Fakta om Colombia

Fakta om Colombia

1. Geografisk unik: Colombia er det eneste landet i Sør-Amerika som har både Stillehavs- og Atlanterhavskyst. I tillegg er det også det eneste søramerikanske landet med forbindelse til Nord-Amerika (via Panama).

2. Øst og vest: Andesfjellene skiller de befolkede, lavtliggende kystområdene i vest fra den nesten ubebodde jungelen i øst. Jungelen dekker 54% av Colombias landareal, men huser bare rundt 3% av befolkningen.

3. Blandet publikum: Colombianerne er en blandingsrase; rundt 20% nedstammer fra europeere, mens bare rundt 1% er indianere (som lever i jungelen i øst). Den største gruppen er "mestits" (58%), en blanding av hvite og indianere. I tillegg finnes det også svarte (4%) og mulatter (14%), samt blandinger av svarte og indianere (3%).

4. Isolasjon: Colombias befolkning bor stort sett i separate klynger, mye på grunn av Andesfjellene som deler landet i ulike områder. Noen bor i lavlandet ved kysten, andre i isolerte fjelldaler, og hovedstaden Bogotá ligger i et øde fjellbasseng på 2640 meter over havet.

5. Mange naturressurser: Colombias rike naturressurser er en viktig faktor i landets økonomi. Colombia står for en stor del av verdens smaragdproduksjon, men også gull, sølv og platina produseres i betydelige mengder. Kullproduksjonen er også den største på det søramerikanske kontinentet. I tillegg er landet verdenskjent for sin kaffeproduksjon. Olje finnes også, men produksjonen saboteres av geriljagrupper, noe som hindrer utvikling og fremgang på dette området.

Fakta: Colombias naturressurser omfatter kaffe, mineraler, metaller, olje, naturgass, tømmer og fisk.
Kildeangivelse: mckaysavage + szeke + cliff1066™ - Flickr.com

Fakta: Colombia er rikt på naturressurser. Øverst: en kaffeplantasje, i midten: en saltgruve og nederst: en smaragd.

 

6. Tidlig historie: De eldste arkeologiske funnene i Colombia stammer fra 20 000 f.Kr. Rundt 10 000 f.Kr. var dagens Colombia bebodd av urfolk som levde i jeger- og sankersamfunn. I det første årtusenet f.Kr. begynte enkelte befolkningsgrupper å utvikle et politisk system (Cacicazgo) der makten var fordelt i en slags pyramidestruktur.

7. Kolonisering: Tidlig på 1500-tallet ankom spanske kolonister Peru. Her begynte også utforskningen og koloniseringen av landet. Urbefolkningen (indianerne) ble kraftig redusert på grunn av den voldsomme koloniseringen, men også på grunn av fremmede sykdommer som vannkopper. På 1600-tallet begynte kolonistene å bringe slaver fra Afrika til Colombia.

8. Uavhengighet: Helt fra begynnelsen av den spanske koloniseringen var det flere opprør for uavhengighet - de var så små at de var ubetydelige, og de større ble alle slått ned. Fra 1810 begynte imidlertid makten å skifte hender, og i 1819 ble Colombia endelig uavhengig av spanjolene under den venezuelanskfødte Simón Bolivar.

9. Borgerkriger: På 1800- og 1900-tallet var det tre borgerkriger i Colombia: Den colombianske borgerkrigen i 1860-1862, Tusendagerskrigen i 1899-1902 og La Violencia i 1948-1958. Til sammen kostet krigene minst 300 000 menneskeliv (henholdsvis 4 000, 100 000 og 150 000 - 300 000).

10. Narkotika: Siden begynnelsen av 1980-tallet har den colombianske regjeringen i samarbeid med USA forsøkt å bekjempe den omfattende narkotikasmuglingen fra landet (blant annet på grunn av den unike forbindelsen til Nord-Amerika via Panama). Narkotikakartellene har imidlertid svart med voldsbølger mot dommere, avisredaktører, folkevalgte osv. Til tross for flere arrestasjoner av mektige ledere i narkotikakartellene, er de fortsatt en uregjerlig maktfaktor i Colombia.

