Fakta om Bolivia

Diverse fakta om Bolivia

1. Navn: Bolivia er oppkalt etter Simon Bolívar (egentlig Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco) som frigjorde Peru, Venezuela, Colombia, Ecuador og Bolivia fra spanjolene tidlig på 1800-tallet.

2. Salar de Uyuni: Verdens største saltørken, Salar de Uyuni, ligger i den sørvestlige delen av Bolivia og dekker 10 582 km2. Ørkenens flate og stabile natur, sterke refleksjon og store høyde over havet gjør den synlig fra verdensrommet, og den brukes derfor av satellitter som kalibrerer høydemålerne sine til Salar de Uyuni.

3. Sucre: Sucre er Bolivias offisielle, konstitusjonelle hovedstad, der også høyesterett holder til. Sucre er oppkalt etter Bolivias andre president Antonio José de Sucre, som også ga navn til en av Ecuadors tidligere valutaer. Sucre har ca. 300 000 innbyggere og er landets største by. Denne typen hovedstad kalles også en "de jure"-hovedstad.

4. La Paz: La Paz - eller "Nuestra Señora de La Paz" som byen egentlig heter - er regjeringssete og administrativ hovedstad i Bolivia. La Paz ligger på 3650 meters høyde, noe som gjør den til verdens høyest beliggende hovedstad. Byen har 877 363 innbyggere, noe som gjør den til Bolivias tredje største by. Denne typen hovedstad kalles også en "de facto"-hovedstad.

5. Titicaca: Målt i volum (vannmengde) er Titicacasjøen den største innsjøen i hele Sør-Amerika. Den omtales ofte som "verdens høyest beliggende farbare innsjø", selv om dette bare er sant hvis man bare regner med store kommersielle båter. Titicacasjøen ligger i en høyde av 3812 meter over havet.

Fakta: Potosi var en svært viktig gruveby for spanjolene i kolonitiden.
Kildeangivelse: Valdiney Pimenta + ralky - Flickr.com

Fakta: Potosi er en gruveby som ligger på 4 090 meters høyde. Den ble grunnlagt i 1545 og vokste raskt til å bli en av de største byene i Amerika. Spanjolene utvant 45 000 tonn sølv her mellom 1556 og 1783.

 

6. Gjeld til naturen: I 1987 foretok Bolivia sitt første "gjeld-for-natur"-bytte, der en internasjonal organisasjon slettet deler av Bolivias utenlandsgjeld i bytte mot en avtale om at den bolivianske staten skulle sikre og finansiere den fortsatte driften av et naturreservat. Konkret ble det 135 000 hektar store biosfærereservatet Beni "byttet" mot 650 000 dollar i statsgjeld.

7. Biologisk mangfold: Megamangfold-landene er en gruppe land som huser de fleste av jordens arter og derfor regnes som ekstremt artsrike. Bolivia er ett av verdens 17 megadiverse land.

8. Befolkningssammensetning: Over 60% av Bolivias befolkning er urfolk (hovedsakelig quechua eller aymara). Resten er europeere og blandingsraser.

9. Naturgass: Bolivia har den nest største naturgassreserven i hele Sør-Amerika. I tillegg ligger mellom 50% og 70% av verdens litiumreserver i den bolivianske saltørkenen Salar de Uyuni (nevnt ovenfor).

10. Potosi: Potosi er en av verdens høyestliggende byer (på topp 30 med sine 4090 meter) og står på UNESOs verdensarvliste. Potosi ble grunnlagt i 1545 som en gruveby og ble raskt en av Amerikas største byer med over 200 000 innbyggere. Mellom 1556 og 1783 utvant spanjolene ikke mindre enn 45 000 tonn sølv fra byens gruver.

