Fakta om Afghanistan

Fakta om Afghanistan

1. Alfabetisme: Omtrent 12% av alle kvinner og 43% av alle menn kan lese og skrive i Afghanistan (landsgjennomsnittet er ca. 28%). Antallet lærere har økt fra rundt 20 000 i 2010 til litt over 142 500 i dag (2014).

2. Nyttår: Afghanerne feirer nyttår 21. mars, som kalles "Nawroz" og markerer vårens første dag. Tusenvis av mennesker reiser hvert år til Afghanistans fjerde største by, Mazar-e-Sharif, der dagen feires spesielt.

3. Nasjonal idrett: Afghanerne ønsker at nasjonalsporten Buzkashi (også kjent som Kok-boru eller Oglak Tartis) skal bli en olympisk idrett. Buzkashi, som også regnes som verdens villeste sport, er en lagsport som går ut på å kaste en hodeløs geit over en mållinje. Alle spillerne rir på hesteryggen. Sporten har blitt utøvd i århundrer og sponses nå av store selskaper som telefon- og flyselskaper.

4. Poesi: Poesi er en viktig del av afghansk kultur, og afghanerne har fortalt historier på vers i over 1000 år. I landets tredje største by, Herat, er det "poesikveld" hver tirsdag kveld, der menn, kvinner og barn samles for å dele gamle og nye vers, lytte til tradisjonell musikk og nyte søt te og kaker til langt på natt.

5. Aleksander den store: Aleksander den store (356-323 f.Kr.) gjenoppbygde den afghanske byen Herat i 330 f.Kr. Selv om han giftet seg tre ganger, fikk han bare barn med én av konene sine: Roxana. Hun kom fra Baktria, et område som ligger mellom Amu Darya og Hindu Kush-fjellene nord i dagens Afghanistan.

Fakta: Nasjonalsporten i Afghanistan er "buzkashi", som går ut på å få en hodeløs geit over målstreken.
Kildeangivelse: Jeremy Weate + Richard Meurk + Eye Steel Film - Flickr.com

Fakta: Afghanistans nasjonalsport "buzkashi" går ut på å få en hodeløs geit over mållinjen, og omtales ofte som en av verdens villeste idretter.

 

6. De anglo-afghanske krigene: Storbritannia tapte sin første krig mot Afghanistan i 1842, men opprettet umiddelbart etterpå diplomatiske forbindelser med landet. Den andre krigen mellom de to ble utkjempet i 1878-1880 og resulterte i økt britisk innflytelse i landet. I den siste krigen i 1919 fikk Afghanistan sin uavhengighet med den anglo-afghanske traktaten (også kjent som Rawalpindi-traktaten). Det er imidlertid verdt å merke seg at Afghanistan aldri var en del av Britisk India (og dermed det britiske kongeriket), selv om britene var innflytelsesrike herskere i perioden 1980-1919.

7. Ledere: Siden Afghanistan ble selvstendig i 1919, har flere ledere blitt avsatt: 1 abdiserte, 2 døde i attentater, 2 ble fjernet, 3 ble avsatt og 4 ble henrettet.

8. Senere kriger: Siden slutten av 1970-tallet har Afghanistan vært involvert i en rekke kriger - blant annet krigen mot de sovjetiske invasjonsstyrkene i 1979 og den nåværende krigen i Afghanistan, som startet i 2001.

9. Osama bin Laden: Den kjente al-Qaida-lederen Osama bin Laden tilbrakte en årrekke i Afghanistan, der han støttet Afghanistans krig mot Sovjetunionen på 1980-tallet, men også samarbeidet med den islamske bevegelsen Taliban fra 1996 og utover. Han endte imidlertid sine dager 2. mai 2011, da amerikanske spesialstyrker drepte ham i Pakistan på ordre fra USAs president Barack Obama.

10. Nasjonaldagen: Afghanistans nasjonaldag feires hvert år 19. august, til minne om dagen 19. august 1919 da kong Amanullah Khan erklærte uavhengighet.

