Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Makedonien

 1. Navn: Makedoniens officielle navn er ’Republikken Makedonien’ ifølge landets egen forfatning. I internationale kredse betegnes landet dog ’Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien’ (FYROM), idet Makedonien har en strid med Grækenland om bl.a. navnet Makedonien – læs mere herom i bunden af denne artikel
 2. Moder Theresa: Moder Theresa blev født i Makedoniens hovedstad Skopje af albanske forældre i 1910. I centrum af Skopje findes i dag et museum dedikeret til hende
 3. Kuklica: Omkring 8 km fra byen Kratovo findes den lille landsby Kuklica, der huser ca. 100 indbyggere. Kuklica er kendt for sine stensøjler, der ligner mennesker og har derfor fået tilnavnet ’Stenbyen’. Nye stensøjler frembryder hver 5-6 år ifølge de lokale beboere
 4. Fortov: I Makedonien bruges fortov ikke til at gå på, men til at parkere på
 5. Deni: Den makedonske valuta kaldes ’denarer’ (eller ’Makedonske denarer’) og den mindste enhed er 1 – dvs. der findes ingen ører, som vi f.eks. kender det fra de nordiske kroner. De fandtes dog tidligere under navnet ’deni’, men blev afskaffet pga. deres minimale værdi og sjældenhed
 6. Arbejdsløshed: Arbejdsløshed er et stort problem i Makedonien og har været det siden Jugoslavien kollapsede i 1991. Ungdomsarbejdsløsheden (blandt 15-24 årige) var 53,9% i 2013, mens den var 30% for hele samfundet
 7. Kokino: Ifølge NASA er Kokino i Makedonien det fjerde ældste astronomiske observatorie i verden. De tre ældste er: Abu Simbel (Egypten), Stonehenge (Storbritannien) og Angkor Wat (Cambodia). Kokino ligger 30 km fra byen Kumanovo og ca. 6 km fra grænsen til Serbien
 8. Ohridsøen: Ohridsøen blev dannet for 4-5 millioner år siden og har en middeldybde på 155 meter, hvilket gør den til én af verdens ældste og dybeste søer. Den har 200 endemiske dyrearter (dvs. arter der stammer herfra) og har desuden været med på UNESCOs Verdensarvsliste siden 1979
 9. Tusindårskorset: Tusindårskorset er et 66 meter højt kors, der står på toppen af Vodnobjerget i Skopje. Det blev opført i år 2002 som et minde om de 2000 års kristendom i Makedonien og verden
 10. Mavrovosøen: Mavrovosøen er én af de mest populære turistattraktioner i Makedonien. Den ligger i 1000 meters højde og ca. 100 km fra Skopje. I midten af søen ligger en halv-nedsunken kirke, hvilket bidrager til dens popularitet

Fakta: Den makedonske by Kuklica er kendt for sine stensøjler

 

Attribution: markoskavesna – Flickr.com

 

Landsbyen Kuklich er kendt for sine stensøjler, der ligner mennesker. Ifølge de lokale fremskyder nye stensøjler hvert 5-6 år

 

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Selvom der i den makedonske forfatning står, at landets officielle navn er ’Republikken Makedonien’, har der siden republikkens dannelse (ved opløsningen af Jugoslavien i 1991) været stridigheder med Grækenland om navnet ’Makedonien’. Dette skyldes flere ting:

 • Navnet ‘Makedonien': Den nordvestlige del af Grækenland har heddet Makedonien i meget lang tid og de mennesker der bor der, kalder sig også makedonere – men etnisk, sprogligt, kulturelt og nationalt har de intet at gøre med folket i Republikken Makedonien
 • Landudvidelser: I den makedonske grundlov nævnes forslag om at foretage landudvidelser i det græske Makedonien, Serbien, Albanien og Bulgarien for at skabe et ’Forenet Makedonien’. Myndighederne i Skopje har tilmed optegnet og udgivet kort, der viser disse landudvidelser
 • Symbolik: Republikken Makedonien anvender symboler og figurer, der historisk tilhører det græske Makedonien og ikke Republikken Makedonien. Eksempler herpå inkluderer:
  • Alexander den Store, der levede i perioden år 356 – 323 f.Kr. og som ikke stammer fra Republikken Makedonien, men fra det græske Makedonien (i Republikken Makedonien er der rejst statuer af Alexander den Store, ligesom lufthavnen i hovedstaden Skopje bærer hans navn)
  • Verginasolen, der optræder i græsk kunst i perioden år 600 – 200 f.Kr. og længe har været et regionalt symbol fra den nordlige del af Grækenland (efter Jugoslaviens opløsning brugte Republikken Makedonien Verginasolen som sit nationale symbol og gjorde det til en del af deres flag)
 • FYROM: Resultatet af disse stridigheder er, at Republikken Makedonien i internationale kredse har fået en anden betegnelse: Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (’the former Yugoslav Republic of Macedonia’ – forkortet: FYROM). Denne betegnelse er midlertidig og skal ifølge planen kun anvendes, indtil de to parter finder en løsning

