Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Syrien

 1. Koldt stål: Sværd fra Damaskus har været meget populære og værdsatte gennem historien. Ifølge skrevne kilder skulle sværdenes blade været ”smedet ved nedkøling i urinen fra rødhårede drengen eller i kroppen på en muskuløs slave”
 2. Paulus: Ifølge Bibelen var det på vejen til Damaskus, at apostlen Paulus fik en åbenbaring og blev omvendt til kristendommen. Efterfølgende blev han døbt i Damaskus og flygtede desuden fra byens guvernør (der ville arrestere ham) ved nedhejsning i en spand fra et vindue i bymuren
 3. Den argentinske forbindelse: Omkring 1,3 mio. argentinere har syriske eller libanesiske rødder, idet mange syrere og libanesere bosatte sig i Argentina i det 19. århundrede. Forældrene til den tidligere argentinske præsident, Carlos Menem, kom fra den syriske landsby Yabrud
 4. Tidlig beboelse: Fra omkring år 10.000 f.Kr. (den yngre stenalder) var Syrien et centrum for datidens kultur og desuden stedet hvor landbrug og kvægavl opstod for første gang i verdenshistorien
 5. Damaskus: Man ved med sikkerhed, at Syriens hovedstad – Damaskus – har været beboet siden år 6300 f.Kr., selvom der er fundet tegn på bosteder helt tilbage fra år 9000 f.Kr. Dette gør Damaskus til én af verdens ældste kontinuerligt beboede byer (hvis ikke dén ældste). Byen huser i dag omkring 1,7 mio. indbyggere
 6. Ebla: Bystaten Ebla blev grundlagt i år 3000 f.Kr. og opnåede stor rigdom ved at handle med de omkringliggende stater og byer (især Sumer, Assyrien og Akkad) samt folkeslag (især hurrierne og hattierne)
 7. Skiftende magthavere: I tiden fra Eblas grundlæggelse og frem til omkring år 900 f.Kr. blev Syrien erobret adskillige gange – af alt fra assyrere, egyptere og hittiter til romere, grækere og arabere. I perioden fra år 900 f.Kr. til starten af 1900-tallet havde landet igen skiftende magthavere, inklusive: europæiske korsriddere, kurdere, mongoler, mamelukker og osmannere for til sidst at blive delt mellem Storbritannien og Frankrig i 1916
 8. Fransk mandat: I 1920 blev Syrien invaderet af Frankrig, som forblev magthavere i landet frem til 1946, hvor de trak deres tropper ud af landet efter pres fra briterne samt syriske nationalister. Syrien blev her efterladt i hænderne på en republikansk regering, der var blevet dannet i 1930 under det franske mandat og blev derved officielt uafhængige af Frankrig
 9. Ba’ath-partiet: I 1958 dannede Syrien sammen Egypten den Forenede Arabiske Republik som et led i en plan om en panarabisk stat. Dette holdt dog kun frem til 1961, hvor Syrien forlod republikken. Herfra og frem til år 2000 har Syrien været regeret af det panarabiske socialistiske Ba’ath-parti. Præsident Hafez al-Assad døde i år 2000 og hans søn, Bassar al-Assad, blev valgt til landets nye (og nuværende) præsident
 10. Borgerkrigen i Syrien: Borgerkrigen i Syrien startede den 15. marts 2011, hvor en række fredelige protester - inspireret af det Arabiske Forår - blev slået brutalt ned af den syriske hær. Kampene foregår mellem to muslimske grupper: 1) oppositionen, der primært består af sunni-muslimer mod 2) regeringens fremtrædende figurer, der er alawitter (også muslimer)

Syrien byder på mange ruiner af gamle civilisationer

 

Attribution: Johan Siegers + UltraView Admin + Pinkospy – Flickr.com

 

De mange folkefærd der igennem tiden har erobret Syrien, har efterladt deres spor; øverst til venstre ses den byzantinske Simeon Stylites-kirke, til højre ses korsriddernes Krak des Chevaliers og nederst ses templet i den arabiske ruinby Palmyra

