Fakta om Tanzania

Fakta om Tanzania

1. Ville dyr: Tanzania har den høyeste konsentrasjonen av dyreliv per km2 i verden. Det anslås at det finnes rundt 4 millioner ville dyr i Tanzania.

2. Palmetyven: På den tanzanianske øya Zanzibar lever palmetyven (Birgus latro), en stor eremittkreps som lever av kokosnøtter. Krabben skjærer kokosnøttene av trærne og spiser dem etter at de har gått i forråtnelse i hulen sin. Palmetyven kan bli opptil 1 meter lang og veie opptil 4,1 kg - noe som gjør den til verdens største landlevende leddyr.

3. Kilimanjaro: Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro, ligger i Tanzania nær grensen til Kenya. Med sine 5895 meter er Kilimanjaro også verdens høyeste frittstående fjell.

4. Nasjonalsang: Tanzania har samme nasjonalsang som Sør-Afrika. Sangen heter "Mungu Ibariki Afrika" (Gud velsigne Afrika) og ble komponert av Enock Sontonga i 1897.

5. Dygong: Dygonger (Dugong dugon) tilhører ordenen manater og er store sjøpattedyr som lever i det varme kystvannet fra det vestlige Stillehavet til østkysten av Afrika. Dugonger kan bli drøyt 4 meter lange og veie opp til rundt 1 tonn. Grunnen til at de også kalles "manater", er at de hovedsakelig lever av sjøgress. Dugonger har lenge levd utenfor kysten av Tanzania, men er nå ekstremt utrydningstruet både her og andre steder.

Fakta: Dygong er en stor sjøku som lever utenfor kysten av Tanzania.
Kildeangivelse: Julien Willem - Wikipedia.org | Christian Haugen - Flickr.com

Fakta: Dygong er et stort sjøpattedyr som lever utenfor kysten av Tanzania og som i dag er utrydningstruet. Dygonger tilhører sjøku-familien og lever hovedsakelig av sjøgress.

 

6. Vær og klima: Klimaet i Tanzania er tropisk langs kysten, på Zanzibar og i Selous viltreservat. I høylandet og de andre reservatene er klimaet temperert. Været er vanligvis som følger: Varmt og tørt fra midten av desember til mars. Vått og fuktig fra slutten av mars til slutten av mai. Varmt og tørt fra juni til slutten av oktober. Varmt og vått fra november til midten av desember.

7. Språk: Det snakkes over 120 språk i Tanzania. De fleste av disse er bantuspråk, som det finnes mellom 250 og 535 av - antallet avhenger av hvordan man definerer språk og dialekter. Kiswahili (det samme som swahili) og engelsk er de to offisielle språkene. Engelsk er imidlertid standardspråket i næringsliv, administrasjon og høyere utdanning. I tillegg snakkes det også arabisk (særlig på Zanzibar) og mange lokale språk.

8. Kiswahili: Kiswahili er morsmålet til bantufolket som bor på Zanzibar eller i kystområdet nær øya. Selv om kiswahili er et bantuspråk i struktur og opprinnelse, er mange arabiske og engelske ord blandet inn i språket. Kiswahili har også blitt lingua franca i Sentral- og Øst-Afrika. Mange tanzanianere har et av de mange lokale språkene som morsmål.

9. Verdens dyreste løvtre: Afrikansk svartved (Dalbergia melanoxylon) - også kjent som Grenadilla eller Mpingo - er verdens dyreste løvtre og finnes i flere afrikanske land, men særlig i Tanzania. Afrikansk blackwood brukes hovedsakelig til klarinetter, men fordi treet nå er truet, kjemper flere organisasjoner for å bevare det, noe som gjør det vanskeligere for klarinettprodusenter å få tilgang til treet. Tidligere ble afrikansk svarttre betraktet som det samme som ibenholt

10. Historie: Tanzania var opprinnelig en del av Tysk Øst-Afrika, men ble britisk mandat umiddelbart etter 1. verdenskrig. Tanzania ble selvstendig fra Storbritannia i 1961 og fikk sin første president, Julius Nyerere, i 1962. Fra slutten av 1970-tallet begynte Tanzanias økonomi å svekkes betydelig. På midten av 1980-tallet begynte landet å låne penger fra Det internasjonale pengefondet og gjennomgikk en rekke reformer som har forbedret økonomien betydelig.

