Fakta om Grækenland

Santorini i Grækenland
 1. Begær: Grækenland er et af de lande, hvor folk har samleje oftest. I gennemsnit siges det, at de har samleje 164 gange om året. Det betyder, at de har intimt samleje næsten hver anden dag året rundt.
 2. Vær hilset: I Grækenland betragtes det som en fornærmelse at vinke til folk med en åben hånd, som vi andre er vant til. Dernede holder man to knyttede hænder sammen for at hilse. Desuden er det også helt normalt, at grækere spytter efter dig, når du har givet dem en kompliment. Det er faktisk for at beskytte dig.
 3. Familie: Vi danskere har travlt med at flytte hjemmefra og bo for os selv. I Grækenland er der faktisk ikke mange plejehjem. Man forventes at holde sine ældre kære hjemme, indtil de dør. Unge mennesker bor også hjemme, indtil de bliver gift.
 4. Fødselsdag: Det er faktisk ikke noget særligt at blive fejret på sin fødselsdag. Men det er en større ting at markere, når din navnedag kommer. Det er den dag, du deler med en helgen af samme navn.
 5. Kontrast: I betragtning af at store opfindelser som vestlig filosofi, de olympiske lege, matematiske principper og meget mere har deres oprindelse i det antikke Grækenland - dengang anset for at være verdens mest kulturelt avancerede samfund - har landet været en skygge af sig selv i de sidste mange år med høj arbejdsløshed og behov for økonomiske redningsaktioner.
 6. Turisme: Hvis du ikke har været på ferie i Grækenland, kender du sikkert nogen, der har. Faktisk er Grækenland så populært et turistmål, at der hvert år kommer dobbelt så mange turister til landet, som der bor mennesker i Grækenland.
 7. Demokrati: De gamle grækere var kendetegnet ved mange unikke opdagelser og opfindelser. Blandt dem er demokratiet. Faktisk danner deres gamle demokratiprincip grundlaget for den moderne form for demokrati, der bruges i mange andre lande i dag.
 8. Stemmerettigheder: Selvom Grækenland lagde grunden til det moderne demokrati, er de måske lidt for bekymrede for, at dets principper også bliver anvendt i selve landet. Derfor er det ikke så meget en ret til at stemme som en pligt at stemme i landet. Ifølge loven skal alle borgere over 18 år stemme ved valg.
 9. Øer: Hvis du har set et kort over Grækenland, vil du sikkert bemærke, at der er et relativt stort antal øer i landet. Faktisk er der mere end 2000 af dem, men kun 170 af dem er beboet af mennesker. Til sammenligning bor 40 % af landets indbyggere i hovedstaden Athen.
 10. Vand: I Danmark har vi mange øer og en lang kystlinje på 8.750 kilometer. Men den blegner i sammenligning med Grækenlands, som er næsten 14.500 kilometer.

Øer i Grækenland

Fakta: Selvom der er mere end 2000 øer i Grækenland, er kun 170 af dem beboede.

Geografiske fakta

 • Placering: Sydeuropa; grænser op til Det Ægæiske Hav, Det Ioniske Hav og Middelhavet, mellem Albanien og Tyrkiet.
 • Landegrænser: Albanien 212 km, Bulgarien 472 km, Makedonien 234 km, Tyrkiet 192 km
 • Kystlinje: 13.676 km
 • Klima: Tempereret; milde, våde vintre; varme, tørre somre
 • Landskab: Bjergrigt med områder, der strækker sig ud i havet som halvøer eller kæder af øer.
 • Laveste punkt: Middelhavet: 0 m
 • Højeste punkt: Olympus-bjerget: 2.917 m
 • Naturlige ressourcer: Brunkul, råolie, jernmalm, bauxit, bly, zink, nikkel, magnesit, marmor, salt, vandkraftpotentiale
 • Største by: Athen
 • Hovedstad: Athen
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 131.960,00 (2021)
 • Landområder (km2): 128.795,91 (2015)
 • Byområder (km2): 2.748,66 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 58.671,88 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 45,52 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 30,27 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 72,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 4,77 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 82,00 (2021)
 • Befolkning i den største by: 3.154.463,00 (2023)
 • Befolkningsvækst (årlig %): -0,63 (2023)
 • Befolkning, i alt: 10.361.295,00 (2023)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): -0,24 (2023)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 62,88 (2022)
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 19,33 (2023)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): -2,25 (2023)
 • Etniske grupper: 91,6% græsk, 4,4% albansk, 4% andet
 • Sprog: 99% græsk (det officielle sprog), 1% andet (inkluderer engelsk og fransk)
 • Religioner: 81-90% græsk-ortodoks (officiel religion), 2% muslimsk, 3% andet, 4-15% ingen, 1% uspecificeret
 • Nettoindvandring: 5.000,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 1,43 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 7,30 (2022)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 7,12 (2019)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 13,40 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 83,30 (2022)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 78,10 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 80,64 (2022)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 8,30 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 43,27 (2022)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 97,41 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 1,90 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): 3,30 (2022)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 24,80 (2021)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 2,60 (2021)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 11,07 (2023)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 4.645.359,00 (2023)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 27,93 (2023)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 59,77 (2023)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): 18,80 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 6,30 (2021)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 98,64 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): 80,67 (2023)
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 11,45 (2023)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 93,91 (2009)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 257.597.176.032,87 (2023)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 5.062,61 (2014)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 83,17 (2022)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 109,06 (2022)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 33,50 (2020)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 26,72 (2023)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 7,09 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 14.032,00 (2022)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): 2,10 (2022)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 154,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 2.339,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 7.406.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 2.324.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 2.339,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 653,00 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 4,20 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): 8,40 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 3,70 (2019)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 6,31 (2020)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 115,61 (2023)

Fakta om Graekenlands økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 68,42 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 238.206.312.632,53 (2023)
 • BNP pr. indbygger (US$): 2,01 (2023)
 • GDP, KPP (US$): 22.990,01 (2023)
 • BNI (US$): 426.748.711.342,70 (2023)
 • BNI-vækst (årlig %): 236.451.919.413,73 (2023)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 3,89 (2022)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 9,41 (2021)
 • Udlånsrente (%): 28,30 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 37.292.400.269,98 (2023)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 115,61 (2023)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 94,66 (2023)
 • Vareeksport (US$): 55.047.000.000,00 (2023)
 • Vareimport (US$): 88.617.000.000,00 (2023)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 20,21 (2023)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 12,16 (2023)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 102,76 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 100,09 (2022)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 11,75 (2023)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 15,66 (2023)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 8,85 (2023)
 • Industri, værditilvækst (US$): 21.083.588.846,74 (2023)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 147.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 3,69 (2022)
 • Militære udgifter (US$): 8.104.853.298,78 (2022)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 9,41 (2021)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 3,46 (2023)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 0,16 (2017)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 29,03 (2022)