Fakta om jordskjelv

Fakta om jordskjelv
 1. Ofrene: Jordskjelv tar livet av rundt 8000 mennesker hvert år og anslås å ha drept rundt 13 millioner mennesker de siste 4000 årene.
 2. Lengden på dagen: Jordskjelv kan endre lengden på dagen noe fordi de endrer jordaksen og trekker massen nærmere kjernen. Dette øker jordens rotasjonshastighet og forkorter dagen. Dette er samme prinsipp som kunstløpere bruker når de trekker armene inn mot kroppen for å rotere raskere i en piruett...
 3. Varighet: Et gjennomsnittlig jordskjelv varer ca. 1 minutt. Jordskjelvet på Sumatra i 2004 hadde den lengste dokumenterte varigheten på 10 minutter (500-600 sekunder).
 4. Kraft: Det kraftigste jordskjelvet i nyere tid (Chile i 1960) hadde en kraft tilsvarende 2,7 gigatonn TNT. Til sammenligning har en stor håndgranat en kraft på 30 gram TNT, en dynamittstang 1,1 kg TNT og atombomben over Hiroshima 16 kilotonn TNT (selv om det er feil å sammenligne jordskjelv med atombomber, ettersom atombomber eksploderer over jordoverflaten og derfor ikke ryster bakken slik som jordskjelv, som skjer under jordoverflaten).
 5. Advarselstegn: Et av faresignalene ved et jordskjelv er at bekker, kanaler, innsjøer osv. avgir en merkelig lukt som skyldes at gasser frigjøres fra undergrunnen. Temperaturen i vannet kan også stige. Noen forskere mener også at dyr kan merke jordskjelv før oss - enten fordi de er mer følsomme for mindre rystelser, eller fordi de oppfatter endringer i elektriske signaler som skyldes bevegelser i undergrunnen.
 6. Den første jordskjelvdetektoren: For nesten 200 år siden oppfant den kinesiske astronomen og matematikeren Zhang Heng (78 - 139) verdens første jordskjelvdetektor. Den kunne detektere jordskjelv på mer enn 600 kilometers avstand.
 7. Vulkanutbrudd: Jordskjelv kan også utløse vulkanutbrudd, slik som Mount St. Helens i 1980 og Etna i 2002.
 8. Snøskred: Jordskjelv kan også utløse snøskred - og det verste snøskredet i verdenshistorien ble utløst av et jordskjelv i Peru i 1070. Skredet var en 850 meter bred bølge av is, gjørme og stein som raste nedover Huascarán-fjellet i 400 km i timen. Skredet utslettet hele landsbyer og drepte over 18 000 mennesker.
 9. Etterskjelv: Etterskjelv oppstår etter et jordskjelv og er en slags justeringseffekt av jordskjelvet, ettersom det tar tid for jordskorpen å sette seg. Store jordskjelv kan ha etterskjelv som varer i årevis.
 10. Måneskjelv: Jordskjelv på månen kalles "måneskjelv". De forekommer sjeldnere og er ikke like kraftige som jordskjelv på jorden. Måneskjelv forekommer også svært dypt inne i månen (omtrent halvveis mellom månens overflate og sentrum). Det antas at måneskjelvene har sammenheng med månens varierende avstand fra jorden (tidevannseffekter).
Pagoder er asiatiske templer som er svært motstandsdyktige mot jordskjelv.
Attribusjon: 663highland + Bernard Gagnon + Geomr - Wikipedia.org

Japanske pagodetempler er velkjente for sin evne til å motstå jordskjelv, hovedsakelig på grunn av sin fleksible struktur som gjør at de kan "svaie" med jordskjelvets rystelser. Fleksibiliteten til pagoder skyldes hovedsakelig at de: 1) er laget av tre, 2) er bygget uten bruk av spiker eller nagler og 3) er konstruert i lag som kan "gli" på hverandre og la bygningen svaie. Pagoder er vanligvis over 1000 år gamle og har vist seg å tåle tidens jordskjelv. I dag er Japan en av de ledende nasjonene når det gjelder jordskjelvsikre bygninger.

 

Hvordan oppstår jordskjelv?

Jordskjelv er oftest forårsaket av geografiske årsaker, men kan også oppstå som følge av jordskred, vulkansk aktivitet, atomprøvesprengninger, landminetesting osv.

De fleste jordskjelv oppstår trolig som følge av at jordens kontinentalplater beveger seg (platetektonikk er en teori). Platene beveger seg mindre enn 17 cm i året, men en bevegelse på bare 20 cm er nok til å utløse et stort jordskjelv. Jordskjelv kan oppstå på flere måter:

 • Når plater kolliderer
 • Når to plater kolliderer og den ene glir under den andre
 • Når plater gnisser mot hverandre
 • Når to plater kolliderer og skyver hverandre oppover
 • Når platene trekkes fra hverandre

I de ovennevnte tilfellene der platene kolliderer, bygges det opp trykkspenninger mellom platene. Når trykket blir høyt nok, frigjøres enorme mengder energi, noe som resulterer i et jordskjelv.

