Fakta om Bolivia

Forskellige fakta om Bolivia

1. Navn: Bolivia er opkaldt efter Simon Bolívar (rigtigt navn: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco), som befriede Peru, Venezuela, Colombia, Ecuador og Bolivia fra spanierne i starten af 1800-tallet.

2. Salar de Uyuni: Verdens største saltørken, Salar de Uyuni, ligger i den sydvestlige del af Bolivia og dækker 10.582 km2. Ørkenens flade og stabile natur, stærke refleksion og store højde gør den synlig fra rummet, og den bruges derfor af satellitter, der kalibrerer deres højdemålere til Salar de Uyuni.

3. Sucre: Sucre er Bolivias officielle, forfatningsmæssige hovedstad, hvor højesteret også ligger. Sucre er opkaldt efter Bolivias 2. præsident Antonio José de Sucre, som også gav navn til en af Ecuadors tidligere valutaer. Sucre har ca. 300.000 indbyggere og er landets største by. Denne type hovedstad kaldes også en "de jure"-hovedstad.

4. La Paz: La Paz - eller "Nuestra Señora de La Paz", som byen egentlig hedder - er regeringssæde og administrativ hovedstad i Bolivia. La Paz ligger i en højde af 3.650 meter, hvilket gør den til den højest beliggende hovedstad i verden. Den har 877.363 indbyggere, hvilket gør den til Bolivias tredjestørste by. Denne type hovedstad kaldes også en "de facto"-hovedstad.

5. Titicaca: Med hensyn til volumen (vandmængde) er Titicaca-søen den største sø i hele Sydamerika. Den omtales ofte som "verdens højest beliggende sejlbare sø", selvom det kun er sandt, hvis man kun medregner store kommercielle både. Søen ligger i en højde af 3.812 meter over havet.

Fakta: Potosi var en meget vigtig mineby for spanierne i kolonitiden.
Navngivelse: Valdiney Pimenta + ralky - Flickr.com

Fakta: Potosi er en mineby, der ligger i 4.090 meters højde. Den blev grundlagt i 1545 og voksede hurtigt til at blive en af de største byer i Amerika. Spanierne udvandt 45.000 tons sølv herfra mellem 1556 og 1783.

 

6. Gæld til naturen: I 1987 foretog Bolivia sin første "gæld-for-natur"-ombytning, hvor en international organisation eftergav en del af Bolivias udlandsgæld til gengæld for en aftale om, at den bolivianske stat ville sikre og finansiere den fortsatte drift af et naturreservat. Konkret blev det 135.000 hektar store Beni biosfærereservat "byttet" til 650.000 USD i statsgæld.

7. Biodiversitet: De 'megadiverse' lande er en gruppe af lande, der er hjemsted for størstedelen af jordens arter og derfor betragtes som ekstremt biodiverse. Bolivia er et af de 17 megadiverse lande i verden.

8. Befolkningens sammensætning: Over 60% af Bolivias befolkning er indfødte (primært quechua eller aymara). Resten er europæere og blandede racer

9. Naturgas: Bolivia har den næststørste naturgasreserve i hele Sydamerika. Derudover findes mellem 50% og 70% af verdens litiumreserver i den bolivianske saltørken Salar de Uyuni (nævnt ovenfor).

10. Potosi: Potosi er en af verdens højest beliggende byer (i top 30 med 4.090 meter) og på UNESO's verdensarvsliste. Potosi blev grundlagt i 1545 som en mineby og blev hurtigt en af Amerikas største byer med en befolkning på over 200.000 indbyggere. Mellem 1556 og 1783 udvandt spanierne ikke mindre end 45.000 tons sølv fra byens miner.

Fakta: Bolivia er hjemsted for verdens største saltørken, Salar de Uyuni.
Navngivelse: Patrick Nouhailler + Phil Whitehouse + einalem + Nestor Lacle - Flickr.com

Salar de Uyuni er verdens største saltørken og ligger i det sydvestlige Bolivia. Ørkenen indeholder 50-70% af verdens litium og bruges også af satellitter til at måle deres afstand til Jorden.

