Fakta om Grønland

Fakta om Grønland
 1. Øya: Grønland er faktisk verdens største øy. Landarealet er på over 2,6 kvadratkilometer. Mange vil kanskje innvende at Australia er verdens største øy, men mange betrakter Australia som et kontinent og sjelden som en egen øy. Australias areal er imidlertid betydelig større, over 7,6 kvadratkilometer.
 2. Størrelse: Vi har snakket om hvor stort landet er, men hva betyr det egentlig? Grønlands størrelse tilsvarer faktisk det samme som å legge sammen arealet av Frankrike, Tyskland, England, Spania, Italia, Østerrike, Sveits og Belgia med Grønlands areal.
 3. Ørken: Faktisk er det så lite nedbør på Grønland at enkelte områder i landet omtales som ørken. Dette gjelder spesielt i de nordlige delene av landet, der det er mer vanlig å kalle det arktisk ørken.
 4. Navn: For å være ærlig er Grønland mer hvitt enn grønt, så hvorfor fikk det navnet sitt? Det var faktisk vikingen Erik den Røde som forsøkte å lokke folk hit ved å gi det et mer tiltalende navn. Studier har imidlertid vist at landet faktisk var ganske grønt for millioner av år siden.
 5. Uavhengighet: De fleste vet at Grønland er en del av kongeriket Danmark, og det går faktisk helt tilbake til 1721, da vi hadde kolonier der oppe. I 1953 ble Grønland en del av Danmark, men i 1979 fikk landet hjemmestyre, og siden da har selvstyret bare økt.
 6. Besøk: Grønland er et stort land som tar mye plass på verdenskartet, og det ligger dessuten ganske nær både Canada og USA. Den eneste måten å fly kommersielt til landet på er imidlertid å fly fra Danmark eller Island.
 7. Veier: Det er en skrikende mangel på veier på Grønland. Mange vil til og med hevde at det ikke finnes veier på Grønland i det hele tatt. Det finnes noen provisoriske veier i selve byene, men mellom de ulike byene er det ingen. Man reiser med båt, hundeslede, ferge, helikopter osv. for å komme seg fra et sted til et annet.
 8. Mennesker: Selv om Grønland er verdens største øy, bor det ikke mange mennesker der. Faktisk bor det bare rundt 57 000 mennesker på øya. Av disse bor i underkant av 18 000 i Nuuk (Godrhåb). Til sammenligning bor det over 60 000 mennesker i Køge kommune på Sjælland.
 9. Befolkning: Grønlendere ser noe annerledes ut enn oss dansker, så hvor kom den opprinnelige befolkningen fra? Forskning har vist at de opprinnelige grønlenderne antas å ha kommet fra Øst-Sibir via Canada og havnet på Grønland.
 10. Sol: På grunn av Grønlands beliggenhet så langt nord går solen aldri ned over horisonten fra 25. mai til 25. juli. Omtrent midt i denne perioden, den 21. juni, finner vi også Grønlands nasjonaldag.

 

Fakta: Arktisk ørken på Grønland
Navngivelse: GRID-Arendal - flickr.com

Fakta: Noen områder på Grønland har så lite nedbør at de kan karakteriseres som arktiske ørkener.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Nordlige Nord-Amerika; øy mellom Polhavet og Nord-Atlanteren, nordøst for Canada.
 • Landegrenser: 0 km
 • Kystlinje: 44 087 km
 • Klima: Arktisk til subarktisk; kjølige somre, kalde vintre.
 • Landskap: Flat til gradvis skrånende innlandsis dekker alt unntatt en smal, fjellrik, karrig og steinete kyst.
 • Laveste punkt: Atlanterhavet: 0 m
 • Høyeste punkt: Gunnbjørns fjeld: 3,694 m
 • Naturressurser: Kull, jernmalm, bly, sink, molybden, diamanter, gull, platina, niob, tantalitt, uran, fisk, sel, hval, vannkraft, mulig olje og gass.
 • Største by: Nuuk
 • Hovedstad: Nuuk
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 2,58 (2015)
 • Landområder (km2): 410.450,00 (2021)
 • Urbane områder (km2): n/a
 • Jordbruksareal (km2): 2.431,10 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 0,59 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 1,00 (2018)
 • Plantearter (høyere), truet: 315.961,35 (2015)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 0,00 (2021)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): n/a
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvekst (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 0,60 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): n/a
 • Etniske grupper: 89,7% grønlendere, 7,8% dansker, 1,1% andre skandinaver og 1,4% andre.
 • Sprog: Grønlandsk (vestgrønlandsk eller kalaallisut er det offisielle språket), dansk, engelsk, engelsk.
 • Religioner: Evangelisk-luthersk, tradisjonell inuittisk religion
 • Nettoinnvandring: n/a

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1.328.640.325,54 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 9,30 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): n/a
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 1,84 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 56.865,00 (2023)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): n/a
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): n/a
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): n/a
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): n/a
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): n/a
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): n/a

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 9,00 (2018)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 118,42 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Arbeidsstyrke, totalt: 0,36 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 1,14 (1980)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 0,14 (2021)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): -1,39 (2023)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): n/a
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): n/a
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): n/a
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): n/a

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 69,76 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 92,34 (2018)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 122,90 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): n/a
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): n/a
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 19,84 (2018)
 • Nye selskaper (antall registreringer): n/a
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): n/a
 • Børsnoterte selskaper, totalt: n/a
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 9,10 (2015)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 194,04 (2022)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: -100,00 (2023)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 9,10 (2015)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 87,94 (2023)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 71,54 (2022)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): n/a
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): n/a
 • Leger (per 1 000 innbyggere): n/a
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 12,06 (2023)

Fakta Grønlands økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 3.857.302.225,39 (2021)
 • BNP-vekst (årlig %): 2.042.179.704,58 (2007)
 • BNP per innbygger (US$): 13,68 (2007)
 • BNP, KPP (US$): 16,06 (2021)
 • BNI (US$): 519.713.897,30 (2021)
 • BNI-vekst (årlig %): 2,91 (2021)
 • Bruttosparing (% av BNP): 94.049.526,39 (2021)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 1,29 (2021)
 • Utlånsrente (%): n/a
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 85,15 (2021)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 3.235.809.504,30 (2021)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 14,35 (1970)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 69,48 (2017)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 73,41 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 908.000.000,00 (2023)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 905.000.000,00 (2023)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): n/a
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): n/a

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 13,20 (2022)
 • Militære utgifter (% av BNP): n/a
 • Militære utgifter (US$): n/a

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 1,29 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): n/a
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): n/a
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): n/a