Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Panama

 1. Havene: Panama er det eneste sted i verden, hvor man kan se solen stå op over Stillehavet og gå ned over Atlanterhavet. Man kan desuden svømme i Stillehavet og Atlanterhavet på samme dag
 2. Panama City: Panama City er den eneste hovedstad i verden, der har regnskov inden for sine bygrænser. Ca. 1,2 mio. mennesker bor i Panama City
 3. Vasco Núñez de Balboa: Den første europæer der krydsede Panama (der hvor Panamakanalen i dag befinder sig), var spanieren Vasco Núñez de Balboa i år 1513. 401 år senere blev Panamakanalen opført
 4. Gratis forsikring: Myndighederne i Panama tilbyder 30 dages gratis syge- og ulykkesforsikring til alle besøgende
 5. Pensionister: Mange pensionister bosætter sig i Panama og landet betragtes af mange som et godt sted at trække sig tilbage
 6. US dollars: Panama var det første latinamerikanske land, der indførte amerikanske dollars som sin egen valuta (på lige fod med den eksisterende Balboa)
 7. Panama-jernbanen: Panama-jernbanen er én af verdens ældste jernbaner, der fortsat er i brug. Den åbnede i 1855 og var især vigtig under guldfeberen i 1948 samt under konstruktionen af Panamakanalen i 1914
 8. Panama hatten: Den verdenskendte og meget karakteristiske Panama hat stammer fra ikke fra Panama, men fra Ecuador
 9. Sport: Baseball, boksning og fodbold er de mest dyrkede sportsgrene i Panama
 10. Historie: Det spanske kongeherredømme kontrollede Panama fra 1500-tallet frem til 1821, hvor landet tilsuttede sig Colombia, Ecuador og Venezuela under Republikken Gran Colombia. Da denne blev opløst i 1830 foreblev Panama en del af Colombia. I 1903 løsrev Panama sig fra Colombia med USAs støtte og kort efter indgik de to lande en aftale om, at USA måtte opføre Panamakanalen og desuden havde suveræniteten i landstykkerne omkring hver af kanalens ender (the Panama Canal Zone)

Læs også fakta om Panamakanalen

 

 

Fakta: Ca. 40% af Panamas befolkning bor i Panama City

 

Attribution: Matthew Straubmuller + Václav Synáček – Flickr.com

 

Omkring 40% af Panamas befolkning bor i hovedstaden Panama City (1,3 mio. ud af 3,5 mio. mennesker)

Geografiske fakta

 • Placering: Centralamerika. Mellem Colombia og Costa Rica med kyst ud mod Det Caribiske Hav og det nordlige Stillehav
 • Landegrænser: Colombia (225 km) og Costa Rica (330 km)
 • Kystlinje: 2.490 km
 • Klima: Tropisk havklima. Varmt, fugtigt og overskyet med en lang regnsæson (maj - januar)
 • Landskab: Indlandet består primært af stejle, takkede bjerge og gennemskårne højsletter. Kystområderne er især prægede af sletter og bølgende bakker
 • Laveste punkt: 0 m (Stillethavet)
 • Højeste punkt: 3.475 m (Volcan Baru)
 • Naturressourcer: Kobber, mahogni, rejer og vandkraft
 • Største by: Panama City
 • Hovedstad: Panama City
 • Total areal (kvadratkilometer): 75.320,00 (2018)
 • Landområder (km2): 71.714,31 (2010)
 • Byområder (km2): 2.892,14 (2010)
 • Landbrugsareal (km2): 22.590,00 (2018)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 30,45 (2018)
 • Skovareal (% af landarealet): 56,81 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 212,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 2,43 (2018)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 1,63 (2019)
 • Befolkning i største by: 58,17 (2020)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 1.860.291,00 (2020)
 • Befolkning, total: 1,60 (2020)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 93,24 (2020)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 16,68 (2019)
 • Etniske grupper: 70% mestis (en blanding af hvide og indianere), 14% indianere og blandede racer, 10% hvide og 6% indianere
 • Sprog: Spansk (det officielle sprog) og engelsk (ca. 14%)
 • Religioner: 85% romerske katolikker og 15% protestanter
 • Nettoindvandring: 12,80 (2019)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,44 (2019)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 18,71 (2019)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 68,41 (2020)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 5,11 (2019)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 81,76 (2019)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 75,42 (2019)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 78,51 (2019)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 132,29 (2020)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 13,90 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 75,88 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 146,46 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 4,70 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 38,00 (2019)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 1,20 (2019)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 7,98 (2018)
 • Arbejdsstyrke, total: 1.985.726,00 (2020)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 56,99 (2019)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 70,32 (2019)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 4.314.768,00 (2020)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 485,00 (2000)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 18,55 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 60,82 (2019)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 6,90 (2018)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 156.465,31 (2019)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 61.187.737.872,17 (2020)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 2.064,18 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 63,63 (2019)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 17,00 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 40,11 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 2,12 (2020)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 2,90 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 4,83 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 56.000,00 (2017)
 • Børsnoterede selskaber, total: 34,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 31,59 (2020)
 • International turisme, antal ankomster: 2.494.000,00 (2019)
 • International turisme, antal afgange: 1.217.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 31,59 (2020)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 0,48 (2020)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 2,25 (2016)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 1,00 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 13.068,00 (2018)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 3,21 (2019)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 120,18 (2020)

Panama's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 2,05 (2020)
 • BNP-vækst (årlig %): 66,56 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 53.977.036.995,17 (2020)
 • BNP, KPP (US$): -17,94 (2020)
 • BNI (US$): 12.509,84 (2020)
 • BNI-vækst (årlig %): 115.517.176.083,11 (2020)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 52.307.035.334,02 (2020)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 21,37 (2018)
 • Udlånsrente (%): -1,55 (2020)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 22,89 (2020)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 120,18 (2020)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 16,83 (2019)
 • Vareeksport (US$): 5,78 (2020)
 • Vareimport (US$): 3.118.098.537,85 (2020)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 5,25 (2017)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 10,16 (2017)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 103,64 (2018)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 20,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 3,33 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 26,35 (2020)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 7,01 (2020)
 • Industri, værditilvækst (US$): 104,20 (2018)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 26.000,00 (2018)
 • Militærudgifter (% af BNP): 9.483.000.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (US$): 14.740.000.000,00 (2020)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 21,37 (2018)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 12.354.308.957,64 (2020)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,00 (2020)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 0,00 (2020)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 11. august 2020