Fakta: Afghanistan byr på mange forskjellige typer landskap
Attribusjon: Offiser - Wikipedia.org

Fakta: Afghanistan byr på mange forskjellige landskap. Her kan du se (fra øverst til venstre til høyre): 1. Band-e Amir nasjonalpark, 2. Salang-passet i Parwan-provinsen, 3. Korangal-dalen i Kunar-provinsen og 4. Kayak-dammen i Helmand-provinsen

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Sørvest-Asia. Nord og vest for Pakistan og øst for Iran
 • Landegrenser: Kina (76 km), Iran (936 km), Pakistan (2.430 km), Tadsjikistan (1.206 km), Turkmenistan (744 km) og Usbekistan (137 km).
 • Kystlinje: 0 km (innlandsstat)
 • Klima: Tørr til halvtørr. Kalde vintre og varme somre
 • Landskap: For det meste fjellandskap. Sletter i nord og sørvest
 • Laveste punkt: 258 m (Amu Darya)
 • Høyeste punkt: 7 485 m (Noshak)
 • Naturressurser: Naturgass, petroleum, kull, kobber, krom, talkum, barytt, svovel, bly, sink, jernmalm, salt og edelstener.
 • Største by: Kabul
 • Hovedstad: Kabul
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 652.860,00 (2021)
 • Landområder (km2): 636.173,23 (2015)
 • Urbane områder (km2): 3.993,84 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 383.130,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 58,74 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 1,85 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 5,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 0,22 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 0,10 (2022)
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvekst (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 18,26 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 110,01 (2019)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 43,69 (2021)
 • Etniske grupper: 42% pashtunere, 27% tadsjikere, 9% hazaraer, 9% usbekere, 4% aimaker, 3% turkmenere, 2% balutsjer, 4% andre.
 • Sprog: 50% afghansk-persisk/dari (offisielt språk), 35% pashto (offisielt språk), 11% tyrkiske språk (hovedsakelig usbekisk og turkmensk), 4% mindre språk (rundt 30 forskjellige - hovedsakelig baluchi og pashai). Det finnes mange tospråklige, men dari er lingua franca. I områder der det er tyrkisktalende majoriteter, kan et av de tyrkiske språkene være det tredje offisielle språket.
 • Religioner: 80% sunni-muslimer, 19% sjia-muslimer, 1% andre
 • Nettoinnvandring: 61,48 (2021)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 63,85 (2019)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 35,14 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 8,71 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 6,91 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 11,00 (2018)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 56,55 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 15,90 (2019)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 44,80 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): -65.846,00 (2023)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 0,22 (2018)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 4.274,00 (2018)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 0,25 (2020)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 56,06 (2021)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 56,95 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 12,10 (2015)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 37,27 (2021)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 62,88 (2022)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 93.967,78 (2022)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 79,10 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 5,58 (2021)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 3,85 (2023)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 23,30 (2020)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 329,56 (2022)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 0,39 (2017)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 1,62 (2022)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 8.920.521,00 (2023)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 4,60 (2019)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 0,02 (2019)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 26,93 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 4,52 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 2,67 (2023)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 4.588.666,00 (2023)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 203,02 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 73,07 (2023)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 66,21 (2022)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 59,77 (2022)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 73,07 (2023)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 2,23 (2023)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 18,40 (2020)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 0,45 (2018)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 42.239.854,00 (2023)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 54,50 (2016)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 149,90 (2019)

Fakta om Afghanistans økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 44,06 (2019)
 • BNP-vekst (årlig %): 14.502.158.192,09 (2022)
 • BNP per innbygger (US$): -6,24 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 352,60 (2022)
 • BNI (US$): 86.077.580.286,44 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 14.545.219.074,58 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): -6,53 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 4,05 (2021)
 • Utlånsrente (%): 0,00 (2019)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 2.327.649.717,51 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 149,90 (2019)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 0,60 (2017)
 • Vareeksport (US$): 1.477.807.909,60 (2022)
 • Vareimport (US$): 903.000.000,00 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 26,92 (2019)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 111,43 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 69.232.716.427,60 (2021)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 14,84 (2017)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): -2,74 (2020)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 16,05 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 95,40 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 10,19 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 165.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 6.064.000.000,00 (2023)
 • Militære utgifter (US$): 1,83 (2021)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 4,05 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 2,30 (2019)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 278.250.788,01 (2021)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 94,66 (2022)