Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Grækenland

 1. Lyst: Grækenland er et af de lande, hvor befolkningen oftest har samkvem. I gennemsnit skulle de have samkvem 164 gange om året. Det svarer til, at de har intimt samkvem næsten hver anden dag på et år.
 2. Hilsener: I Grækenland ses det som en fornærmelse at vinke til folk med en åben hånd, som vi andre er vant til det. Dernede slår man to knyttede hænder sammen som hilsen. Desuden er det også helt normalt for grækere at spytte efter en, når man givet dem en kompliment. Det er faktisk for at beskytte en.
 3. Familie: Vi danskere har travlt med at flytte hjemmefra og bo for os selv. I Grækenland findes der faktisk ikke særligt mange plejehjem. Man forventes at have ens ældre boende, til de dør. Unge mennesker bor også hjemme, indtil de bliver gift.
 4. Fødselsdag: Det er faktisk ikke en stor ting at blive fejret på ens fødselsdag. Derimod er det en større sag at markere, når ens navnedag dukker op. Det er den dag, som du deler med en helgen af samme navn.
 5. Kontrast: Med tanke på at store opfindelser som vestlig filosofi, De olympiske lege, matematiske principper med mere har deres udgangspunkt fra Det gamle Grækenland - som man dengang betragtede som verdens nok mest kulturelle og veludviklede samfund – har landet været skygge af sig selv gennem de sidste mange år med høj arbejdsløshed og behov for økonomiske hjælpepakker.
 6. Turisme: Hvis du ikke selv har været på ferie i Grækenland, kender du sikkert nogle, der har været det. Faktisk er Grækenland sådan et populært turistmål, at hvert år kommer der dobbelt så mange turister til landet, som der bor mennesker i Grækenland.
 7. Demokrati: De gamle grækere udmærkede sig ved mange enestående opdagelser og opfindelser. Blandt dem finder man demokratiet. Faktisk danner deres ældgamle princip for demokrati grundlag for den moderne form for demokrati, der benyttes i mange andre lande den dag i dag.
 8. Stemmeret: Selvom Grækenland lagde fundamentet for moderne demokrati, så går de måske lidt for meget op i, at man også efterlever dets princip i landet selv. Derfor kan man ikke så meget tale om en stemmeret som en stemmepligt i landet. Ifølge loven skal alle borgere over 18 nemlig stemme, når der er valg.
 9. Øer: Hvis du har spottet et kort over Grækenland, vil du nok bemærke, at der er relativt mange øer i landet. Faktisk er der flere end 2000 af disse, men på blot 170 af dem bor der mennesker. Til sammenligning bor 40 % af landets indbyggere i hovedstaden, Athen.
 10. Vand: I Danmark har vi mange øer og en lang kystlinje, der er på hele 8.750 kilometer. Men det blegner lidt ved siden af Grækenlands, der er på næsten 14.500 kilometer.

Geografiske fakta

 • Placering: Sydeuropa; grænser op til Det Ægæiske Hav, Det Ioniske Hav og Middelhavet, mellem Albanien og Tyrkiet
 • Landegrænser: Albanien 212 km, Bulgarien 472 km, Makedonien 234 km, Tyrkiet 192 km
 • Kystlinje: 13.676 km
 • Klima: Tempereret; milde, våde vintre; varme, tørre somre
 • Landskab: Bjergrigt med områder, der strækker sig ud i havet som halvøer eller kæder af øer
 • Laveste punkt: Middelhavet: 0 m
 • Højeste punkt: Mount Olympus: 2.917 m
 • Naturressourcer: Brunkul, råolie, jernmalm, bauxit, bly, zink, nikkel, magnesit, marmor, salt, vandkraftpotentiale
 • Største by: Athen
 • Hovedstad: Athen
 • Total areal (kvadratkilometer): 131.960,00 (2020)
 • Landområder (km2): 128.795,91 (2015)
 • Byområder (km2): 2.748,66 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 58.671,88 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 45,52 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 30,27 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 72,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 5,60 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 83,00 (2020)
 • Befolkning i største by: 3.153.781,00 (2022)
 • Befolkningsvækst (årlig %): -0,54 (2021)
 • Befolkning, total: 10.641.221,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): -0,13 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 67,83 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 19,96 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -2,14 (2021)
 • Etniske grupper: 91,6% grækere, 4,4% albanere, 4% andre
 • Sprog: 99% græsk (det officielle sprog), 1% andre (inkluderer engelsk og fransk)
 • Religioner: 81-90% græsk-ortodokse (officiel religion), 2% muslimer, 3% andre, 4-15% ingen, 1% uspecificeret
 • Nettoindvandring: 5.000,00 (2022)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,39 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 8,00 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 10,18 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 13,50 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 83,00 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 77,50 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 80,18 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 8,30 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 46,85 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 103,66 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 1,90 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 3,30 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 25,20 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 2,40 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 14,66 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 4.710.295,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 27,99 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 58,20 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 19,60 (2020)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 6,80 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 101,11 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 80,04 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 12,05 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 97,94 (2018)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 195.669.614.293,01 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 5.062,61 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 78,49 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 110,04 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 33,50 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 35,52 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 7,73 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 12.047,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 1,76 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 171,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 2.339,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 7.406.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 2.324.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 2.339,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 653,00 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 4,20 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 8,40 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 3,73 (2019)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 6,31 (2019)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 111,74 (2022)

Grækenland's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 68,42 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 214.873.879.833,65 (2021)
 • BNP per indbygger (US$): 8,43 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 20.192,60 (2021)
 • BNI (US$): 335.133.033.938,54 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 213.935.202.717,52 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 8,49 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 8,43 (2020)
 • Udlånsrente (%): 28,30 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 32.902.177.224,44 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 111,74 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 89,46 (2021)
 • Vareeksport (US$): 57.392.000.000,00 (2022)
 • Vareimport (US$): 97.696.000.000,00 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 16,67 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 10,48 (2022)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 94,99 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 97,23 (2021)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 10,66 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 15,31 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 8,65 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 18.582.627.930,00 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 147.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 3,87 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 8.079.943.235,57 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 8,43 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 9,65 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,16 (2017)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 31,42 (2021)
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022