Fakta om Guyana

Guyanas flag

1. Navne og floder: Navnet 'Guyana' kommer fra det indianske ord 'Guiana', som betyder "landet med de mange floder". De 4 længste floder i Guyana er Essequibo, Courantyne, Berbice og Demerara (Essequibo er den længste).

2. Hollandsk: I 1600-tallet blev Guyana en hollandsk koloni, hvor hollænderne byggede dieselsystemer til at styre floderne og etablere landbrug.

3. Britisk: I 1815 overtog briterne magten i Guyana, hvilket resulterede i, at landet blev kaldt Britisk Guyana. Det var først i 1966, at Guyana blev uafhængigt af briterne.

4. Befolkningens sammensætning: Guyanas befolkning består primært af indere (hindustani/østindere) og afrikanere (henholdsvis 43,5% og 30,2%), som alle er efterkommere af de slaver, som hollænderne og briterne bragte til landet i fortiden. Derudover er der også folk med blandede aner (16,7%) og indfødte indere (9,1%).

5. Det kystnære område: Omkring 90% af Guyanas befolkning bor i en smal del af landets kystområde, som udgør omkring 10% af landets samlede areal.

Fakta: Cricket er Guyanas nationalsport.
Navngivelse: John+Elaine Chesterton - Flickr.com

Fakta: I Guyana er cricket den mest populære sport på grund af landets store indiske befolkning og dets historie som britisk koloni.

 

6. Motto: Guyanas nationale motto er: "One People, One Nation, One Destiny", som betyder "Et folk, en nation, en skæbne".

7. Regnskov: Omkring 70% af Guyanas areal er dækket af regnskov.

8. Flag: Guyanas flag kaldes også "The Golden Arrow Head", som betyder "Den gyldne spydspids". Flaget har været i brug siden 1966, da Guyana vandt sin uafhængighed fra briterne.

9. Jim Jones: Den 18. november 1978 begik den amerikanske religiøse kultleder Jim Jones masseselvmord sammen med sine 909 tilhængere i Jonestown, Guyana. Denne tragedie gjorde landet verdensberømt

10. Sport: Den største sport i Guyana er cricket, og i internationale cricketkonkurrencer er landet en del af 'West Indies cricket team', som engang var det stærkeste hold i verden.

Fakta: Guyana er hjemsted for en række floder
Navngivelse: John+Elaine Chesterton + madmack66 + sorenriise - Flickr.com

Der er mange floder i Guyana, og det er derfor, det kaldes "Landet med de mange vande". Billedet i midten er 'Kaieteur Falls'.

Geografiske fakta

 • Placering: Den nordlige del af Sydamerika. Mellem Surinam og Venezuela med kystlinje ud mod det nordlige Atlanterhav.
 • Landegrænser: Brasilien (1.606 km), Surinam (600 km) og Venezuela (743 km)
 • Kystlinje: 459 km
 • Klima: Tropisk; varmt og fugtigt - men reguleret af nordøstlige passatvinde. Der er to regnsæsoner (maj-august og november-januar).
 • Landskab: Hovedsageligt kuperet højland. Også lavtliggende kystsletter og savanne i den sydlige del af landet.
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Højeste punkt: 2.835 m (Roraima-bjerget)
 • Naturlige ressourcer: Bauxit, guld, diamanter, råtræ, rejer og fisk
 • Største by: Georgetown
 • Hovedstad: Georgetown
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 214.970,00 (2021)
 • Landområder (km2): 209.904,14 (2015)
 • Byområder (km2): 165,73 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 10.430,00 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 5,30 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 93,50 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 30,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 3,47 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 813.834,00 (2023)
 • Befolkning i den største by: 1,50 (2022)
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, i alt: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 46,39 (2019)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): 13,53 (2019)
 • Etniske grupper: 43,5% indisk (hindustani), 30,2% afrikansk, 16,7% blandet race, 9,1% indisk og 0,5% andet.
 • Sprog: Engelsk, indiske dialekter, kreolsprog, caribisk hindustani (en dialekt af hindi) og urdu
 • Religioner: Engelsk, indianske dialekter, kreolsk, caribisk hindustani (en dialekt af hindi) og urdu.
 • Nettoindvandring: 819,00 (2020)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 4,90 (2023)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 19,90 (2022)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 27,16 (2023)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 9,76 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 65,99 (2022)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 93.659,16 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 90,03 (2022)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 331,25 (2022)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 17,40 (2019)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 63,00 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 22,30 (2022)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): 1,58 (2020)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 1,10 (1998)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 84,79 (2021)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 5,35 (2019)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 62,78 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 295.000,00 (2023)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 69,40 (2022)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 72,84 (2023)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 12,10 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): 65,59 (2022)
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 18,00 (2009)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 106,39 (2021)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 1,71 (2016)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 5,65 (2022)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 86.400,00 (2020)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 203,31 (2022)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 27,40 (2019)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 1,15 (2023)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 2,37 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 1,41 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): 3,48 (2020)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 11,00 (2018)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 0,44 (2023)
 • International turisme, antal ankomster: 50,50 (2019)
 • International turisme, antal afgange: 64,67 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 0,44 (2023)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 99,72 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 34,40 (1998)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): -3.900,00 (2023)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 4,09 (2021)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 0,63 (2023)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 134,48 (2023)

Fakta Guyanas økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 0,78 (2023)
 • BNP-vækst (årlig %): 55,49 (2019)
 • BNP pr. indbygger (US$): 16.786.302.158,27 (2023)
 • GDP, KPP (US$): 33,02 (2023)
 • BNI (US$): 20.626,20 (2023)
 • BNI-vækst (årlig %): 44.974.521.636,05 (2023)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 15.206.302.158,27 (2023)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 12,85 (2021)
 • Udlånsrente (%): 9,20 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 9.982.105.515,59 (2022)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 134,48 (2023)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 194,35 (2005)
 • Vareeksport (US$): 274.796.163,07 (2022)
 • Vareimport (US$): 13.059.000.000,00 (2023)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 10,07 (2023)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 111,69 (2022)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 3.151.933.993,17 (2005)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 8,38 (2023)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 17,48 (2005)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 67,82 (2022)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 153,54 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 1,87 (2022)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 3.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 6.478.000.000,00 (2023)
 • Militære udgifter (US$): 0,57 (2022)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 12,85 (2021)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 2,82 (2023)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 84.257.932,29 (2022)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 246,04 (2022)