Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om rovdyr

  1. Kødædere: Rovdyr er dyr, der lever af at æde andre dyr. Rovdyr er kødædere, hvilket betyder, at deres kost primært består af kød
  2. Ådselsædere: Nogle rovdyr jager deres bytte, mens andre er ådselsædere, der æder resterne af andre rovdyrs byttedyr eller selvdøde dyr
  3. Byttedyr: I modsætning til rovdyr findes der byttedyr, der dog både kan være kødædere og planteædere. Dyr der både kan spise kød og planter kaldes ’omnivore’ eller ’altædende’ dyr
  4. Dyreriget: Selvom ordet ’rovdyr’ får de fleste til at tænke på et dyr med spidse tænder og skarpe klør, er det langt fra alle rovdyr, der har disse karakteristiska. Rovdyr er som nævnt alle dyr, der æder andre dyr for at overleve og findes således i alle dele af dyreriget - inklusive amøber, nematoder, bløddyr, leddyr, fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr
  5. Fødekæden: Fødekæden en proces, hvor energi passeres fra en organisme til den næste. Rovdyr er en essentiel del af fødekæden og vil typisk indgå på følgende måde: 1) en plante absorberer solens energi 2) et planteædende dyr æder planten 3) et rovdyr æder det planteædende dyr 4) et alfarovdyr æder rovdyret og er dermed i toppen af fødekæden
  6. Jagtteknikker: Hvordan et rovdyr jager og nedlægger sit bytte, afhænger af flere faktorer, men som oftest anvendes 1 af følgende 4 teknikker: jagt, forfølgelse, baghold eller samarbejde
  7. Hjælpemidler: De mest åbenlyse hjælpemidler til jagt er tænder og klør, men også udmattethed, gift og elektricitet anvendes (som f.eks. hos hhv. ulve, slanger og elektriske ål)
  8. Værktøjer: Ligesom der findes naturlige hjælpemidler, findes der også forskellige værktøjer, hvis anvendelse kræver en vis form for intelligens. Eksempler herpå kan være 1) chimpanser, der rager efter myrer med pinde eller kaster spyd efter andre primater, 2) delfiner, der bruger havsvampe til at rode havbunden op og derved få adgang til nedgravede byttedyr eller 3) havoddere, der knuser muslingeskaller med sten
  9. Guldsmeden: Guldsmeden betragtes i dag som det mest succesfulde rovdyr i forbindelse med jagt, idet en guldsmed nedlægger omkring 95% af alt bytte det jager. Til sammenligning er en løves succesrate i jagt ca. 25% og en haj ca. 50%
  10. Rovdyr/byttedyr: Inden for zoologien taler man om forholdet eller samspillet mellem rovdyr og byttedyr – dvs. at visse rovdyr har deres byttedyr og omvendt. Eksempler herpå kan være løve – zebra, bjørn – fisk, ræv – kanin osv. De to grupper lever i de samme omgivelser, hvor de udvikler sig og tilpasser sig sammen

Guldsmeden betragtes som det mest succesfulde rovdyr i forbindelse med jagt

 

Attribution: Daniel lightscaper + William + L Church – Flickr.com

 

Blandt alle verdens rovdyr betragtes guldsmeden som den mest succesfulde jæger, idet den formår at nedlægge sit bytte i 95% af alle tilfælde. Dens succes skyldes især, at den kan beregne sit byttes kommende position og derved forudse, hvor den kan fange byttet

Del på Facebook

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022