Fakta om Albania

Fakta om Albania

1. Trafikklys: I 1995 nektet bilister i byen Shkodra å betale en nyinnført trafikklysavgift fordi det ikke fantes trafikklys i byen.

2. Ja og nei: Når albanere nikker, betyr det "nei", og når de rister på hodet, betyr det "ja" - kroppsspråket for ja og nei er altså omvendt i Albania (sammenlignet med de fleste andre land).

3. Forbud mot religion: Alle moskeer og kirker i Albania ble stengt i 1967, og alle religiøse seremonier ble forbudt. I november 1990 ble religiøs praksis lovlig i private anliggender.

4. Bunkers: Det finnes rundt 750 000 betongbunkere spredt over hele Albania. Rundt 700 000 av disse ble bygget under det nesten 40 år lange regimet til kommunistdiktatoren Enver Hoxa (1944-1985) som forberedelse til en invasjon som aldri kom.

5. Mor Teresa: Selv om Mor Teresa ble født i Skopje i 1910 (i dagens Makedonia), regnes hun som albansk, ettersom begge foreldrene hennes var albanere. Tirana International Airport (flyplassen i Albanias hovedstad) er oppkalt etter Mor Teresa.

Fakta: Enver Hoxha var en albansk kommunistleder som forbød religion under sitt 40 år lange regime.
Kildeangivelse: Wikipedia.org

Fakta: Enver Hoxha satt ved makten i Albania i nesten 40 år og forbød all religion, noe som har satt sitt preg på landet den dag i dag; det uoffisielle nasjonale mottoet er: "Den albanske religionen er albanismen".

 

6. Nobelprisene: De to eneste albanerne som noensinne har mottatt Nobelprisen, er Mor Teresa og Ferid Murad. Ferid Murad er halvt albaner og halvt amerikaner, og vant Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1998.

7. McDonald's: Albania, Armenia og Vatikanstaten er de eneste europeiske landene uten McDonald's.

8. OL: Albania har aldri vunnet en medalje i de olympiske leker

9. Selvforsvar under et angrep: Kong Zog av Albania (1928-1939) er den eneste statslederen i nyere historie som har forsvart seg med skytevåpen under et attentatforsøk.

10. Uavhengighet: Da London-traktaten ble undertegnet 30. mai 1913, var den første Balkankrigen over, og Albania ble anerkjent som en selvstendig stat.

Fakta: Det finnes mange bunkere i Albania.
Kildeangivelse: Les Haines + Dennis Jarvis + Starsap - Flickr.com

Fakta: I nesten 40 år var Albania et svært isolert land på grunn av det kommunistiske diktaturet under Enver Hoxha. Landets 750 000 bunkere er et minne fra den tiden.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Sørøst-Europa. Mellom Hellas i sør og Montenegro og Kosovo i nord. Kystlinje mot Adriaterhavet og Det joniske hav.
 • Landegrenser: Hellas (282 km), Makedonia (151 km), Montenegro (172 km) og Kosovo (112 km).
 • Kystlinje: 362 km
 • Klima: Mildt temperert. Kjølige, overskyede og regnfulle vintre og varme, klare og tørre somre. Innlandet er generelt kjøligere og mer regnfullt enn kystområdene.
 • Landskap: Hovedsakelig fjellandskap med åser. Små sletter langs kysten
 • Laveste punkt: 0 m (Adriaterhavet)
 • Høyeste punkt: 2 764 m (Maja e Korabit/Golem Korab)
 • Naturressurser: Petroleum, naturgass, kull, bauksitt, kromitt, kobber, jernmalm, nikkel, salt, tømmer og vannkraft.
 • Største by: Tirana
 • Hovedstad: Tirana
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 28.750,00 (2021)
 • Landområder (km2): 27.331,60 (2015)
 • Urbane områder (km2): 827,69 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 11.363,30 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 41,47 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 28,79 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 4,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 1,54 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 102,62 (2021)
 • Befolkning i største by: 520.059,00 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): -1,22 (2022)
 • Befolkning, totalt: 2.777.689,00 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 63,80 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 0,09 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 36,20 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): -3,48 (2022)
 • Etniske grupper: 82,6% albanere, 0,9% grekere, 1% andre (inkl. vlakker, rom [sigøynere], makedonere, montenegrinere og egyptere), 15,5% uspesifisert.
 • Sprog: 98,8% albansk (det offisielle språket), 0,5% gresk, 0,7% andre språk (inkl. makedonsk, romani, vlachisk, tyrkisk, italiensk og serbokroatisk).
 • Religioner: 56,7% muslim, 10% romersk-katolsk, 6,8% ortodoks, 2,5% ateist, 2,1% bektashi, 5,7% annet, 16,2% uspesifisert
 • Nettoinnvandring: -8.000,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,38 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 10,12 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 3,50 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 11,19 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 79,47 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 74,50 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 76,83 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 11,70 (2019)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 60,36 (2022)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 118,03 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 2,70 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 8,40 (2022)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 47,18 (2022)
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 22,80 (2020)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 3,40 (2020)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 11,47 (2019)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 1.399.098,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 55,18 (2019)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 62,60 (2019)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 22,00 (2020)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 30,20 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 95,61 (2022)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 26,98 (2019)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 25,82 (2019)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 98,50 (2022)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 33.288.284.985,29 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 2.309,37 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 82,61 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 97,89 (2022)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 22,40 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 5,11 (2019)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,01 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 2.945,00 (2020)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 1,52 (2020)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 272.982,81 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 423,00 (2009)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 2.658.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 2.907.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 423,00 (2009)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 0,81 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 2,89 (2013)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 5,90 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 5,83 (2020)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 1,88 (2020)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 131,75 (2022)

Fakta Albanias økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 0,73 (2022)
 • BNP-vekst (årlig %): 67,75 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 18.916.378.860,55 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 4,86 (2022)
 • BNI (US$): 6.810,11 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 54.154.421.533,42 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 18.569.375.310,96 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 9,14 (2021)
 • Utlånsrente (%): 6,73 (2022)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 21,39 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 131,75 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 113,59 (2022)
 • Vareeksport (US$): 6,54 (2022)
 • Vareimport (US$): 1.236.498.023,34 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 8,58 (2022)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 10,66 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 105,40 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 18,80 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 9,17 (2021)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 18,42 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 6,51 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 83,74 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 8.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 4.309.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 8.399.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 9,14 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 4.047.046.922,97 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 1,58 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 288.724.229,26 (2022)