Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Sydafrika

 1. Sprog: Hvis du synes, det kan være svært nok at befinde sig i et land, hvor der bliver talt for eksempel tre sprog, så er Sydafrika nok næppe et land for dig. Her er der hele 11 officielle sprog. Og så har vi slet ikke talt dialekterne med.
 2. Etnicitet: Hele 80 % af befolkningen i landet er sorte mennesker, mens de hvide blot udgør 8%. Det gør det endnu mere utroligt, at de hvides undertrykkelse af de sorte i landet, kendt som Apartheid, kunne finde sted.
 3. Rigdomme: Sydafrika udmærker sig også ved at have en undergrund, der er fyldt med rigdomme. Ikke alene kan man finde nogle af verdens største diamanter her, og der er også store samling af ædelmetaller, men over 40% af verdens guld bliver udgravet her.
 4. Pingviner: Mange forbinder Sydafrika med sol og varme, men hvis man rejser til Boulders-stranden, så vil man støde på noget, man nok ikke havde regnet med at se i Afrika: Pingviner. Efter sigende kom de til stedet i 1982 og har boet der lige siden.
 5. Skibsvrag: Gennem tiden har det ikke været let af forcere Afrikas sydspids med skib. Det har resulteret i, at mange skibe er stødt på grund her eller er bukket under for en storm. Således kan man snildt finde over 3.000 skibsvrag ved den sydafrikanske kyst, og flere af disse vrag kan dateres over 500 år tilbage.
 6. Foregangsland: Ikke alene var Sydafrika det første land i Afrika – og det femte på verdensplan – der gjorde det lovligt for mennesker af samme køn at gifte sig, Sydafrika var også det første land, der frivilligt skrinlagde deres atomprogram.
 7. Sygdom: Selvom Sydafrika er meget moderne og progressivt, så har landet desværre også en uheldig rekord. Her finder man et af verdens hyppigst forekomne tilfælde af HIV. Faktisk bærer så mange i landet rundt på HIV, at det svarer til, at hver femte indbygger i landet har HIV.
 8. Kirurgi: Det var måske ikke lige i Sydafrika, man havde regnet med, at dette skulle finde sted, men ikke desto mindre fandt verdens første, succesfulde hjertetransplantation sted her. Det skete i 1967.
 9. Nobelpris: I Sydafrika har både den tidligere og nu afdøde præsident Nelson Mandela og menneskerettighedsaktivisten Desmond Tutu modtaget Nobels fredspris. Det er ikke så specielt, at et land har haft flere vindere af en Nobelpris, men det vilde er her, at de begge har boet på samme gade.
 10. Blomster: I sig selv er Taffelbjerget i Sydafrika et imponerende syn, men bjerget er også hjem for mange typer af blomster. Faktisk er der så mange forskellige slags på bjerget, at det er mere, end hvad man kan finde i England, Irland, Wales og Skotland – tilsammen.

Geografiske fakta

 • Placering: Sydafrika, på den sydlige spids af kontinentet i Afrika
 • Landegrænser: Botswana 1969 km, Lesotho 1106 km, Mozambique 496 km, Namibia 1005 km, Eswatini 438 km, Zimbabwe 230 km (total: 5.244 km)
 • Kystlinje: 2,798 km
 • Klima: For det meste halvtørt; subtropisk langs østkysten; solrige dage, kølige nætter
 • Landskab: Stort indre plateau omkranset af høje bakker og en smal kystslette
 • Laveste punkt: Atlanterhavet: 0 m
 • Højeste punkt: Njesuthi: 3.408 m
 • Naturressourcer: Guld, krom, antimon, kul, jernmalm, mangan, nikkel, fosfater, tin, sjældne jordarter, uran, perlediamanter, platin, kobber, vanadium, salt, naturgas
 • Største by: Johannesburg
 • Hovedstad: Pretoria (admistrativ), Kapstaden (lovgivende), Bloemfontein (juridisk)
 • Total areal (kvadratkilometer): 1.219.090,00 (2020)
 • Landområder (km2): 1.204.427,39 (2015)
 • Byområder (km2): 15.118,66 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 963.410,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 79,42 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 14,06 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 153,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 7,57 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 48,47 (2020)
 • Befolkning i største by: 5.926.668,00 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 1,00 (2021)
 • Befolkning, total: 59.392.255,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 67,85 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 1,73 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 32,15 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -0,52 (2021)
 • Etniske grupper: 80,9% sorte afrikanere, 8,8% farvede, 7,8% hvide, 2,5% indiske / asiatiske
 • Sprog: 24,7% isiZulu (officiel), 15,6% isiXhosa (officiel), 12,1% Afrikaans (officiel), 9,8% Sepedi (officiel), 8,9% Setswana (officiel), 8,4% Engelsk (officiel), 8% Sesotho (officiel), 4% Xitsonga (officielt), 2,6% siSwati (officielt), 2,5% Tshivenda (officielt), 1,6% isiNdebele (officielt), 1,9% andet (inkluderer sprog Khoi, Nama og San)
 • Religioner: 86% kristne, 5,4% traditionelle afrikanske religioner, 1,9% muslimer, 1,5% andre, 5,2% ingen
 • Nettoindvandring: 10.934,00 (2021)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,40 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 20,33 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 15,60 (2016)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 9,43 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 62,18 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 65,25 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 264,00 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 22,20 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 256,62 (2020)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 353,93 (2020)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 9,80 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 25,80 (2020)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 83,66 (2019)
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 50,50 (2014)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 0,90 (2014)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 28,77 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 67,96 (2020)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 66,59 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 22.397.601,00 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 55,50 (2014)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 19,00 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 97,41 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 49,56 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 30,60 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 95,02 (2019)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 548.641.969.985,52 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 4.183,83 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 70,00 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 168,92 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 20,30 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 9,52 (2018)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 5,67 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 486.900,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 12,50 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 563.973,55 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 20.953,00 (2017)
 • International turisme, antal ankomster: 3.886.600,10 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 48,26 (2021)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 20.953,00 (2017)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 13.864,98 (2007)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 2,30 (2010)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 37,60 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 1,31 (2017)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 0,79 (2019)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 171,60 (2021)

Sydafrika's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 3,82 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 67,02 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 419.015.018.371,89 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,91 (2021)
 • BNI (US$): 7.055,04 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 868.576.995.050,24 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 410.990.090.604,22 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 15,29 (2019)
 • Udlånsrente (%): 4,61 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 24,50 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 171,60 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 20,46 (2020)
 • Vareeksport (US$): 11,79 (2021)
 • Vareimport (US$): 49.382.129.684,57 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 9,66 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 7,20 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 111,00 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 4,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 4,61 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 16,18 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 7,04 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 104,56 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 90.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 123.572.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 113.989.000.000,00 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 15,29 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 102.674.973.134,86 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,90 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 3.265.555.630,75 (2021)
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022