Fakta om Burkina Faso

Fakta om Burkina Faso

1. Stedsnavn: Burkina Faso er hjemsted for noen sære stedsnavn - blant annet: Ouagadougou, Gorom-Gorom, Bobo-Dioulasso, Bouroum-Bouroum, Fada N'Gourma, Tin-Akof, Ouahigouya, Niangoloko og Rambo.

2. Betydningen av navn: Hovedstaden i Burkina Faso er Ouagadougou, som staves "Wogodogo" på mòoré (landets mest talte språk) og bokstavelig talt betyr "du er velkommen her hos oss". Navnet "Burkina Faso" betyr "de hederlige menns land", og burkinere er også kjent for å være noen av de mest hederlige mennene i Afrika.

3. Historiske navn: Burkina Faso het tidligere Fransk Øvre Volta (1919-1958) og senere Republikken Øvre Volta (1958-1984) på grunn av beliggenheten nord for elven Volta, som renner ut i Ghana (sør for Burkina Faso). I 1984 skiftet landet navn til Burkina Faso under den marxistiske revolusjonære presidenten Thomas Sankara.

4. Tørke: Burkina Faso rammes relativt ofte av lange tørkeperioder. De verste var i 1980, 1988, 1990 og 1995. I tillegg rammes landet av og til av epidemier og oversvømmelser.

5. Fruktbarhet: Med et gjennomsnitt på 6 barn per kvinne har befolkningen i Burkina Faso en av de høyeste fruktbarhetsratene i verden.

Fakta: 4/5 av befolkningen i Burkina Faso lever av selvbergingsjordbruk.
Kildeangivelse: TREEAID - Flickr.com

Fakta: 80% av befolkningen i Burkina Faso er avhengig av selvbergingsjordbruk (dvs. selvforsynt jordbruk). Bomull er den viktigste eksportvaren fra landbruket.

 

6. Språk: På grunn av at Burkina Faso er en tidligere fransk koloni, er landets offisielle språk i dag fransk. I tillegg snakkes følgende språk: Mòoré, fulani, lobi, bobo, mandé, senufo, gurunsi, gurma og tuareg. De fleste av disse språkene tilhører den sudanske språkfamilien.

7. Befolkning: Den største etniske gruppen i Burkina Faso er mossiene, som utgjør mer enn 40% av landets befolkning (ca. 6,2 millioner mennesker). Resten av Burkina Fasos befolkning består av mer enn 60 ulike etniske grupper - blant annet gurunsi, senufo, lobi, bobo og fulani.

8. Fattigdom: Burkina Faso er et av verdens fattigste land, med et BNP per innbygger på 1500 USD. FNs indeks for menneskelig utvikling Burkina Faso er et av de siste landene

9. Eksport av varer: De to viktigste eksportvarene i Burkina Faso er gull og bomull (Burkina Faso er Afrikas største produsent av bomull). Rundt 80% av befolkningen lever av selvbergingsjordbruk - dvs. et selvforsynt jordbruk der bonden bare produserer nok mat til sin egen familie og eventuelt noen få andre i nærområdet.

10. Lav urbanisering: Burkina Faso er et av de minst urbaniserte samfunnene i Afrika, og det store flertallet av befolkningen bor fortsatt på landsbygda. De 5 største byene og deres innbyggertall er: Ouagadougou (1 181 702), Bobo Dioulasso (435 543), Koudougou (82 720), Banfora (72 144), Ouahigouya (70 957).

Fakta: Burkina Faso rammes ofte av naturkatastrofer som tørke og flom.
Kildeangivelse: TREEAID + Jeff Attaway - Flickr.com

Fakta: Tørke og flom har rammet Burkina Faso relativt ofte de siste 20 årene.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Vest-Afrika. Nord for Ghana
 • Landegrenser: Benin (306 km), Elfenbenskysten (584 km), Ghana (549 km), Mali (1000 km), Niger (628 km) og Togo (126 km).
 • Kystlinje: 0 km (innlandsstat)
 • Klima: Tropisk. Varme, tørre vintre og varme, våte somre.
 • Landskap: Burkina Faso ligger på et stort platå som stiger svakt mot sør. Landet krysses av tre hovedelver: Svarte Volta (Mouhoun), Røde Volta (Nazinon) og Hvite Volta (Nakambé). Det er høye åser i vest og sørøst.
 • Laveste punkt: 200 m (Mouhoun)
 • Høyeste punkt: 749 m (Tena Kourou)
 • Naturressurser: bomull, jordnøtter, sheanøtter, sesam, sorghum, hirse, mais, ris og husdyr.
 • Største by: Ouagadougou
 • Hovedstad: Ouagadougou
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 274.220,00 (2021)
 • Landområder (km2): 273.918,35 (2015)
 • Urbane områder (km2): 1.599,30 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 127.400,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 46,56 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 22,54 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 4,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 0,25 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 2,52 (2023)
 • Befolkning i største by: 23.251.485,00 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 43,20 (2021)
 • Befolkning, totalt: 0,60 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 4,51 (2023)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 14,38 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 1,57 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 82,36 (2022)
 • Etniske grupper: Over 40% mossi, 60% andre (gurunsi, senufo, lobi, bobo, mande og fulani).
 • Sprog: Fransk er det offisielle språket. Afrikanske urfolksspråk som tilhører den sudanske språkfamilien, snakkes av mer enn 90% av befolkningen.
 • Religioner: 60,5% muslimer, 19% katolikker, 15,3% animister, 4,2% protestanter, 0,6% andre, 0,4% ingen
 • Nettoinnvandring: 3.416,00 (2018)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 8,53 (2023)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 34,95 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 9,81 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 8,66 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 59,77 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 398.536,44 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 34,49 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 318,37 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 3,70 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 11,30 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 50,10 (2022)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 0,32 (2018)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 3,00 (2021)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 21,58 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 14,30 (2020)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 57,95 (2022)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 8.577.269,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 61,51 (2022)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 56,90 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 34,25 (2023)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 32,52 (2023)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 5,35 (2023)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 111,66 (2021)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 0,40 (2010)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 2,39 (2022)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 67.000,00 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 240,68 (2022)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 25,10 (2018)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 8,58 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 4,67 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 0,09 (2019)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 0,90 (2019)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 9,00 (2018)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 518,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 39,12 (2023)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 54,03 (2023)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 518,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 67,48 (2023)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 30,20 (2021)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): -24.998,00 (2023)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 80,78 (2021)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 3.203.923,00 (2023)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 131,76 (2023)

Fakta Burkina-Fasos økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 5,30 (2021)
 • BNP-vekst (årlig %): 51,40 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 20.324.617.838,97 (2023)
 • BNP, KPP (US$): 2,96 (2023)
 • BNI (US$): 874,12 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 63.405.458.216,37 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): 19.484.760.471,34 (2023)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 9,84 (2021)
 • Utlånsrente (%): 0,74 (2023)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 29,25 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 131,76 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 61,52 (2022)
 • Vareeksport (US$): 10,69 (2023)
 • Vareimport (US$): 2.172.844.902,73 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 11,37 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 118,84 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 40.390.865.981,46 (2023)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 21,40 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 5,62 (2021)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 15,03 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 6,25 (2021)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 96,49 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 11.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 4.309.000.000,00 (2023)
 • Militære utgifter (US$): 5.863.000.000,00 (2023)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 9,84 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 5.945.101.908,75 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 3,09 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 562.583.349,17 (2022)