Fakta om Guyana

Guyanas flagg

1. Navn og elver: Navnet "Guyana" kommer fra det indianske ordet "Guiana", som betyr "landet med mange elver". De fire lengste elvene i Guyana er Essequibo, Courantyne, Berbice og Demerara (Essequibo er den lengste).

2. Nederlandsk: På 1600-tallet ble Guyana en nederlandsk koloni, der nederlenderne bygde dieselsystemer for å håndtere elvene og etablere jordbruk.

3. Britisk: I 1815 tok britene makten i Guyana, noe som resulterte i at landet fikk navnet Britisk Guyana. Det var først i 1966 at Guyana ble selvstendig fra britene.

4. Befolkningssammensetning: Guyanas befolkning består først og fremst av indere (hindustani/østindere) og afrikanere (henholdsvis 43,5% og 30,2%), alle etterkommere av slaver som ble brakt til landet av nederlendere og briter i fortiden. I tillegg kommer personer av blandet herkomst (16,7%) og innfødte indere (9,1%).

5. Kystområdet: Rundt 90% av Guyanas befolkning bor på en smal del av landets kystområde, som utgjør rundt 10% av landets totale areal.

Fakta: Cricket er Guyanas nasjonalsport.
Kildeangivelse: John+Elaine Chesterton - Flickr.com

Fakta: I Guyana er cricket den mest populære sporten på grunn av den store indiske befolkningen og landets historie som britisk koloni.

 

6. Motto: Guyanas nasjonale motto er: "One People, One Nation, One Destiny", som betyr "Ett folk, én nasjon, én skjebne".

7. Regnskog: Rundt 70% av Guyanas areal er dekket av regnskog.

8. Flagg: Guyanas flagg kalles også "The Golden Arrow Head", som betyr "den gylne spydspissen". Flagget har vært i bruk siden 1966, da Guyana ble selvstendig fra britene.

9. Jim Jones: 18. november 1978 begikk den amerikanske religiøse sektlederen Jim Jones masseselvmord sammen med sine 909 tilhengere i Jonestown i Guyana. Denne tragedien gjorde landet verdensberømt.

10. Sport: Den største idretten i Guyana er cricket, og i internasjonale cricketkonkurranser er landet en del av "West Indies cricket team", som tidligere var det sterkeste laget i verden.

Fakta: Guyana er hjemsted for en rekke elver.
Kildeangivelse: John+Elaine Chesterton + madmack66 + sorenriise - Flickr.com

Det er mange elver i Guyana, og det er derfor landet kalles "Landet med de mange vann". Bildet i midten viser Kaieteur Falls.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Den nordlige delen av Sør-Amerika. Mellom Surinam og Venezuela med kystlinje mot Nord-Atlanteren.
 • Landegrenser: Brasil (1 606 km), Surinam (600 km) og Venezuela (743 km).
 • Kystlinje: 459 km
 • Klima: Tropisk; varmt og fuktig - men regulert av nordøstlige passatvinder. Det er to regntider (mai - august og november - januar).
 • Landskap: Hovedsakelig kupert høyland. Også lavtliggende kystsletter og savanne sør i landet.
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Høyeste punkt: 2835 m (Roraima-fjellet)
 • Naturressurser: Bauksitt, gull, diamanter, rått trevirke, reker og fisk.
 • Største by: Georgetown
 • Hovedstad: Georgetown
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 214.970,00 (2021)
 • Landområder (km2): 209.904,14 (2015)
 • Urbane områder (km2): 165,73 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 10.430,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 5,30 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 93,50 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 30,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 3,47 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 808.726,00 (2022)
 • Befolkning i største by: 1,40 (2021)
 • Befolkningsvekst (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 46,39 (2019)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 13,53 (2019)
 • Etniske grupper: 43,5% indiske (hindustani), 30,2% afrikanske, 16,7% blandede raser, 9,1% indiske og 0,5% andre.
 • Sprog: Engelsk, indiske dialekter, kreolsprog, caribisk hindustani (en dialekt af hindi) og urdu
 • Religioner: Engelsk, indianske dialekter, kreolsk, karibisk hindustani (en hindidialekt) og urdu.
 • Nettoinnvandring: 819,00 (2020)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 3,25 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 20,30 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 27,02 (2022)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 9,99 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 65,67 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 93.659,16 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 90,03 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 339,63 (2021)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 17,40 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 63,00 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 23,20 (2021)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 1,60 (2020)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 1,10 (1998)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 84,79 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 5,35 (2019)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 62,48 (2021)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 295.000,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 69,10 (2021)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 72,98 (2022)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 12,10 (2020)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 65,59 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 18,00 (2009)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 106,39 (2021)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 1,71 (2016)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 5,65 (2022)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 86.400,00 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 209,03 (2021)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 27,40 (2019)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 0,98 (2022)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 2,40 (2021)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 1,41 (2020)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 3,48 (2020)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 11,00 (2018)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 0,34 (2022)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 50,50 (2019)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 64,67 (2019)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 0,34 (2022)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 90,47 (2020)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 34,40 (1998)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): -3.900,00 (2023)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 4,09 (2021)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 0,52 (2022)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 130,79 (2022)

Fakta Guyanas økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 0,78 (2022)
 • BNP-vekst (årlig %): 55,49 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 14.718.388.489,21 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 63,37 (2022)
 • BNI (US$): 18.199,47 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 34.039.196.758,22 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 13.376.488.489,21 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 13,09 (2020)
 • Utlånsrente (%): 9,20 (2019)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 9.982.105.515,59 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 130,79 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 194,35 (2005)
 • Vareeksport (US$): 274.796.163,07 (2022)
 • Vareimport (US$): 11.299.000.000,00 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 12,89 (2022)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 111,69 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 3.151.933.993,17 (2005)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 8,42 (2022)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 17,48 (2005)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 67,82 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 153,54 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 1,87 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 3.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 3.617.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 0,57 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 13,09 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 6,12 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 84.257.932,29 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 246,04 (2022)