Fakta om Peru

Machu Picchu i Peru

1. Mais: I Peru dyrkes det mer enn 55 maissorter, noe som er det høyeste antallet sorter i verden. I Peru kan du derfor få mais i nesten alle tenkelige farger - inkludert gul, rosa, lilla, rød, brun, hvit og svart!

2. Poteter: Poteten har sin opprinnelse i Peru, og i dag finnes det over 3000 varianter i landet. Et gammelt ordtak blant stolte peruanere er "Soy mas Peruano que la papa", som betyr: "Jeg er mer peruansk enn en potet".

3. Grillet marsvin: Marsvin er en tradisjonell rett i Peru som serveres sprøstekt med hele dyret - hode, hale og ben. På peruansk kalles marsvin "cuy" fordi de lager lyden "cuy, cuy". Marsvinene grilles og serveres vanligvis med kokte poteter og eventuelt annet tilbehør som paprika eller bønner.

4. Naturressurser: Peru er verdens sjette største kaffeprodusent og verdens sjette største produsent av gull. I tillegg er Peru en av verdens ledende produsenter av sølv, kobber, bly og sink. Peru har også en av verdens eldste petroleumsindustrier og produserer noe av verdens beste bomull (Pima og Tanguis).

5. Nasjonal drikke : Perus nasjonaldrikk heter "Pisco sour" og lages av Pisco brandy, sitroner, sukker, vann, egg, is og toppes med bitter.

Fakta: Marsvin er en tradisjonell matrett i Peru.
Kildeangivelse: Nestor's Blurrylife + morrissey - Flickr.com

Fakta: I Peru er grillet marsvin en tradisjonell rett som vanligvis spises med kokte poteter.

 

6. Cerro Blanco: Verdens høyeste sanddyne heter Cerro Blanco og ligger i Sechura-ørkenen i Peru. Fra topp til bunn måler den 1176 meter!

7. Det inkarnerte riket: Inkariket oppstod på 1300-tallet og hadde sitt hovedsete i byen Cusco, som ligger sør i Peru. Spanjolene ankom Cusco i 1533 og gjorde byen til en del av imperiet sitt. I 1535 grunnla spanjolene den nåværende hovedstaden Lima.

8. Lima: Over 25% av Perus befolkning bor i dag i Lima. Befolkningen er hovedsakelig peruanere som nedstammer fra europeere eller såkalte "mestits" (dvs. en blanding av de opprinnelige indianerne og de europeiske outsiderne).

9. Iquitos: Høylandet i og rundt Andesfjellene utgjør 2/3 av landets areal og er nesten utelukkende bebodd av indianere som snakker quechua (det samme språket som inkaene snakket). Øst for Andesfjellene ligger en tynt befolket jungel der den største byen heter Iquitos. Byen kan praktisk talt bare nås med havgående båter, som må tilbakelegge rundt 3700 km langs Amazonas' elver for å komme dit.

10. Peru i dag: Perus nyere historie har vært preget av vekslende perioder med demokrati og diktatur. Fattigdommen blant urbefolkningen ga opphav til geriljabevegelsen Sendero Luminoso (Den lysende sti), som ble nesten fullstendig knust. Dette har selvsagt ikke løst problemene med fattigdom og narkotikaproduksjon.

Fakta: Peru har en lang tradisjon for maisproduksjon.
Kildeangivelse: Jenny Mealing - Flickr.com

Fakta: I Peru finnes det mer enn 55 maissorter.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Den vestlige delen av Sør-Amerika. Kystlinjen ligger mot Stillehavet
 • Landegrenser: Bolivia (1075 km), Brasil (2995 km), Chile (171 km), Colombia (1800 km) og Ecuador (1420 km).
 • Kystlinje: 2 414 km
 • Klima: Fra tropisk i øst til tørt ørkenklima i vest. I Andesfjellene er klimaet temperert til kaldt.
 • Landskap: Kystsletter i vest, høye og forrevne fjell i midten (Andesfjellene) og en lavlandsjungel i øst (Amazonas).
 • Laveste punkt: 0 m (Stillehavet)
 • Høyeste punkt: 6 768 m (Nevado Huascaran)
 • Naturressurser: Kobber, sølv, gull, petroleum, tømmer, fisk, jernmalm, kull, fosfater, pottaske, vannkraft og naturgass.
 • Største by: Lima
 • Hovedstad: Lima
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 1.285.220,00 (2021)
 • Landområder (km2): 1.281.204,39 (2015)
 • Urbane områder (km2): 3.457,87 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 255.156,89 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 19,93 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 56,37 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 328,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 1,40 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 1,65 (2021)
 • Befolkning i største by: 26,34 (2021)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 11.204.382,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 0,99 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 1,25 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 48,10 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 0,01 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 107,36 (2023)
 • Etniske grupper: 45% indianere (med opprinnelse i Peru), 37% mestiser (en blanding av indianere og hvite), 15% hvite, 3% annet
 • Sprog: De offisielle språkene er spansk (84,1%), quechua (13%) og aymara (1,7%). Andre språk er ashaninka (0,3%), andre urfolksspråk (0,7%) og andre språk (0,2%).
 • Religioner: 81,3% katolikker, 12,5% evangelikale, 3,3% andre og 2,9% uspesifisert (eller ingen).
 • Nettoinnvandring: 11,70 (2022)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 2,16 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 17,38 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 7,45 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 7,51 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 75,50 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 71,33 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 73,39 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 122,03 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 13,60 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 124,40 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 187,20 (2022)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 4,20 (2019)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 30,70 (2022)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 2,10 (2022)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 8,10 (2020)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 18.529.435,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 66,58 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 75,00 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 34.049.588,00 (2022)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 1.639,00 (1998)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 22,78 (2022)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 78,71 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 4,90 (2023)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 866.129,93 (2022)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 310.199.922.716,69 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 1.334,19 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 74,67 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 53,00 (2018)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 13,20 (2012)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 8,90 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,35 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 3,80 (2020)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): -61.442,00 (2023)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 186,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 127,00 (1998)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 1.119.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 791.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 127,00 (1998)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 21,29 (2022)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 1,59 (2017)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 1,40 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 83.351,00 (2020)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 2,61 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 150,12 (2022)

Fakta Perus økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 4,82 (2022)
 • BNP-vekst (årlig %): 68,70 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 242.631.573.320,79 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 2,68 (2022)
 • BNI (US$): 7.125,83 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 550.442.116.610,78 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 225.887.904.638,66 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 16,94 (2021)
 • Utlånsrente (%): 8,33 (2022)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 34,02 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 150,12 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 24,36 (2022)
 • Vareeksport (US$): 11,71 (2022)
 • Vareimport (US$): 28.408.828.683,70 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 22,73 (2022)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 11,91 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 128,07 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 11,00 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 4,03 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 17,86 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 12,60 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 123,10 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 158.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 61.309.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 60.958.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 16,94 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 82.554.121.956,70 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 1,15 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 2.845.428.884,23 (2022)