Fakta: Colombias landskap består av hav, fjell, elver og regnskog.
Kildeangivelse: Pedro Szekely + Edgar Jiménez - Wikipedia.org

I Colombia har du tilgang til Stillehavet, Atlanterhavet og Andesfjellene, samt elvene og regnskogen i Amazonas.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Den nordlige delen av Sør-Amerika. Peru har to kystlinjer: en mot Det karibiske hav (mellom Panama og Venezuela) og en mot Nord-Atlanteren (mellom Ecuador og Panama).
 • Landegrenser: 6 309 km
 • Kystlinje: 3.208 km (1.760 km mot Det karibiske hav og 1.448 km mot Nord-Atlanteren)
 • Klima: Tropisk langs kysten og på slettene i øst, kjøligere i høylandet.
 • Landskap: Flate lavtliggende kystområder i vest og nord, høyland i sentrum og lavlandssletter i øst. Andesfjellene går også gjennom de sentrale, vestlige og nordlige delene av landet.
 • Laveste punkt: 0 m (Stillehavet)
 • Høyeste punkt: 5775 m (Pico Cristobal Colon)
 • Naturressurser: petroleum, naturgass, kull, salt, jernmalm, nikkel, gull, kobber, smaragder og vannkraft.
 • Største by: Bogotá
 • Hovedstad: Bogotá
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 1.140.619,05 (2021)
 • Landområder (km2): 1.127.197,64 (2015)
 • Urbane områder (km2): 5.114,56 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 427.180,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 38,50 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 53,13 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 268,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 1,55 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 2,36 (2021)
 • Befolkning i største by: 46,43 (2021)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 11.507.960,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 0,41 (2023)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 23,24 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 9,59 (2023)
 • Etniske grupper: 58% mestits (en blanding av indianere og hvite), 20% hvite, 14% mulatter, 4% svarte, 3% blandede svarte-indianere og 1% indianere.
 • Sprog: Spansk (det offisielle språket)
 • Religioner: 90% romersk-katolikker og 10% andre
 • Nettoinnvandring: 10,60 (2022)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,69 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 13,92 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 82,35 (2023)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 7,41 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 77,14 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 70,32 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 73,66 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 155,79 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 15,40 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 101,51 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 195,55 (2022)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 6,10 (2019)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 43,50 (2022)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 1,00 (2022)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 4,92 (2019)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 26.003.385,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 51,77 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 68,81 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 52.085.168,00 (2023)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 17,65 (2023)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 8,50 (2020)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 52,90 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 17,40 (2015)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 286.294,07 (2022)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 763.240.493.927,59 (2023)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 1.320,35 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 72,80 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 58,00 (2018)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 19,37 (2023)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 0,78 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 2,88 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 2,26 (2022)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): -175.051,00 (2023)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 63,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): -1,30 (2023)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 1.396.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 1.275.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): -1,30 (2023)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 104,83 (2022)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 1,71 (2018)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 1,80 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 81.834,00 (2022)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 1,45 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 184,12 (2023)

Fakta Colombias økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 13,21 (2023)
 • BNP-vekst (årlig %): 70,06 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 363.540.156.234,87 (2023)
 • BNP, KPP (US$): 0,61 (2023)
 • BNI (US$): 6.979,73 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 1.122.331.896.369,35 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): 361.333.752.471,10 (2023)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 19,01 (2021)
 • Utlånsrente (%): 11,74 (2023)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 24,55 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 184,12 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 36,31 (2022)
 • Vareeksport (US$): 10,89 (2023)
 • Vareimport (US$): 39.595.623.040,56 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 15,72 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 14,43 (2023)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 110,64 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 23,60 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 2,29 (2023)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 10,79 (2023)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 21,03 (2023)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 110,33 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 428.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 49.545.000.000,00 (2023)
 • Militære utgifter (US$): 62.797.000.000,00 (2023)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 19,01 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 89.243.277.757,69 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 3,08 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 9.937.702.304,66 (2022)