Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Mali

 1. Fattigdom: Mali er ét af verdens fattigste lande og omkring 36% af landets befolkning vurderes at leve under fattigdomsgrænsen
 2. Landbrug: I landbruget produceres der primært bomuld, majs, hirse, ris, jordnødder og forskellige grøntsager. Får og geder er de mest almindelige husdyr
 3. Eksport: Sammen med guld og husdyr er bomuld den største eksportvare
 4. Aldersgrupper: 47% af befolkningen er børn og unge i aldersgruppen 0-14 år og kun 6,7% er 55 år eller derover
 5. Nationaldag: Malis nationaldag er den 22. september, hvor man fejrer landets løsrivelse fra Frankrig i 1960
 6. Læsefærdigheder: 43,1% af alle mænd og 24,6% af alle kvinder (over 15 år) kan læse og skrive
 7. Regioner: Mali er inddelt i 8 regioner: Kayes, Koulikoro (og Bamako), Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao og Kidal
 8. Historie: Det nutidige Mali var oprindeligt en del af 3 vestafrikanske riger: Ghanariget, Maliriget og Songhai-Imperiet. I slutningen af 1800-tallet tog Frankrig kontrollen over Mali og beholdt denne frem til Malis løsrivelse i 1960
 9. Maliriget: Maliriget eksisterede i perioden år 1230 – 1600 e.Kr. og regnes for Malis storhedstid. Maliriget strakte sig ud til Afrikas Vestkyst og dets grundlag for vækst var Trans-Sahara-handelen (som forbandt handelen mellem de nordafrikanske lande ved Middelhavet med landene syd for Saharaørkenen)
 10. Guldalder: Under Malis guldalder (omkring 1300-tallet) skete der en opblomstring inden for matematik, astronomi, litteratur og kunst i Maliriget

Fakta: Moskeen i Djenne, Mali er en af de største bygninger af jord i verden

 

Attribution: Jurgen + Juan Manuel Garcia – Flickr.com

 

Moskeen i Djenne, Mali er en af verdens største jordbygninger

Geografiske fakta

 • Placering: I midten af Vestafrika, sydvest for Algeriet, vest for Niger og nord for Guinea, Elfenbenskysten samt Burkina Faso
 • Landegrænser: Algeriet (1.376 km), Burkina Faso (1.000 km), Guinea (858 km), Elfenbenskysten (532 km), Mauretanien (2.237 km), Niger (821 km) og Senegal (419 km)
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Subtropisk til tørt. Varmt og tørt i februar - juni; regnfuldt, fugtigt og mildt i juni - november; køligt og tørt i november - februar
 • Landskab: Generelt flade eller bakkede sanddækkede sletter. I syden findes savanne og i nord kupperede bakker
 • Laveste punkt: 23 m (Senegalfloden)
 • Højeste punkt: 1.155 m (Hombori Tondo)
 • Naturressourcer: Guld, fosfater, kaolin, salt, kalksten, uran, bryozokalk, granit og vandkraft (man kender også til forekomster af bauxit, jernmalm, mangan, tin og kobber, men disse udvindes ikke)
 • Største by: Bamako
 • Hovedstad: Bamako
 • Total areal (kvadratkilometer): 1.240.190,00 (2020)
 • Landområder (km2): 1.251.575,14 (2015)
 • Byområder (km2): 1.505,02 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 412.010,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 33,77 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 10,90 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 12,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 0,28 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 3,16 (2021)
 • Befolkning i største by: 21.904.983,00 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 41,90 (2020)
 • Befolkning, total: 0,80 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 4,89 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 19,62 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 1,78 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 78,69 (2020)
 • Etniske grupper: 50% mandé (bambara, soniké og malinké), 17% fulaniere, 12% voltaic, 6% songhai, 10% tuareg og moor, 5% andre
 • Sprog: Fransk er det officielle sprog, men omkring 80% kan kommunikere på bambara. Modersmålene i Mali fordeler sig således: bambara 46,3%, peul/foulfoulbe 9,4%, dogon 7,2%, maraka/soninke 6,4%, malinke 5,6%, sonrhai/djerma 5,6%, minianka 4,3%, tamacheq 3,5%, senoufo 2,6%, uspecificerede 0,6%, andre 8,5%. I alt tales der omkring 40 sprog i Mali
 • Religioner: 94,8% muslimer, 2,4% kristne, animister 2%, ingen 0,5%, uspecifierede 0,3%
 • Nettoindvandring: 2.741,00 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 8,69 (2019)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 42,00 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 1,28 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 9,53 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 58,63 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 302.636,50 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 30,76 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 312,72 (2020)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 2,90 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 5,30 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 58,80 (2020)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 0,27 (2020)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 3,10 (2018)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 27,40 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 8,30 (2020)
 • Arbejdsstyrke, total: 57,39 (2020)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 7.900.462,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 59,94 (2020)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 733,00 (2002)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 30,86 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 44,68 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 3,53 (2020)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 99,90 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 0,10 (2010)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 0,60 (2019)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 217.000,00 (2019)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 257,23 (2020)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 36,00 (2018)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 7,50 (2020)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 6,04 (2020)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 0,13 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 0,44 (2018)
 • Børsnoterede selskaber, total: 14,00 (2018)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 196,30 (2002)
 • International turisme, antal ankomster: 50,94 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 79,79 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 196,30 (2002)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 55,32 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 28,20 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): -22.236,00 (2021)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 17,39 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 2.713.230,00 (2021)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 113,49 (2021)

Mali's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 6,49 (2017)
 • BNP-vækst (årlig %): 52,94 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 19.140.461.605,82 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 3,05 (2021)
 • BNI (US$): 873,79 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 51.032.174.284,70 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 18.250.317.609,65 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 5,67 (2019)
 • Udlånsrente (%): 3,93 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 20,61 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 113,49 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 73,76 (2020)
 • Vareeksport (US$): 6,72 (2021)
 • Vareimport (US$): 1.286.489.687,77 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 13,90 (2019)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 134,57 (2020)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 40.671.097.786,28 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 43,10 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 2,61 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 15,16 (2020)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 5,14 (2017)
 • Industri, værditilvækst (US$): 131,71 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 21.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 5.015.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 6.530.000.000,00 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 5,67 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 3.943.997.046,69 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 2,82 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 558.379.249,66 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022