Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Panama

 1. Havene: Panama er det eneste sted i verden, hvor man kan se solen stå op over Stillehavet og gå ned over Atlanterhavet. Man kan desuden svømme i Stillehavet og Atlanterhavet på samme dag
 2. Panama City: Panama City er den eneste hovedstad i verden, der har regnskov inden for sine bygrænser. Ca. 1,2 mio. mennesker bor i Panama City
 3. Vasco Núñez de Balboa: Den første europæer der krydsede Panama (der hvor Panamakanalen i dag befinder sig), var spanieren Vasco Núñez de Balboa i år 1513. 401 år senere blev Panamakanalen opført
 4. Gratis forsikring: Myndighederne i Panama tilbyder 30 dages gratis syge- og ulykkesforsikring til alle besøgende
 5. Pensionister: Mange pensionister bosætter sig i Panama og landet betragtes af mange som et godt sted at trække sig tilbage
 6. US dollars: Panama var det første latinamerikanske land, der indførte amerikanske dollars som sin egen valuta (på lige fod med den eksisterende Balboa)
 7. Panama-jernbanen: Panama-jernbanen er én af verdens ældste jernbaner, der fortsat er i brug. Den åbnede i 1855 og var især vigtig under guldfeberen i 1948 samt under konstruktionen af Panamakanalen i 1914
 8. Panama hatten: Den verdenskendte og meget karakteristiske Panama hat stammer fra ikke fra Panama, men fra Ecuador
 9. Sport: Baseball, boksning og fodbold er de mest dyrkede sportsgrene i Panama
 10. Historie: Det spanske kongeherredømme kontrollede Panama fra 1500-tallet frem til 1821, hvor landet tilsuttede sig Colombia, Ecuador og Venezuela under Republikken Gran Colombia. Da denne blev opløst i 1830 foreblev Panama en del af Colombia. I 1903 løsrev Panama sig fra Colombia med USAs støtte og kort efter indgik de to lande en aftale om, at USA måtte opføre Panamakanalen og desuden havde suveræniteten i landstykkerne omkring hver af kanalens ender (the Panama Canal Zone)

Læs også fakta om Panamakanalen

 

 

Fakta: Ca. 40% af Panamas befolkning bor i Panama City

 

Attribution: Matthew Straubmuller + Václav Synáček – Flickr.com

 

Omkring 40% af Panamas befolkning bor i hovedstaden Panama City (1,3 mio. ud af 3,5 mio. mennesker)

Geografiske fakta

 • Placering: Centralamerika. Mellem Colombia og Costa Rica med kyst ud mod Det Caribiske Hav og det nordlige Stillehav
 • Landegrænser: Colombia (225 km) og Costa Rica (330 km)
 • Kystlinje: 2.490 km
 • Klima: Tropisk havklima. Varmt, fugtigt og overskyet med en lang regnsæson (maj - januar)
 • Landskab: Indlandet består primært af stejle, takkede bjerge og gennemskårne højsletter. Kystområderne er især prægede af sletter og bølgende bakker
 • Laveste punkt: 0 m (Stillethavet)
 • Højeste punkt: 3.475 m (Volcan Baru)
 • Naturressourcer: Kobber, mahogni, rejer og vandkraft
 • Største by: Panama City
 • Hovedstad: Panama City
 • Total areal (kvadratkilometer): 75.320,00 (2020)
 • Landområder (km2): 71.714,31 (2010)
 • Byområder (km2): 2.892,14 (2010)
 • Landbrugsareal (km2): 21.741,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 29,31 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 56,81 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 212,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 3,14 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 1,63 (2019)
 • Befolkning i største by: 58,17 (2020)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 1.899.081,00 (2021)
 • Befolkning, total: 1,54 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 94,67 (2020)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 19,30 (2021)
 • Etniske grupper: 70% mestis (en blanding af hvide og indianere), 14% indianere og blandede racer, 10% hvide og 6% indianere
 • Sprog: Spansk (det officielle sprog) og engelsk (ca. 14%)
 • Religioner: 85% romerske katolikker og 15% protestanter
 • Nettoindvandring: 12,30 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,42 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 18,45 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 68,78 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 5,14 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 81,90 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 75,62 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 78,68 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 135,02 (2020)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 13,90 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 75,11 (2020)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 144,76 (2020)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 4,70 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 38,00 (2019)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 1,20 (2019)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 7,98 (2018)
 • Arbejdsstyrke, total: 1.984.594,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 50,79 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 65,97 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 4.381.583,00 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 485,00 (2000)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 10,29 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 60,82 (2019)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 5,00 (2020)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 175.605,13 (2020)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 61.187.737.939,23 (2020)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 2.064,18 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 64,25 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 17,00 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 22,37 (2021)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 2,06 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 2,90 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 4,22 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 56.000,00 (2017)
 • Børsnoterede selskaber, total: 34,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 31,23 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 647.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 401.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 31,23 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 0,39 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 2,25 (2016)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 1,00 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 11.833,00 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 3,21 (2019)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 122,14 (2021)

Panama's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 1,76 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 66,56 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 63.605.065.800,00 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 15,34 (2021)
 • BNI (US$): 14.516,46 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 138.809.364.462,69 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 60.039.704.000,00 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 22,68 (2019)
 • Udlånsrente (%): 1,63 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 27,68 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 122,14 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 91,47 (2020)
 • Vareeksport (US$): 5,41 (2021)
 • Vareimport (US$): 3.440.629.200,00 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 14,44 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 18,18 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 106,50 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 20,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): -14,45 (2020)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 26,35 (2020)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 6,94 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 104,98 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 28.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 13.116.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 20.505.000.000,00 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 22,68 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 17.607.245.600,00 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,00 (2020)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 0,00 (2020)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022