Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om solen

 1. Alder: Solen er ca. 4,57 milliarder år gammel og er dermed på alder med vores solsystem
 2. Masse: Solen indeholder 99,86% af al masse i hele solsystemet. Solen taber 4 millioner tons masse i sekundet
 3. Jorden: Der er plads til 1.300.000 jordkloder inde i solen. Solen vejer ca. 333.000 gange så meget som Jorden
 4. Stjerne: Solen er en stjerne – men kun en lille én af slagsen; der findes stjerner, der er op til 40 gange større end vores sol
 5. Mælkevejen: Solen befinder sig i galaksen Mælkevejen, der indeholder 200-400 milliarder stjerner. Mælkevejen er blot én ud af mange milliarder galakser i det observerbare univers
 6. Omløb: Solen kredser omkring det galaktiske centrum (Mælkevejens centrum) i en afstand af ca. 26.000 lysår. Dens omløbstid herom er 225-250 millioner år
 7. Videnskaben: Solen studeres hovedsagligt vha. rumsonder (især sonden SOHO). Selvom mennesket længe har studeret solen, ved vi kun forholdsvist lidt om den
 8. Sollys og -aktivitet: Sollys er lidt over 8 minutter om at nå Jorden og er desuden mere end 30.000 år gammelt, fordi dets skabelsesproces starter langt inde i solens midte. Ændringer og aktivitet på solens overflade manifesterer sig på solen i form af solpletter, soludbrud og solvind. Solaktiviteten kan ses og mærkes på Jorden som syd- og nordlys samt forstyrrelser i vores radiokommunikation og elektricitetsforsyning
 9. Vind og vejr: Solen er den drivende kraft for vind og vejr på Jorden, og står desuden for ca. 1/3 af tidevandsvirkningen i havene (månen står for resten)
 10. Energi: Sollys er Jordens primære energikilde. Jordens anden energikilde er spaltelige materialer, der stammer fra en anden stjernes død og ligger fanget i Jordens skorpe. Det er disse materialer, der skaber geotermisk energi (som f.eks. driver vulkaner) og desuden gør muligt for mennesket at udnytte atomreaktorer

Se også disse artikler:


Teoretiske fakta om solens udvikling

Disse fakta er ikke helt faktuelle – kun sandsynlige teorier (hvilket dog også gælder for nogle af de 10 fakta ovenfor!):

 • Skabelse: Solen blev skabt i forbindelse med, at en kæmpe molekylær sky – der primært bestod af helium og hydrogen – kollapsede. Dette kollaps affødte sandsynligvis også mange andre stjerner
 • I dag: Solen er i dag ca. halvvejs i sin levetid
 • 1 mia. år: Om ca. 1 milliard år vil der ikke kunne eksistere liv på Jorden
 • 2 mia. år: Om ca. 2 milliarder år vil alt vand på Jordens være fordampet pga. stof som solen mister
 • 4-5 mia. år: Om 4-5 milliarder år vil solen trække sig sammen, blive varmere og udvikle sig til en rød kæmpestjerne
 • Jorden: Jorden vil ikke overleve solens udvikling til en rød kæmpe, idet solen vil udvide sig så meget, at dens radius vil overskride Jordens omløbsbane og dermed umuliggør Jordens eksistens. Solens radius vil på dette tidspunkt være 250 gange dens nuværende
 • Planeterne: På dette tidspunkt vil planeterne i solsystemet dog allerede være blevet skubbet ud af solsystemet som følge af, at solen vil have mistet omkring 30% af dens masse. Andre teorier peger dog på, at planeterne her vil blive opslugt af solen
 • Hvid dværg: Efter at have været en rød kæmpe, vil solen udvikle sig til en såkaldt ’hvid dværg’. Solen forbliver i denne fase i mange milliarder år
 • Sort dværg: Man mener, at solen hernæst vil udvikle sig til en såkaldt ’sort dværg’. Der findes dog endnu ingen sorte dværge i universet, da udviklingstiden for en sort dværg er længere end universets endnu unge alder på ca. 13,7 milliarder år

 

Fakta om solen som stjerne

Solens profil
Masse: 1,9891×1030 kg
Diameter: 1.392.000 km
Omkreds:  700.000 km
Gnsn. distance fra Jorden: 149.600.000 km
Luminositet: 3.846×1026 W
Overfladetemperatur:  5.515 °C
Del på Facebook

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022