Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Jordan

 1. Hellig kongeslægt: Kongen af Jordan, Abdullah II, tilhører den hashemitiske kongeslægt, der anser dem selv for at være efterkommere af profeten Muhammed
 2. Økonomi: Den jordanske økonomi er stærkt mærket af manglende forsyning af vand, olie og andre naturressourcer. Herudover er budgetunderskud, statsgæld, fattigdom og høj arbejdsløshed med til at tynge økonomien
 3. Turisme: Turisme udgør omkring 10-12% af Jordans bruttonationalprodukt og i 2010 var der ca. 8 millioner turister og andre besøgende i landet. De mest kendte turistattraktioner er byerne Petra og Jerash
 4. Helbredsturisme: Jordan har været en destination for helbredsturisme siden 1970’erne. I 2010 blev 250.000 patienter fra 102 lande behandlet i Jordan, hvilket indbragte over 1 mia. USD
 5. Militær: Pga. Jordans ekstremt vigtige strategiske placering mellem Israel, Vestbredden, Syrien, Irak og Saudi-Arabien samt dets korte afstand til Libanon og Egypten, får det jordanske militær meget støtte fra USA, Storbritannien og Frankrig
 6. Fredsbevarende tropper: Jordan bidrager med ét af de højeste antal fredsbevarende tropper af alle lande i UN
 7. Tidlig historie: Det nuværende Jordan har igennem historien været en del af flere mægtige riger – inklusiv det Akkadiske imperium (2335-2193 f.Kr.), det Gamle Egypten (15. – 13. århundrede f.Kr.), hittitternes rige (14. og 13. århundrede f.Kr.), Assyrien (1365 – 1020 f.Kr.), det Nyassyriske Rige (911 – 605 f.Kr.), det Nybabylonske Rige (604 – 539 f.Kr.) og Achæmenide-dynastiet. Herudover har israelitterne også hersket i området i kortere perioder, ligesom perserne og de makedonske grækere har domineret regionen
 8. Kalifaterne: Jordan har også været en del af flere af kalifaterne (Rashidun-kalifatet, Umayyade-kalifatet og Abbaside-kalifatet), hvorefter det faldt til hhv. mongolerne, korsridderne, Ayyubide-dynastiet og mamelukkerne
 9. Det Osmanniske Rige: I år 1516 blev det nuværende Jordan en del af det Osmanniske Rige og forblev en del heraf frem til år 1918, hvor den hashemitiske hær sammen med lokale transjordanske stammer tog magten under den såkaldte ’Arabiske Revolte’
 10. Uafhængighed: I 1922 blev Transjordan anerkendt som en stat under det Britiske Mandat af Folkeforbundet. Landet forblev under britisk styre og Folkeforbundets beskyttelse frem til den 25. maj 1946, hvor UN anerkendte Transjordan som et uafhængigt kongedømme. Landet skiftede navn fra ’Transjordan’ til ’Jordan’ i 1948

Fakta: Petra og Jerash er de mest kendte turistattraktioner i Jordan

 

Attribution: Markv + Azurfrog – Wikipedia.org

 

Fakta: Petra og Jerash er de mest populære turistattraktioner i Jordan

Geografiske fakta

 • Landbrugsareal (km2): 10.659,60 (2016)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 12,01 (2016)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 2,63 (2016)
 • Skovareal (% af landarealet): 1,10 (2016)
 • Plantearter (højere), truede: 8,00 (2018)
 • Landområder (km2): 86.229,24 (2010)
 • Total areal (kvadratkilometer): 89.320,00 (2018)
 • Byområder (km2): 3.383,97 (2010)

Demografiske fakta

 • Bevæbnede styrker, total: 116.000,00 (2017)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 21,98 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 3,86 (2018)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 1.864,68 (2014)
 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 5,81 (2019)
 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,76 (2018)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 15,25 (2018)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 19,10 (2018)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 145,50 (2016)
 • Husholdninger (og NPIS'er) forbrugsudgifter (US$): 76.125.100.322,25 (2018)
 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 1,40 (2015)
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 27,50 (2010)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,50 (2010)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 66,79 (2017)
 • International turisme, antal ankomster: 4.150.000,00 (2018)
 • International turisme, antal afgange: 1.501.000,00 (2018)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 2.637.892,00 (2019)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 76,18 (2018)
 • Arbejdsstyrke, total: 72,73 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 74,41 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 195,00 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 496.504,99 (2018)
 • Listed domestic companies, total: 98,23 (2018)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 13,00 (2018)
 • Pattedyr, truede: 87,62 (2018)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 24,40 (2016)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 89,00 (2018)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 123,90 (2018)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 2,20 (2016)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 3,60 (2016)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 13,90 (2018)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 51.099,00 (2017)
 • Nettoindvandring: 0,53 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 3.289,00 (2018)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 2,82 (2018)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 2,32 (2017)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 112,14 (2018)
 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 2.108.509,00 (2019)
 • Befolkning i største by: 1,45 (2019)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 10.101.694,00 (2019)
 • Befolkning, total: 14,40 (2010)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 0,10 (2018)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 125,60 (2019)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 293,00 (2017)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 503,54 (2010)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 8,80 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): -1,06 (2019)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 81,46 (2018)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 16,85 (2019)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 5,20 (2018)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 0,70 (2016)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 84,99 (2019)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 37,28 (2019)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 91,20 (2019)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 1,70 (2019)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a

Jordan's økonomi

 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 125,60 (2019)
 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 12,39 (2017)
 • Indlånsrente (%): 12,39 (2017)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 8,12 (2017)
 • BNP (US$): 4,93 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 68,97 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 43.743.661.971,83 (2019)
 • BNP, KPP (US$): 2,00 (2019)
 • BNI (US$): 4.330,33 (2019)
 • BNI-vækst (årlig %): 104.215.228.191,59 (2019)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 43.429.154.929,58 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 1,97 (2018)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 10,83 (2018)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 27,58 (2018)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 11.647.647.887,32 (2018)
 • Udlånsrente (%): 0,76 (2019)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 16,10 (2019)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 8,67 (2019)
 • Industri, værditilvækst (US$): 152,42 (2016)
 • Vareeksport (US$): 19,01 (2018)
 • Vareimport (US$): 8.029.380.281,69 (2018)
 • Militærudgifter (% af BNP): 8.313.000.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (US$): 19.337.000.000,00 (2019)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 4,68 (2018)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 1.957.746.478,87 (2018)
 • Handel (% af BNP): 253,51 (2018)

Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 13. november 2014