Fakta om universet

Fakta om universet
 1. Stjernestøv: Nesten alle grunnstoffer på jorden - inkludert mennesker - er laget av stjernestøv
 2. Den menneskelige hjerne: Menneskehjernen er det mest kompliserte objektet i universet - i hvert fall sett fra vårt perspektiv.
 3. Melkeveien: Jorden er en del av galaksen Melkeveien, som bare er én av milliarder av galakser. Melkeveien inneholder mellom 200 og 400 milliarder stjerner, hvorav solen bare er én av dem.
 4. Liv: Det anslås at det bare i vår galakse finnes rundt 500 millioner planeter der det muligens kan eksistere liv (såkalte "Gullhårplaneter"). Dette anslaget er basert på det faktum at det finnes 50 milliarder planeter i galaksen vår, og at bare 1% av disse er gullhårsplaneter.
 5. Det observerbare universet: Det finnes sannsynligvis mer enn 170 milliarder galakser i universet. det observerbare universet - og disse galaksene utgjør sannsynligvis bare en liten brøkdel av det totale antallet galakser i hele universet.
 6. Multivers: Noen forskere mener at det finnes flere universer i ett "multivers".
 7. Uendelig: De fleste forskere er enige om at universet er uendelig, men samtidig utvider det seg stadig.
 8. Det fjerneste romfartøyet: Voyager 1 forlot solsystemet vårt 20. mars 2013 og er det eneste romfartøyet som noensinne har gjort det.
 9. Kaldsveising: Når to metaller i verdensrommet kommer i kontakt med hverandre, limes de mer eller mindre permanent sammen, et fenomen som kalles "kaldsveising" (på jorden krever sveising av metaller høy varme).
 10. En brennende isplanet: Omtrent 30 lysår fra Jorden finnes det en planet kalt "Gliese 436 b" som er fullstendig dekket av brennende is. Gliese 436 b brenner fordi den befinner seg svært nær stjernen sin. Den er dekket av is fordi atmosfæren er så sterk at alt planetens vann er kondensert til en spesiell form for is som dekker hele planeten.
Fakta: Universet består hovedsakelig av en ukjent "mørk materie" eller "mørk energi".
Navngivelse: Sweetie187 - Flickr.com

Fakta: Størstedelen (95%) av universet består av en ukjent "mørk materie".

 

Fantastiske fakta om universet

 • Når du ser på stjernehimmelen, ser du fortiden: Dette skyldes at stjernene er svært langt fra jorden, og at det tar mange år før lyset deres når hit. Sollyset bruker ca. 8 minutter på å nå jorden (solen er den stjernen som er nærmest jorden).
 • Med Hubble-teleskopet kan vi se milliarder av år tilbake i tid: På ett av bildene kunne vi se 13 milliarder år tilbake i tid, noe som er utrolig når universet bare er 13,7 milliarder år gammelt.
 • TV-en din viser skapelsen av universet: Når TV-en din ikke er innstilt på en bestemt kanal, men i stedet viser svart-hvitt flimring (også kalt "maurkrig") med den karakteristiske hakkete TV-lyden, er omtrent 1% av all denne flimringen og støyen ettervirkningene av Big Bang (universets skapelse).
 • Det finnes en diamantplanet: Astronomer har oppdaget en planet som består av en massiv diamant og har en diameter på ca. 40 200 km. Planetens navn er "BPM 37093", men den kalles også "Lucy" etter sangen "Lucy in the Sky with Diamonds". Den befinner seg omtrent 50 lysår fra Jorden i stjernebildet Kentauren.
 • Den mørke materien: Selv om mennesker har vært i verdensrommet flere ganger, vet vi fortsatt ikke hva verdensrommet består av. Det antas at verdensrommet består av følgende: 4,9% "vanlig" materie, 26,8% mørk materie og 68,3% mørk energi. De to sistnevnte stoffene - som til sammen utgjør ca. 95% av verdensrommet - er stoffer med ukjent sammensetning, som man nesten ikke vet noe om...