Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om fisk

 1. Sjovt navn: Der findes en fiskeart, der på engelsk kaldes ’slippery dick’ (Halichoeres bivittatus)
 2. Hajer: Hajer dræber 12 mennesker om året. Mennesker dræber 11,417 hajer i timen
 3. Køn: Mange fiskearter skifter køn i løbet af deres liv
 4. Skal svømme: Nogle fisk – som f.eks. hajer – har ingen luftblære og bliver derfor nødt til at svømme for ikke at synke til bunds
 5. Ingen urin: Fisk urinerer (tisser) ikke, ligesom pattedyr gør; de udskiller i stedet ammoniak i vandet via deres gæller
 6. Smagssans: De fleste fisk kan smage uden at åbne munden
 7. Giftige pindsvinefisk: En pindsvinefisk indeholder nok gift til at dræbe 30 mennesker
 8. Læbestift: Nogle typer læbestift indeholder fiskeskæl (især dem gør læberne skinnende eller glitrende)
 9. Sidelinjeorganet: Fisk har et specielt organ kaldet ’sidelinjeorganet’ (eller den ’laterale linje’), der fungerer på samme måde som en radar og hjælper dem til at finde rundt i mørkt eller mudret vand. Det er også sidelinjeorganet, der sikrer, at fiskene ikke støder sammen, når de f.eks. svømmer i stimer
 10. Eksistens: Fisk har været på Jorden i mere end 450 millioner år og var der længe før dinosaurerne kom til. Pattedyrene har kun været på Jorden i ca. 200 millioner år

Fakta: Klumpfisk kan gyde op til 300.000.000 æg i én sæson 

 

Attribution: Per-Ola Norman – Wikipedia.org

 

Klumpfisk kan gyde flest æg af alle fisk; op til 300 mio. i én gydesæson

 

Rekorder i fiskenes verden

 • Hurtigste fisk: Sejlfisk kan svømme med hastigheder på op til 110 km/t
 • Arter: Der findes mere end 32.000 fiskearter, hvilket gør fiskene den mest diversificerede gruppe af alle hvirveldyr. Der er flere fiskearter end padder, krybdyr, fugle og pattedyr tilsammen
 • Største fisk: Verdens største fisk er hvalhajen (Rhincodon typus) . Den største registrerede hvalhaj var 12,65 meter lang og vejede 21,5 tons
 • Største fiskeæg: Verdens største fiskeæg var et hvalhajæg, der blev fundet i den Mexicanske Golf i 1950’erne og målte 35,6 cm
 • Mindste fisk: Verdens mindste fisk er Paedocypris progenetica, hvor det mindste registrerede eksemplar var 7,9 mm langt. Hannerne bliver maksimalt 9,8 mm lange og hunnerne 10,3 mm
 • Ældste fisk: Nogle af de ældste fisk inkluderer underarten Koi (Cyprinus carpio haematopterus) og slægten Kongefisk (Sebastes spp.), der begge kan blive over 200 år gamle
 • Flest æg: En hun-klumpfisk kan gyde op til 300 millioner æg i en enkelt gydesæson
 • Første akvarium: I 1853 åbnede verdens første offentligt tilgængelige akvarium i London, Storbritannien. Allerede i 1856 blev det andet akvarium åbnet i New York, USA
 • Største fiskefossil: Verdens største fiskefossil blev fundet i England i 2003 og målte hele 22 meter! Fossilet var arten Leedsichthys problematicus, der levede for 150 millioner år siden

 

Flere fakta om fisk

 • Svømme baglæns: Nogle fisk kan svømme baglæns som f.eks. aftrækkerfisk (balistidae)
 • Land og luft: Alle fisk svømmer, men nogle kan også hoppe på vandet, flyve og endda gå på land
 • Lungefisk: De afrikanske lungefisk (Protopterus) kan leve på landjorden i op til 2 år. De går i hi under jorden, hvor de venter på at vandstanden stiger
 • Ferskvandsarter: 40% af alle fiskearter lever i ferskvand, selvom under 0,1% af Jordens vand er ferskvand
 • Mund-gydning: Banggai-kardinalen (Pterapogon kauderni) har både æg og yngel i munden indtil ynglet selv er i stand til at svømme. Fordi denne proces varer flere uger, æder Banggai-kardinalen intet før ynglet udklækkes
 • Bruskskeletter: Nogle fisk har skeletter, der udelukkende består af brusk (f.eks. hajer)
 • Sanser: Fisk kan føle smerte og stress ligesom fugle, pattedyr osv.
 • Truede fisk: Der findes mere end 1.000 truede fiskearter
 • Akvarievand: Først i 1853 (i London) forstod man, at det var nødvendigt at filtrere og ilte akvarievand for at fisk kan overleve i det. Før da holdt man alle fisk udendørs
 • Iktyologi: Læren om fisk hedder ’iktyologi’ og en person der studerer fisk kaldes en ’iktyolog’
Del på Facebook
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022