Fakta om Israel

Fakta om Israel

1. Laveste punkt: Med sine -418 meter er kystlinjen ved Dødehavet det laveste punktet på tørt land i verden. Dødehavet inneholder også rundt 31,5% salt, noe som er omtrent 9 ganger så mye som Middelhavet. Det ekstreme saltinnholdet gjør at nesten intet liv kan overleve i havet. Derav navnet "Dødehavet".

2. Kosher: Limet på Israels frimerker er kosher. Burgerne på McDonald's i Israel er også kosher (kosher er en rituell form for slakting som bare brukes av jøder).

3. Tzedakah: På noen bussholdeplasser i Israel står det en liten boks for innsamling av veldedighet (tzedakah). Det er imidlertid verdt å merke seg at tzedakah er mer en forpliktelse, mens veldedighet i tradisjonell forstand er noe man gir sjenerøst av spontan godhet...

4. Silicon Wadi: Med mer enn 3000 høyteknologiselskaper og oppstartsbedrifter har Israel den nest høyeste konsentrasjonen av høyteknologiselskaper i verden. Den høyeste konsentrasjonen finnes i Silicon Wadi-området, som bare overgås av Silicon Valley i California.

5. Negev-ørkenen: Negev-ørkenen dekker over halvparten av Israel og ligger i den sørlige delen av landet. Selv om det generelt ikke vokser mange planter i ørkenen, finnes det vegetasjon som akasie- og pistasjetrær, samt annen mindre vegetasjon.

Fakta: Klagemuren i Israel
Navngivelse: askii + david55king - Flickr.com

Fakta: Klagemuren i Øst-Jerusalem i Israel er jødedommens helligste sted.

 

6. Hav og innsjø: Israel har tilgang til Middelhavet, Rødehavet (Akababukta), Dødehavet og Genesaretsjøen. Omtrent halvparten av Israels drikkevann kommer fra Genesaretsjøen.

7. Punktskrift: Israelske pengesedler (Shekel) er utstyrt med blindeskrift (Braille-alfabetet), noe som gjør det enklere for blinde og svaksynte å håndtere penger.

8. Militærtjeneste: Militærtjeneste er obligatorisk for alle borgere over 18 år i Israel. Araberne er imidlertid unntatt, og kan bli fritatt av religiøse, fysiske eller psykiske årsaker. Yeshiva-studenter (som studerer Torah og Talmud) har rett til å utsette verneplikten på ubestemt tid på grunn av studiene, og i praksis er det mange av dem som aldri verver seg. I tillegg finnes det også en rekke militærnektere av samvittighetsgrunner.

9. Dannelsen av Israel: Israels eksistensberettigelse ligger delvis i Bibelens beskrivelser av landet Israel, men også i jødenes historie som et forfulgt folk. Etter første verdenskrig ble det såkalte Palestina-mandatet (et område bestående av dagens Jordan og Israel) godkjent av Folkeforbundet for å etablere et "nasjonalt hjem for det jødiske folk". I 1947 godkjente FN en deling av mandatet i to stater: en arabisk og en jødisk.

10. Israel i nåtiden: Den daværende lederen for Verdens sionistorganisasjon, David Ben-Gurion, erklærte staten Israel uavhengig 14. mai 1948. Dagen etter startet arabiske land en uavhengighetskrig (den arabisk-israelske krigen i 1948), som Israel vant. Krigen førte imidlertid til en utvidelse av Israels grenser, noe som ikke var en del av FNs opprinnelige delingsplan fra 1947. Siden den gang har situasjonen i Israel generelt vært preget av uro og flere kriger.

Fakta: Jerusalem og Tel Aviv er de to største byene i Israel.
Navngivelse: calebjenkins + rictulio + gribbly + David Berkowitz - Flickr.com

De to største byene i Israel er hovedstaden Jerusalem med 815 600 innbyggere (øverst) og Tel Aviv med 403 700 innbyggere (nederst).

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Midtøsten. Mellom Egypt og Libanon med kystlinje mot Middelhavet.
 • Landegrenser: Egypt (266 km), Gazastripen (51 km), Jordan (238 km), Libanon (79 km), Syria (76 km) og Vestbredden (307 km).
 • Kystlinje: 273 km
 • Klima: Temperert. Varmt og tørt i de sørlige og østlige ørkenområdene.
 • Landskap: Negev-ørkenen i sør, fjell i midten av landet og lavtliggende kystsletter mot Middelhavet.
 • Laveste punkt: -408 m (Dødehavet)
 • Høyeste punkt: 1 208 m (Har Meron)
 • Naturressurser: Tømmer, jernmalm, naturgass, fosforitt, leire og sand.
 • Største by: Jerusalem
 • Hovedstad: Jerusalem
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 22.070,00 (2021)
 • Landområder (km2): 19.195,23 (2015)
 • Urbane områder (km2): 2.743,73 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 6.435,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 29,74 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 6,47 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 23,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 6,35 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 433,06 (2021)
 • Befolkning i største by: 4.420.855,00 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 1,97 (2022)
 • Befolkning, totalt: 9.557.500,00 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 2,06 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 88,60 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 7,24 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 0,74 (2022)
 • Etniske grupper: 78,1% jøder (fødested: 73,6% Israel, 17,9% Europa/USA, 5,2% Afrika, 3,2% Asia) og 24,9% ikke-jøder (hovedsakelig arabere).
 • Sprog: Hebraisk (det offisielle språket), arabisk (brukes offisielt for den arabiske minoriteten), engelsk (det vanligste fremmedspråket).
 • Religioner: 75,1% jødisk, 17,4% muslimsk, 2% kristen, 1,6% druser, 3,9% annet
 • Nettoinnvandring: 9.999,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 3,00 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 19,70 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 3,01 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 5,40 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 84,60 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 80,50 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 82,50 (2021)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 3,90 (2019)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 39,64 (2016)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 70,87 (2016)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 2,30 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 2,70 (2021)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 27,10 (2021)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 1,90 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,70 (2022)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 4.527.473,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 28,58 (2022)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 68,53 (2022)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 13,20 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 96,25 (2021)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 92,76 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 15,45 (2022)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 91,75 (1983)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 226.169.636.563,44 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 6.600,90 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 90,30 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 152,22 (2022)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 21,20 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 6,77 (2022)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,06 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 16.898,00 (2020)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 3,07 (2020)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 518,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 1.720,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 4.905.000,00 (2019)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 9.179.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 1.720,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 1.956,00 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 2,98 (2018)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 8,40 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 5,63 (2021)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 3,65 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 113,94 (2022)

Fakta om Israels økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 0,44 (2022)
 • BNP-vekst (årlig %): 76,68 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 525.002.447.652,77 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 6,83 (2022)
 • BNI (US$): 54.930,94 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 498.266.971.121,35 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 520.492.108.611,23 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 12,99 (2020)
 • Utlånsrente (%): 4,39 (2022)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 17,17 (2021)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 113,94 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 389,45 (1996)
 • Vareeksport (US$): 10,16 (2021)
 • Vareimport (US$): 49.657.759.364,85 (2021)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 2,92 (2022)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 9,36 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 105,48 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 5,80 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 7,60 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 30,89 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 2,96 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 109,45 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 178.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 73.585.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 107.269.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 12,99 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 83.890.367.074,85 (2021)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 4,51 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 23.406.074.573,05 (2022)