)
 • Byområder (km2): 1.767,52 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 377.870,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 34,88 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 46,92 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 106,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 1,90 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 11,02 (2020)
 • Befolkning i største by: 1.907.686,00 (2022)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 1,19 (2021)
 • Befolkning, total: 12.079.472,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 10,98 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 5,09 (2021)
 • Etniske grupper: 30% quechua (originalbefolkningen), 30% mestits (en blanding af hvide og indianere), 25% aymara og 15% hvide
 • Sprog: Spansk, quecha og aymara er de 3 officielle sprog, som tales af hhv. 60,7%, 21,2% og 14,6%. Herudover taler ca. 2,4% fremmedsprog og 1,2% øvrige sprog
 • Religioner: 95% romerske katolikker og 5% protestanter
 • Nettoindvandring: -3.000,00 (2022)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,62 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 21,84 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 70,48 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 9,95 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 66,80 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 60,88 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 63,63 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 21,10 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 211,08 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 334,83 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 4,10 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 20,20 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 30,30 (2021)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 1,80 (2021)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,43 (2018)
 • Arbejdsstyrke, total: 5.863.110,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 73,31 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 76,66 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 36,40 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 29,53 (2021)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 12,70 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 30,88 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 17,90 (2008)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 93,85 (2020)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 74.983.478.840,46 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 728,22 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 65,98 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 99,62 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 8,29 (2021)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 1,69 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,09 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 3.593,00 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 0,51 (2018)
 • Børsnoterede selskaber, total: 97.727,03 (2021)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 0,01 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 323.299,99 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 432.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 0,01 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 98,85 (2020)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 1,29 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 8,40 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 1,56 (2017)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 1,03 (2017)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 153,45 (2022)

Bolivia's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 3,21 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 51,66 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 40.408.208.528,16 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 6,11 (2021)
 • BNI (US$): 3.345,20 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 106.855.999.403,03 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 39.368.460.624,66 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 14,87 (2020)
 • Udlånsrente (%): 1,75 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 26,36 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 153,45 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 41,84 (2021)
 • Vareeksport (US$): 10,73 (2021)
 • Vareimport (US$): 4.334.302.944,59 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 23,06 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 5,97 (2022)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 116,57 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 18,80 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 4,54 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 13,87 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 7,76 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 116,95 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 71.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 13.653.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 13.049.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 14,87 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 10.651.980.541,57 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 1,54 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 625.336.764,49 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022