Fakta om zebraer

Tilfældige fakta om zebraer

1. Unikke striber: Hver enkelt zebra har sit eget unikke stribemønster - ligesom mennesker har unikke fingeraftryk.

2. Stribernes funktion: I forhold til landskabet (savannen) er zebraernes striber ikke en optimal camouflage, men striberne tjener en anden funktion; når et rovdyr nærmer sig en flok zebraer, bliver det visuelt forvirret af de mange striber. Rovdyret har svært ved at skelne det enkelte dyr fra de andre, hvilket gør det vanskeligt at udvælge et enkelt bytte og fokusere på det.

3. Krydsninger: Zebraer kan parre sig med Heste og deres afkom kaldes "zebroid" (eller "zedonk", "zorse", "zebra mule", "zonkey", "zebrule") på engelsk. De fleste af denne type krydsninger sker mellem en zebrahingst og en hestehoppe. En æselhingst kan også parre sig med en zebrahoppe, hvilket resulterer i afkom, der kaldes 'hinny' eller 'donkra' på engelsk.

4. Sociale dyr: Zebraer er ekstremt sociale dyr. For eksempel kan de kun sove, hvis de er i nærheden af andre zebraer. I overlevelsesøjemed er dette praktisk, da det giver zebraer mulighed for at advare hinanden om rovdyr. Zebraer foretrækker også at græsse sammen, ligesom de plejer hinanden.

5. Zebraflokken: Zebraflokke kan blive enorme og bestå af titusindvis af zebraer, der vandrer sammen.

Fakta: Zebrastriber fungerer ikke som camouflage på savannen; de er designet til at forvirre angribende rovdyr.
Navngivelse: eismcsquare - Flickr.com

Fakta: Zebrastriber fungerer ikke som camouflage på savannen; de gør det snarere svært for angribende rovdyr at skelne de enkelte zebraer fra hinanden og har en forvirrende effekt.

 

6. Mod: Zebraer er modige dyr, der tager sig af andre medlemmer af flokken. Hvis et medlem bliver såret af et angribende rovdyr, vil de andre zebraer komme til dets forsvar. I praksis sker det ved at omringe den sårede zebra (og zebraføllene), mens zebrahingstene forsøger at jage rovdyret væk.

7. Pas på: Zebramødre (zebrahopper) er meget beskyttende og omsorgsfulde. Nyfødte zebraunger (zebraføl) kan stå, gå og die umiddelbart efter fødslen. Zebraføl vejer typisk omkring 30 kg ved fødslen og dier i hele deres første leveår.

8. Zebraføl: Alle zebraføl er tæt knyttet til deres mødre, men hanføllene er også meget knyttet til deres fædre.

9. Kommunikation: Zebraer kan kommunikere med hinanden på mange forskellige måder, bl.a. med forskellige fagter, vrinsken, logren med halen og bevægelse af ørerne.

10. Løb: Zebraer kan løbe op til 65 km/t. Deres hurtige løb kombineret med zigzagbevægelser og gode udholdenhed gør dem i stand til at flygte fra rovdyr i næsten enhver situation.

Fakta: En zebra kan parre sig med heste og æsler.
Ondrejk - Wikipedia.org | Tsaag Valren + Kersti Nebelsiek - Flickr.com

Fakta: En zebra kan parre sig med både heste og æsler, hvilket skaber de såkaldte "zebroider" eller "donkras".

 

Zebraens fysik og sanser

 • Udseende og alder: En zebra vejer normalt omkring 250 kg (maks. 350 kg) og måler omkring 240 cm i længden (maks. 259 cm) og 125 cm i højden (maks. 132 cm). Zebraer kan blive op til 30 år gamle.
 • Syn: Zebraer har et godt syn, som hjælper dem med at få øje på rovdyr på lang afstand. Eksperter mener også, at zebraer har farvesyn - men det er ikke et faktum! Derudover er de kendt for at have nattesyn, selvom det ikke er så veludviklet som deres rovdyrs.
 • Hørelse: Zebraer kan dreje deres ører i næsten alle retninger, hvilket naturligvis er praktisk, når man skal høre rovdyr, der nærmer sig. Den enkelte zebra kan også udtrykke sit humør til andre zebraer ved hjælp af ørerne; for eksempel signalerer bagudvendte ører vrede, mens opretstående ører signalerer ro og venlighed.

 

Arter

 • Arter: Der findes 3 zebraarter: Almindelig zebra/steppezebra (Equus burchelli), Grevys zebra (Equus grevyi) og bjergzebra (Equus zebra). Derudover er der 8 underarter, hvoraf 1 er udød.
 • Almindelig zebra: Den almindelige zebra - eller steppezebraen, som den også kaldes - er den mest almindelige zebraart.
 • Grevys zebra: Grevys zebra er meget forskellig fra de andre arter, da Grevys zebra ikke er særlig social.
 • Bjergzebra: Bjergzebraen er en truet art, der udelukkende lever i de bjergrige regioner i Namibia, Angola og Sydafrika.

 

Zebraer vs. heste

 • Ører: Zebraer har generelt større og rundere ører end de fleste heste.
 • Hastighed: Zebraer er generelt langsommere løbere end heste.
 • Sygdomme: Zebraer er mere modstandsdygtige over for afrikanske sygdomme end heste
 • Domesticering: I modsætning til heste er zebraer aldrig rigtig blevet tæmmet. Det skyldes hovedsageligt, at de er meget sværere at tæmme end heste.