Fakta om Polen

Fakta om Polen

1. Det 6. største landet i EU: Polen er det 6. største landet i EU - både når det gjelder areal og befolkning (henholdsvis 312 685 km2 og 38 millioner innbyggere).

2. Polske pizzaer: I Polen lages pizza uten tomatsaus. I stedet serverer servitøren tomatsausen ved siden av (vanligvis i en mugge), slik at du kan helle den over selv. Noen ganger er tomatsausen bare ketchup.

3. Utadvendte mennesker: Det bor ca. 37 millioner polakker i Polen og anslagsvis 21 millioner polakker i utlandet - dvs. ca. 36% av alle polakker utenfor Polens grenser. Selv om opplysningene om det totale antallet polakker i verden varierer fra kilde til kilde, anslås det til rundt 60 millioner.

4. Navn på dager: Tradisjonelt har navnedager blitt feiret mer enn bursdager. Yngre generasjoner begynner imidlertid å feire bursdager mer enn før. Konseptet med navnedager er at hver dag i året har en rekke navn knyttet til seg (vanligvis 3-5), og at man feirer navnedagen sin hvert år.

5. Hundenavn: Det mest populære hundenavnet i Polen er "Burek", som best kan oversettes til "brungrå farge". I tillegg er "reks" fra det latinske "rex" (konge) også veldig populært.

Fakta: Krakow var tidligere Polens hovedstad - i dag er det Warszawa.
Kildeangivelse: FotoCavallo - Wikipedia.org

Fakta: Krakow var Polens hovedstad fra 1038 til 1596, da Warszawa overtok tittelen. Bildet viser Wawel i Krakow, som også var sete for de polske kongene.

 

6. Ekteskapsalder: Polen har den laveste gjennomsnittlige ekteskapsalderen i EU. Gjennomsnittsalderen for kvinner er 25,6 år, mens den for menn er 27,5 år. Det generelle gjennomsnittet er 26,6 år.

7. Astronomer: Den polskfødte astronomen Nicolaus Copernicus (1473-1543) var den første som fremsatte teorien om at jorden ikke var universets sentrum. En annen polsk astronom, Johannes Hevelius (1611-1687), publiserte den første detaljerte og nøyaktige kartleggingen av månen.

8. Kupala natt: Kupala-natten er en populær høytid og begivenhet der noen polakker hopper over et bål. Tradisjonen er knyttet til sommersolverv og er eldre enn kristendommen.

9. Pavekanalen: Det finnes en pavekanal på polsk blant de polske TV-kanalene. Så hvis du vil se paven, er det bare å slå på TV-en og velge pavekanalen.

10. Den siste polske kongen: Polens siste konge, Stanisław August Poniatowski, abdiserte i 1795 etter 25 år på tronen. Han var også storhertug av Litauen

Fakta: Det bor ca. 1,7 millioner mennesker i Polens hovedstad Warszawa.
Kildeangivelse: Radek Kołakowski + N i c o l a - Flickr.com

Polens hovedstad Warszawa har rundt 1,7 millioner innbyggere, noe som gjør den til landets største by.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Sentral-Europa. Øst for Tyskland
 • Landegrenser: Hviterussland (605 km), Tsjekkia (615 km), Tyskland (456 km), Litauen (91 km), Russland (Kaliningrad oblast) (432 km), Slovakia (420 km) og Ukraina (428 km).
 • Kystlinje: 440 km
 • Klima: Temperert. Kalde, overskyede vintre med mye nedbør. Milde somre med hyppige regn- og tordenbyger.
 • Landskap: Hovedsakelig flate sletter. Fjell langs den sørlige grensen
 • Laveste punkt: -2 m (ved Raczki Elblaskie)
 • Høyeste punkt: 2 499 m (Rysy)
 • Naturressurser: Kull, svovel, kobber, naturgass, sølv, bly, salt, rav og dyrkbar jord.
 • Største by: Warszawa
 • Hovedstad: Warszawa
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 312.710,00 (2021)
 • Landområder (km2): 293.194,00 (2015)
 • Urbane områder (km2): 14.773,80 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 144.994,60 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 47,37 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 31,02 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 11,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 7,37 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 123,32 (2021)
 • Befolkning i største by: 1.797.516,00 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): -2,48 (2022)
 • Befolkning, totalt: 36.821.749,00 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): -2,38 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 80,14 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 39,87 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): -2,63 (2022)
 • Etniske grupper: 96,9% polsk, 1,1% schlesisk, 0,2% tysk, 0,1% ukrainsk, 1,7% annet og uspesifisert
 • Sprog: Polsk 96,2%. De resterende 3,8% inkluderer de offisielt anerkjente minoritetsspråkene: armensk, hviterussisk, tsjekkisk, tysk, hebraisk, jiddisch, litauisk, russisk, slovakisk, ukrainsk og uspesifiserte språk.
 • Religioner: 89,8% romersk-katolske (ca. 75% praktiserende), 1,3% østlig-ortodokse, 0,3% protestantiske og 8,3% uspesifiserte.
 • Nettoinnvandring: -910.475,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,33 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 8,80 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 11,63 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 13,80 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 79,70 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 71,70 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 75,60 (2021)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 9,40 (2019)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 59,83 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 156,20 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 3,10 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 3,70 (2021)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 22,80 (2021)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 3,40 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 2,89 (2022)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 17.986.215,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 18,44 (2022)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 58,08 (2022)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 11,80 (2022)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 7,50 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 95,77 (2021)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 60,13 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 8,02 (2022)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 99,80 (2021)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 936.350.971.918,26 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 3.971,80 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 86,94 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 131,94 (2022)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 24,00 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 10,80 (2022)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,91 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 41.143,00 (2020)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 1,64 (2020)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 773,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 18.620,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 88.515.000,00 (2019)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 50.600.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 18.620,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 15.844,00 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 6,54 (2018)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 20,10 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 6,76 (2020)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 3,71 (2020)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 141,81 (2022)

Fakta Polens økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 76,38 (2019)
 • BNP-vekst (årlig %): 688.125.010.520,52 (2022)
 • BNP per innbygger (US$): 5,26 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 18.688,00 (2022)
 • BNI (US$): 1.716.247.222.808,14 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 660.975.714.629,82 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 6,00 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 9,68 (2020)
 • Utlånsrente (%): 25,30 (2019)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 193.313.305.829,67 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 141,81 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 123,93 (2022)
 • Vareeksport (US$): 360.542.000.000,00 (2022)
 • Vareimport (US$): 381.187.000.000,00 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 14,14 (2022)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 8,85 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 111,71 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 113,33 (2022)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 19,58 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 28,09 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 17,48 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 120.307.553.685,39 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 189.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 2,39 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 16.573.133.749,57 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 9,68 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 14,43 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 0,13 (2017)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 38,06 (2021)