 

Fakta: Her ses omdrejningspunkterne i striden mellem Makedonien og Grækenland

 

Attribution: Future Perfect at Sunrise + Mysid + SKopp + Rašo – Wikipedia.org

 

På billedet ses nogle af de centrale aspekter i striden mellem Makedonien og Grækenland: 1) til venstre ses landegrænserne mellem Republikken Makedonien og det græske Makedonien, 2) i midten ses det græske Makedoniens flag (øverst), Republikken Makedoniens flag i perioden 1992 – 1995 (i midten) og Republikken Makedoniens nuværende flag (nederst), 3) til højre ses en statue af Alexander den Store på Makedoniens Plads i Skopje

Geografiske fakta

 • Placering: Sydøsteuropa. Nord for Grækenland
 • Landegrænser: Albanien (151 km), Bulgarien (148 km), Grækenland (246 km), Kosovo (159 km) og Serbien (62 km)
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Varme, tørre somre og efterår. Relativt kolde vintre med kraftigt snefald
 • Landskab: Bjerglandskab dækket af dybe bassiner og dale. Der er 3 store søer, som alle ligger på grænsen til nabolande. Hele landet gennemskæres af Vardarfloden
 • Laveste punkt: 50 m (Vardarfloden)
 • Højeste punkt: 2.764 m (Golem Korab)
 • Naturressourcer: Jernmalm, kobber, bly, zink, kromit, mangan, nikkel, wolfram, guld, sølv, asbest, gips og tømmer
 • Største by: Skopje
 • Hovedstad: Skopje
 • Total areal (kvadratkilometer): 25.710,00 (2020)
 • Landområder (km2): 23.681,04 (2015)
 • Byområder (km2): 701,27 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 12.620,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 50,04 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 39,71 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 4,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 4,00 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 605.996,00 (2022)
 • Befolkning i største by: -0,36 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 2.065.092,00 (2021)
 • Befolkning, total: 21,80 (2019)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 82,88 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 41,21 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -1,09 (2021)
 • Etniske grupper: 64,2% makedonere, 25,2% albanere, 3,9% tyrkere, 2,7% romaer, 1,8% serbere og 2,2% andre
 • Sprog: 66,5% makedonsk (officielt sprog), 25,1% albansk (officielt sprog), 3,5% tyrkisk, 1,9% roma, 1,2% serbisk og 1,8% andre
 • Religioner: 64,7% makedonsk ortodokse, 33,3% muslimer, 0,37% andre kristne og 1,63% øvrige og uspecificerede
 • Nettoindvandring: 3,46 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,60 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 10,20 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 32,61 (2022)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 15,50 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 72,41 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 74,54 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 1.463.960,77 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 73,85 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 128,36 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 4,80 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 13,90 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): -1.000,00 (2022)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 22,90 (2019)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 1,90 (2019)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 14,43 (2022)
 • Arbejdsstyrke, total: 76,77 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 63,02 (2022)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 939.223,00 (2022)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 20,90 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 95,48 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 0,16 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 18,45 (2022)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 6,00 (2018)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 21.815.963.313,43 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 3.513,95 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 83,02 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 5,10 (2019)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 6,16 (2018)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 58,79 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,65 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 3,79 (2015)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 4.985,00 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 97,80 (2014)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 683,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 118.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 28,38 (2022)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 683,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 25,35 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 4,28 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 4,60 (2021)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 2,87 (2015)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 82,18 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 135,29 (2022)

Makedonien's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 1,07 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 80,75 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 13.825.049.831,80 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 3,96 (2021)
 • BNI (US$): 6.694,64 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 37.882.603.303,47 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 13.208.529.986,01 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 12,83 (2020)
 • Udlånsrente (%): 14,20 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 22,35 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 135,29 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 163,26 (2021)
 • Vareeksport (US$): 12,66 (2021)
 • Vareimport (US$): 1.750.225.007,82 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 8,21 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 9,16 (2022)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 94,64 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 0,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 3,23 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 29,15 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 4,63 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 88,56 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 16.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 8.727.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 12.755.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 12,83 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 3.090.571.308,77 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 1,54 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 214.588.946,83 (2021)
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022