Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Qatar

 1. Rigdom: Qatar betragtes som et af verdens rigeste lande, hvilket primært skyldes landets mange olieressourcer, der har skabt to enorme industrier; energi (olie og naturgas) og byggeri
 2. Udenlandsk arbejdskraft: De store industrier tiltrækker enorme mængder udenlandsk arbejdskraft, så der i dag findes mere end 180 forskellige nationaliteter, selvom der totalt kun bor ca. 2 mio. mennesker i Qatar. Kun omkring 10% af Qatars befolkning er født i landet
 3. Kønsfordeling: 69,5% af befolkningen er 25 - 54 år. Denne aldersgruppe består af 1.170.547 mænd og 248.369 kvinder. Den skæve kønsfordeling hænger igen sammen med den udenlandske arbejdskraft, idet størstedelen af de udenlandske arbejdere er mænd og de industrielle sektorer generelt er mandsdominerede. Uarbejdsdygtige mænd (ældre, syge, kriminelle osv.) bliver normalt sendt tilbage til deres respektive hjemlande
 4. Befolkningstilvækst: Befolkningstilvæksten i Qatar er speciel: 1950 = 25.000, 1970 = 47.000, 2000 = 591.000, 2005 = 906.000, 2013 = 2.000.000. Den høje befolkningstilvækst skyldes naturligvis også tilflytningen af udenlandsk arbejdskraft. Procentuelt var tilvæksten størst i årene 2005 – 2009, hvor den lå på 13% - 21%
 5. Styre: Qatar har været hersket af Al Thani-familien siden midten af 1800-tallet og den nuværende emir, Hamad Bin Kalifa Al Thani, har siddet på magten siden 1995, hvor han overtog magten fra sin far i et fredeligt kup
 6. Alder: I Qatar er der mindst 33 mennesker, som er over 100 år gamle. Qatar er i øvrigt ét af de få lande i verden, hvor mænd har en længere gennemsnitlig levetid end kvinder
 7. Ghutra: Mændene i Qatar bærer en karakteristisk hovedbeklædning kaldet en ’ghutra’, som fås i mange forskellige farver, der hver især har en speciel betydning; hvid betyder ’renhed’ og rød symboliserer ’patriotsme’. En sort og hvid viser ’frihed’. Der findes også andre farver, som dog ikke nødvendigvis har en symbolsk betydning
 8. Aspire Academy : Sportshallen i Aspire Academy er med sine imponerede 290.000 m2 verdens største. Den indeholder bl.a. en fodboldbane, en 200 meter løbebane, en olympisk svømmebane (50 m i længden), et dykkerbassin, en gymnastikhal, en sportshal, 13 bordtennisborde, fægtebaner, squashbaner samt plads til kontaktsport
 9. Torch-Doha: Det højeste tårn er hotellet Torch-Doha, der med sine 51 etager er hele 300 m højt
 10. VM 2022: Qatar skal være vært for VM i 2022, hvilket bl.a. betyder, at der allerede nu arbejdes meget på at forbedre landets infrastruktur, ligesom der opføres nye hoteller, boliger, butikker osv.

Qatar kendetegnes især på de mange højhuse

 

Attribution: SaNYouRFriendLyNeighbor + Pedronet + jikatu – Flickr.com

 

Qatars karakteristiske høje skyskrabere står i skærende kontrast til landets vidtstrakte, golde ørken

 

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. En halvø mellem Den Persiske Golf og Saudi Arabien
 • Landegrænser: Saudi Arabien (60 km)
 • Kystlinje: 563 km
 • Klima: Meget tørt. Milde, behagelige vintre og meget varme, fugtige somre. Mange sandstorme og generelt meget støv
 • Landskab: Primært flade, golde ørkener dækkede af løst sand eller grus
 • Laveste punkt: 0 m (Den Persiske Golf)
 • Højeste punkt: 103 m (Tuwayyir al Hamir)
 • Naturressourcer: olie, naturgas og fisk
 • Største by: Doha
 • Hovedstad: Doha
 • Total areal (kvadratkilometer): 11.490,00 (2020)
 • Landområder (km2): 10.591,24 (2015)
 • Byområder (km2): 678,05 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 740,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 6,44 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 0,00 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 0,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 32,76 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 2.688.235,00 (2021)
 • Befolkning i største by: 0,20 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 0,14 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 11,80 (2020)
 • Etniske grupper: 40% arabere, 18% indere, 18% pakistanere, 10% iranere, 14% andre
 • Sprog: Arabisk er det officielle sprog, men engelsk bruges alment som andetsprog
 • Religioner: 77,5% muslimer, 8,5% kristne, 14% andre
 • Nettoindvandring: 7,20 (2018)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,80 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 9,82 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 99,62 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 1,31 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 47,00 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 93,46 (2017)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 4,00 (2018)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 1,70 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 7,20 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 4,50 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 0,00 (2022)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 14.824,00 (2018)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 100,00 (2021)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 582.000,00 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 99,28 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 79,27 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 80,94 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 78,31 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 0,72 (2021)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 1,59 (2018)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): n/a
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 0,69 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 7,30 (2019)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 55.081.431.390,54 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 16.415,25 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 89,82 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 56,39 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): -2,61 (2021)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 0,33 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 240,24 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 2,49 (2018)
 • Børsnoterede selskaber, total: 144,20 (2021)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): -8,43 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 78,74 (2021)
 • International turisme, antal afgange: 2.003.258,00 (2022)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): -8,43 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 102,17 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 1,25 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 6,26 (2018)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 779.386,00 (2022)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): -2,65 (2021)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 120,79 (2022)

Qatar's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): n/a
 • BNP-vækst (årlig %): n/a
 • BNP per indbygger (US$): n/a
 • BNP, KPP (US$): n/a
 • BNI (US$): n/a
 • BNI-vækst (årlig %): n/a
 • Bruttoopsparing (% af BNP): n/a

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): n/a
 • Udlånsrente (%): n/a
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): n/a
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): n/a

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 0,06 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 10,79 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 162,02 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): n/a
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): n/a
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): n/a
 • Industri, værditilvækst (US$): n/a

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 22.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): n/a
 • Militærudgifter (US$): n/a

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): n/a
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): n/a
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): n/a
 • Sociale bidrag (% af indkomst): n/a
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022