Fakta om solen

Sanne fakta om solen
 1. Alder: Solen er omtrent 4,57 milliarder år gammel og er like gammel som solsystemet vårt.
 2. Masse: Solen inneholder 99,86% av all masse i hele solsystemet. Solen mister 4 millioner tonn masse i sekundet.
 3. Jorden: Det er plass til 1 300 000 jordkloder inne i solen. Solen veier omtrent 333 000 ganger så mye som jorden.
 4. Stjerne: Solen er en stjerne - men bare en liten en; det finnes stjerner som er opptil 40 ganger større enn vår sol.
 5. Melkeveien: Solen befinner seg i galaksen Melkeveien, som inneholder 200-400 milliarder stjerner. Melkeveien er bare én av milliarder av galakser i det observerbare universet.
 6. Sirkulasjon: Solen går i bane rundt det galaktiske sentrum (Melkeveiens sentrum) i en avstand på ca. 26 000 lysår. Omløpstiden er 225-250 millioner år.
 7. Vitenskapen: Solen studeres hovedsakelig ved hjelp av romsonder (spesielt SOHO-sonden). Selv om mennesker har studert solen lenge, vet vi relativt lite om den.
 8. Sollys og aktivitet: Det tar bare litt over 8 minutter for sollyset å nå jorden, og det er også mer enn 30 000 år gammelt fordi skapelsesprosessen starter dypt inne i solens sentrum. Forandringer og aktivitet på solens overflate viser seg på solen i form av solflekker, solutbrudd og solvind. Solaktiviteten kan sees og merkes på jorden i form av sør- og nordlys, samt forstyrrelser i radiokommunikasjonen og elektrisitetsforsyningen.
 9. Vind og vær: Solen er drivkraften for vind og vær på jorden, og står også for ca. 1/3 av tidevannet i verdenshavene (månen står for resten).
 10. Energi: Sollys er jordens primære energikilde. Jordens andre energikilde er spaltbart materiale som stammer fra en annen stjernes død og er fanget i jordskorpen. Det er disse materialene som skaper geotermisk energi (som for eksempel driver vulkaner) og som gjør det mulig for mennesker å bruke atomreaktorer.
Fakta: Solen er en av de minste stjernene i universet.
Attribusjon: Jaharwell - Wikipedia.org

Fakta: Solen er bare en liten stjerne; det finnes stjerner som er 40 ganger større.

 

Teoretiske fakta om solens utvikling

Disse faktaene er ikke helt faktabaserte - bare plausible teorier (noe som også gjelder noen av de 10 faktaene ovenfor!):

 • Skapelse: Solen ble skapt da en gigantisk molekylsky - hovedsakelig bestående av helium og hydrogen - kollapset. Denne kollapsen skapte sannsynligvis også mange andre stjerner...
 • I dag: I dag er solen omtrent halvveis i sin levetid.
 • 1 milliard år: Om ca. 1 milliard år vil det ikke kunne eksistere noe liv på jorden.
 • 2 milliarder år: Om ca. 2 milliarder år vil alt vann på Jorden ha fordampet på grunn av stofftap fra solen.
 • 4-5 milliarder år: Om 4-5 milliarder år vil solen trekke seg sammen, bli varmere og utvikle seg til en rød kjempestjerne.
 • Jorden: Jorden vil ikke overleve solens utvikling til en rød kjempe, da solen vil ekspandere så mye at dens radius vil overstige jordens bane, noe som vil gjøre jordens eksistens umulig. Solens radius vil da være 250 ganger større enn i dag.
 • Planetene: På dette tidspunktet vil imidlertid planetene i solsystemet allerede ha blitt skjøvet ut av solsystemet, ettersom solen vil ha mistet omtrent 30% av sin masse. Andre teorier går imidlertid ut på at planetene vil bli slukt av solen på dette tidspunktet.
 • Hvit dverg: Etter å ha vært en rød kjempe vil solen utvikle seg til en såkalt "hvit dverg". Solen forblir i denne fasen i mange milliarder år.
 • Svart dverg: Det antas at solen da vil utvikle seg til en såkalt "svart dverg". Det finnes imidlertid ingen svarte dverger i universet ennå, ettersom utviklingstiden for en svart dverg er lengre enn universets unge alder på rundt 13,7 milliarder år.

 

Fakta om solen som stjerne

Solens profil
Masse: 1,9891×1030 kg
Diameter: 1 392 000 km
Perimeter: 700 000 km
Gjennomsnittlig avstand fra jorden: 149 600 000 km
Lysstyrke: 3.846×1026 W
Overflatetemperatur: 5.515 °C