Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Sverige

 1. Gæld: Sverige har over 2.6 milliarder kroner til gode hos Nordkorea. Tilbage i 70’erne købte det asiatiske land nemlig en hel del Volvoer af vores broderfolk. De penge har Sverige endnu ikke fået, og de sender stadig Nordkorea en påmindelse om deres udestående.
 2. Sygdom: Du kender måske selv det med, at man nogle gange trænger til en ferie, når man har været på ferie. Det har svenskerne faktisk forstået. Hvis du bliver syg, mens du er på ferie, så kan du faktisk udnytte dine sygedage i den periode.
 3. Førtidspension: En mand i Sverige er i længere i stand til at kunne arbejde. Hans lidelse? Han går til for mange heavy metal-koncerter. Omtrent bliver det til 300 koncerter om året for ham, hvilket er næsten én om året. Det utrolige er, at hans lidelse er blevet anerkendt, og han tildeles kompensation af staten.
 4. Affald: Svenskerne elsker at holde deres affald på et minimum. Rigtig meget af deres affald bliver enten omdannet til anden form for energi, eller det ender med at blive genbrugt. Det har dog affødt et andet problem: For lidt affald til at holde forbrændingsanlæggene kørende. Derfor importerer de affald fra Norge og Storbritannien.
 5. Disney: Anders And som karakter har altid været mere populær end Mickey Mouse her i Norden. I Sverige gør de dog endnu mere alvor af det. Det velkendte Disney Juleshow, som vi kender det fra Danmark, hedder på svensk: ”Anders And og hans venner ønsker god jul”.
 6. Pause: I Danmark kan vi godt lide en frokostpause i løbet af arbejdsdagen. I Sverige går de et skridt videre. De har et begreb ved navn ”Fika”. Det er en indlejret idé i den svenske kultur om, at man i løbet af en arbejdsdag tager en pause eller to, hvor man lige slapper af, snakker og – mest af alt – ikke arbejder.
 7. Smæk: Det er ulovligt at slå ens børn. Det er jo logik for langt de fleste heldigvis. Men Sverige var faktisk det første land i verden til at gøre det ulovligt at slå ens børn. Det forbud blev indført i 1979. Til sammenligning blev det først ulovligt i Danmark i 1997.
 8. Fastfood: Vi forbinder ikke svenskerne med at leve usundt, og det er de som sådan heller ikke. Dog er det i Sverige, at man kan finde det største antal ad MacDonald’s’ restauranter per indbygger.
 9. Skov: Sveriges areal er stort, men hvis man sammenligner indbyggerantallet med det danske og ser på Danmarks areal, så er der faktisk ikke så mange flere svenskere end danskere. Det skyldes, at meget af Sveriges land er dækket af skov. Faktisk er 2/3 af Sverige dækket af skov. Det svarer til 280.650 kvadratkilometer af landet.
 10. Donationer: Sverige vil virkelig verden det godt. Faktisk donerer Sverige så meget til blandt andet udlandet, at deres donationsandel udgør 1 procent af deres bruttonationalprodukt. Det er det eneste land i verden, hvor dette er tilfældet.

Geografiske fakta

 • Placering: Nordeuropa; grænser op til Østersøen, Bottenbugten, Kattegat og Skagerrak, mellem Finland og Norge
 • Landegrænser: Finland 545 km, Norge 1.666 km
 • Kystlinje: 3.218 km
 • Klima: Tempereret i syd med kolde, overskyede vintre og kølige, delvist overskyede somre; subarktisk i nord
 • Landskab: For det meste fladt eller let rullende lavland bjerge i vest
 • Laveste punkt: Hammarsjön nær Kristianstad: -2,4 m
 • Højeste punkt: Kebnekaise: 2.111 m
 • Naturressourcer: Jernmalm, kobber, bly, zink, guld, sølv, wolfram, uran, arsen, feltspat, træ, vandkraft
 • Største by: Stockholm
 • Hovedstad: Stockholm
 • Total areal (kvadratkilometer): 528.860,70 (2020)
 • Landområder (km2): 411.134,31 (2015)
 • Byområder (km2): 4.064,23 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 30.055,40 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 7,38 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 68,70 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 5,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 3,41 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 1.679.050,00 (2022)
 • Befolkning i største by: 0,60 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 10.415.811,00 (2021)
 • Befolkning, total: 15,70 (2020)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,90 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 89,47 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 11,76 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -1,59 (2021)
 • Etniske grupper: 80,9% svenskere, 1,8% syrere, 1,4% finner, 1,4% irakere, 14,5% andre
 • Sprog: Swedish (det officielle sprog), finsk, samisk, romani, jiddisk og meankieli er officielle mindretalssprog
 • Religioner: 60,2% Svenska kyrkan (luthersk), 8,5% andre (inkluderer romersk katolske, ortodokse, baptistiske, muslimske, jødiske og buddhistiske), 31,3% ingen eller uspecificeret
 • Nettoindvandring: 8,98 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,67 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 11,00 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 8,93 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 8,80 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 85,00 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 81,40 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 83,16 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 36,64 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 59,26 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 9,50 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 19,90 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 39.998,00 (2022)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 22,40 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,00 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 8,72 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 5.594.365,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 43,27 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 69,25 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 5,30 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 125,67 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 88,24 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 5,07 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 1,00 (2018)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 244.680.795.853,50 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 13.480,15 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 88,31 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 3,10 (2019)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 24,00 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 24,75 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,49 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 11,85 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 57.682,00 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 278,00 (2002)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 9.714,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 1.957.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 6.081.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 9.714,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 8.008,00 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 2,14 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 2,00 (2021)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 4,41 (2018)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 25,42 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 122,96 (2022)

Sverige's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 1,09 (2006)
 • BNP-vækst (årlig %): 81,99 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 635.663.801.201,77 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 5,08 (2021)
 • BNI (US$): 61.028,74 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 617.007.783.480,64 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 653.869.337.889,00 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 18,79 (2020)
 • Udlånsrente (%): 8,37 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 22,64 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 122,96 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 1,02 (2017)
 • Vareeksport (US$): 12,68 (2021)
 • Vareimport (US$): 80.588.074.795,09 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 6,42 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 10,03 (2022)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 96,49 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 35,40 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 4,46 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 31,26 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 3,68 (2006)
 • Industri, værditilvækst (US$): 99,63 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 15.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 197.792.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 202.018.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 18,79 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 143.932.186.487,45 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 1,28 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 7.887.360.074,63 (2021)
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022