Fakta om Makedonien

Makedoniens ruiner

1. Navn: Makedoniens officielle navn er "Republikken Makedonien" i henhold til landets egen forfatning. I internationale kredse omtales landet dog som "Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien" (FYROM), da Makedonien har en strid med Grækenland om navnet Makedonien - læs mere nederst i denne artikel.

2. Moder Theresa: Moder Theresa blev født i Makedoniens hovedstad Skopje af albanske forældre i 1910. I dag er der et museum dedikeret til hende i centrum af Skopje.

3. Kuklica: Omkring 8 km fra byen Kratovo ligger den lille landsby Kuklica, hvor der bor omkring 100 indbyggere. Kuklica er kendt for sine stensøjler, der ligner mennesker, og har derfor fået tilnavnet 'Stone Town'. Nye stensøjler dukker op hvert 5-6. år ifølge de lokale.

4. Fortov: I Makedonien bruges fortove ikke til at gå på, men til at parkere på.

5. Deni: Den makedonske valuta hedder 'denarer' (eller 'makedonske denarer'), og den mindste enhed er 1 - dvs. der er ingen ører, som vi kender det fra de nordiske kroner. De eksisterede dog tidligere under navnet "deni", men blev afskaffet på grund af deres minimale værdi og sjældenhed.

Fakta: Mavrovo-søen er berømt for sin halvt sunkne kirke.
Navngivelse: Rilind Hoxha - Flickr.com

Fakta: Mavrovo-søen er en populær turistattraktion, der er bedst kendt for sin halvt sunkne kirke.

 

6. Arbejdsløshed: Arbejdsløshed er et stort problem i Makedonien og har været det siden Jugoslaviens sammenbrud i 1991. Ungdomsarbejdsløsheden (blandt de 15-24-årige) var 53,9% i 2013, mens den var 30% for hele samfundet.

7. Kokino: Ifølge NASA er Kokino i Makedonien det fjerdeældste astronomiske observatorium i verden. De tre ældste er: Abu Simbel (Egypten), Stonehenge (Storbritannien) og Angkor Wat (Cambodja). Kokino ligger 30 km fra byen Kumanovo og ca. 6 km fra grænsen til Serbien.

8. Ohrid-søen: Ohrid-søen blev dannet for 4-5 millioner år siden og har en gennemsnitlig dybde på 155 meter, hvilket gør den til en af de ældste og dybeste søer i verden. Den har 200 endemiske dyrearter (dvs. arter, der er hjemmehørende i området) og har været på UNESCO's verdensarvsliste siden 1979.

9. Det tusindårige kors: Millenniumkorset er et 66 meter højt kors, der står på toppen af Vodno-bjerget i Skopje. Det blev rejst i 2002 til minde om kristendommens 2000 år i Makedonien og resten af verden.

10. Mavrovo-søen: Mavrovo-søen er en af de mest populære turistattraktioner i Makedonien. Den ligger i 1000 meters højde og ca. 100 km fra Skopje. I midten af søen ligger en halvt nedsænket kirke, som bidrager til dens popularitet.

Fakta: Den makedonske by Kuklica er kendt for sine stensøjler.
Navngivelse: markoskavesna - Flickr.com

Landsbyen Kuklich er kendt for sine stensøjler, der ligner mennesker. Ifølge de lokale dukker der nye stensøjler op hvert 5.-6. år.

Geografiske fakta

 • Placering: Sydøstlige Europa. Nord for Grækenland
 • Landegrænser: Albanien (151 km), Bulgarien (148 km), Grækenland (246 km), Kosovo (159 km) og Serbien (62 km).
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Varme, tørre somre og efterår. Relativt kolde vintre med kraftigt snefald
 • Landskab: Bjergrigt landskab dækket af dybe bassiner og dale. Der er 3 store søer, som alle ligger på grænsen til nabolandene. Hele landet er gennemskåret af Vardar-floden.
 • Laveste punkt: 50 m (Vardar-floden)
 • Højeste punkt: 2.764 m (Golem Korab)
 • Naturlige ressourcer: Jernmalm, kobber, bly, zink, kromit, mangan, nikkel, wolfram, guld, sølv, asbest, gips og træ.
 • Største by: Skopje
 • Hovedstad: Skopje
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 25.710,00 (2021)
 • Landområder (km2): 23.681,04 (2015)
 • Byområder (km2): 701,27 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 12.600,00 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 49,96 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 39,71 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 4,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 3,28 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 611.107,00 (2023)
 • Befolkning i den største by: -0,36 (2022)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 2.057.679,00 (2022)
 • Befolkning, i alt: 21,80 (2019)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 83,46 (2022)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 40,88 (2022)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): -1,17 (2022)
 • Etniske grupper: 64,2% makedonere, 25,2% albanere, 3,9% tyrkere, 2,7% romaer, 1,8% serbere og 2,2% andre.
 • Sprog: 66,5% makedonsk (officielt sprog), 25,1% albansk (officielt sprog), 3,5% tyrkisk, 1,9% roma, 1,2% serbisk og 1,8% andet.
 • Religioner: 64,7% makedonsk ortodokse, 33,3% muslimer, 0,37% andre kristne og 1,63% andre og uspecificerede.
 • Nettoindvandring: 3,46 (2020)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 1,60 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 10,20 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 32,61 (2022)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 15,50 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 72,41 (2021)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 74,54 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 504.033,74 (2022)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 73,85 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 128,36 (2021)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 4,80 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 13,90 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): -1.000,00 (2023)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 22,90 (2019)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 1,90 (2019)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 14,43 (2022)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 76,77 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 63,02 (2022)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 907.306,00 (2023)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 24,00 (2021)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 92,12 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): 0,20 (2022)
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 18,45 (2022)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 6,00 (2018)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 26.447.334.166,98 (2022)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 3.513,95 (2014)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 83,02 (2021)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 5,10 (2019)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 4,62 (2019)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 59,12 (2022)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,08 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 3,74 (2015)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): 4.985,00 (2020)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 97,60 (2012)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 683,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 118.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 28,38 (2022)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 683,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 25,35 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 4,28 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): 4,60 (2021)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 2,83 (2015)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 81,88 (2021)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 135,29 (2022)

Fakta om Makedoniens økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 1,07 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 80,75 (2019)
 • BNP pr. indbygger (US$): 13.563.132.102,17 (2022)
 • GDP, KPP (US$): 2,15 (2022)
 • BNI (US$): 6.591,47 (2022)
 • BNI-vækst (årlig %): 43.837.744.089,72 (2022)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 12.965.414.174,24 (2022)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 12,83 (2020)
 • Udlånsrente (%): 14,20 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 22,95 (2022)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 135,29 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 108,88 (2022)
 • Vareeksport (US$): 13,10 (2022)
 • Vareimport (US$): 1.776.937.016,04 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 8,21 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 9,16 (2022)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 100,68 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 0,00 (2019)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 2,19 (2022)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 28,88 (2022)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 4,63 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 93,24 (2022)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 16.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 8.727.000.000,00 (2022)
 • Militære udgifter (US$): 12.755.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 12,83 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 3.112.671.773,75 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 1,61 (2022)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 224.960.256,37 (2022)