Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Oman

 1. Khanjar: Khanjar er en traditionel omansk dolk, som alle mænd bærer i bæltet ved officielle begivenheder og festlige lejligheder. Khanjar-dolkens udsmykning varierer meget og er et symbol på mandens oprindelse, mandlighed og mod. Dolken indgår desuden i Omans flag
 2. Læsefærdigheder: 87% af befolkningen i Oman kan læse og skrive
 3. Nationaldag: Den 18. november er nationaldagen i Oman. Her fejres begyndelsen af den nuværende sultan Qaboos bin Saids styre i 1970. Dagen falder desuden sammen med sultanens fødselsdag
 4. Omana: Yalainous, som levede i årene 23 – 79 e.Kr., var en af de første romerske historikere, der nævnte Oman (dengang omtalt som 'Omana')
 5. Portugisisk styre: Oman var under Portugals styre i årene 1507 – 1650. Ottomannerne erobrede dog hovedstaden 2 gange i denne periode. Med undtagelse af en kortvarig persisk invasion i slutningen af 1740’erne har Oman eller været selvregerende siden 1650
 6. Sultanat: Oman er ét af verdens få sultanater – dvs. et land, hvor statsoverhovedet er en islamisk monark, der regerer ifølge shariah. Andre eksempler på sultanater inkluderer Brunei samt nogle af Malaysias delstater
 7. Sultan Qaboos: Den nuværende sultan, Qaboos bin Said Al Said, overtog styret efter en fredelig afsættelse af hans fader, Said bin Taimur, i 1970. Faderen havde været sultan siden 1932
 8. Røgelse: Selvom Omans økonomi i dag i høj grad hviler på deres olieindustri, har det ikke altid været sådan; i flere tusinde år var røgelse en af de vigtigste handelsvarer og senere blev Oman også kendt for deres avl af væddeløbsheste (af racen ’fuldblodsarabere’)
 9. Økonomi: Idet Oman har begrænsede oliereserver, har sultanen gjort forskellige tiltag for at forhindre en økonomisk krise, når olien en dag forsvinder. Tiltagene inkluderer bl.a. investeringer i industri, landbrug og fiskeri – men disse sektorer udgør fortsat under 1% af landets eksport. Herudover satses der meget på turisme i fremtiden
 10. Arbejdsstyrke: Arbejdsstyrken i Oman består af omkring 968.800 mennesker, hvoraf ca. 60% er udlændinge. Denne del af arbejdsstyrken sender omkring 30 milliarder dollars til deres hjemlande i Asien og Afrika, selvom omkring halvdelen af dem tjener under under 400 dollars pr. måned. Den største gruppe af fremmed arbejdskraft i Oman er indere

I Oman er der især ørkensletter, bjerge og hav

 

Attribution: loufi + isapisa + keithusc – Flickr.com

 

Omans landskab bærer især præg af tørre ørkensletter i midten af landet, en lang kystlinje samt bjerge i nord og syd

 

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. Omgrænset af Det Arabiske Hav, Omanbugten, Den Persiske Golf, Yemen, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater (UAE)
 • Landegrænser: Saudi-Arabien (676 km), De Forenede Arabiske Emirater (410 km) og Yemen (288 km)
 • Kystlinje: 2.092 km
 • Klima: Tør ørken. Varmt og fugtigt langs kysterne; varmt og tørt i indlandet. I maj - september er der kraftig monsun i den sydvestlige del af landet
 • Landskab: Central ørkenslette med bjerge i nord og syd
 • Laveste punkt: 0 m (Det Arabiske Hav)
 • Højeste punkt: 2.980 m (Jabal Shams)
 • Naturressourcer: Petroleum, kobber, asbest, marmor, bryozokalk, krom, gips, naturgas og fisk
 • Største by: Muscat
 • Hovedstad: Muscat
 • Total areal (kvadratkilometer): n/a
 • Landområder (km2): n/a
 • Byområder (km2): n/a
 • Landbrugsareal (km2): n/a
 • Landbrugsareal (% af total areal): n/a
 • Skovareal (% af landarealet): n/a
 • Plantearter (højere), truede: n/a
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): n/a

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 4.974.986,00 (2019)
 • Befolkning i største by: 0,10 (2019)
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 1,80 (2018)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 11,10 (2016)
 • Etniske grupper: Arabere, balucher, indere, pakistanere, sri lankanere og bangladeshere
 • Sprog: Arabisk er det officielle sprog. Herudover tales også engelsk, baluchi, urdu og indiske dialekter
 • Religioner: 75% Ibadimuslimer, 25% andre (inkl. sunnimuslimer, shiamuslimer og hinduer)
 • Nettoindvandring: 4,20 (2018)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,89 (2018)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 19,19 (2018)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 96,13 (2020)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 2,44 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 250.000,00 (2010)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 95,65 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 10,00 (2018)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 0,80 (2016)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 5,60 (2016)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 9,80 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 437.000,00 (2017)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 5.085,00 (2018)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 92,41 (2019)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 2.301.000,00 (2018)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 85,44 (2019)
 • Arbejdsstyrke, total: 111,00 (2019)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 75,89 (2018)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 77,63 (2018)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 14,56 (2019)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 0,80 (2016)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): n/a
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 13,71 (2016)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 16,10 (2016)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 55.695.196.277,95 (2019)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 6.445,57 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 3.350.000,00 (2018)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 101,39 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 4,03 (2019)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 1,23 (2020)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 15,60 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 2,00 (2018)
 • Børsnoterede selskaber, total: 138,23 (2019)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): -3,06 (2019)
 • International turisme, antal ankomster: 2.878.139,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 80,13 (2018)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): -3,06 (2019)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 102,94 (2019)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 1,60 (2014)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 1,40 (2018)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 1.501.635,00 (2019)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 2,97 (2019)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 113,53 (2019)

Oman's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 3,45 (2017)
 • BNP-vækst (årlig %): 69,98 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 76.983.094.928,48 (2019)
 • BNP, KPP (US$): 0,50 (2019)
 • BNI (US$): 15.474,03 (2019)
 • BNI-vækst (årlig %): 144.535.767.814,90 (2019)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 75.745.094.928,48 (2019)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 7,57 (2017)
 • Udlånsrente (%): 0,13 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 46,73 (2019)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 113,53 (2019)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): -7,11 (2010)
 • Vareeksport (US$): 38,20 (2018)
 • Vareimport (US$): 30.283.698.569,57 (2018)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 3,47 (2018)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 15,03 (2018)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 146,22 (2016)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 13,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): -1,29 (2018)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 21,52 (2019)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 5,16 (2017)
 • Industri, værditilvækst (US$): 137,46 (2016)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 47.000,00 (2017)
 • Militærudgifter (% af BNP): 40.987.000.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (US$): 23.216.000.000,00 (2019)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 7,57 (2017)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 35.974.850.455,14 (2019)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 8,76 (2019)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 6.729.518.855,66 (2019)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 11. august 2020