Palmetyven er en stor eremittkreps som lever på den tanzanianske øya Zanzibar.
Kildeangivelse: TKnoxB + USFWS Headquarters - Flickr com | Brocken Inaglory - Wikipedia TKnoxB + USFWS hovedkontor - Flickr.com | Brocken Inaglory - Wikipedia.org

Palmetyven er en enorm eremittkreps som lever på øya Zanzibar utenfor kysten av Tanzania. Palmetyven klatrer opp i trærne for å kutte kokosnøtter med klørne, mens krepsen lever av kokosnøtter. Når en kokosnøtt har falt ned på bakken, trekker krepsen nøtten ned i hulen sin. Det fuktige miljøet i hulen gjør at kokosnøtten råtner raskt, noe som er nødvendig for at palmetyven skal kunne spise den.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Øst-Afrika. Mellom Kenya og Mosambik med kystlinje mot Det indiske hav.
 • Landegrenser: Burundi (451 km), Den Demokratiske Republikk Kongo (459 km), Kenya (769 km), Malawi (475 km), Mosambik (756 km), Rwanda (217 km), Uganda (396 km), Zambia (338 km).
 • Kystlinje: 1 424 km
 • Klima: Varierer fra tropisk langs kysten til temperert i høylandet.
 • Landskap: Kystsletter, sentralplatået, høylandet i nord og sør.
 • Laveste punkt: 0 m (Det indiske hav)
 • Høyeste punkt: 5895 m (Kilimanjaro)
 • Naturressurser: Vannkraft, tinn, fosfater, jernmalm, kull, diamanter, edelstener, gull, naturgass og nikkel.
 • Største by: Dar es Salaam
 • Hovedstad: Dodoma
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 947.300,00 (2021)
 • Landområder (km2): 880.726,40 (2015)
 • Urbane områder (km2): 5.282,87 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 395.212,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 44,62 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 51,11 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 644,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 0,23 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 0,05 (2018)
 • Befolkning i største by: 71,79 (2021)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 7.775.865,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 2,92 (2023)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 37,41 (2023)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 4,88 (2023)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 62,59 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 1,76 (2023)
 • Etniske grupper: På fastlandet: 99% afrikanere (hvorav 95% er bantuer, som består av mer enn 130 stammer), 1% andre (asiater, europeere og arabere). På Zanzibar: arabere og afrikanere og blandinger av de to.
 • Sprog: Kiswahili/Swahili (offisielt språk), Kiunguja (navnet på swahili på Zanzibar), engelsk (offisielt språk og hovedspråk i handel, administrasjon og høyere utdanning), arabisk (utbredt på Zanzibar). I tillegg finnes det mange lokale språk
 • Religioner: På fastlandet: 30% kristne, 35% muslimer og 35% innfødte trosretninger. På Zanzibar: mer enn 99% muslimer.
 • Nettoinnvandring: 30,00 (2022)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 4,66 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 35,81 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 26,40 (2017)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 5,96 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 68,93 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 64,72 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 66,78 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 91,90 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 31,10 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 185,27 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 245,88 (2022)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 6,60 (2019)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 14,42 (2022)
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 33,10 (2018)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 2,90 (2018)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 2,78 (2020)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 31.219.073,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 35,38 (2020)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 21,67 (2020)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 67.438.106,00 (2023)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 58,70 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 95,50 (2022)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 3,86 (2020)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 14,35 (2020)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 491.027,56 (2022)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 154.592.455.696,91 (2023)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 101,94 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 31,63 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 41,00 (2018)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 8,70 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 10,36 (2019)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 1,66 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 0,17 (2018)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): -39.997,00 (2023)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 22,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 2.701,00 (2017)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 1.527.000,00 (2019)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 148.000,00 (1996)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 2.701,00 (2017)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 475,00 (2006)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 0,70 (2010)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 2,00 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 5.276,00 (2018)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 0,55 (2018)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 217,43 (2023)

Fakta om Tanzanias økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 6,68 (2020)
 • BNP-vekst (årlig %): 54,46 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 79.158.286.333,52 (2023)
 • BNP, KPP (US$): 5,19 (2023)
 • BNI (US$): 1.211,06 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 259.661.122.261,08 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): 77.758.368.213,61 (2023)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 5,14 (2021)
 • Utlånsrente (%): 3,80 (2023)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 27,75 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 217,43 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 40,64 (2022)
 • Vareeksport (US$): 8,38 (2023)
 • Vareimport (US$): 6.637.420.442,81 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 33,15 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 8,82 (2023)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 109,90 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 17,50 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 4,55 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 35,90 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 16,68 (2020)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 145,47 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 28.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 7.292.000.000,00 (2023)
 • Militære utgifter (US$): 13.817.000.000,00 (2023)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 5,14 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 21.965.217.290,92 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 1,09 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 832.234.478,72 (2022)