Det kraftigste jordskjelvet i verden, som inntraff i Chile i 1960, ble forårsaket av kontinentalplatenes bevegelse.

 

De største og verste jordskjelvene

 • Kjennetegn: De verste jordskjelvene kjennetegnes generelt ved at de 1) er kraftige, 2) har et hyposenter mindre enn 32 km fra jordoverflaten og 3) skjer i tett befolkede områder.
 • De fleste ofreneDet dødeligste jordskjelvet i nyere historie inntraff 23. januar 1556 i Shaanxi i Kina og målte 8,0 på momentmagnitudeskalaen. Jordskjelvet rammet mer enn 97 fylker og ødela et område med en radius på ca. 840 km. I noen fylker ble 60% av befolkningen drept, og det totale dødstallet var 830 000. Noe av forklaringen på det høye dødstallet var at mange av ofrene bodde i løst utgravde leirgrotter som kollapset under jordskjelvet.
 • Største i nyere historieDet største og kraftigste jordskjelvet i nyere tid fant sted i Valdivia i Chile 22. mai 1960. Jordskjelvet målte 9,5 på momentmagnitudeskalaen og utløste også en tsunami som traff Sør-Chile, Hawaii, Japan, Filippinene, New Zealand, Australia og Aleutene. Det totale dødstallet etter jordskjelvet er anslått til mellom 3 000 og 6 0000.
 • Den største i verdenshistorienDet største og verste jordskjelvet i verdenshistorien var et jordskjelv som rammet Syria 20. mai 1202 og drepte 1,1 millioner mennesker (dødstallet er et estimat og inkluderer ofre for sult og sykdom som følge av jordskjelvet). Mindre enn ett år tidligere hadde området blitt rammet av et større jordskjelv (5. juli 1201), og det er uklart om det var en sammenheng mellom de to skjelvene.

 

Forekomst og konsekvenser av jordskjelv

 • Størrelse: Generelt er det slik at jo større jordskjelv, desto sjeldnere forekommer de.
 • Små jordskjelv: Det skjer mange millioner små jordskjelv hvert år - men de fleste av dem merkes ikke av mennesker fordi de er for svake eller fordi de skjer i avsidesliggende områder, i havet osv.
 • Brann-bryting: 80% av alle verdens jordskjelv skjer i den såkalte "Ildringen", som er en hesteskoformet linje langs Asias og USAs kyster der flere kontinentalplater møtes.

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over jordskjelvets størrelse, beskrivelse og konsekvenser basert på Richters skala. Forekomsten for hvert jordskjelvnivå er også oppført.

Styrke Beskrivelse Gjennomsnittlig effekt Forekomst per år *.
Under 2.0 Mikro Kan ikke kjennes - bare av seismografer og noen svært følsomme mennesker. Flere millioner
2,0 - 2,9 Mindre Lett merkbar for noen mennesker. Ingen skader på bygninger. Over 1 million
3,0 - 3,9 Over 100 000
4,0 - 4,9 La Innendørs risting føltes av de fleste i det berørte området. Litt følt utendørs. Vanligvis ingen eller minimale skader. Gjenstander kan falle ned innendørs. 10.000 - 15.000
5,0 - 5,9 Moderat Kan forårsake varierende grad av skade på dårlig konstruerte bygninger. I verste fall mindre skader på andre bygninger. Ingen eller få dødsfall. 1.000 - 1.500
6,2 - 6,9 Kraftig Skader på et moderat antall velbygde bygninger i befolkede områder. Jordskjelvsikre bygninger får lette til moderate skader. Dårlig konstruerte bygninger får alvorlige skader. Kan kjennes opptil 100 km fra episenteret. Sterke til kraftige rystelser i området rundt episenteret. Dødstallene ligger mellom 0 og 25 000. 100 - 150
7,0 - 7,9 Stor Forårsaker skader på de fleste bygninger, og noen kollapser helt eller delvis. Det er sannsynlig at velbygde bygninger blir skadet. Kan merkes på store avstander. Store skader er begrenset til en radius på 250 km fra episenteret. Dødstallene ligger mellom 0 og 250 000. 10 - 20
8,0 - 8,9 Enorm Store skader på bygninger, hvorav mange er fullstendig ødelagt. Moderate til store skader på hardføre og jordskjelvbestandige bygninger. Skader i store områder. Skjelvene kjennes i ekstremt store områder. Dødstallene er 1 000 - 1 000 000. 1
9.0 og høyere  Nesten total ødeleggelse. Alle bygninger får store skader eller kollapser. Store skader og rystelser rammer avsidesliggende områder. Permanente endringer i jordens topografi. Dødstallene er vanligvis over 50 000. Én per 10-50 år

* Forekomst per år er basert på gjennomsnittsestimater.