Fakta: I Bolivia ligger verdens største saltørken, Salar de Uyuni.
Kildeangivelse: Patrick Nouhailler + Phil Whitehouse + einalem + Nestor Lacle - Flickr.com

Salar de Uyuni er verdens største saltørken og ligger sørvest i Bolivia. Ørkenen inneholder 50-70% av verdens litium og brukes også av satellitter til å måle avstanden til jorden.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Den sentrale delen av Sør-Amerika, sørvest for Brasil.
 • Landegrenser: Argentina (832 km), Brasil (3 423 km), Chile (860 km), Paraguay (750 km) og Peru (1 075 km).
 • Kystlinje: 0 km (innlandsstat)
 • Klima: Varierer avhengig av høyde over havet, fra fuktig og tropisk til kaldt og halvtørt.
 • Landskap: Fjellandskap (Andesfjellene) med høyland (Altiplano). I tillegg kommer åser og lavtliggende sletter rundt Amazonas.
 • Laveste punkt: 90 m (Paraguay-elven)
 • Høyeste punkt: 6542 m (Nevado Sajama)
 • Naturressurser: Tinn, naturgass, petroleum, sink, wolfram, antimon, sølv, jern, bly, gull, tømmer og vannkraft.
 • Største by: Santa Cruz de la Sierra
 • Hovedstad: Sucre (de jure), La Paz (de facto)
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 1.098.580,00 (2021)
 • Landområder (km2): 1.059.511,35 (2015)
 • Urbane områder (km2): 1.767,52 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 381.193,67 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 35,19 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 46,73 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 106,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 1,54 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 11,15 (2021)
 • Befolkning i største by: 1.935.619,00 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 1,34 (2023)
 • Befolkning, totalt: 12.388.571,00 (2023)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 9,97 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 3,55 (2022)
 • Etniske grupper: 30% quechua (opprinnelig befolkning), 30% mestits (en blanding av hvite og indianere), 25% aymara og 15% hvite.
 • Sprog: Spansk, quecha og aymara er de tre offisielle språkene som snakkes av henholdsvis 60,7%, 21,2% og 14,6%. I tillegg snakker ca. 2,4% fremmedspråk og 1,2% andre språk.
 • Religioner: 95% katolikker og 5% protestanter.
 • Nettoinnvandring: -3.000,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 2,58 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 21,60 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 71,19 (2023)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 9,06 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 67,91 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 62,27 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 64,93 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 21,10 (2019)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 190,22 (2022)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 302,06 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 4,10 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 19,60 (2022)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 30,30 (2021)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 1,80 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 4,10 (2019)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 6.114.198,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 72,94 (2022)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 77,34 (2022)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 39,00 (2020)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 28,81 (2023)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 12,70 (2020)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 31,18 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 17,90 (2008)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 93,85 (2020)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 94.282.007.710,39 (2023)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 728,22 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 65,98 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 99,62 (2021)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 6,13 (2022)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 1,84 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,18 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 3.189,00 (2020)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 0,42 (2020)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 199.492,45 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 0,11 (2023)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 323.299,99 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 432.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 0,11 (2023)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 99,60 (2022)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 1,29 (2017)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 8,40 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 1,53 (2017)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 1,01 (2017)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 157,40 (2023)

Fakta om Bolivias økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 3,18 (2023)
 • BNP-vekst (årlig %): 51,66 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 45.849.832.906,41 (2023)
 • BNP, KPP (US$): 2,44 (2023)
 • BNI (US$): 3.700,98 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 132.892.186.347,72 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): 44.844.197.818,84 (2023)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 17,10 (2021)
 • Utlånsrente (%): 2,58 (2023)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 24,79 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 157,40 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 27,33 (2022)
 • Vareeksport (US$): 10,29 (2022)
 • Vareimport (US$): 4.526.279.146,16 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 23,85 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 7,15 (2023)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 115,45 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 18,80 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 3,25 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 13,48 (2023)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 8,64 (2023)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 120,45 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 71.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 11.018.000.000,00 (2023)
 • Militære utgifter (US$): 11.120.000.000,00 (2023)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 17,10 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 11.364.300.279,65 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 1,48 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 640.309.309,64 (2022)