Geografiske fakta

 • Placering: Den centrale del af Sydamerika, sydvest for Brasilien
 • Landegrænser: Argentina (832 km), Brasilien (3.423 km), Chile (860 km), Paraguay (750 km) og Peru (1.075 km).
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Varierer afhængigt af højden; fra fugtig og tropisk til kold og halvtør.
 • Landskab: Bjerglandskab (Andesbjergene) med højland (Altiplano). Derudover bakker og lavtliggende sletter omkring Amazonas.
 • Laveste punkt: 90 m (Paraguay-floden)
 • Højeste punkt: 6.542 m (Nevado Sajama)
 • Naturlige ressourcer: Tin, naturgas, olie, zink, wolfram, antimon, sølv, jern, bly, guld, tømmer og vandkraft.
 • Største by: Santa Cruz de la Sierra
 • Hovedstad: Sucre (de jure), La Paz (de facto)
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 1.098.580,00 (2021)
 • Landområder (km2): 1.059.511,35 (2015)
 • Byområder (km2): 1.767,52 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 381.193,67 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 35,19 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 46,73 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 106,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 1,54 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 11,15 (2021)
 • Befolkning i den største by: 1.935.619,00 (2023)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 1,34 (2023)
 • Befolkning, i alt: 12.388.571,00 (2023)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 9,97 (2022)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): 3,55 (2022)
 • Etniske grupper: 30% quechua (den oprindelige befolkning), 30% mestits (en blanding af hvide og indianere), 25% aymara og 15% hvide.
 • Sprog: Spansk, quecha og aymara er de tre officielle sprog, der tales af henholdsvis 60,7%, 21,2% og 14,6%. Derudover taler ca. 2,4% fremmedsprog og 1,2% taler andre sprog.
 • Religioner: 95% romersk-katolske og 5% protestanter
 • Nettoindvandring: -3.000,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 2,58 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 21,60 (2022)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 71,19 (2023)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 9,06 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 67,91 (2022)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 62,27 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 64,93 (2022)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 21,10 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 190,22 (2022)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 302,06 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 4,10 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): 19,60 (2022)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 30,30 (2021)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 1,80 (2021)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,10 (2019)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 6.114.198,00 (2023)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 72,94 (2022)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 77,34 (2022)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): 39,00 (2020)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 28,81 (2023)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 12,70 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): 31,18 (2022)
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 17,90 (2008)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 93,85 (2020)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 94.282.007.710,39 (2023)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 728,22 (2014)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 65,98 (2021)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 99,62 (2021)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 6,13 (2022)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 1,84 (2023)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,18 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 3.189,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): 0,42 (2020)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 199.492,45 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 0,11 (2023)
 • International turisme, antal ankomster: 323.299,99 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 432.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 0,11 (2023)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 99,60 (2022)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 1,29 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): 8,40 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 1,53 (2017)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 1,01 (2017)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 157,40 (2023)

Fakta om Bolivias økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 3,18 (2023)
 • BNP-vækst (årlig %): 51,66 (2019)
 • BNP pr. indbygger (US$): 45.849.832.906,41 (2023)
 • GDP, KPP (US$): 2,44 (2023)
 • BNI (US$): 3.700,98 (2023)
 • BNI-vækst (årlig %): 132.892.186.347,72 (2023)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 44.844.197.818,84 (2023)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 17,10 (2021)
 • Udlånsrente (%): 2,58 (2023)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 24,79 (2023)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 157,40 (2023)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 27,33 (2022)
 • Vareeksport (US$): 10,29 (2022)
 • Vareimport (US$): 4.526.279.146,16 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 23,85 (2023)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 7,15 (2023)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 115,45 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 18,80 (2019)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 3,25 (2022)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 13,48 (2023)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 8,64 (2023)
 • Industri, værditilvækst (US$): 120,45 (2022)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 71.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 11.018.000.000,00 (2023)
 • Militære udgifter (US$): 11.120.000.000,00 (2023)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 17,10 (2021)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 11.364.300.279,65 (2023)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 1,48 (2022)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 640.309.309,64 (2022)