Fakta om Norge

Fakta om Norge
 1. Tørking av klær: I Norge er søndag bokstavelig talt en helligdag - derfor er det (noen steder) forbudt å henge tøy til tørk på søndager.
 2. Statsministrene: Flere norske statsministre har opptrådt skandaløst i offentligheten; en var full på TV, en annen måtte forlate sin stilling midlertidig fordi han følte seg bakvasket av mediene og en tredje kalte en afrikansk president for "Bongo fra Kongo".
 3. Rekordstor kulde: Det kan bli veldig kaldt i Norge; rekorden er -51,4 grader!
 4. Lengste veitunnel: Lærdalstunnelen i Norge er verdens lengste veitunnel. Den er 24,509 km lang!
 5. Fotball: Mange nordmenn er stolte av at det norske landslaget aldri har tapt en kamp mot det brasilianske landslaget. Totalt har de to lagene spilt tre kamper, hvorav Norge har vunnet to og den siste endte uavgjort.
 6. Helgafylla: Akkurat som svenskene og danskene liker nordmenn å drikke seg fulle. Det er derfor de har ordet full kapasitetsom bokstavelig talt og direkte oversatt betyr "helgefylla".
 7. EU: Norge er ikke medlem av EU, men av andre felleseuropeiske samarbeidsavtaler som EØS. Norges ikke-medlemskap i EU er et hyppig debattert tema i norsk politikk, og mange nordmenn synes det er merkelig at Norge på mange områder tilpasser seg EUs politikk og økonomi, selv om de ikke ønsker å være medlem av unionen.
 8. Kongelinjen: Den norske kongeslekten døde ut i 1387, og Norge inngikk deretter en slags union med Danmark.
 9. Danmark og Sverige: I 1397 ble Norge okkupert av Danmark. Under Napoleonskrigene (1804-1815) mistet Danmark-Norge sin marine og måtte avstå Norge til den svenske kongen. Den 17. mai 1814 ble Norge en selvstendig stat ved å undertegne Eidsvoldsgrunnloven (den norske grunnloven).
 10. Nasjonaldagen: Norges nasjonaldag er 17. mai, da folk kler seg ut i bunad og feirer at grunnloven ble undertegnet i 1814.

Les om å jobbe i Norge her.

Landskapet i Norge er preget av fjell, fjorder og høyfjell
Kildeangivelse: Les Haines - Flickr.com

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Nord-Europa. Nordsjøen i sør, Norskehavet i vest, Barentshavet i nord og Sverige i øst.
 • Landegrenser: Finland (709 km), Sverige (1 666 km) og Russland (191 km).
 • Kystlinje: 25 148 km (100 915 km hvis alle fjorder og øyer inkluderes)
 • Klima: Kystområdene er tempererte og sterkt påvirket av havet (spesielt den nordatlantiske strømmen). I innlandet er vintrene kaldere
 • Landskap: Isdekte fjell og høye platåer avbrutt av fruktbare daler. I tillegg kommer små spredte sletter og tundra i nord. Kystlinjen er preget av de karakteristiske fjordene.
 • Laveste punkt: 0 m (Norskehavet)
 • Høyeste punkt: 2 469 (Galdhøpiggen)
 • Naturressurser: Petroleum, naturgass, jernmalm, kobber, bly, sink, titan, pyritt, nikkel, tømmer og vannkraft.
 • Største by: Oslo
 • Hovedstad: Oslo
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 624.500,00 (2021)
 • Landområder (km2): 306.188,46 (2015)
 • Urbane områder (km2): 2.007,78 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 9.850,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 2,70 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 33,46 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 10,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 6,73 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 1.085.992,00 (2023)
 • Befolkning i største by: 1,14 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 5.519.594,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 12,20 (2021)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 1,53 (2023)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 95,41 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 16,01 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): -0,91 (2023)
 • Etniske grupper: 86,2% nordmenn, 13,8% andre
 • Sprog: Norsk (bokmål og nynorsk)
 • Religioner: 82,1% Protestantisk-lutherske (Den norske kirke), 3,9% andre kristne, 2,3% muslimer, 1,8% romersk-katolske, 2,4% andre, 7,5% uspesifisert
 • Nettoinnvandring: 9,17 (2022)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,41 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 9,40 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 6,80 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 8,40 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 84,20 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 81,00 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 82,56 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 38,29 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 61,95 (2022)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 7,70 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 15,80 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 27.998,00 (2023)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 22,40 (2019)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 3,40 (2019)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,57 (2023)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 3.009.339,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 50,05 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 62,00 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 5,20 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 98,97 (2021)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 84,00 (2023)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 5,43 (2023)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 8,00 (2018)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 200.930.259.758,43 (2023)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 22.999,93 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 99,00 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 2,10 (2019)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 16,20 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 11,01 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 0,74 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 18,89 (2021)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 32.439,00 (2022)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 180,00 (2017)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 3.885,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 1.397.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 1.690.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 3.885,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 1.780,00 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 3,53 (2018)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 1,80 (2022)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 5,17 (2021)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 14,85 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 140,68 (2023)

Fakta Norges økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 2,39 (2023)
 • BNP-vekst (årlig %): 82,63 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 485.513.316.503,63 (2023)
 • BNP, KPP (US$): 0,51 (2023)
 • BNI (US$): 87.961,78 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 576.575.751.130,19 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): 505.660.428.429,27 (2023)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 17,82 (2022)
 • Utlånsrente (%): 5,52 (2023)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 38,98 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 140,68 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 0,99 (2017)
 • Vareeksport (US$): 6,07 (2023)
 • Vareimport (US$): 29.455.096.244,87 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 9,75 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 10,79 (2023)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 102,72 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 15,90 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 26,15 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 43,13 (2023)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 5,31 (2023)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 102,79 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 25.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 173.906.000.000,00 (2023)
 • Militære utgifter (US$): 95.292.000.000,00 (2023)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 17,82 (2022)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 189.229.283.685,71 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 1,64 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 8.388.363.488,19 (2022)