Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Guyana

 1. Navn og floder: Navnet 'Guyana' stammer fra det indianske ord 'Guiana', som betyder "landet med mange floder". De 4 længste floder i Guyana er Essequibo, Courantyne, Berbice og Demerara (Essequibo er den længste)
 2. Hollændere: I 1600-tallet blev Guyana en hollandsk koloni, hvor hollænderne byggede diesystemer til at håndtere floderne og etablere landbrug
 3. Britere: I 1815 overtog briterne magten i Guyana, hvilket resulterede i at landet herefter blev kaldt Britisk Guyana. Først i 1966 blev Guyana uafhængige af det britiske kongedømme
 4. Befolkningssammensætning: Guyanas befolkning består primært af indere (hindustani /østindere) og afrikanere (hhv. 43,5% og 30,2%), der alle er efterkommere af de slaver hollænderne og briterne bragte til landet før i tiden. Herudover findes der også folk af blandet herkomst (16,7%) samt oprindelige indianere (9,1%)
 5. Kystområdet: Omkring 90% af Guyanas befolkning bor på en smal del af landets kystområde, der udgør ca. 10% af landets totale areal
 6. Motto: Guyanas nationale motto er: 'One People, One Nation, One Destiny', hvilket betyder "Et Folk, En Nation, En Skæbne"
 7. Regnskov: Omkring 70% af Guyanas areal er dækket af regnskov
 8. Flag: Guyanas flag kaldes også 'The Golden Arrow Head', hvilket betyder "Den Gyldne Spydspids". Flaget har været i brug siden 1966, da Guyana vandt sin uafhængighed fra briterne
 9. Jim Jones: Den 18. november 1978 begik den amerikanske religiøse kultleder Jim Jones kollektivt selvmord sammen med sine 909 følgere i Jonestown, Guyana. Denne tragedie gjorde landet verdenskendt
 10. Sport: Den største sportsgren i Guyana er cricket og i de internationale cricket-konkurrencer er landet er en del af 'West Indies cricket team', som tidligere var det absolut stærkeste hold i verden

Fakta: Guyana er hjemsted for en del floder

 

Attribution: John+Elaine Chesterton + madmack66 + sorenriise – Flickr.com

 

Der findes en del floder i Guyana, hvilket også er grunden til at det kaldes ‘Land of many waters' (de mange vandes land). På billedet i midten ses ‘Kaieteur Falls'

Geografiske fakta

 • Placering: Den nordlige del af Sydamerika. Mellem Surinam og Venezuela med kystlinje ud mod det nordlige Atlanterhav
 • Landegrænser: Brasilien (1.606 km), Surinam (600 km) og Venezuela (743 km)
 • Kystlinje: 459 km
 • Klima: Tropisk; varmt og fugtigt - reguleres dog af nordøstlige passatvinde. Der er 2 regnsæsoner (maj - august og november - januar)
 • Landskab: Primært bølget højland. Herudover også lavtliggende kystsletter og savanne i den sydlige del af landet
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Højeste punkt: 2.835 m (Mount Roraima)
 • Naturressourcer: Bauxit, guld, diamanter, råtræ, rejer og fisk
 • Største by: Georgetown
 • Hovedstad: Georgetown
 • Total areal (kvadratkilometer): 214.970,00 (2020)
 • Landområder (km2): 209.904,14 (2015)
 • Byområder (km2): 165,73 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 12.412,50 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 6,31 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 93,55 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 30,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 3,57 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 804.567,00 (2021)
 • Befolkning i største by: 1,40 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 46,39 (2019)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 13,52 (2019)
 • Etniske grupper: 43,5% indere (hindustani), 30,2% afrikanere, 16,7% blandede racer, 9,1% indianere og 0,5% andre
 • Sprog: Engelsk, indianske dialekter, kreolsprog, caribisk hindustani (en dialekt af hindi) og urdu
 • Religioner: 30,5% protestanter, 28,4% hinduer, 8,1% romerske katolikker, 1,1% jehovas vidner, 17,7% andre kristne, 7,2% muslimer, 4,3% andre, 4,3% ingen
 • Nettoindvandring: 819,00 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 8,82 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 20,47 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 26,90 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 8,03 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 68,49 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 62.425,14 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 88,85 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 284,38 (2020)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 17,40 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 63,00 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 23,80 (2020)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 1,60 (2020)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 1,10 (1998)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 37,33 (2017)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 6,89 (2018)
 • Arbejdsstyrke, total: 65,08 (2020)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 299.349,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 72,12 (2020)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 73,10 (2021)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 12,10 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 65,60 (2019)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 18,00 (2009)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 107,38 (2020)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 1,71 (2016)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 5,80 (2019)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 86.400,00 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 167,22 (2020)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 27,40 (2019)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 1,33 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 2,42 (2020)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 1,82 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 0,79 (2017)
 • Børsnoterede selskaber, total: 11,00 (2018)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 0,77 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 50,50 (2019)
 • International turisme, antal afgange: 64,67 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 0,77 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 97,81 (2012)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 34,40 (1998)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): -4.316,00 (2021)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 4,05 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 0,92 (2021)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 123,25 (2021)

Guyana's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 0,80 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 55,49 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 8.044.498.800,96 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 20,06 (2021)
 • BNI (US$): 9.998,54 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 19.379.525.610,19 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 7.654.530.394,72 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 10,34 (2019)
 • Udlånsrente (%): 9,20 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 4.052.014.388,49 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 123,25 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 194,35 (2005)
 • Vareeksport (US$): 252.100.719,42 (2021)
 • Vareimport (US$): 4.356.000.000,00 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 9,09 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 113,75 (2020)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 3.151.933.993,17 (2005)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 8,88 (2021)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 17,48 (2005)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 50,37 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 139,48 (2020)
 • Industri, værditilvækst (US$): 3,13 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 3.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 4.376.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 0,96 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 10,34 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 5,03 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 70.703.651,65 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 65,07 (2020)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022