Fakta om mus

Fakta om mus
 1. Den minste musen: Den minste musearten er den afrikanske dvergmusen (Mus minutoides), med voksne individer som blir 30-80 mm lange.
 2. Haler: De fleste mus har haler som er like lange som kroppen.
 3. Værhår: Mus bruker værhårene til å finne ut hvilket underlag de går på. I tillegg brukes de til å registrere temperaturendringer.
 4. Kommunikasjon: Når mus kommuniserer med hverandre, bruker de både ultralyd og vanlige lyder. Mus kan også bruke ulike lukter som en del av kommunikasjonen, samt ansiktsuttrykk for å uttrykke humøret sitt.
 5. Mat for hånden: Mus må slå seg ned i nærheten av maten fordi de foretrekker å spise 15-20 ganger om dagen. Mus beveger seg gjerne ikke lenger enn 3-8 meter for å finne mat.
 6. Skadedyr: I noen henseender regnes mus som skadedyr fordi de kan spre sykdommer og skade avlinger, boliger osv.
 7. Hoppe, klatre og svømme: De fleste mus kan hoppe ca. 46 cm opp i luften. De kan hoppe 3-4 meter ned uten å skade seg. De er også ekstremt gode klatrere og utmerkede svømmere.
 8. Navnet på musene: Ordet "mus" stammer fra det 4000 år gamle sanskritordet "mūṣaka", som betyr "tyv" eller "stjele".
 9. Frykt: Når mus blir redde, løper de vanligvis sin vei. Når de blir veldig redde eller føler seg truet, spiller de døde til faren er over.
 10. Renhold: Mus er veldig ryddige og organiserte. I reiret sitt har de for eksempel separate områder der de oppbevarer mat, går på do og sover. Mus som bor i bur, organiserer seg på samme måte.
Fakta: Husmusen er den vanligste musen i verden.
Attribusjon: George Shuklin - Wikipedia.org

Fakta: Den mest almindelige musart er husmusen (Mus musculus), som findes i stort set alle lande, hvor den lever i menneskers huse.

Mer fakta om mus

 • Kjønnsmodenhet: Musene parer seg gjennom hele året og er i stand til å parre seg allerede fra de er 2 måneder gamle.
 • Kull: En hunnmus kan få 5-10 kull per år. Hvert kull består av 8-14 unger
 • Musebabyer: Nyfødte musebabyer er hårløse og har lukkede øyne og ører.
 • Balanse: Mus har en svært velutviklet balansesans og kan gå på svært tynne tau, vaiere osv.
 • Sosiale dyr: Mus er svært sosiale dyr som trives best hvis de lever sammen med minst én annen mus.
 • Museklon: Første gang en mus ble klonet var i 1997. Den levde i 2 år og 7 måneder.
 • Dyrefôr: Mus er en viktig del av kostholdet til mange av de små rovdyr. Mange fugle- og reptileiere gir mus til kjæledyrene sine.
 • Mat: Mus har vært menneskemat siden forhistorisk tid. De eneste stedene i verden der mennesker fortsatt spiser mus som en del av sitt daglige kosthold, er i Zambia og Malawi i det sørlige Afrika.
 • Levetid: Mus som lever i naturen, lever sjelden mer enn 1 år på grunn av de tøffe forholdene. I beskyttede miljøer lever de imidlertid ofte opptil 2 eller 3 år. Rekorden for lengste levetid er 4 år og 358 dager for en genmodifisert mus og 4 år og 90 dager for en mus uten genmodifikasjoner. Sistnevnte levde i et beskyttet miljø, men fikk verken spesialfôr eller medisinsk behandling.
Fakta: Musebabyer fødes uten hår
Attribusjon: John Bessa - Wikipedia.org

Nyfødte musebabyer er hårløse og har lukkede øyne og ører.