Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Burkina Faso

 1. Stednavne: Burkina Faso er hjemland for nogle spøjse stednavne – inklusive: Ouagadougou, Gorom-Gorom, Bobo-Dioulasso, Bouroum-Bouroum, Fada N’Gourma, Tin-Akof, Ouahigouya, Niangoloko og Rambo
 2. Betydninger af navne: Burkina Fasos hovedstad hedder Ouagadougou, hvilket staves ’Wogodogo’ på mòoré (landets mest talte sprog) og bogstaveligt talt betyder ”du er velkommen her hos os”. Navnet ’Burkina Faso’ betyder ”Landet af Ærbare Mænd” og burkinerne er også kendt for at være nogle af de mest ærlige mænd i Afrika
 3. Historiske navne: Burkina Faso hed tidligere Fransk Øvre Volta (1919 – 1958) og senere Republikken Øvre Volta (1958 – 1984) pga. dets placering nord for Voltafloden, som løber i Ghana (syd for Burkina Faso). I 1984 ændrede landet navn til Burkina Faso under den marxistisk revolutionære præsident Thomas Sankara
 4. Tørke: Burkina Faso rammes forholdvis ofte af lange perioder med tørke. De værste var i 1980, 1988, 1990 og 1995. Herudover rammes landet indimellem også af epidemier og oversvømmelser
 5. Fertilitet: Med et gennemsnit på 6 børn pr. kvinde har befolkningen i Burkina Faso én af verdens højeste fertilitetsrater
 6. Sprog: Som følge af at Burkina Faso er en gammel fransk koloni, er landets officielle sprog i dag fransk. Herudover tales følgende sprog: mòoré, fulani, lobi, bobo, mandé, senufo, gurunsi, gurma og tuareg. De fleste af disse sprog hører til den sudanesiske sprogfamilie
 7. Befolkning: Den største etniske gruppe i Burkina Faso er mossierne, som udgør mere end 40% af landets befolkning (ca. 6,2 mio. mennesker). Burkina Fasos øvrige befolkning består af mere end 60 forskellige etniske grupper – især gurunsi, senufo, lobi, bobo og fulani
 8. Fattigdom: Burkina Faso er ét af verdens fattigste lande og har en BNP pr. indbygger på 1.500 USD. På UNs Human Development Index er Burkina Faso et af de sidste lande
 9. Eksportvarer: De to største eksportvarer i Burkina Faso er guld og bomuld (Burkina Faso er Afrikas største producent af bomuld). Omkring 80% af befolkningen er afhængige af subsistenslandbrug – dvs. selvforsynende landbrug, hvor landmanden kun producerer mad nok til sin egen familie og evt. også enkelte andre i lokalområdet
 10. Ringe urbanisering: Burkina Faso har et af Afrikas mindst urbaniserede samfund, idet langt størstedelen af befolkningen fortsat bor på landet. De 5 største byer og deres befolkningstal er følgende: Ouagadougou (1.181.702), Bobo Dioulasso (435.543), Koudougou (82.720), Banfora (72.144), Ouahigouya (70.957)

Fakta: Burkina Faso rammes ofte af naturkatastrofer såsom tørke og oversvømmelser

 

Attribution: TREEAID + Jeff Attaway – Flickr.com

 

Fakta: Tørke og oversømmelser har ramt Burkina Faso forholdvis ofte de seneste 20 år

Geografiske fakta

 • Placering: Vestafrika. Nord for Ghana
 • Landegrænser: Benin (306 km), Elfenbenskysten (584 km), Ghana (549 km), Mali (1.000 km), Niger (628 km) og Togo (126 km)
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Tropisk. Varme, tørre vintre og varme, våde somre
 • Landskab: Burkina Faso ligger på et stort plateau, som stiger en smule mod syd. Landet gennemskæres af de tre hovedfloder: Sorte Volta (Mouhoun), Røde Volta (Nazinon) og Hvide Volta (Nakambé). Der er høje bakker i vest og sydøst
 • Laveste punkt: 200 m (Mouhoun)
 • Højeste punkt: 749 m (Tena Kourou)
 • Naturressourcer: bomuld, jordnødder, sheanødder, sesam, durra, hirse, majs, ris og husdyr
 • Største by: Ouagadougou
 • Hovedstad: Ouagadougou
 • Total areal (kvadratkilometer): 274.220,00 (2020)
 • Landområder (km2): 273.918,35 (2015)
 • Byområder (km2): 1.599,30 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 121.430,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 44,38 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 22,72 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 4,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 0,24 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 2,65 (2021)
 • Befolkning i største by: 22.100.683,00 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 41,40 (2018)
 • Befolkning, total: 0,60 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 4,70 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 12,91 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 1,73 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 92,17 (2021)
 • Etniske grupper: Over 40% mossi, 60% andre (gurunsi, senufo, lobi, bobo, mande og fulani)
 • Sprog: Fransk er det officielle sprog. Oprindelige afrikanske sprog tilhørende den sudanesiske sprogfamilie tales af mere end 90% af befolkningen
 • Religioner: 60,5% muslimer, 19% katolikker, 15,3% animister, 4,2% protestanter, 0,6% andre, 0,4% ingen
 • Nettoindvandring: 3.416,00 (2018)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 6,75 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 35,54 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 12,03 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 8,96 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 59,27 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 507.601,62 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 46,04 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 324,48 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 3,70 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 11,30 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 51,80 (2021)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 0,33 (2018)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 2,30 (2018)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 21,58 (2021)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 14,30 (2020)
 • Arbejdsstyrke, total: 57,47 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 8.364.639,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 60,99 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 52,60 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 41,00 (2018)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 31,24 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 4,69 (2018)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 111,66 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 0,40 (2010)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 0,63 (2021)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 67.000,00 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 246,48 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 25,10 (2018)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 8,62 (2018)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,77 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 0,09 (2019)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 0,93 (2019)
 • Børsnoterede selskaber, total: 9,00 (2018)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 518,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 38,48 (2018)
 • International turisme, antal afgange: 51,22 (2018)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 518,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 68,76 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 37,50 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): -24.998,00 (2022)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 78,66 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 3.055.788,00 (2022)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 130,79 (2022)

Burkina Faso's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 5,30 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 51,40 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 19.737.615.114,37 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 6,91 (2021)
 • BNI (US$): 893,08 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 52.924.624.145,57 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 18.717.882.892,87 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 11,46 (2020)
 • Udlånsrente (%): 14,29 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 32,01 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 130,79 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 71,84 (2021)
 • Vareeksport (US$): 9,52 (2021)
 • Vareimport (US$): 1.879.424.372,90 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 11,68 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 116,21 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 30.593.094.027,46 (2019)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 21,40 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 3,11 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 16,87 (2019)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 6,25 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 113,90 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 11.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 4.518.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 5.504.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 11,46 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 6.317.817.921,89 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 2,89 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 458.279.098,44 (2021)
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022