Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om planeternes navne

Alle planeterne i vores solsystem bærer navne fra den romerske mytologi, der som bekendt er tæt knyttet til den græske. Den eneste undtagelse herfra er Jorden, der har sit eget navn på næsten alle sprog.

 

I denne artikel kan du læse om de enkelte planeters navne samt om navnenes oprindelse.

 

Merkurs navn stammer fra guden for hurtighed, handel og kommunikation i den romerske mytologi

Merkur

Navnet Merkur stammer fra den romerske mytologi, hvor Merkur var guden for hurtighed, handel og kommunikation.

 

Eftersom Merkur er synlig med det blotte øje, har de fleste ældre kulturer haft deres navn for planeten; Babylonerne kaldte den Napu efter en gud i deres mytologi. De gamle grækere troede at Merkur var to planeter og kaldte den Apollo, når den var synlig om morgenen og Hermes, når den var synlig efter solnedgang.

 

Navnet Merkur har sandsynligvis sin oprindelse fra det latinske ord mercari, som betyder “at handle” eller merces, som betyder “lønninger”.

 

[adinserter block=”1″]

 

Venus' navn stammer fra gudinden for kærlighed og skønhed i den romerske mytologi

Venus

Navnet Venus stammer fra den romerske mytologi, hvor Venus var gudinden for kærlighed og skønhed. I den græske mytologi havde gudinden Afrodite den samme rolle. Babylonerne kaldte Venus for Ishtar, som her var gudinden for kvindelighed og kærlighed – så de forskellige kulturers opfattelse af Venus har været meget ensartet.

 

Symbolet for Venus er desuden symbolet for kvindelighed (en cirkel med et kors i bunden).

 

Både de gamle grækere og egyptere troede i øvrigt, at Venus var 2 planeter; Morgenstjernen og Aftenstjernen.

 

 

De fleste sprog har deres eget ord for Jorden

Jorden

Næsten alle sprog har deres eget ord for Jorden. Her følger nogle eksempler: Earth (engelsk), Aarde (hollandsk), Dünya (tyrkisk), Terra (portugisisk), Maa (finsk), Erde (tysk).

 

Fællesnævneren for Jordens navn på alle sprog er, at det altid betyder ‘jord' eller ‘grund'. Ifølge den græske mytologi er gudinden Gaia både Jordens gudinde og selve Jorden.

 

[adinserter block=”1″]

 

Mars har sit navn fra den romerske krigsgud. Herudover kaldes Mars også 'den røde planet' 

Mars

Mars har også fået tilnavnet den Røde Planet, fordi jernmineraler i planetens jord iltes – dvs. ruster – og derved får jorden samt den støvede atmosfære til at fremstå rødlig.

 

Selve navnet Mars stammer fra den romerske mytologi, hvor Mars var krigsguden. Romerne valgte at navngive Mars efter deres krigsgud pga. planetens røde farve, der henleder tankerne på blod.

 

Andre kulturer har haft den samme opfattelse af Mars; sumererne troede at Mars var deres guds (Nergal) hellige stjerne. Indianerne forbandt også Mars med krig, ligesom de gamle grækere gjorde det.

 

 

Navnet Jupiter stammer fra den romerske mytologi, hvor Jupiter var kongen over alle guder 

Jupiter

Navnet Jupiter stammer fra den romerske mytologi, hvor Jupiter var kongen over alle guder og derfor også den mægtigste. Han var også guden for lyn og torden. Jupiter havde desuden en central rolle som hersker, beskytter og autoritet i den romerske stat.

 

Oprindeligt var Jupiter en himmelgud, der primært havde at gøre med vin og festivitas. Herefter blev han en krigsgud og først senere hen blev han ophøjet til konge over guderne.

 

Navnets Jupiter oprinder sandsynligvis af det latinske ord luppiter, der igen oprinder af det indo-europæiske ord Dyeu-pater, hvor Dyeus har en relation til navnet Zeus og pater betyder ‘fader'. 

 

 

Saturn har sit navn efter den romerske gud for korn, høst og landbrug

Saturn

Navnet Saturn har sin oprindelse i den romerske mytologi, hvor Saturn var guden for korn, høst og landbrug. I den græske mytologi hedder den samme gud Kronos. Ifølge den romerske mytologi bærer Saturn et sejl i sin venstre hånd og et kornneg i højre.

 

Saturn er desuden roden til det engelske ord for lørdag ’saturday’. Navnet Saturn har sin oprindelse i det latinske ord Saturnus.

 

 

Uranus er navnet på den romerske gud, der var far til Saturn

Uranus

Opdageren af Uranus, William Herschel, ville navngive Uranus Georgian Sidus (hvilket betyder ‘Georges stjerne') eller Georgian planet – begge efter King George III. Andre samtidige astronomer syntes dog ikke godt om navnet og ville hellere fastholde traditionen med at anvende navne fra den romerske og græske mytologi. Valget faldt derfor i stedet på navnet Uranus, som er navnet på den himmelgud, der var far til Saturn i den græske mytologi.

 

Navnet Uranus oprinder af det græske ord ouranus, som betyder ‘himlene'.

 

 

Neptun et navnet for den romerske gud for ferskvandet og havet

Neptun

Navnet Neptun har sin oprindelse i den romerske mytologi, hvor Neptun var gud for ferskvandet og havet. Opdageren af Neptun, Johann Gottfried Galle, ville egentlig have planeten navngivet efter dens forudsiger, Urbain Joseph Le Verrier, hvilket den Internationale Astroniske Union (IAU) dog ikke ville godkende. Et andet forslag var Oceanus, hvilket dog heller ikke faldt i god jord blandt datidens astronomer. Til slut blev det Urbain J. Le Verrier, der fastholdt sin ret (som den egentlige opdager af Neptun) til at navngive planeten Neptun, hvilket hurtigt herefter blev det internationalt anerkendte navn. 

 

I den romerske mytologi var Neptun havets gud, som tilsvarer havguden Poseidon i den græske mytologi. Navnet Neptun oprinder af det latinske ord Neptunus (hvis betydning ikke kendes) og er muligvis relateret til det indo-europæiske ord nebh, som betyder ‘våde, dampede skyer'.

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022