Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om fisk

 1. Sjovt navn: Der findes en fiskeart, der på engelsk kaldes ’slippery dick’ (Halichoeres bivittatus)
 2. Hajer: Hajer dræber 12 mennesker om året. Mennesker dræber 11,417 hajer i timen
 3. Køn: Mange fiskearter skifter køn i løbet af deres liv
 4. Skal svømme: Nogle fisk – som f.eks. hajer – har ingen luftblære og bliver derfor nødt til at svømme for ikke at synke til bunds
 5. Ingen urin: Fisk urinerer (tisser) ikke, ligesom pattedyr gør; de udskiller i stedet ammoniak i vandet via deres gæller
 6. Smagssans: De fleste fisk kan smage uden at åbne munden
 7. Giftige pindsvinefisk: En pindsvinefisk indeholder nok gift til at dræbe 30 mennesker
 8. Læbestift: Nogle typer læbestift indeholder fiskeskæl (især dem gør læberne skinnende eller glitrende)
 9. Sidelinjeorganet: Fisk har et specielt organ kaldet ’sidelinjeorganet’ (eller den ’laterale linje’), der fungerer på samme måde som en radar og hjælper dem til at finde rundt i mørkt eller mudret vand. Det er også sidelinjeorganet, der sikrer, at fiskene ikke støder sammen, når de f.eks. svømmer i stimer
 10. Eksistens: Fisk har været på Jorden i mere end 450 millioner år og var der længe før dinosaurerne kom til. Pattedyrene har kun været på Jorden i ca. 200 millioner år

Fakta: Klumpfisk kan gyde op til 300.000.000 æg i én sæson 

 

Attribution: Per-Ola Norman – Wikipedia.org

 

Klumpfisk kan gyde flest æg af alle fisk; op til 300 mio. i én gydesæson

 

Rekorder i fiskenes verden

 • Hurtigste fisk: Sejlfisk kan svømme med hastigheder på op til 110 km/t
 • Arter: Der findes mere end 32.000 fiskearter, hvilket gør fiskene den mest diversificerede gruppe af alle hvirveldyr. Der er flere fiskearter end padder, krybdyr, fugle og pattedyr tilsammen
 • Største fisk: Verdens største fisk er hvalhajen (Rhincodon typus) . Den største registrerede hvalhaj var 12,65 meter lang og vejede 21,5 tons
 • Største fiskeæg: Verdens største fiskeæg var et hvalhajæg, der blev fundet i den Mexicanske Golf i 1950’erne og målte 35,6 cm
 • Mindste fisk: Verdens mindste fisk er Paedocypris progenetica, hvor det mindste registrerede eksemplar var 7,9 mm langt. Hannerne bliver maksimalt 9,8 mm lange og hunnerne 10,3 mm
 • Ældste fisk: Nogle af de ældste fisk inkluderer underarten Koi (Cyprinus carpio haematopterus) og slægten Kongefisk (Sebastes spp.), der begge kan blive over 200 år gamle
 • Flest æg: En hun-klumpfisk kan gyde op til 300 millioner æg i en enkelt gydesæson
 • Første akvarium: I 1853 åbnede verdens første offentligt tilgængelige akvarium i London, Storbritannien. Allerede i 1856 blev det andet akvarium åbnet i New York, USA
 • Største fiskefossil: Verdens største fiskefossil blev fundet i England i 2003 og målte hele 22 meter! Fossilet var arten Leedsichthys problematicus, der levede for 150 millioner år siden

 

Flere fakta om fisk

 • Svømme baglæns: Nogle fisk kan svømme baglæns som f.eks. aftrækkerfisk (balistidae)
 • Land og luft: Alle fisk svømmer, men nogle kan også hoppe på vandet, flyve og endda gå på land
 • Lungefisk: De afrikanske lungefisk (Protopterus) kan leve på landjorden i op til 2 år. De går i hi under jorden, hvor de venter på at vandstanden stiger
 • Ferskvandsarter: 40% af alle fiskearter lever i ferskvand, selvom under 0,1% af Jordens vand er ferskvand
 • Mund-gydning: Banggai-kardinalen (Pterapogon kauderni) har både æg og yngel i munden indtil ynglet selv er i stand til at svømme. Fordi denne proces varer flere uger, æder Banggai-kardinalen intet før ynglet udklækkes
 • Bruskskeletter: Nogle fisk har skeletter, der udelukkende består af brusk (f.eks. hajer)
 • Sanser: Fisk kan føle smerte og stress ligesom fugle, pattedyr osv.
 • Truede fisk: Der findes mere end 1.000 truede fiskearter
 • Akvarievand: Først i 1853 (i London) forstod man, at det var nødvendigt at filtrere og ilte akvarievand for at fisk kan overleve i det. Før da holdt man alle fisk udendørs
 • Iktyologi: Læren om fisk hedder ’iktyologi’ og en person der studerer fisk kaldes en ’iktyolog’
Del på Facebook

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 03. maj 2020