Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Norge

 1. Tøj til tørre: I Norge betragtes søndagen bogstaveligt talt som helligdag - derfor er det forbudt (nogle steder) at hænge vasketøj til tørre om søndagen
 2. Statsministre: Flere norske statsministre har optrådt småskandaløst i offentligheden; en var fuld på TV, en anden måtte forlade sin stilling midlertidigt fordi han følte sig udhængt af medierne og en tredje kaldte en afrikansk præsident for "Bongo fra Kongo"
 3. Kulderekord: Det kan blive meget koldt i Norge; kulderekorden er -51,4 grader!
 4. Længste vejtunnel: Lærdalstunnelen i Norge er den længste vejtunnel i verden. Den er 24,509 km lang!
 5. Fodbold: Mange nordmænd er stolte over, at det norske landshold aldrig har tabt en kamp til brasilianske landshold. I alt har de to hold spillet 3 kampe, hvoraf Norge har vundet de 2 og den sidste blev uafgjort
 6. Helgafylla: Ligesom svenskerne og danskere kan nordmændene godt lige at drikke sig fulde. Derfor har de ordet helgafylla, som bogstaveligt talt og direkte oversat betyder "weekend-fulde"
 7. EU: Norge er ikke medlem af EU, men derimod af andre intereuropæiske samarbejdsaftaler som f.eks. EØS. Norges manglende EU-medlemskab er et hyppigt debateret emne i norsk politik og mange nordmænd finder det besynderligt, at Norge på mange områder tilpasser sig EUs politik og økonomi, selvom de ikke vil være medlemmer af unionen
 8. Kongerække: Den norske kongerække uddøde i 1387, hvorefter Norge indgik i et slags fællesskab med Danmark
 9. Danmark og Sverige: I 1397 blev Norge besat af Danmark. Under napoleonskrigene (1804 - 1815) mistede Danmark-Norge sin flåde og måtte herefter afstå Norge til kongen af Sverige. Den 17. maj 1814 blev Norge en uafhængig stat ved underskrivelse af Eidsvold-forfatningen (dvs. den norske grundlov)
 10. Nationaldag: Norges nationaldag er den 17. maj, hvor man fester i landets nationaldragt ("bunad") og fejrer underskrivelsen af grundloven i 1814

Norges landskab er præget af bjerge, fjorde og fjelde

 

Attribution: Les Haines – Flickr.com

 

Landskabet i Norge er naturskønt og unikt

 

Læs evt. flere fakta om Norge her.

Geografiske fakta

 • Placering: Nordeuropa. Nordsøen i syd, norskehavet i vest, Barentshavet mod nord og Sverige i øst
 • Landegrænser: Finland (709 km), Sverige (1.666 km) og Rusland (191 km)
 • Kystlinje: 25.148 km (100.915 km hvis alle fjorde og øer medregnes)
 • Klima: Kystområderne er tempererede og påvirkes meget af havet (især Den Nordatlantiske Strøm). I indlandet er vintrene koldere
 • Landskab: Isdækkede bjerge og høje plateauer der brydes af frugtbare dale. Herudover små spredte sletter og tundra i nord. Kystlinjen er præget af de karakteristiske fjorde
 • Laveste punkt: 0 m (Norskehavet)
 • Højeste punkt: 2.469 (Galdhøpiggen)
 • Naturressourcer: Petroleum, naturgas, jernmalm, kobber, bly, zink, titanium, pyrit, nikkel, tømmer og vandkraft
 • Største by: Oslo
 • Hovedstad: Oslo
 • Total areal (kvadratkilometer): 624.499,00 (2020)
 • Landområder (km2): 306.188,46 (2015)
 • Byområder (km2): 2.007,78 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 9.859,62 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 2,71 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 33,44 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 10,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 6,72 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 1.056.180,00 (2021)
 • Befolkning i største by: 0,53 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 5.408.320,00 (2021)
 • Befolkning, total: 12,70 (2019)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,95 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 93,54 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 16,68 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -1,54 (2021)
 • Etniske grupper: 86,2% nordmænd, 13,8% øvrige
 • Sprog: Norsk (bokmål og nynorsk)
 • Religioner: 82,1% Protestantisk Lutheransk (Den norske kirke), 3,9% andre kristne, 2,3% muslimer, 1,8% romerske katolikker, 2,4% øvrige, 7,5% uspecificerede
 • Nettoindvandring: 9,44 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,48 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 9,80 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 7,41 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 7,50 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 84,90 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 81,60 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 83,21 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 37,23 (2020)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 59,92 (2020)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 7,70 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 15,80 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 10.604,00 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 22,40 (2019)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,40 (2019)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,37 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 2.971.470,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 55,51 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 69,25 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 0,10 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 4,30 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 99,98 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 83,32 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 6,32 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 8,00 (2018)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 151.066.718.275,81 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 22.999,93 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 99,00 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 2,10 (2019)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 16,20 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 12,59 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 1,69 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 18,35 (2019)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 33.128,00 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 186,00 (2018)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 4.200,00 (2018)
 • International turisme, antal ankomster: 1.397.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 1.690.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 4.200,00 (2018)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 4.527,00 (2016)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 3,53 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 1,80 (2020)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 4,89 (2019)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 14,77 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 126,06 (2021)

Norge's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 0,30 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 82,63 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 482.174.854.481,96 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 3,88 (2021)
 • BNI (US$): 89.154,28 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 428.345.597.568,27 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 503.286.961.583,24 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 17,54 (2019)
 • Udlånsrente (%): 3,48 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 35,54 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 126,06 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 0,99 (2017)
 • Vareeksport (US$): 5,49 (2021)
 • Vareimport (US$): 26.493.247.962,75 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 9,28 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 10,34 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 100,31 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 15,90 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 4,80 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 40,31 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 2,27 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 101,58 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 23.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 160.106.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 97.764.000.000,00 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 17,54 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 171.348.661.233,99 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 1,84 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 8.251.716.513,44 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022