 

Jordskjelv i mytologien

Hver mytologi har sin egen forklaring på forekomsten av jordskjelv.
Kildeangivelse: mythencyclopedia.com + Mårten Eskil Winge + Hans Andersen - Wikipedia.org

På bildet ser vi (fra venstre mot høyre) Namazu, Loke og Sigyn, verden ifølge hinduistisk mytologi, og Poseidon.

 • Hinduistisk mytologi: I hinduistisk mytologi blir jorden holdt på plass av gigantiske elefanter som balanserer på skjoldet til en skilpadde. Alle dyrene (og vår verden) hviler på - og er omsluttet av - en enorm slange. Hvis noen av disse dyrene rister eller beveger seg, oppstår det et jordskjelv.
 • Norrøn mytologi: I norrøn mytologi var jordskjelv forårsaket av Lokes prøvelser. Som straff ble Loke lenket fast i en hule med en giftig slange som dryppet gift over hodet hans. Lokes kone, Sigyn, holdt en skål over hodet hans for å fange opp giften, men hver gang hun skulle tømme skålen, dryppet giften ned i Lokes ansikt. I et forsøk på å unngå giften rykket han hodet vekk og ristet i lenkene, noe som fikk jorden til å skjelve...
 • Japansk mytologiI japansk mytologi er en gigantisk steinbit ved navn "Namazu" ansvarlig for alle jordskjelv. Namazu lever i gjørmen under de japanske øyene og voktes av guden Kashima, som holder steinbiten nede med en stein. Når Kashima er uoppmerksom, beveger Namazu seg rundt og forårsaker jordskjelv.
 • Gresk mytologi: I gresk mytologi var det havguden Poseidon som forårsaket jordskjelv. Skjelvene oppsto når Poseidon var sint og hamret treforken sin i bakken. Den uforutsigbare oppførselen hans ga ham også kallenavnet "jordrysteren".

 

Richer og Moment Magnitude Scale

Rikere skala

Richer-skalaen ble utviklet i 1935 av Charles Richter og Beno Gutenberg for å måle styrken på mellomstore jordskjelv (med en styrke på 3,0 - 7,0) i Sør-California. Richter-skalaen er en måling av jordskjelv som gjøres med et spesielt seismometer (en Wood-Anderson-seismograf). Richter-skalaen har imidlertid tre store svakheter:

 • I teorien har den ingen øvre grense (noe som også har gitt den kallenavnet "den åpne Richter-skalaen"), men i praksis har den aldri klart å måle jordskjelv med en styrke over 9,0.
 • Den har en tendens til å måle alle større jordskjelv ved ca. 7
 • Den er unøyaktig for målinger lenger enn 600 km fra jordskjelvets episenter.

Richter og Gutenberg utviklet derfor en modifisert versjon av Richter-skalaen, som også viste seg å være unøyaktig ved måling av større jordskjelv.

 

Skala for dreiemomentets størrelse

I 1979 utviklet seismologene Thomas C. Hanks og Hiroo Kanamori Moment Magnitude Scale (også kalt "Moment Richter Number") for å bøte på svakhetene ved Richter-skalaen. Moment Magnitude Scale ble spesielt utviklet for å tilnærmet matche verdiene på Richter-skalaen, slik at de er omtrent like.

I motsetning til andre jordskjelvskalaer (inkludert Richters skala) har momentmagnitudeskalaen ingen øvre grense. Dette har imidlertid den bivirkningen at skalaen blir unøyaktig når den måler mindre jordskjelv (i USA brukes den for eksempel ikke for skjelv med en styrke på mindre enn 3,5 - og de aller fleste jordskjelv i verden har en styrke på mindre enn 3,5).

I dag er momentmagnitudeskalaen den mest brukte skalaen for måling av større jordskjelv.

Fakta: San Andreas-forkastningen er et eksempel på et sted der kontinentalplatene møtes og det derfor er økt risiko for jordskjelv.
Attribusjon: Ikluft - Wikipedia.org

Fakta: Jordskjelv skyldes vanligvis at kontinentalplatene forskyver seg og dermed kolliderer, skyver, glir under eller beveger seg bort fra hverandre. Men de kan også oppstå av andre årsaker. Bildet viser San Andreas-forkastningen, som er en såkalt "transformasjonsforkastning" der platene beveger seg forbi hverandre.