Fakta om Øresundsbroen

Mer enn 114 millioner biler har kjørt over Øresundsbroen.

I flere tiår har Øresundsbroen forbundet danskene med sine brødre og søstre i Sverige. Men den Hvor godt kjenner du til broen og forbindelsen over Øresund?

Danmark ble endelig landfast med Sverige, og en tett trafikk av biler, lastebiler og ikke minst togforbindelsen har bundet oss dansker sammen siden åpningen. Her gir vi deg imponerende informasjon om Øresundsforbindelsen mellom Danmark og Sverige som du kanskje ikke visste om.

Mer enn 114 millioner biler har kjørt over Øresundsbroen.
Tildeling: Thue C. Leibrandt - wikipedia.org

Hvor mange biler tror du har kjørt over Øresundsforbindelsen? Tall fra 2019 viser at mer enn 114 millioner biler og andre kjøretøy har kjørt over broen siden den åpnet for allmenn trafikk i 2000.

  1. Vann: Hvis du en dag kjører inn i tunneldelen av broen og oppdager at det kommer litt vann inn i tunnelen, må du ikke få panikk og varsle myndighetene. Det er ikke snakk om manglende vedlikehold eller en begynnende katastrofe. Tunnelen består av betongelementer som trekker seg sammen i kalde omgivelser, mens varme får dem til å utvide seg. Mellom disse elementene er det et mykt materiale som gjør det mulig å bevege seg, og det er her det kan komme inn litt vann, men det er ikke et tegn på en forestående katastrofe.
  2. Droner: Hvis du har tenkt å filme veinettet på Øresundsbroen med din nye drone, kan du godt glemme det. Det er ikke lovlig å gjøre slike opptak, blant annet fordi broen ligger svært nær Københavns lufthavn, og det gjelder spesielle regler for filming i nærheten av en flyplass.
  3. Hastighetsregulering: Det går et vedvarende rykte blant bilister om at det ikke er noen fartskontroll i tunneldelen av broforbindelsen. Det stemmer at det ikke er permanente fartskontroller, men politiet kan likevel gjennomføre fartskontroller i tunnelen for å ta fartssyndere.
  4. Øresundsforbindelsen: Hvis du tror at ideen om en forbindelse mellom Danmark og Sverige er relativt ny, må du tro om igjen. Allerede i 1936 forelå det faktisk et seriøst forslag om å bygge en Øresundsforbindelse. Den gang ble det beregnet at den ville koste 152 millioner kroner å finansiere. Til sammenligning ble den nåværende forbindelsen beregnet til å koste 30,1 milliarder kroner.
  5. Peberholm: Byggingen av Øresundsforbindelsen krevde kreativitet på mange fronter for å fullføre arbeidet. Et av disse kreative elementene var å bygge en kunstig øy for å gjøre arbeidet med broen mer gunstig. Resultatet ble øya Peberholm.
  6. Helsingør-Helsingborg: Det fantes faktisk planer om å bygge Øresundsforbindelsen mellom Helsingør i Danmark og Helsingborg i Sverige. Blant flere motargumenter mot denne løsningen var at selv om avstanden mellom de to landene er kortere enn der Øresundsbroen ligger i dag, fryktet man at københavnerne ikke ville ta turen nordover i samme grad som de ville gjort hvis broen lå nærmere.
  7. Renovering: I 2018 startet en lett renovering av Øresundsbroen i form av maling. Man kan trygt regne med at dette kommer til å ta tid, og det anslås at prosjektet ikke vil være ferdig før i 2032, koste 300 millioner danske kroner og dekke et areal på 300 000 kvadratmeter.
  8. Shopping på tvers av landegrensene: Den nye Øresundsbroen skapte også muligheter for dansker og svensker til å utnytte nabolandene. Det kunne være alt fra dansker som kjøpte billige klær i Sverige til svensker som dro til Danmark for å kjøpe billig alkohol. På samme måte kjøpte danskene billige biler i Sverige, men reglene ble endret slik at danskene ikke kunne kjøpe billige biler i Sverige og bruke dem i Danmark.
  9. TV-serie: I 2011 gikk dansk og svensk TV sammen om å lage en dramaserie med Øresundsbroen som omdreiningspunkt. Serien fikk tittelen "Broen" på dansk og "Bron" på svensk. Serien inspirerte både fransk og engelsk TV til å lage sine versjoner med tunnelen under Den engelske kanal som omdreiningspunkt. Amerikansk og meksikansk TV gjorde det samme, og deres versjon av serien foregikk på grensen mellom de to landene.
  10. Jubileum: Derfor feirer Øresundsbroen et stort jubileum sommeren 2020. Den 1. juli i år er det nøyaktig 20 år siden broen åpnet for trafikk. Hvis man skulle måle alderen på broen ut fra når byggingen av broforbindelsen startet, ville broen vært 25 år i sommer, ettersom byggingen startet i 1995.