Fakta om Belgia

Fakta om Belgia

1. Øl: Det brygges over 800 forskjellige typer øl i Belgia. En belgier drikker i gjennomsnitt 150 liter øl i året. Verdens første ølakademi åpnet i 1999 i Herk-de-Stad i Belgia.

2. Utdanning: Belgia er et av få land i verden der skolegang er obligatorisk frem til fylte 18 år.

3. Sjokolade: Belgia produserer 220 000 tonn sjokolade i året, noe som tilsvarer 22 kg per innbygger. De verdensberømte pralinene ble oppfunnet av sveitseren Jean Neuhaus i Brussel i 1912. Brussel lufthavn er verdens største sjokoladeforhandler (800 tonn per år).

4. BMI: Kroppsmasseindeksen ble oppfunnet mellom 1830 og 1850 av den belgiske forskeren Adolphe Quételet og brukes fortsatt i dag for å angi en persons idealvekt.

5. Saksofon: Saksofonen ble oppfunnet i 1846 av den belgiske instrumentmakeren Adolphe Sax (som også ga navn til instrumentet).

Fakta: Tintin har sin opprinnelse i Belgia
Kildeangivelse: Dylan Parker - Flickr.com

Fakta: Tegneseriefiguren Tintin ble skapt av den belgiske tegneren Hergé.

 

6. Tintin: Tegneseriefiguren Tintin ble skapt av den belgiske tegneren Hergé (som egentlig het Georges Prosper Remi). Albumserien "Tintins eventyr" er solgt i mer enn 200 millioner eksemplarer.

7. Statsborgerskap: Ved siden av Canada er Belgia det landet i verden som innvilger flest nye statsborgerskap hvert år.

8. UNESCO: Det finnes 11 steder i Belgia som står på UNESCOs verdensarvliste

9. Regioner: Belgia er delt inn i 3 regioner: Flandern, Vallonia og Brussel. Flandern og Vallonia er de største regionene og er hver inndelt i 5 provinser, som igjen er inndelt i kommuner. Brussel er hovedstadsregionen

10. Språktvister: Selv om den offisielle språkgrensen mellom nederlandsk, fransk og tysk ble etablert i 1963, har det alltid vært en språkstrid mellom fransk- og flamsktalende belgiere. Årsakene til striden er ikke bare språklige, men også sosiale, politiske, økonomiske og historiske.

Fakta: Adolphe Sax, som oppfant saksofonen, kom fra byen Dinant i Belgia.
Kildeangivelse: Dennis Jarvis - Flickr.com | Romanm + Nabokov - Wikipedia.org

Oppfinneren av saksofonen, Adolphe Sax, kom fra byen Dinant i Belgia.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Vest-Europa. Mellom Frankrike og Nederland, med kystlinje mot Nordsjøen.
 • Landegrenser: Frankrike (620 km), Tyskland (167 km), Luxembourg (148 km) og Nederland (450 km).
 • Kystlinje: 66,5 km
 • Klima: Temperert. Milde vintre og kjølige somre. Generelt fuktig og overskyet med mye nedbør.
 • Landskap: Flate kystsletter i nordøst, bølgende åser i den sentrale delen av landet og skogkledd fjellandskap i sørøst (Ardennene).
 • Laveste punkt: 0 m (Nordsjøen)
 • Høyeste punkt: 694 m (Botrange)
 • Naturressurser: Byggematerialer, kvartssand og karbonater
 • Største by: Brussel
 • Hovedstad: Brussel
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 30.530,00 (2021)
 • Landområder (km2): 22.780,52 (2015)
 • Urbane områder (km2): 7.730,88 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 13.656,70 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 45,10 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 22,76 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 0,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 7,40 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 2.121.992,00 (2023)
 • Befolkning i største by: 1,16 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 11.822.592,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 12,30 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 1,20 (2023)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 84,94 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 1,81 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): -0,80 (2023)
 • Etniske grupper: 58% Flamsk, 31% Vallonsk, 11% blandet eller annet
 • Sprog: 60% nederlandsk (flamsk), 40% fransk, mindre enn 1% tysk (alle tre er offisielle språk).
 • Religioner: 75% katolikker, 25% andre (inkl. protestanter)
 • Nettoinnvandring: 6,34 (2022)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,53 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 9,80 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 10,28 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 10,00 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 83,90 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 79,60 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 81,70 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 46,94 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 77,97 (2022)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 11,80 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 24,90 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 23.999,00 (2023)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 21,90 (2021)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 3,60 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 5,53 (2023)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 5.432.007,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 26,62 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 56,71 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 0,20 (2022)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 5,80 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 101,82 (2021)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 98,19 (2023)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 6,70 (2023)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 2,00 (2018)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 387.861.739.033,85 (2023)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 7.709,12 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 94,01 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 5,80 (2019)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 23,40 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 16,08 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,65 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 20,53 (2021)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 47.171,00 (2022)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 117,00 (2015)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 3.612,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 2.584.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 5.850.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 3.612,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 6.970,00 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 5,58 (2019)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 3,10 (2022)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 6,26 (2021)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 382,64 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 137,82 (2023)

Fakta om Belgias økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 74,99 (2019)
 • BNP-vekst (årlig %): 632.216.577.075,11 (2023)
 • BNP per innbygger (US$): 1,37 (2023)
 • BNP, KPP (US$): 53.475,29 (2023)
 • BNI (US$): 832.972.050.437,14 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 646.019.915.336,45 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): -0,01 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 15,46 (2021)
 • Utlånsrente (%): 44,50 (2019)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 116.594.493.620,39 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 137,82 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 174,30 (2023)
 • Vareeksport (US$): 562.439.000.000,00 (2023)
 • Vareimport (US$): 546.765.000.000,00 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 11,91 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 9,60 (2023)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 100,00 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 102,29 (2022)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 25,21 (2023)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 18,44 (2023)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 11,88 (2023)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 75.079.400.923,14 (2023)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 24.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 1,18 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 6.867.022.305,99 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 15,46 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 4,05 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 0,45 (2017)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 35,45 (2022)