Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om zebraer

 1. Unikke striber: Hver enkelt zebra har sit eget unikke stribemønster – ligesom mennesker har unikke fingeraftryk
 2. Stribernes funktion: I forhold til landskabet (savannen) er zebraernes striber som udgangspunkt ikke en optimal camouflage, men striberne tjener en anden funktion; når et rovdyr nærmer sig en flok zebraer, bliver det visuelt forvirret af de mange striber. Rovdyret har svært ved at skelne det enkelte dyr fra de andre og det bliver derved vanskeligt at udse sig et enkelt bytte og fokusere på dette
 3. Krydsninger: Zebraer kan parre sig med heste og deres afkom kaldes 'zebroid' (eller zedonk, zorse, zebra mule, zonkey, zebrule) på engelsk. De fleste af denne type artskrydsninger foregår mellem en zebrahingst og en hestehoppe. En æselhingst kan også parre sig med en zebrahoppe, hvilket giver afkom, der kaldes 'hinny' eller 'donkra' på engelsk
 4. Sociale dyr: Zebraer er ekstremt sociale dyr. De kan f.eks. kun sove, hvis de står i nærheden af andre zebraer. I forbindelse med overlevelse er dette praktisk, idet zebraerne derved kan advare hinanden mod rovdyr. Zebraer foretrækker desuden at græsse sammen, ligesom de plejer hinanden
 5. Zebraflokke: Zebraflokkene kan blive enorme og indeholde titusinder af zebraer, der migrerer sammen
 6. Mod: Zebraer er modige dyr, der tager sig af andre medlemmer af flokken. Hvis et medlem såres af et angribende rovdyr, vil andre zebraer komme til dets forsvar. I praksis foregår dette ved, at de omringer den sårede zebra (og zebraføllene), mens zebrahingstene prøver at jage rovdyret på flugt
 7. Omsorg: Zebramødre (zebrahopper) er meget beskyttende og omsorgsfulde. Nyfødte zebraunger (zebraføl) kan stå, gå og die umiddelbart efter fødslen. Zebraføllene vejer typisk omkring 30 kg ved fødslen og dier i hele deres første leveår
 8. Zebraføl: Alle zebraføl er tæt knyttede til deres mødre, men han-føl knytter sig også meget til deres fædre
 9. Kommunikation: Zebraer kan kommunikere med hinanden på flere forskellige måder, hvilket inkluderer forskellige bevægelser, vrinsken, viften med halen samt bevægelse af deres ører
 10. Løb: Zebraer kan løbe op til 65 km/t. Deres hurtige løb i kombination med zigzag-bevægelser samt en god udholdenhed, gør dem i stand til at flygte fra rovdyr i næsten alle tilfælde

Fakta: En zebra kan parre sig med heste og æsler

 

Ondrejk – Wikipedia.org | Tsaag Valren + Kersti Nebelsiek – Flickr.com

 

Fakta: En zebra kan parre sig med både heste og æsler, hvilket giver de såkaldte ‘zebroids' eller ‘donkras' (på engelsk)

 

Zebraernes fysik og sanser

 • Udseende og alder: En zebra vejer normalt omkring 250 kg (maksimalt 350 kg) og måler omkring 240 cm i længden (maksimalt 259 cm) samt 125 cm i højden (maksimalt 132 cm). Zebraer kan blive op til 30 år gamle
 • Syn: Zebraer har et godt syn, hvilket hjælper dem til at få øje på rovdyr på lang afstand. Eksperter mener også, at zebraer har farvesyn – dette er dog ikke et faktum! Herudover ved man, at de har et nattesyn, der dog ikke er lige så veludviklet som deres rovdyrs
 • Hørelse: Zebraer kan dreje deres ører i næsten alle retninger, hvilket naturligvis er praktisk for let at kunne høre rovdyr, der nærmer sig. Den enkelte zebra kan desuden udtrykke sit humør overfor andre zebraer vha. sine ører; bagudrettede ører betyder f.eks. vrede, mens oprejste ører betyder ro og venlighed

 

Arter

 • Arter: Der findes 3 zebraarter: Almindelig zebra/Steppezebra (Equus burchelli), Grevys zebra (Equus grevyi) og Bjergzebra (Equus zebra). Herudover er der 8 underarter, hvoraf 1 er udød
 • Almindelig zebra: Den Almindelige zebra – eller Steppezebraen som den også kaldes – er den mest almindeligt forekommende zebraart
 • Grevys zebra: Arten Grevys zebra adskiller sig meget fra de andre arter, idet Grevys zebraer ikke er særligt sociale
 • Bjergzebra: Bjergzebraerne er en truet art, der udelukkende lever i bjergområder i Namibia, Angola og Sydafrika

 

Zebraer vs. heste

 • Ører: Zebraer har generelt større og rundere ører end de fleste heste
 • Hastighed: Zebraer er generelt langsommere løbere end heste
 • Sygdomme: Zebraer er mere modstandsdygtige overfor afrikanske sygdomme end heste
 • Domestikation: I modsætning til heste er zebraer aldrig rigtigt blevet domesticerede. Dette skyldes især, at de er meget vanskeligere at tæmme end heste
Del på Facebook

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022