Fakta om planeten Pluto

Fakta om dvergplaneten Pluto
 1. Oppdagelse: Pluto ble oppdaget i 1930 av Clyde Tombaugh. Allerede i 1905 hadde imidlertid Percival Lowell oppdaget at det fantes en annen planet i nærheten av Neptun og Uranus på grunn av uregelmessigheter i banene deres. Tombaugh og Lowell var begge amerikanske astronomer.
 2. Dvergplanet: Pluto ble lenge regnet som den niende planeten i vårt solsystem. Siden 24. august 2006 har Pluto imidlertid vært klassifisert som en "dvergplanet". Omklassifiseringen skjedde da Den internasjonale astronomiske union vedtok en ny definisjon av hva en planet er
 3. Dag: 1 døgn på Pluto (den tiden det tar Pluto å rotere én gang rundt seg selv) tilsvarer 6 døgn og 9 timer her på Jorden.
 4. År: 1 år på Pluto (den tiden det tar Pluto å rotere én gang rundt solen) tilsvarer 248 år her på jorden.
 5. Overflate: På grunn av den lange avstanden mellom Jorden og Pluto vet man ikke mye om Plutos overflate. Man vet imidlertid at temperaturen er mellom -223 og -233 grader.
 6. Romfartøy: Pluto har aldri blitt besøkt av et romfartøy fra Jorden. Men i 2006 ble romsonden New Horizons skutt opp og skal etter planen ankomme Pluto i 2015.
 7. Størrelse: Pluto er mindre enn Jordens måne (diameteren er ca. 2390 km, som er ca. 2/3 av månens diameter).
 8. Tyngdekraft: Plutos gravitasjon er mye svakere enn Jordens (ca. 6% av Jordens gravitasjon).
 9. Rotasjon: Pluto roterer baklengs (retrograd rotasjon) i likhet med Uranus og Venus, og roterer fra øst mot vest. I praksis betyr det at solen står opp i vest og går ned i øst.
 10. Kretsløp: Pluto har en svært elliptisk bane. Når Pluto er nær solen, tørker isen og det dannes en tynn, midlertidig atmosfære. Når Pluto er lenger unna solen, synker temperaturen. Her antas atmosfæren å fryse - men dette er ikke et faktum.
Fakta: Pluto regnes ikke lenger som en planet.
Attribution: C m handler - Wikipedia.org

Fakta: Pluto ble omklassifisert fra planet til dvergplanet i 2006.

 

Mer fakta om Pluto

 • Måner: Pluto har fem måner: Charon, Nix, Hydra, Kerberos og Styx. Les mer om Plutos måner her.
 • Solen: Plutos avstand fra solen er i gjennomsnitt 5,9 billioner km. Plutos eksentriske bane gjør imidlertid at Plutos nærmeste avstand til solen er 4,4 billioner km og den lengste 7,3 billioner km.
 • Navn: Navnet Pluto har en spesiell historie bak seg: Ideen til navnet kom fra en 11 år gammel jente ved navn Venetia Burney fra Oxford i Storbritannia. I 1930 foreslo hun for bestefaren sin at den nyoppdagede planeten burde oppkalles etter den romerske guden for underverdenen. Bestefaren sendte inn navnet til Lowell-observatoriet, og det ble valgt. Det skal imidlertid nevnes at navnet Pluto også ble valgt fordi det begynner med bokstavene "pl", som er Percival Lowells initialer og dermed er en liten hyllest til Lowell. Teknisk sett heter Pluto nå "134340" etter at den i 2006 ble omklassifisert til dvergplanet.
 • Plutoider: Men da Pluto ble deklassifisert fra planet til dvergplanet 24. august 2006, anerkjente Den internasjonale astronomiske union Plutos spesielle plass i solsystemet og besluttet å innføre samlebetegnelsen "plutoider" for alle dvergplaneter som er fjernere enn Neptun.
 • Kuiperbeltet: Pluto er en del av det såkalte kuiperbeltet, en samling asteroider, dvergplaneter og kometer i bane rundt Neptun, som alle ble dannet tidlig i solsystemets historie. Håpet er at ekspedisjonen til Pluto (New Horizon) - som også skal besøke Kuiperbeltet - vil hjelpe oss å forstå solsystemets opprinnelse bedre. Pluto er den største kjente dvergplaneten i Kuiperbeltet.
Plutos profil
Masse: 1,250×1022 kg (0,00218 x jorden)
Eksentrisitet: 0,2488273
Diameter ved ekvator: 2 390 km
Omkrets ved ekvator: 7 231,9 km
Sirkulasjonshastighet: 4,7 km/s
Aphelion: 7 376 124 302 km
Perihelium 4 436 756 954 km
Gjennomsnittlig avstand fra solen: 5 906 440 628 km
Overflatetemperatur: -223 til -233 °C