Fakta om Qatar

Doha i Qatar

1. Rigdom: Qatar betragtes som et af de rigeste lande i verden, hovedsageligt på grund af dets rigelige olieressourcer, der har skabt to enorme industrier: energi (olie og naturgas) og byggeri.

2. Udenlandsk arbejdskraft: De store industrier tiltrækker enorme mængder udenlandsk arbejdskraft, så der i dag er mere end 180 forskellige nationaliteter, selv om der kun bor omkring 2 millioner mennesker i Qatar. Kun omkring 10% af Qatars befolkning er født i landet.

3. Kønsfordeling: 69,5% af befolkningen er 25 - 54 år gammel. Denne aldersgruppe består af 1.170.547 mænd og 248.369 kvinder. Ubalancen mellem kønnene hænger igen sammen med den udenlandske arbejdsstyrke, da størstedelen af de udenlandske arbejdere er mænd, og industrisektorerne generelt er mandsdominerede. Uarbejdsdygtige mænd (ældre, syge, kriminelle osv.) bliver normalt sendt tilbage til deres respektive hjemlande.

4. Befolkningstilvækst: Befolkningstilvæksten i Qatar er speciel: 1950 = 25.000, 1970 = 47.000, 2000 = 591.000, 2005 = 906.000, 2013 = 2.000.000. Den høje befolkningstilvækst skyldes naturligvis også tilstrømningen af udenlandske arbejdere. I procent var væksten størst i årene 2005 - 2009, hvor den var 13% - 21%.

5. Styring: Qatar har været regeret af Al Thani-familien siden midten af 1800-tallet, og den nuværende emir, Hamad Bin Kalifa Al Thani, har været ved magten siden 1995, hvor han overtog magten fra sin far ved et fredeligt kup.

Fakta: Qatars flags oprindelige farver var hvid og rød.
Navngivelse: Juanedc - Flickr.com

Fakta: Qatars flag var oprindeligt hvidt og rødt, men flagproducenten brugte en "testfarve" til flaget. Da flaget blev hejst, viste farven sig at være mere rødbrun. Man besluttede at beholde farven, som senere blev døbt "Qatar-rød".

 

6. Alder: I Qatar er der mindst 33 mennesker, der er over 100 år gamle. Qatar er også et af de få lande i verden, hvor mænd har en længere gennemsnitlig levetid end kvinder.

7. Ghutra: Mændene i Qatar bærer en karakteristisk hovedbeklædning kaldet en 'ghutra', som findes i mange forskellige farver, hver med en særlig betydning; hvid betyder 'renhed' og rød symboliserer 'patriotisme'. Sort og hvid viser 'frihed'. Der er også andre farver, som ikke nødvendigvis har en symbolsk betydning.

8. Aspire Academy : Med sine imponerende 290.000 m2 er Aspire Academys sportshal den største i verden. Den omfatter en fodboldbane, en 200 meter lang løbebane, en olympisk swimmingpool (50 m lang), et udspringsbassin, en gymnastiksal, en sportshal, 13 bordtennisborde, fægtebaner, squashbaner og plads til kontaktsport.

9. Torch-Doha: Det højeste tårn er Torch-Doha hotel, som med sine 51 etager er 300 m højt.

10. VM I FODBOLD 2022: Qatar skal være vært for VM i fodbold i 2022, og det betyder, at der allerede nu arbejdes hårdt på at forbedre landets infrastruktur og bygge nye hoteller, boliger, butikker osv.

Qatar er kendetegnet ved sine mange højhuse.
Navngivelse: SaNYouRFriendLyNeighbor + Pedronet + jikatu - Flickr.com

Qatars karakteristiske høje skyskrabere står i skarp kontrast til landets enorme, golde ørken.

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. En halvø mellem Den Persiske Golf og Saudi-Arabien.
 • Landegrænser: Saudi-Arabien (60 km)
 • Kystlinje: 563 km
 • Klima: Meget tørt. Milde, behagelige vintre og meget varme, fugtige somre. Mange sandstorme og generelt meget støv.
 • Landskab: Primært flade, golde ørkener dækket af løst sand eller grus.
 • Laveste punkt: 0 m (Den Persiske Golf)
 • Højeste punkt: 103 m (Tuwayyir al Hamir)
 • Naturlige ressourcer: olie, naturgas og fisk
 • Største by: Doha
 • Hovedstad: Doha
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 11.490,00 (2021)
 • Landområder (km2): 10.591,24 (2015)
 • Byområder (km2): 678,05 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 740,00 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 6,44 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 0,00 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 0,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 31,73 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 2.695.122,00 (2022)
 • Befolkning i den største by: 0,20 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, i alt: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 0,13 (2022)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): 11,80 (2020)
 • Etniske grupper: 40% arabisk, 18% indisk, 18% pakistansk, 10% iransk, 14% andet
 • Sprog: Arabisk er det officielle sprog, men engelsk bruges i vid udstrækning som andetsprog.
 • Religioner: 77.5% muslim, 8.5% kristen, 14% andet
 • Nettoindvandring: 7,24 (2018)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 1,80 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 9,82 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 99,61 (2022)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 1,31 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 47,00 (2019)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 97,75 (2014)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 4,00 (2018)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 1,70 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 7,20 (2019)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 4,50 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 0,00 (2023)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): 14.824,00 (2018)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 100,00 (2021)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 582.000,00 (2020)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 99,32 (2022)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 79,27 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 80,94 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 78,31 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 0,68 (2022)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 1,15 (2019)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): n/a
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 0,54 (2022)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 7,30 (2019)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 66.222.681.362,00 (2022)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 16.415,25 (2014)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 88,10 (2022)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 56,39 (2021)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 0,30 (2022)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 0,25 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 233,96 (2021)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): 2,50 (2018)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 174,13 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): -5,44 (2022)
 • International turisme, antal ankomster: 82,67 (2022)
 • International turisme, antal afgange: 2.035.269,00 (2023)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): -5,44 (2022)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 102,09 (2020)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 1,25 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): 6,26 (2018)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 798.382,00 (2023)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 0,26 (2022)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 120,79 (2022)

Fakta Qatars økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 2,62 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 68,67 (2019)
 • BNP pr. indbygger (US$): 236.258.302.839,65 (2022)
 • GDP, KPP (US$): 4,21 (2022)
 • BNI (US$): 87.661,45 (2022)
 • BNI-vækst (årlig %): 307.376.583.457,34 (2022)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 227.969.566.575,92 (2022)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 9,54 (2020)
 • Udlånsrente (%): 5,00 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 65,43 (2022)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 120,79 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 7,26 (1995)
 • Vareeksport (US$): 9,26 (2022)
 • Vareimport (US$): 21.886.528.183,69 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 0,05 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 12,02 (2022)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 145,71 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 11,30 (2019)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): -2,98 (2020)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 57,52 (2022)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 4,56 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 140,10 (2022)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 22.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 130.964.000.000,00 (2022)
 • Militære udgifter (US$): 33.479.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 9,54 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 154.582.407.894,86 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 6,96 (2022)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 15.412.087.912,09 (2022)