Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Jordan

 1. Hellig kongeslægt: Kongen af Jordan, Abdullah II, tilhører den hashemitiske kongeslægt, der anser dem selv for at være efterkommere af profeten Muhammed
 2. Økonomi: Den jordanske økonomi er stærkt mærket af manglende forsyning af vand, olie og andre naturressourcer. Herudover er budgetunderskud, statsgæld, fattigdom og høj arbejdsløshed med til at tynge økonomien
 3. Turisme: Turisme udgør omkring 10-12% af Jordans bruttonationalprodukt og i 2010 var der ca. 8 millioner turister og andre besøgende i landet. De mest kendte turistattraktioner er byerne Petra og Jerash
 4. Helbredsturisme: Jordan har været en destination for helbredsturisme siden 1970’erne. I 2010 blev 250.000 patienter fra 102 lande behandlet i Jordan, hvilket indbragte over 1 mia. USD
 5. Militær: Pga. Jordans ekstremt vigtige strategiske placering mellem Israel, Vestbredden, Syrien, Irak og Saudi-Arabien samt dets korte afstand til Libanon og Egypten, får det jordanske militær meget støtte fra USA, Storbritannien og Frankrig
 6. Fredsbevarende tropper: Jordan bidrager med ét af de højeste antal fredsbevarende tropper af alle lande i UN
 7. Tidlig historie: Det nuværende Jordan har igennem historien været en del af flere mægtige riger – inklusiv det Akkadiske imperium (2335-2193 f.Kr.), det Gamle Egypten (15. – 13. århundrede f.Kr.), hittitternes rige (14. og 13. århundrede f.Kr.), Assyrien (1365 – 1020 f.Kr.), det Nyassyriske Rige (911 – 605 f.Kr.), det Nybabylonske Rige (604 – 539 f.Kr.) og Achæmenide-dynastiet. Herudover har israelitterne også hersket i området i kortere perioder, ligesom perserne og de makedonske grækere har domineret regionen
 8. Kalifaterne: Jordan har også været en del af flere af kalifaterne (Rashidun-kalifatet, Umayyade-kalifatet og Abbaside-kalifatet), hvorefter det faldt til hhv. mongolerne, korsridderne, Ayyubide-dynastiet og mamelukkerne
 9. Det Osmanniske Rige: I år 1516 blev det nuværende Jordan en del af det Osmanniske Rige og forblev en del heraf frem til år 1918, hvor den hashemitiske hær sammen med lokale transjordanske stammer tog magten under den såkaldte ’Arabiske Revolte’
 10. Uafhængighed: I 1922 blev Transjordan anerkendt som en stat under det Britiske Mandat af Folkeforbundet. Landet forblev under britisk styre og Folkeforbundets beskyttelse frem til den 25. maj 1946, hvor UN anerkendte Transjordan som et uafhængigt kongedømme. Landet skiftede navn fra ’Transjordan’ til ’Jordan’ i 1948

Fakta: Petra og Jerash er de mest kendte turistattraktioner i Jordan

 

Attribution: Markv + Azurfrog – Wikipedia.org

 

Fakta: Petra og Jerash er de mest populære turistattraktioner i Jordan

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. Nordvest for Saudi-Arabien. Mellem Israel og Irak
 • Landegrænser: Irak (181 km), Israel (238 km), Saudi-Arabien (744 km), Syrien (375 km) og Vestbredden (97 km)
 • Kystlinje: 26 km
 • Klima: Primært tør ørken. Regnsæson i den vestlige del af landet (november til april)
 • Landskab: Primært ørkenterræn i øst og højland i vest. Riftdalen adskiller øst- og vestbredderne af Jordanfloden
 • Laveste punkt: -408 m (Dødehavet)
 • Højeste punkt: 1.854 m (Jabal Umm ad Dami)
 • Naturressourcer: Fosfater, potaske og olieskifer
 • Største by: Amman
 • Hovedstad: Amman
 • Total areal (kvadratkilometer): 89.318,00 (2020)
 • Landområder (km2): 86.673,40 (2015)
 • Byområder (km2): 2.170,09 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 10.290,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 11,59 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 1,10 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 8,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 2,30 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 2,66 (2019)
 • Befolkning i største by: 123,08 (2020)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 2.182.151,00 (2021)
 • Befolkning, total: 1,99 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 2,22 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 86,08 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): -0,46 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 79,99 (2021)
 • Etniske grupper: 98% arabere, 1% tjerkessere, 1% armenere
 • Sprog: Arabisk (det officielle sprog). Engelsk er meget udbredt i over- og middelklassen
 • Religioner: Muslimer 97,2%, kristne 2,2%, buddhister 0,4%, hinduer 0,1%, jøder <1%, folkereligion <1%, andre <1%, ingen <1%
 • Nettoindvandring: 12,60 (2021)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,87 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 22,27 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 0,69 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 3,48 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 77,77 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 72,99 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 75,18 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 65,26 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 17,00 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 72,15 (2020)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 115,34 (2020)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 2,50 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 27,50 (2010)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,50 (2010)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 34,80 (2020)
 • Arbejdsstyrke, total: 2.973.992,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 38,98 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 36,78 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 11.148.278,00 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 43,00 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 32,85 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 91,63 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 19,84 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 955.350,04 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 86.588.255.422,67 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 1.921,11 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 65,20 (2018)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 13,00 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 5,20 (2018)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 43,74 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,35 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 0,43 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 14.374,00 (2021)
 • Børsnoterede selskaber, total: 179,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 503,54 (2010)
 • International turisme, antal ankomster: 1.240.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 406.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 503,54 (2010)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 8,37 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 1,47 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 0,70 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 2.778,00 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 3,35 (2019)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 127,72 (2021)

Jordan's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 3,44 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 68,97 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 45.744.271.658,91 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 2,23 (2021)
 • BNI (US$): 4.103,26 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 112.959.970.081,44 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 45.498.497.011,03 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 12,80 (2019)
 • Udlånsrente (%): 1,35 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 23,70 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 127,72 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 309,00 (2021)
 • Vareeksport (US$): 17,03 (2021)
 • Vareimport (US$): 7.791.868.315,47 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 14,25 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 21,03 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 99,04 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 16,10 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 1,97 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 8,28 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 7,03 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 112,58 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 116.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 9.357.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 21.613.000.000,00 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 12,80 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 10.840.303.230,01 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 5,02 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 2.176.760.563,38 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022