Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Norge

 1. Tøj til tørre: I Norge betragtes søndagen bogstaveligt talt som helligdag - derfor er det forbudt (nogle steder) at hænge vasketøj til tørre om søndagen
 2. Statsministre: Flere norske statsministre har optrådt småskandaløst i offentligheden; en var fuld på TV, en anden måtte forlade sin stilling midlertidigt fordi han følte sig udhængt af medierne og en tredje kaldte en afrikansk præsident for "Bongo fra Kongo"
 3. Kulderekord: Det kan blive meget koldt i Norge; kulderekorden er -51,4 grader!
 4. Længste vejtunnel: Lærdalstunnelen i Norge er den længste vejtunnel i verden. Den er 24,509 km lang!
 5. Fodbold: Mange nordmænd er stolte over, at det norske landshold aldrig har tabt en kamp til brasilianske landshold. I alt har de to hold spillet 3 kampe, hvoraf Norge har vundet de 2 og den sidste blev uafgjort
 6. Helgafylla: Ligesom svenskerne og danskere kan nordmændene godt lige at drikke sig fulde. Derfor har de ordet helgafylla, som bogstaveligt talt og direkte oversat betyder "weekend-fulde"
 7. EU: Norge er ikke medlem af EU, men derimod af andre intereuropæiske samarbejdsaftaler som f.eks. EØS. Norges manglende EU-medlemskab er et hyppigt debateret emne i norsk politik og mange nordmænd finder det besynderligt, at Norge på mange områder tilpasser sig EUs politik og økonomi, selvom de ikke vil være medlemmer af unionen
 8. Kongerække: Den norske kongerække uddøde i 1387, hvorefter Norge indgik i et slags fællesskab med Danmark
 9. Danmark og Sverige: I 1397 blev Norge besat af Danmark. Under napoleonskrigene (1804 - 1815) mistede Danmark-Norge sin flåde og måtte herefter afstå Norge til kongen af Sverige. Den 17. maj 1814 blev Norge en uafhængig stat ved underskrivelse af Eidsvold-forfatningen (dvs. den norske grundlov)
 10. Nationaldag: Norges nationaldag er den 17. maj, hvor man fester i landets nationaldragt ("bunad") og fejrer underskrivelsen af grundloven i 1814

Norges landskab er præget af bjerge, fjorde og fjelde

 

Attribution: Les Haines – Flickr.com

 

Landskabet i Norge er naturskønt og unikt

 

Læs evt. flere fakta om Norge her.

Geografiske fakta

 • Landbrugsareal (km2): 9.836,70 (2016)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 2,69 (2016)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 7,84 (2016)
 • Skovareal (% af landarealet): 33,18 (2016)
 • Plantearter (højere), truede: 10,00 (2018)
 • Landområder (km2): 292.187,81 (2010)
 • Total areal (kvadratkilometer): 625.217,11 (2018)
 • Byområder (km2): 20.282,21 (2010)

Demografiske fakta

 • Bevæbnede styrker, total: 23.000,00 (2017)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 10,40 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 7,70 (2018)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 22.999,93 (2014)
 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 1,55 (2019)
 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,56 (2018)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 10,56 (2018)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 9,21 (2018)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 107,38 (2016)
 • Husholdninger (og NPIS'er) forbrugsudgifter (US$): 148.286.192.028,20 (2019)
 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 3,90 (2013)
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 21,60 (2017)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,30 (2017)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 96,49 (2018)
 • International turisme, antal ankomster: 5.688.000,00 (2018)
 • International turisme, antal afgange: 8.110.000,00 (2018)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 50,01 (2019)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 70,04 (2019)
 • Arbejdsstyrke, total: 2.818.011,00 (2019)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 84,50 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 81,10 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 82,76 (2018)
 • Listed domestic companies, total: 0,00 (2019)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 8,00 (2018)
 • Pattedyr, truede: 107,17 (2018)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 2,70 (2016)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 38,86 (2018)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 62,49 (2018)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 8,40 (2016)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 15,90 (2016)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 2,10 (2018)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 140.000,00 (2017)
 • Nettoindvandring: 8,62 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 29.959,00 (2018)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 18,22 (2018)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 2,92 (2018)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 14,55 (2018)
 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 1.026.758,00 (2019)
 • Befolkning i største by: 0,68 (2019)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 5.347.896,00 (2019)
 • Befolkning, total: 0,10 (2018)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): n/a
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): n/a
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): n/a
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): n/a
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): n/a
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): n/a
 • Antal rygere, total (over 15 år): n/a
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): n/a
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a

Norge's økonomi

 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 120,27 (2019)
 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 17,88 (2017)
 • Indlånsrente (%): 17,88 (2017)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 10,45 (2017)
 • BNP (US$): 82,63 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 403.336.363.636,36 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 1,15 (2019)
 • BNP, KPP (US$): 75.419,63 (2019)
 • BNI (US$): 357.409.883.994,04 (2019)
 • BNI-vækst (årlig %): 420.117.613.636,36 (2019)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 1,35 (2018)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 33,29 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 29,10 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 117.384.545.454,55 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 2,17 (2019)
 • Udlånsrente (%): 15,90 (2019)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 108,98 (2016)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 6,25 (2019)
 • Industri, værditilvækst (US$): 25.223.181.818,18 (2019)
 • Vareeksport (US$): 102.685.000.000,00 (2019)
 • Vareimport (US$): 85.013.000.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 1,61 (2018)
 • Militærudgifter (US$): 7.067.073.380,85 (2018)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 1,12 (2016)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 21,35 (2018)
 • Handel (% af BNP): 72,15 (2019)

Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 26. april 2020