Filtre i svensk bilhistorie

Volvo startet i 1927, først med lastebiler og snart med personbiler.

En forbrenningsmotor trenger filtre, ja, faktisk en rekke filtre. Med "forbrenningsmotor" menes for eksempel en bensin- eller dieselmotor. Uten noen filtre i det hele tatt er det ganske logisk at mye smuss eller partikler av stoffer som kan forårsake skade, kommer inn og samler seg.

Da forbrenningsmotorer ble tatt i bruk i Sverige på begynnelsen av 1900-tallet, var det omtrent samtidig som man begynte å eksperimentere med oljefiltre i motorer. Senere fulgte luftfiltre, drivstoffiltre og kupéfiltre. Jo mer avansert motoren din er, desto flere filtre har den selvfølgelig. Før du får tips og råd om ulike filtre i bilen, får du her litt bilhistorie.

 

Tidlig svensk bilhistorie

Den første bilen som kom til Sverige var sannsynligvis en Panhard med Daimler-motor fra Frankrike, som ble brukt på en industriutstilling i 1891. 1897-98 ble den første svenske bilen med forbrenningsmotor konstruert av Gustav Eriksson.

Så når ble de store svenske bilfabrikkene til? Når begynte Saab og Volvo å produsere? Selv om Saab hadde produsert fly og andre gjenstander i flere tiår, var det ikke før i 1947 at den første bilmodellen, Saab 92, ble produsert. Serieproduksjonen startet to år senere.

Volvo startet i 1927, først med lastebiler og snart med personbiler. Den første personbilen var ÖV4, som ble satt i serieproduksjon i 1928.

Volvo startet i 1927, først med lastebiler og snart med personbiler.

Disse tidlige bilene hadde selvsagt forbrenningsmotorer, men de hadde ikke oljefilter. Oljefiltre ble vanligere på 40- og 50-tallet.

Det fantes selvsagt mange andre små merker i bilens tidlige historie i Sverige. Har du for eksempel hørt om merkene "Tidaholms bruk", "Nyköping Automobilfabrik" og "Vabis"? Av ulike årsaker var det Saab og Volvo som ble de store svenske "bilgigantene".

 

Oljefilterets funksjon

Som filtre brukes i alle systemerSjekk hvilke du bør bytte neste gang i bilen din. Hva med oljefilteret? Oljefilteret er det første filteret man eksperimenterte med i tidlige forbrenningsmotorer, og det skyldes selvfølgelig problemer med partikler som stadig forurenser oljen i systemet.

For å si det enkelt: Når du skal skifte motorolje i bilen din, er den sannsynligvis mye mørkere enn da du helte den på, fordi den er full av metallpartikler og andre ting.

Derfor må også oljefilteret skiftes regelmessig, og det vanligste er å skifte det i forbindelse med motoroljeskiftet. Hva skjer hvis du ikke gjør det? Over tid vil partiklene skade motoren gjennom slitasje, og til slutt kan ulike punkter i filteret bli tette, og bilen vil ikke engang starte.

Selvfølgelig påvirkes også ytelsen og drivstofforbruket av forurenset olje. Så ikke vær uforsiktig med oljefilteret, det er veldig viktig!

 

Luftfilterets funksjon

Når det gjelder luftfilteret, har det også en viktig funksjon. Det dreier seg selvfølgelig ikke om å filtrere væske, men luft. Luftfiltre må også skiftes regelmessig for ikke å forringe bilens ytelse og levetid.

Det finnes ulike typer luftfiltre, og de vanligste er panelluftfiltre. Du har dem sannsynligvis i bilen din, og de er ikke veldig dyre og enkle å bytte. Andre typer luftfiltre er sylindriske luftfiltre og K&N. Alle luftfiltre er konstruert for å rense luften for støv og partikler slik at motoren ikke forurenses.

Luftfiltre kom inn i bilindustrien på 1950-tallet.

Luftfilteret gjorde sitt inntog i bilindustrien på 1950-tallet og ble standard på 1960-tallet. Hvis du er en heldig eier av en svensk Saab eller Volvo fra den tiden - og motoren fortsatt går bra - kan det delvis skyldes at motoren har både oljefilter og luftfilter.

 

Drivstoffilterets funksjon

Drivstoffilteret fantes ikke i tidlige biler og ble ikke vanlig før på 1950-tallet. Drivstoffilterets funksjon er å fjerne smusspartikler fra for eksempel bensin.

En kilde kan ofte være bensintanken, som har en tendens til å ruste med årene. Det er selvfølgelig ikke bra at rustbiter kommer inn i motoren gjennom drivstoffet.

Når det gjelder dieseldrevne forbrenningsmotorer, er det spesielt viktig å holde vannet ute, og drivstoffilteret spiller en viktig rolle for å beskytte motoren mot dette.

Bytt drivstoffilter med passende intervaller når du utfører service på bilen.

 

Kabinfilterets funksjon

Hvilket er det viktigste filteret? Fra et menneskelig synspunkt bør det være kupéfilteret fordi det renser luften som kommer inn i kupeen. Det beskytter derfor helsen din og passasjerene dine ved å filtrere bort støv, farlige partikler og pollen.

Det anbefales derfor at kupéfilteret skiftes hvert år.

Mer informasjon på nettsiden foretagskallan.se om de første årene av svensk bilhistorie.