Fakta om Panama

Panamas flag

1. Havene: Panama er det eneste sted i verden, hvor man kan se solen stå op over Stillehavet og gå ned over Atlanterhavet. Man kan også svømme i Stillehavet og Atlanterhavet på samme dag.

2. Panama City: Panama City er den eneste hovedstad i verden, der har regnskov inden for bygrænsen. Der bor ca. 1,2 millioner mennesker i Panama City.

3. Vasco Nuñez de Balboa: Den første europæer, der krydsede Panama (hvor Panamakanalen ligger i dag), var spanieren Vasco Núñez de Balboa i 1513. 401 år senere blev Panamakanalen bygget

4. Gratis forsikring: Panamas regering tilbyder 30 dages gratis syge- og ulykkesforsikring til alle besøgende.

5. Pensionister: Mange pensionister slår sig ned i Panama, og landet anses af mange for at være et godt sted at gå på pension.

Fakta: Der er en regnskov i Panama City
Navngivelse: valentinastorti - Flickr.com

Fakta: Panama City er den eneste hovedstad i verden, der har regnskov inden for bygrænsen.

 

6. Amerikanske dollars: Panama var det første latinamerikanske land, der indførte den amerikanske dollar som sin egen valuta (på linje med den eksisterende Balboa).

7. Panama Railroad: Panamabanen er en af verdens ældste jernbaner, der stadig er i brug. Den åbnede i 1855 og var især vigtig under guldfeberen i 1948 og bygningen af Panamakanalen i 1914.

8. Panama: Den verdensberømte og meget karakteristiske Panamahat stammer ikke fra Panama, men fra Ecuador.

9. Sport: Baseball, boksning og fodbold er de mest dyrkede sportsgrene i Panama.

10. Historie: Det spanske kongehus kontrollerede Panama fra det 16. århundrede til 1821, hvor det sluttede sig til Colombia, Ecuador og Venezuela under republikken Gran Colombia. Da denne blev opløst i 1830, forblev Panama en del af Colombia. I 1903 løsrev Panama sig fra Colombia med støtte fra USA, og kort efter underskrev de to lande en aftale om, at USA kunne bygge Panamakanalen og også havde suverænitet over landområderne omkring hver ende af kanalen (Panamakanalzonen).

Fakta: Ca. 40% af Panamas befolkning bor i Panama City.
Navngivelse: Matthew Straubmuller + Václav Synáček - Flickr.com

Omkring 40% af Panamas befolkning bor i hovedstaden Panama City (1,3 millioner ud af 3,5 millioner mennesker).

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemamerika. Mellem Colombia og Costa Rica med en kyst, der vender ud mod Det Caribiske Hav og det nordlige Stillehav.
 • Landegrænser: Colombia (225 km) og Costa Rica (330 km)
 • Kystlinje: 2.490 km
 • Klima: Tropisk maritimt klima. Varmt, fugtigt og overskyet med en lang regntid (maj - januar).
 • Landskab: Indlandet består hovedsageligt af stejle, takkede bjerge og krydsende plateauer. Kystområderne er præget af sletter og bølgende bakker.
 • Laveste punkt: 0 m (Stillehavet)
 • Højeste punkt: 3.475 m (Vulkan Baru)
 • Naturlige ressourcer: Kobber, mahogni, rejer og vandkraft
 • Største by: Panama City
 • Hovedstad: Panama City
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 75.320,00 (2021)
 • Landområder (km2): 73.613,77 (2015)
 • Byområder (km2): 1.070,98 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 21.813,16 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 29,41 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 56,65 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 212,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 2,23 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 1,63 (2020)
 • Befolkning i den største by: 58,66 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 1.976.866,00 (2023)
 • Befolkning, i alt: 1,31 (2022)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 101,46 (2022)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): 15,14 (2023)
 • Etniske grupper: 70% mestizo (en blanding af hvid og indianer), 14% indianer og blandet race, 10% hvid og 6% indianer
 • Sprog: Spansk (det officielle sprog) og engelsk (ca. 14%)
 • Religioner: 85% romersk-katolske og 15% protestanter
 • Nettoindvandring: 11,90 (2021)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 2,33 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 17,69 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 69,14 (2022)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 6,07 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 79,59 (2021)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 73,05 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 76,22 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 156,31 (2022)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 13,90 (2019)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 85,67 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 160,70 (2021)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): 4,70 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 36,90 (2023)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 1,20 (2023)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 6,60 (2019)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 2.095.776,00 (2023)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 52,75 (2023)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 67,37 (2023)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): 4.408.581,00 (2022)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 485,00 (2000)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 6,68 (2023)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): 55,68 (2022)
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 5,00 (2020)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 300.856,92 (2022)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 64.296.372.950,40 (2017)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 2.070,82 (2014)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 67,51 (2021)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 17,00 (2018)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 16,73 (2023)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 1,84 (2022)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 2,20 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 4,22 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): 7.262,00 (2023)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 33,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 30,86 (2022)
 • International turisme, antal ankomster: 647.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 401.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 30,86 (2022)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 0,13 (2022)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 2,25 (2016)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): 1,00 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 11.833,00 (2020)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 3,54 (2020)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 125,62 (2022)

Fakta Panamas økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 2,80 (2006)
 • BNP-vækst (årlig %): 66,56 (2019)
 • BNP pr. indbygger (US$): 76.522.511.800,00 (2022)
 • GDP, KPP (US$): 10,81 (2022)
 • BNI (US$): 17.357,63 (2022)
 • BNI-vækst (årlig %): 173.224.995.574,33 (2022)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 73.112.964.800,00 (2022)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 20,37 (2020)
 • Udlånsrente (%): 20,00 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 20.025.459.600,00 (2022)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 125,62 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 0,03 (2020)
 • Vareeksport (US$): 3.801.920.700,00 (2022)
 • Vareimport (US$): 15.278.000.000,00 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 14,83 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 16,22 (2022)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 115,45 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 6,91 (2022)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 31,58 (2017)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 26,17 (2022)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 106,53 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 4,97 (2022)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 28.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 29.249.000.000,00 (2022)
 • Militære udgifter (US$): 0,97 (1999)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 20,37 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 2,86 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 0,00 (2022)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 29,53 (2022)