Fakta om Færøyene

Fakta om Færøyene

1. Skattegjeld: Frem til 1992 kunne du ikke kjøpe øl hvis du skyldte skattevesenet penger.

2. Nekrologer: Dødsannonsene leses opp to ganger om dagen på radio i forbindelse med nyhetssendingen: kl. 12.00 og kl. 18.00.

3. Fårekjøtt: Selv om det er 70 000 sauer på Færøyene - og bare 49 706 mennesker - dekker færøyingene bare rundt 40% av sitt totale lammekjøttforbruk; resten importeres fra New Zealand. Det er generelt vanskelig å finne lammekjøtt i færøyske supermarkeder.

4. Geografiske fakta: Færøyene er 113 km lange, 75 km brede og består av 18 øyer. Det er ca. 1400 km2 og 1117 km kystlinje, og uansett hvor du befinner deg på Færøyene, er du aldri mer enn 5 km fra havet. Landets gjennomsnittlige høyde over havet er rundt 300 meter, og det høyeste fjellet (Slættaratindur) er 882 meter høyt.

5. Vær og klima: Med tanke på Færøyenes nordlige beliggenhet er været generelt veldig mildt, men også veldig skiftende. Havet fryser aldri, ettersom Færøyene ligger midt i den varme Golfstrømmen. Somrene er kjølige (gjennomsnittstemperatur på 12 grader), mens vintrene er milde (gjennomsnittstemperatur på 3,5 grader) med begrenset snøfall.

Fakta: Tinganes er navnet på den gamle byen i hovedstaden Tórshavn på Færøyene.
Attribusjon: Erik Christensen - Wikipedia.org

Fakta: Tinganes er den gamle bydelen i Færøyenes hovedstad Tórshavn. Navnet "Tinganes" kommer fra Lagtinget, som ble etablert på dette neset i vikingtiden (900) og fortsatt ligger her i dag.

 

6. Dager og netter: Ved midtsommer er den lengste dagen 19,5 timer lang. De lange dagene og lyse nettene gir Færøyene en helt spesiell atmosfære.

7. Styring: Færøyene er formelt en del av kongeriket Danmark, men har gradvis fått selvstyre siden 1948 og er også representert i Folketinget. Landets høyeste myndighet er Lagtinget, som ble dannet i år 900 e.Kr. (under navnet Altinget), noe som gjør det til et av verdens eldste parlamenter. Færøyene er ikke medlem av EU, og handelen på øyene reguleres av handelsavtaler. Færøyene har også sitt eget flagg, kalt Merkið ("Merket").

8. Nasjonaldagen: Færøyenes nasjonaldag heter Ólavsøka ("Olavsfest") og feires 28. og 29. juli til minne om den norske kongen Olav den helliges død 29. juli 1030. Nasjonaldagen uttrykker også færingenes spesielle forening av politikk og kristendom, som er dypt forankret i deres kultur og samfunn. Kong Olav er også Færøyenes skytshelgen.

9. Helligdager: I utgangspunktet er de færøyske helligdagene de samme som de danske, men de har tre helligdager til: Flaggdagen 25. april, Ólavsøkuaftan 28. juli og Ólavsøkudagur 29. juli.

10. Språk: Det er to offisielle språk på Færøyene: færøysk og dansk. Tidligere var dansk det eneste offisielle språket, men i dag snakker færøyingene bare færøysk til daglig. På skolene undervises det i dansk fra 1. klasse, og eksamen i dansk er den samme som i Danmark. Færøysk stammer fra gammelnorsk og er nært beslektet med alle de andre nordiske språkene, men ligner mest på islandsk. De fleste færinger forstår alle de nordiske språkene og engelsk.

Fakta: Færøyene har en vakker og helt spesiell natur og et relativt mildt klima.
Kildeangivelse: DavideGorla + Peter Leth - Flickr.com

Fakta: Færøyene er kjent for sin barske natur og sitt milde klima.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Nord-Europa. En øygruppe mellom Norskehavet og Nord-Atlanteren. Omtrent halvveis mellom Norge og Island.
 • Landegrenser: 0 km
 • Kystlinje: 1 117 km
 • Klima: Milde vintre, kjølige somre. For det meste overskyet, tåkete og vindfullt.
 • Landskap: Ujevn og steinete med noen lavpunkter, men ellers steinete langs det meste av kysten.
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Høyeste punkt: 882 m (Slættaratindur)
 • Naturressurser: Fisk, hval og vannkraft. Muligens olje og naturgass
 • Største by: Tórshavn
 • Hovedstad: Tórshavn
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 0,00 (2015)
 • Landområder (km2): 12.960,00 (2021)
 • Urbane områder (km2): n/a
 • Jordbruksareal (km2): 960,70 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 70,12 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 0,00 (2018)
 • Plantearter (høyere), truet: 1.385,84 (2015)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 0,06 (2021)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): n/a
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvekst (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 0,82 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): n/a
 • Etniske grupper: 91,7% færinger, 5,8% dansker, 0,4% islendinger, 0,2% nordmenn og 0,2% polakker.
 • Sprog: Færøysk og dansk
 • Religioner: 85% er evangelisk-lutherske kristne og 10% tilhører Brødremenigheten. De resterende 10% tilhører en av følgende: Den katolske kirke, Frelsesarmeen, Pinsebevegelsen, Jehovas vitner, Syvendedagsadventistkirken eller Bahá'í.
 • Nettoinnvandring: n/a

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 106,62 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 9,10 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): n/a
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 2,05 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): n/a
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): n/a
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): n/a
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): n/a
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): n/a
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): n/a

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 4,00 (2018)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 111,96 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Arbeidsstyrke, totalt: n/a
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 53.270,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): n/a
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): -0,03 (2023)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): n/a
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): n/a
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): n/a
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): n/a

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 81,30 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 88,05 (2009)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 0,00 (2023)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): n/a
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): n/a
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 17,07 (2009)
 • Nye selskaper (antall registreringer): n/a
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): n/a
 • Børsnoterte selskaper, totalt: n/a
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 4,03 (2013)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 38,61 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 0,34 (2023)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 4,03 (2013)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 42,99 (2023)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 83,30 (2022)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): n/a
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): n/a
 • Leger (per 1 000 innbyggere): n/a
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 57,01 (2023)

Fakta Færøyenes økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 4.064.913.347,93 (2022)
 • BNP-vekst (årlig %): 3.656.817.999,39 (2022)
 • BNP per innbygger (US$): 28,78 (2011)
 • BNP, KPP (US$): 18,08 (2022)
 • BNI (US$): 642.778.730,59 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 107,10 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 6,93 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 5,40 (2022)
 • Utlånsrente (%): n/a
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 1.096.198.681,40 (2017)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 3.555.929.833,05 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 1.481.311.149,68 (2021)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 97,58 (2017)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 85,40 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 246.405.108,31 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 1.305.756.809,93 (2017)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): n/a
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): n/a

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 11,80 (2022)
 • Militære utgifter (% av BNP): n/a
 • Militære utgifter (US$): n/a

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 5,40 (2022)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 124,91 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): n/a
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): n/a