Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Oman

 1. Khanjar: Khanjar er en traditionel omansk dolk, som alle mænd bærer i bæltet ved officielle begivenheder og festlige lejligheder. Khanjar-dolkens udsmykning varierer meget og er et symbol på mandens oprindelse, mandlighed og mod. Dolken indgår desuden i Omans flag
 2. Læsefærdigheder: 87% af befolkningen i Oman kan læse og skrive
 3. Nationaldag: Den 18. november er nationaldagen i Oman. Her fejres begyndelsen af den nuværende sultan Qaboos bin Saids styre i 1970. Dagen falder desuden sammen med sultanens fødselsdag
 4. Omana: Yalainous, som levede i årene 23 – 79 e.Kr., var en af de første romerske historikere, der nævnte Oman (dengang omtalt som 'Omana')
 5. Portugisisk styre: Oman var under Portugals styre i årene 1507 – 1650. Ottomannerne erobrede dog hovedstaden 2 gange i denne periode. Med undtagelse af en kortvarig persisk invasion i slutningen af 1740’erne har Oman eller været selvregerende siden 1650
 6. Sultanat: Oman er ét af verdens få sultanater – dvs. et land, hvor statsoverhovedet er en islamisk monark, der regerer ifølge shariah. Andre eksempler på sultanater inkluderer Brunei samt nogle af Malaysias delstater
 7. Sultan Qaboos: Den nuværende sultan, Qaboos bin Said Al Said, overtog styret efter en fredelig afsættelse af hans fader, Said bin Taimur, i 1970. Faderen havde været sultan siden 1932
 8. Røgelse: Selvom Omans økonomi i dag i høj grad hviler på deres olieindustri, har det ikke altid været sådan; i flere tusinde år var røgelse en af de vigtigste handelsvarer og senere blev Oman også kendt for deres avl af væddeløbsheste (af racen ’fuldblodsarabere’)
 9. Økonomi: Idet Oman har begrænsede oliereserver, har sultanen gjort forskellige tiltag for at forhindre en økonomisk krise, når olien en dag forsvinder. Tiltagene inkluderer bl.a. investeringer i industri, landbrug og fiskeri – men disse sektorer udgør fortsat under 1% af landets eksport. Herudover satses der meget på turisme i fremtiden
 10. Arbejdsstyrke: Arbejdsstyrken i Oman består af omkring 968.800 mennesker, hvoraf ca. 60% er udlændinge. Denne del af arbejdsstyrken sender omkring 30 milliarder dollars til deres hjemlande i Asien og Afrika, selvom omkring halvdelen af dem tjener under under 400 dollars pr. måned. Den største gruppe af fremmed arbejdskraft i Oman er indere

I Oman er der især ørkensletter, bjerge og hav

 

Attribution: loufi + isapisa + keithusc – Flickr.com

 

Omans landskab bærer især præg af tørre ørkensletter i midten af landet, en lang kystlinje samt bjerge i nord og syd

 

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. Omgrænset af Det Arabiske Hav, Omanbugten, Den Persiske Golf, Yemen, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater (UAE)
 • Landegrænser: Saudi-Arabien (676 km), De Forenede Arabiske Emirater (410 km) og Yemen (288 km)
 • Kystlinje: 2.092 km
 • Klima: Tør ørken. Varmt og fugtigt langs kysterne; varmt og tørt i indlandet. I maj - september er der kraftig monsun i den sydvestlige del af landet
 • Landskab: Central ørkenslette med bjerge i nord og syd
 • Laveste punkt: 0 m (Det Arabiske Hav)
 • Højeste punkt: 2.980 m (Jabal Shams)
 • Naturressourcer: Petroleum, kobber, asbest, marmor, bryozokalk, krom, gips, naturgas og fisk
 • Største by: Muscat
 • Hovedstad: Muscat
 • Total areal (kvadratkilometer): 309.500,00 (2020)
 • Landområder (km2): 309.151,55 (2015)
 • Byområder (km2): 1.500,49 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 14.589,30 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 4,71 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 0,01 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 6,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 16,52 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 1.622.620,00 (2022)
 • Befolkning i største by: -0,51 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 4.520.471,00 (2021)
 • Befolkning, total: 0,10 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 1,90 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 8,00 (2020)
 • Etniske grupper: Arabere, balucher, indere, pakistanere, sri lankanere og bangladeshere
 • Sprog: Arabisk er det officielle sprog. Herudover tales også engelsk, baluchi, urdu og indiske dialekter
 • Religioner: 75% Ibadimuslimer, 25% andre (inkl. sunnimuslimer, shiamuslimer og hinduer)
 • Nettoindvandring: 1,52 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,62 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 18,42 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 96,52 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 3,80 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 72,54 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 111,00 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 250.000,00 (2010)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 92,93 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 136,71 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 1,00 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 6,80 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 0,00 (2022)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 96,38 (2021)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 869.000,00 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 87,04 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 70,98 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 2.243.287,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 74,72 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 12,96 (2021)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 0,78 (2018)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): n/a
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 15,47 (2020)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 10,00 (2018)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 77.230.118.297,00 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 6.474,50 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 1.657.000,00 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 10,60 (2019)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 0,38 (2021)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 1,03 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 3,94 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 5.804,00 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 95,65 (2018)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): -6,26 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 67,32 (2021)
 • International turisme, antal afgange: 57,90 (2021)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): -6,26 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 104,06 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 1,47 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 8,70 (2021)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 1,77 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 14,68 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 117,46 (2022)

Oman's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 4,15 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 69,98 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 88.191.977.373,21 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 3,09 (2021)
 • BNI (US$): 19.509,47 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 170.313.524.882,26 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 82.199.779.713,91 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 10,24 (2020)
 • Udlånsrente (%): 2,81 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 50,63 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 117,46 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): -7,50 (2010)
 • Vareeksport (US$): 9,12 (2021)
 • Vareimport (US$): 8.046.658.257,48 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 4,07 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 16,61 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 143,95 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 13,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 2,93 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 17,55 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 5,50 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 129,45 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 47.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 62.904.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 36.888.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 10,24 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 44.654.844.213,26 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 7,34 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 5.783.615.084,53 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022