Fakta om Sverige

Sverige er et nordisk land
 1. Gæld: Sverige har over 2.6 milliarder kroner til gode hos Nordkorea. Tilbage i 70’erne købte det asiatiske land nemlig en hel del Volvoer af vores broderfolk. De penge har Sverige endnu ikke fået, og de sender stadig Nordkorea en påmindelse om deres udestående.
 2. Sygdom: Du kender måske selv det med, at man nogle gange trænger til en ferie, når man har været på ferie. Det har svenskerne faktisk forstået. Hvis du bliver syg, mens du er på ferie, så kan du faktisk udnytte dine sygedage i den periode.
 3. Førtidspension: En mand i Sverige er i længere i stand til at kunne arbejde. Hans lidelse? Han går til for mange heavy metal-koncerter. Omtrent bliver det til 300 koncerter om året for ham, hvilket er næsten én om året. Det utrolige er, at hans lidelse er blevet anerkendt, og han tildeles kompensation af staten.
 4. Affald: Svenskerne elsker at holde deres affald på et minimum. Rigtig meget af deres affald bliver enten omdannet til anden form for energi, eller det ender med at blive genbrugt. Det har dog affødt et andet problem: For lidt affald til at holde forbrændingsanlæggene kørende. Derfor importerer de affald fra Norge og Storbritannien.
 5. Disney: Anders And som karakter har altid været mere populær end Mickey Mouse her i Norden. I Sverige gør de dog endnu mere alvor af det. Det velkendte Disney Juleshow, som vi kender det fra Danmark, hedder på svensk: ”Anders And og hans venner ønsker god jul”.
 6. Pause: I Danmark kan vi godt lide en frokostpause i løbet af arbejdsdagen. I Sverige går de et skridt videre. De har et begreb ved navn ”Fika”. Det er en indlejret idé i den svenske kultur om, at man i løbet af en arbejdsdag tager en pause eller to, hvor man lige slapper af, snakker og – mest af alt – ikke arbejder.
 7. Smæk: Det er ulovligt at slå ens børn. Det er jo logik for langt de fleste heldigvis. Men Sverige var faktisk det første land i verden til at gøre det ulovligt at slå ens børn. Det forbud blev indført i 1979. Til sammenligning blev det først ulovligt i Danmark i 1997.
 8. Fastfood: Vi forbinder ikke svenskerne med at leve usundt, og det er de som sådan heller ikke. Dog er det i Sverige, at man kan finde det største antal ad MacDonald’s’ restauranter per indbygger.
 9. Skov: Sveriges areal er stort, men hvis man sammenligner indbyggerantallet med det danske og ser på Danmarks areal, så er der faktisk ikke så mange flere svenskere end danskere. Det skyldes, at meget af Sveriges land er dækket af skov. Faktisk er 2/3 af Sverige dækket af skov. Det svarer til 280.650 kvadratkilometer af landet.
 10. Donationer: Sverige vil virkelig verden det godt. Faktisk donerer Sverige så meget til blandt andet udlandet, at deres donationsandel udgør 1 procent af deres bruttonationalprodukt. Det er det eneste land i verden, hvor dette er tilfældet.

Fakta: Sverige er det land, der har det højeste antal McDonald's-restauranter pr. indbygger.

Fakta: Sverige er det land, der har det højeste antal McDonald's-restauranter pr. indbygger.

Geografiske fakta

 • Placering: Nordeuropa; grænser op til Østersøen, Den Botniske Bugt, Kattegat og Skagerrak, mellem Finland og Norge.
 • Landegrænser: Finland 545 km, Norge 1.666 km
 • Kystlinje: 3.218 km
 • Klima: Tempereret i syd med kolde, overskyede vintre og kølige, delvis overskyede somre; subarktisk i nord.
 • Landskab: For det meste flade eller let bølgende lavlandsbjerge i vest
 • Laveste punkt: Hammarsjön nær Kristianstad: -2,4 m
 • Højeste punkt: Kebnekaise: 2.111 m
 • Naturlige ressourcer: Jernmalm, kobber, bly, zink, guld, sølv, wolfram, uran, arsenik, feldspat, træ, vandkraft
 • Største by: Stockholm
 • Hovedstad: Stockholm
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 528.860,72 (2021)
 • Landområder (km2): 411.134,31 (2015)
 • Byområder (km2): 4.064,23 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 30.029,10 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 7,37 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 68,70 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 5,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 3,24 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 1.700.066,00 (2023)
 • Befolkning i den største by: 0,47 (2023)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 10.536.632,00 (2023)
 • Befolkning, i alt: 16,10 (2022)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,75 (2023)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 89,50 (2022)
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 11,26 (2023)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): -1,69 (2023)
 • Etniske grupper: 80,9% svenskere, 1,8% syrere, 1,4% finner, 1,4% irakere, 14,5% andre
 • Sprog: Svensk (det officielle sprog), finsk, samisk, romani, jiddisch og meankieli er officielle minoritetssprog.
 • Religioner: 60.2% Svenska kyrkan (luthersk), 8.5% andre (omfatter romersk-katolske, ortodokse, baptister, muslimer, jøder og buddhister), 31.3% ingen eller uspecificeret
 • Nettoindvandring: 9,24 (2022)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 1,52 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 10,00 (2022)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 9,30 (2019)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 9,00 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 84,80 (2022)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 81,50 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 83,11 (2022)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 35,78 (2022)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 56,85 (2022)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 9,50 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 19,90 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): 39.998,00 (2023)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 22,70 (2021)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 2,80 (2021)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 7,61 (2023)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 5.825.253,00 (2023)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 45,72 (2023)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 68,66 (2023)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 5,40 (2021)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 116,43 (2022)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): 88,74 (2023)
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 5,12 (2023)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 1,00 (2018)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 310.803.294.565,44 (2023)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 13.480,15 (2014)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 95,01 (2022)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 3,10 (2019)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 24,00 (2020)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 22,07 (2023)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,37 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 11,63 (2019)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): 60.215,00 (2022)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 278,00 (2002)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 9.714,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 1.957.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 6.081.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 9.714,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 8.008,00 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 2,14 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): 2,00 (2022)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 7,06 (2020)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 25,57 (2021)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 133,47 (2023)

Fakta om Sveriges økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 1,09 (2006)
 • BNP-vækst (årlig %): 81,99 (2019)
 • BNP pr. indbygger (US$): 593.267.701.033,41 (2023)
 • GDP, KPP (US$): -0,20 (2023)
 • BNI (US$): 56.305,25 (2023)
 • BNI-vækst (årlig %): 739.741.230.780,84 (2023)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 616.804.949.244,81 (2023)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 19,55 (2021)
 • Udlånsrente (%): 8,55 (2023)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 22,78 (2023)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 133,47 (2023)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 1,02 (2017)
 • Vareeksport (US$): 13,06 (2023)
 • Vareimport (US$): 77.456.032.668,13 (2023)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 6,77 (2023)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 10,88 (2023)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 101,15 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 35,40 (2019)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 2,30 (2022)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 33,50 (2023)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 3,68 (2006)
 • Industri, værditilvækst (US$): 99,81 (2022)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 15.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 197.860.000.000,00 (2023)
 • Militære udgifter (US$): 193.016.000.000,00 (2023)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 19,55 (2021)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 135.141.395.113,92 (2023)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 1,31 (2022)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 7.722.479.440,75 (2022)