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. Mellem Libanon og Tyrkiet med kystlinje mod Middelhavet
 • Landegrænser: Irak (605 km), Israel (76 km), Jordan (375 km), Libanon (375 km) og Tyrkiet (822 km)
 • Kystlinje: 193 km
 • Klima: Mest tørt ørkenklima. Langs kysten: varme, tørre, solrige somre (juni - august) og milde, regnfulde vintre (december - februar). I hovedstaden Damaskus er vejret generelt koldere og lejlighedsvist ses slud eller snefald
 • Landskab: Generelt halvtørt og ørkenplateau. Smal kystslette. Bjerge i vest
 • Laveste punkt: -200 m (et unavngivet område ved Genesaret sø)
 • Højeste punkt: 2.814 m (Hermonbjerget)
 • Naturressourcer: Petroleum, fosfater, krom, mangan, asfalt, jernmalm, bjergsalt, marmor, gips og vandkraft
 • Største by: Aleppo
 • Hovedstad: Damaskus
 • Total areal (kvadratkilometer): 185.180,00 (2020)
 • Landområder (km2): 180.422,92 (2015)
 • Byområder (km2): 5.092,25 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 139.210,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 75,81 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 2,84 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 26,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 1,28 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 0,10 (2021)
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 1,15 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 81,66 (2013)
 • Etniske grupper: 90,3% arabere - herudover også kurdere og armenere. 9,7% andre
 • Sprog: Arabisk (det officielle sprog), kurdisk, armensk, aramæisk, tjerkessisk (forstås af mange), fransk, engelsk
 • Religioner: 74% sunni-muslimer, 16% andre muslimer (inkl. alawitter og drusere), 10% kristne, 10% jøder (små samfund i Damascus, Al Qamishli og Aleppo)
 • Nettoindvandring: 113,12 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,75 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 20,11 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 3,78 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 5,12 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 108.593,99 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 86,30 (2014)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 14,00 (2018)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 0,70 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 3,20 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 18,40 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 734.304,00 (2022)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 1,29 (2016)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 3,00 (2003)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 35,78 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 20,38 (2010)
 • Arbejdsstyrke, total: 72,06 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 75,18 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 69,06 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 2.139,00 (2010)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 8,61 (2010)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): n/a
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 0,24 (2018)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 14,90 (2019)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 1,40 (2017)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 908,47 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 2.424.000,00 (2019)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 178,16 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 56,12 (2021)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 60,41 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 1,85 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 2,62 (2021)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 2.502.761,00 (2022)
 • Børsnoterede selskaber, total: 79,68 (2021)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 1.223,00 (2013)
 • International turisme, antal ankomster: 6.259.000,00 (2010)
 • International turisme, antal afgange: 6.723.714,00 (2022)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 1.223,00 (2013)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 43,88 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 29,90 (2003)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 1,54 (2016)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 21.324.367,00 (2021)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 35,20 (2007)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 143,20 (2012)

Syrien's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 41,97 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 11.079.795.397,28 (2020)
 • BNP per indbygger (US$): -3,87 (2020)
 • BNP, KPP (US$): 533,39 (2020)
 • BNI (US$): 10.617.637.274,15 (2020)
 • BNI-vækst (årlig %): 14,67 (2010)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 22,09 (2020)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 4,47 (2012)
 • Udlånsrente (%): 951.000.000,00 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 19,30 (2019)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 143,20 (2012)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): 454,42 (2021)
 • Vareimport (US$): 48,39 (2020)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 21,02 (2010)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 21,04 (2010)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 104,06 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 8.579.000.000,00 (2022)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 2.447.863.623,87 (2020)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 36,70 (2012)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 4,06 (2010)
 • Industri, værditilvækst (US$): 2.494.887.483,15 (2011)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 269.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): n/a
 • Militærudgifter (US$): n/a

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 4,47 (2012)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 98,30 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): n/a
 • Sociale bidrag (% af indkomst): n/a
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022