Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Afghanistan

 1. Alfabetisme: Ca. 12% af alle kvinder og 43% af alle mænd kan læse og skrive i Afghanistan (landsgennemsnittet er ca. 28%). Antallet af lærere er steget fra ca. 20.000 i 2010 til lidt over 142.500 i dag (2014)
 2. Nytår: Afghanerne fejrer nytår den 21. marts, hvilket kaldes ’Nawroz’ og samtidig markerer forårets første dag. Flere tusinde rejser årligt til Afghanistans fjerde største by, Mazar-e-Sharif, hvor dagen især fejres
 3. Nationalsport: Afghanerne vil gerne have deres nationalsport Buzkashi (også kaldet Kok-boru eller Oglak Tartis) gjort til en olympisk sportsgren. Buzkashi, der også betragtes som verdens vildeste sport, er en holdsport, som handler om at kaste en hovedløs ged over en målstreg. Alle spillerne ridder på hesteryg. Sporten har været dyrket i flere århundreder og sponsoreres i dag af store virksomheder såsom telefon- og flyselskaber
 4. Poesi: Poesi er en yndet del af den afghanske kultur og afghanerne har fortalt historier på vers i over 1000 år. I landets tredjestørste by, Herat, er hver tirsdag aften ’poesi-aften’, hvor mænd, kvinder og børn samles for at dele gamle og nye vers, lytte til traditionel musik og nyde sød te og kager til langt ud på natten
 5. Alexander den Store: Alexander den Store (år 356 – 323 f.Kr.) genopbyggede den afghanske by Herat i år 330 f.Kr. Selvom han giftede sig 3 gange, fik han kun børn med én af sine koner: Roxana. Hun kom fra Bactria, som var et område, der lå mellem Amu Darya og Hindu Kush-bjergene i den nordlige del af det nuværende Afghanistan
 6. De engelsk-afghanske krige: Storbritannien tabte deres første krig mod Afghanistan i 1842, men etablerede umiddelbart efter diplomatiske forbindelser med landet. Den anden krig mellem de to blev udkæmpet i 1878-1880 og resulterede i en øget engelsk indflydelse i landet. I den sidste krig i 1919 vandt Afghanistan sin uafhængighed, idet den anglo-afghanske traktat (også kaldet Rawalpindi-traktaten) blev indgået. Det bør dog bemærkes, at Afghanistan aldrig var en del af det Britiske Indien (og dermed det britiske kongedømme), selvom briterne var inflydelsesrige magthaverne i perioden 1980 – 1919
 7. Ledere: Fra Afghanistan fik sin uafhængighed i 1919, har landet fået fjernet adskillige ledere: 1 abdicerede, 2 døde i attentater, 2 blev fjernet, 3 blev afsat og 4 blev henrettet
 8. Senere krige: Siden slutningen af 1970’erne har Afghanistan været involveret i en del krige – heriblandt krigen mod de invaderende sovjetiske styrker i 1979 samt den nutidige krig i afghanistan, der startede i 2001
 9. Osama Bin Laden: Den berømte Al-Qaeda leder Osama Bin Laden tilbragte en del år i Afghanistan – som støtte i Afghanistans krig mod Sovjetunionen i 1980’erne, men også som samarbejdspartner til den islamiske bevægelse Taliban fra 1996 og flere år frem. Han endte dog sine dage den 2. maj 2011, da amerikanske specialtropper dræbte ham i Pakistan på ordre af den amerikanske præsident Barack Obama
 10. Nationaldag: Afghanistans nationaldag fejres hvert år den 19. august til minde om dagen den 19. august 1919, hvor kong Amanullah Khan erklærede landet uafhængigt

Fakta: Afghanistan byder på mange forskellige typer landskab

 

Attribution: Officer – Wikipedia.org

 

Fakta: Afghanistan byder på mange forskellige landskaber. Her ses (fra øverste venstre hjørne mod højre): 1. Band-e Amir National Park, 2. Salangpasset i Parwanprovinsen, 3. Korangaldalen i Kunarprovinsen og 4. Kajakidæmningen i Helmandprovinsen

Geografiske fakta

 • Placering: Sydvestasien. Nord og vest for Pakistan og øst for Iran
 • Landegrænser: Kina (76 km), Iran (936 km), Pakistan (2.430 km), Tadsjikistan (1.206 km), Turkmenistan (744 km) og Usbekistan (137 km)
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Tørt til halvtørt. Kolde vintre og varme somre
 • Landskab: Mest bjerglandskab. Sletter i nord og sydvest
 • Laveste punkt: 258 m (Amu Darya)
 • Højeste punkt: 7.485 m (Noshak)
 • Naturressourcer: Naturgas, petroleum, kul, kobber, krom, talk, baryt, svovl, bly, zink, jernmalm, salt og ædelsten
 • Største by: Kabul
 • Hovedstad: Kabul
 • Total areal (kvadratkilometer): 652.860,00 (2020)
 • Landområder (km2): 636.173,23 (2015)
 • Byområder (km2): 3.993,84 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 383.560,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 58,81 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 1,85 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 5,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 0,16 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 17,81 (2019)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 106,70 (2019)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 62,81 (2021)
 • Etniske grupper: 42% pashtun, 27% tadsjik, 9% hazarere, 9% uzbekere, 4% aimakker, 3% turkmenere, 2% baluchere, 4% andre
 • Sprog: 50% afghansk-persisk/dari (officielt sprog), 35% pashto (officielt sprog), 11% tyrkiske sprog (primært usbesisk og turmensk), 4% mindre sprog (ca. 30 forskellige - primært baluchi og pashai). Der er mange tosprogede, men dari er lingua franca. I de områder hvor der er tyrkisktalende majoriteter, kan ét af de tyrkiske sprog være det tredje officielle sprog
 • Religioner: 80% sunni-muslimer, 19% shia-muslimer, 1% andre
 • Nettoindvandring: n/a

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): n/a
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 8,71 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): n/a
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): n/a
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): n/a
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): n/a
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): n/a
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): n/a

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: n/a
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: n/a
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 12,10 (2015)
 • Arbejdsstyrke, total: n/a
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): n/a
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): n/a
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 70,00 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 5,58 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 3,95 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 23,30 (2020)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): n/a

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): n/a
 • Elforbrug (kWh per indbygger): n/a
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): n/a
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): n/a
 • Antal rygere, total (over 15 år): 0,21 (2018)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 26,31 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Nye virksomheder (antal registreringer): n/a
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): n/a
 • Børsnoterede selskaber, total: n/a
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 73,69 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: n/a
 • International turisme, antal afgange: n/a
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 73,69 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 2,46 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): n/a
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Læger (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 149,90 (2019)

Afghanistan's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 44,06 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 14.786.861.638,45 (2021)
 • BNP per indbygger (US$): -20,74 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 368,75 (2021)
 • BNI (US$): 66.797.918.068,58 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 14.910.923.351,93 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 15,59 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 3,87 (2019)
 • Udlånsrente (%): 101,05 (2020)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 0,00 (2019)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 149,90 (2019)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): 5.574.000.000,00 (2021)
 • Vareimport (US$): 1,36 (2020)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): n/a
 • Fødevareimport (% af vareimport): n/a
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): n/a
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 9,06 (2021)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 2.305.125.041,69 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 2,30 (2019)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 1.339.800.235,48 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 1.037.000.000,00 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: n/a
 • Militærudgifter (% af BNP): 278.250.788,01 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 116,12 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 3,87 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 14,84 (2017)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,60 (2017)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 24,71 (1978)
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022