Fakta om Haiti

Fakta om Haiti

1. Gresskar: Gresskar har lenge spilt en viktig rolle i det haitiske samfunnet. I 1807 gjorde Haitis daværende president Henri Christophe gresskar til hjørnesteinen i landets valuta, noe som innebar at alle gresskar ble statens eiendom. I dag heter valutaen i Haiti "Gourdes", som betyr gresskar.

2. Voodoo: Voodoo praktiseres i dag som en folkereligion på Haiti - ofte sammen med kristendommen. Voodoo er en 6000 år gammel religion som i 1996 ble anerkjent på lik linje med blant annet kristendom og islam.

3. Naturkatastrofer: Gjennom historien har Haiti blitt rammet av et utall naturkatastrofer som orkaner og sykloner, jordskjelv, styrtregn og oversvømmelser. Blant de siste naturkatastrofene kan nevnes jordskjelvet i 2010 (som drepte minst 100 000 mennesker) og fire orkaner i 2008.

4. Hanekamp: Hanekamper er en tradisjonell sport på Haiti. Hanene fôres med rått kjøtt og paprika dynket i rom for å gjøre dem mer aggressive og hardføre. Vinneren av en enkelt kamp kan tjene mer enn en gjennomsnittlig månedsinntekt (rundt 67 dollar).

5. Befolkning: Majoriteten av Haitis nåværende befolkning nedstammer fra slaver som ble fraktet til landet fra Afrika i fortiden.

Fakta: Fakta: Citadelle Laferrière er et av de største fortene i verden og ligger i Haiti.
Attribution: SPC Gibran Torres, den amerikanske hæren - Wikipedia.org

Fakta: Citadelle Laferrière er en enorm festning på en fjelltopp i det nordlige Haiti.

 

6. Port-au-Prince: Navnet på Haitis hovedstad, Port-au-Prince, betyr "Prinsens havn" og kommer fra et fransk skip som lå for anker i byens havn. Port-au-Prince ble grunnlagt i 1749 og har i dag rundt 950 000 innbyggere.

7. Diktatorer: Haiti har lenge vært et land preget av diktatur, uro og fattigdom. Mellom 1804 og 1915 hadde Haiti mer enn 70 diktatorer!

8. Slaveopprør: I 1801 ledet den tidligere slaven Toussaint L'Ouverture (1743-1803) nesten 500 000 haitiske slaver i kampen mot de franske kolonialistene. Seieren var det første vellykkede slaveopprøret og bidro til at Haiti ble verdens første svarte republikk.

9. Flagg: I 1803 skapte Haitis første hersker, Jean-Jacques Dessalines (1758-1806), nasjonens flagg ved å rive den hvite stripen fra det franske flagget (som består av tre blå, hvite og røde striper) mens han proklamerte at han ville "rive alle hvite mennesker ut av nasjonen". De resterende blå og røde stripene representerte landets svarte og mulatter. Haitis riksvåpen er plassert i midten av flagget.

10. Mulatter: På 1700-tallet utviklet haitianerne omfattende tabeller over genetisk avstamning som delte mulattene inn i hundrevis av klassifiseringer av svarte og hvite. Disse varierte fra "Sacatra", som var 7/8 svart, til flere varianter av "Sangmeles", som bare er 1/16 svarte. Teknisk sett er en mulatt en person som er halvt svart og halvt hvit, men begrepet brukes mer fleksibelt i dag.

Fakta: Presidentpalasset i Haiti etter jordskjelvet i 2010.
MichelleWalz + Kevin McManus - Flickr.com

Presidentpalasset i Haiti etter jordskjelvet i 2010

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Haiti ligger på vestsiden av øya Hispaniola og dekker ca. 1/3 av øyas totale areal (de resterende 2/3 i øst er Den dominikanske republikk). Haiti ligger mellom Det karibiske hav og det nordlige Atlanterhavet.
 • Landegrenser: Den dominikanske republikk (360 km)
 • Kystlinje: 1 771 km
 • Klima: Tropisk. Halvtørt i øst der passatvindene avskjæres av fjellene.
 • Landskap: Hovedsakelig fjellandskap
 • Laveste punkt: 0 m (Karibiske hav)
 • Høyeste punkt: 2 680 m (Pic de la Selle)
 • Naturressurser: Bauksitt, kobber, kalsiumkarbonat, gull, marmor og vannkraft.
 • Største by: Port-au-Prince
 • Hovedstad: Port-au-Prince
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 27.750,00 (2021)
 • Landområder (km2): 25.688,07 (2015)
 • Urbane områder (km2): 1.326,10 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 17.950,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 65,13 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 12,49 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 93,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 0,28 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 2.987.455,00 (2023)
 • Befolkning i største by: 1,19 (2022)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 11.584.996,00 (2022)
 • Befolkning, totalt: 58,50 (2012)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 25,42 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 114,11 (1998)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 21,09 (2012)
 • Etniske grupper: 95% svart, 5% mulatt og hvit
 • Sprog: Fransk og kreolsk (begge er offisielle språk)
 • Religioner: Romersk-katolikker 80%, protestanter 16% (baptister 10%, pinsevenner 4%, adventister 1%, andre 1%), ingen 1%, andre 3%
 • Nettoinnvandring: 0,06 (2010)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 2,81 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 23,50 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 17,90 (1999)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 8,68 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 60,40 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 63,19 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 38.182,88 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 195,57 (2021)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 297,68 (2021)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 7,60 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 11,80 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): -31.811,00 (2023)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 31,20 (2012)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 2,10 (2012)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 10,00 (2017)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 66,12 (2021)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 54,81 (2012)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 5.237.767,00 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 1,80 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 82,60 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 14,10 (2012)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 2,66 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 7,70 (2020)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 4,00 (2018)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 32.194.869.233,14 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 39,57 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 38,95 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 18,80 (2019)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 3,45 (2019)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 58,82 (2022)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 0,70 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 0,40 (2018)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 383,00 (2010)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 61,69 (2016)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 41,18 (2022)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 938.000,00 (2019)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 54,84 (2012)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 41,18 (2022)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): -0,86 (2022)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 0,71 (2013)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 45,40 (2021)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 0,24 (2018)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 415,37 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 409,13 (2022)

Fakta Haitis økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 4,94 (2021)
 • BNP-vekst (årlig %): 40,72 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 20.253.551.884,61 (2022)
 • BNP, KPP (US$): -1,68 (2022)
 • BNI (US$): 1.748,26 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 38.301.975.772,80 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 20.277.253.061,72 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 4,10 (2020)
 • Utlånsrente (%): 33,98 (2022)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 29,34 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 409,13 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 76,89 (2022)
 • Vareeksport (US$): 23,13 (2022)
 • Vareimport (US$): 4.684.387.918,05 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 15,46 (1997)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 26,10 (1981)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 77,85 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 12,40 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): -1,67 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 11,60 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 13,35 (2021)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 102,16 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 1.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 1.282.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 4.622.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 4,10 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 5.942.622.614,32 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 0,07 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 12.555.444,84 (2022)